Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:081:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 81, 2017. gada 28. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 28. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/594 (2017. gada 21. marts) par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido patnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

1

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/595 (2017. gada 27. marts), ar ko Regulu (ES) 2017/127 groza attiecībā uz dažām zvejas iespējām

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/596 (2017. gada 15. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (West Wales Coracle Caught Sewin (AĢIN))

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/597 (2017. gada 15. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Estepa (ACVN))

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/598 (2017. gada 27. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/599 (2017. gada 22. marts) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2001)

18

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 334/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz konkrētiem nosacījumiem par piekļuvi tirgum groza Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ( OV L 103, 5.4.2014. )

20

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top