Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:081:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 81, 28 март 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
28 март 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/594 на Съвета от 21 март 2017 година за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

1

 

 

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредбите по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/595 на Съвета от 27 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/596 на Комисията от 15 март 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [West Wales Coracle Caught Sewin (ЗГУ)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/597 на Комисията от 15 март 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Estepa (ЗНП)]

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/598 на Комисията от 27 март 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/599 на Комисията от 22 март 2017 година относно предложената гражданска инициатива, озаглавена „Гражданство на ЕС за европейците: обединени в многообразието въпреки правото на гражданство по произход и по месторождение“ (нотифицирано под номер С(2017) 2001)

18

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top