EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R2151-20201218

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2151 (2020. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus par saskaņotām marķējuma specifikācijām, kuras attiecas uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu pielikuma D daļā (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151/2020-12-18

  The document is unavailable in your User interface language.

02020R2151 — LV — 18.12.2020 — 000.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2151

(2020. gada 17. decembris),

ar ko paredz noteikumus par saskaņotām marķējuma specifikācijām, kuras attiecas uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu pielikuma D daļā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 428, 18.12.2020., 57. lpp)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 077, 5.3.2021, lpp 40 (2020/2151)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2151

(2020. gada 17. decembris),

ar ko paredz noteikumus par saskaņotām marķējuma specifikācijām, kuras attiecas uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu pielikuma D daļā

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Iepakojums

Šajā regulā “iepakojums” ir tirdzniecības iepakojums un grupas iepakojums, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/62/EK ( 1 ) 3. panta 1. punktā.

2. pants

Saskaņotas marķējuma specifikācijas

1.  
Saskaņotās higiēnisko pakešu, tamponu un tamponu aplikatoru marķējuma specifikācijas ir noteiktas I pielikumā.
2.  
Saskaņotās mitro salvešu, t. i., iepriekš samitrinātu salvešu, ko lieto personiskās higiēnas un mājsaimniecības vajadzībām, marķējuma specifikācijas ir noteiktas II pielikumā.
3.  
Saskaņotās tabakas izstrādājumu ar filtriem un filtru, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, marķējuma specifikācijas ir noteiktas III pielikumā.
4.  
Saskaņotās dzērienu glāžu marķējuma specifikācijas ir noteiktas IV pielikumā.

3. pants

Valodas

Marķējuma informatīvo tekstu norāda tās dalībvalsts vai to dalībvalstu oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās, kur vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu laiž tirgū.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 3. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Saskaņotās higiēnisko pakešu, tamponu un tamponu aplikatoru marķējuma specifikācijas

1. Uz higiēnisko pakešu iepakojuma, kura virsmas laukums ir 10 cm2 vai lielāks, ir šāds drukāts marķējums.

image

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu nav daļa no tā. Tās vienīgais mērķis ir uz baltas lapas parādīt, ka marķējumu norobežo šaura balta josla.

Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, uz tirgū pirms 2022. gada 4. jūlija laistu higiēnisko pakešu iepakojuma marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā.

2. Uz tamponu un tamponu aplikatoru iepakojuma, kura virsmas laukums ir 10 cm2 vai lielāks, ir šāds drukāts marķējums.

image

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu nav daļa no tā. Tās vienīgais mērķis ir uz baltas lapas parādīt, ka marķējumu norobežo šaura balta josla.

Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, uz tirgū pirms 2022. gada 4. jūlija laistu tamponu un tamponu aplikatoru iepakojuma marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā.

3. Marķējums, kas norādīts 1. un 2. punktā, atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

a. 

Marķējuma izvietojums

Marķējumu izvieto horizontāli uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas atkarībā no tā, kur tas ir skaidrāk saredzams.

Ja minimālā izmēra marķējumu nav iespējams pilnībā izvietot uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas, to var daļēji izvietot uz divām iepakojuma virsmām, t. i., uz augšējās un priekšējās vai uz priekšējās un sānu virsmas, atkarībā no tā, kur tas ir skaidrāk saredzams.

Ja iepakojuma formas vai izmēra dēļ marķējumu nav iespējams izvietot horizontāli, to var pagriezt par 90° un izvietot vertikāli.

Marķējuma lodziņus vienmēr attēlo kopā.

Marķējumu izvieto tā, ka, atverot iepakojumu saskaņā ar norādījumiem, marķējums netiek pārplēsts vai padarīts nesalasāms.

b. 

Marķējuma izmērs

Marķējumu veido divi vienāda izmēra lodziņi – sarkans un zils –, kas novietoti viens otram blakus, un melns taisnstūrveida lodziņš, kurā ir informatīvais teksts “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” un kurš atrodas zem abiem vienādā izmēra lodziņiem. Marķējuma augstuma un garuma attiecība ir 1:2.

Ja tās iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas laukums, uz kuras marķējums izvietots, ir mazāks nekā 65 cm2, marķējuma minimālais izmērs ir 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Visos citos gadījumos marķējums aizņem vismaz 6 % no tās virsmas laukuma, uz kuras tas izvietots. Maksimālais prasītais marķējuma izmērs ir 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c. 

Marķējuma dizains

Marķējuma dizains reproducējams, nepievienojot nekādus efektus, nepielāgojot krāsas, neretušējot vai nepaplašinot fonu. Marķējums reproducējams ar minimālo izšķirtspēju 300 punkti uz collu, kad tas nodrukāts faktiskajā lielumā. Marķējumu norobežo šaura balta josla.

