EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:114:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 114, 12. apríla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 114

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
12. apríla 2022


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/590 zo 6. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 138/2004, pokiaľ ide o regionálne ekonomické účty pre poľnohospodárstvo ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/591 zo 6. apríla 2022 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030

22

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/592 z 11. apríla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/593 z 1. marca 2022 o povolení esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea ako kŕmnej doplnkovej látky pre určité druhy zvierat ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/594 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide o zoznam leteckých dopravcov podliehajúcich zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022, ktorým sa menia určité nariadenia o reštriktívnych opatreniach a ktorým sa stanovuje jednotný zoznam na účely príloh k uvedeným nariadeniam, ktorý obsahuje kontaktné údaje príslušných orgánov členských štátov a adresu na zasielanie oznámení Európskej komisii

60

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/596 z 11. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

68

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/597 z 11. apríla 2022 o podpore Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia

75

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/598 z 5. apríla 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 o pravidlách pôvodu k uvedenej dohode, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2020/2058 ( 1 )

88

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/599 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

173

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/600 z 8. apríla 2022, o uznaní dobrovoľnej schémy Bonsucro EU na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

176

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/601 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Better Biomass na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

179

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/602 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

182

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/603 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy KZR INiG na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

185

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/604 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

188

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/605 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy REDcert-EU na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

191

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/606 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

194

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/607 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

197

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/608 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

200

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/609 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy SURE na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

203

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/610 z 8. apríla 2022 o uznaní schémy Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

206

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/611 z 8. apríla 2022 o uznaní dobrovoľnej schémy Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu ( 1 )

209

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/328 z 25. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine ( Ú. v. EÚ L 49, 25.2.2022 )

212

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/558 zo 6. apríla 2022, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých grafitových elektródových systémov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ L 108, 7.4.2022 )

213

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine ( Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014 )

214

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 692/2014 z 23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola ( Ú. v. EÚ L 183, 24.6.2014 )

215

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top