Informatīvo tekstu “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt, bet ne vairāk kā 14 pt.

Ja informatīvais teksts tulkots citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās, tulkoto informatīvo tekstu izvieto vai nu tūlīt zem marķējuma, vai melnajā taisnstūrveida lodziņā zem pirmās valodas, un abos gadījumos tam jābūt skaidri saredzamam. Izņēmuma gadījumos, kad uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas nepietiek vietas, informatīvā teksta tulkojumu citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās var izvietot citur uz iepakojuma pēc iespējas tuvāk marķējumam un tur, kur tulkojums ir skaidri redzams. Informatīvā teksta tulkojumu atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt, bet ne vairāk kā 14 pt. Ja informatīvo tekstu citās valodās izvieto melnajā taisnstūrveida lodziņā, ir pieļaujamas atkāpes no maksimālā prasītā marķējuma izmēra.

Izmanto krāsas ar šādiem krāsas kodiem:

— 
baltā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— 
melnā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— 
sarkanā: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— 
zilā: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
II PIELIKUMS

Saskaņotās mitro salvešu marķējuma specifikācijas

1. Uz mitro salvešu (t. i., iepriekš samitrinātu salvešu personiskās higiēnas un mājsaimniecības vajadzībām) iepakojuma, kura virsmas laukums ir 10 cm2 vai lielāks, ir šāds drukāts marķējums.

image

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu nav daļa no tā. Tās vienīgais mērķis ir uz baltas lapas parādīt, ka marķējumu norobežo šaura balta josla.

Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, uz tirgū pirms 2022. gada 4. jūlija laistu mitro salvešu iepakojuma marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā.

2. Marķējums atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

a. 

Marķējuma izvietojums

Marķējumu izvieto horizontāli uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas atkarībā no tā, kur tas ir skaidrāk saredzams.

Ja minimālā izmēra marķējumu nav iespējams pilnībā izvietot uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas, to var daļēji izvietot uz divām iepakojuma virsmām, t. i., uz augšējās un priekšējās vai uz priekšējās un sānu virsmas, atkarībā no tā, kur tas ir skaidrāk saredzams.

Ja iepakojuma formas vai izmēra dēļ marķējumu nav iespējams izvietot horizontāli, to var pagriezt par 90° un izvietot vertikāli.

Marķējuma lodziņus vienmēr attēlo kopā.

Marķējumu izvieto tā, ka, atverot iepakojumu saskaņā ar norādījumiem, marķējums netiek pārplēsts vai padarīts nesalasāms.

b. 

Marķējuma izmērs

Marķējumu veido divi vienāda izmēra lodziņi – sarkans un zils –, kas novietoti viens otram blakus, un melns taisnstūrveida lodziņš, kurā ir informatīvais teksts “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” un kurš atrodas zem abiem vienādā izmēra lodziņiem. Marķējuma augstuma un garuma attiecība ir 1:2.

Ja tās iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas laukums, uz kuras marķējums izvietots, ir mazāks nekā 65 cm2, marķējuma minimālais izmērs ir 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Visos citos gadījumos marķējums aizņem vismaz 6 % no tās virsmas laukuma, uz kuras tas izvietots. Maksimālais prasītais marķējuma izmērs ir 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c. 

Marķējuma dizains

Marķējuma dizains reproducējams, nepievienojot nekādus efektus, nepielāgojot krāsas, neretušējot vai nepaplašinot fonu. Marķējums reproducējams ar minimālo izšķirtspēju 300 punkti uz collu, kad tas nodrukāts faktiskajā lielumā. Marķējumu norobežo šaura balta josla.

Informatīvo tekstu “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt, bet ne vairāk kā 14 pt.

Ja informatīvais teksts tulkots citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās, tulkoto informatīvo tekstu izvieto vai nu tūlīt zem marķējuma, vai melnajā taisnstūrveida lodziņā zem pirmās valodas, un abos gadījumos tam jābūt skaidri saredzamam. Izņēmuma gadījumos, kad uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas nepietiek vietas, informatīvā teksta tulkojumu citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās var izvietot citur uz iepakojuma pēc iespējas tuvāk marķējumam un tur, kur tulkojums ir skaidri redzams. Informatīvā teksta tulkojumu atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt, bet ne vairāk kā 14 pt. Ja informatīvo tekstu citās valodās izvieto melnajā taisnstūrveida lodziņā, ir pieļaujamas atkāpes no maksimālā prasītā marķējuma izmēra.

Izmanto krāsas ar šādiem krāsas kodiem:

— 
baltā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— 
melnā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— 
sarkanā: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— 
zilā: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
III PIELIKUMS

Saskaņotās tabakas izstrādājumu ar filtriem un filtru, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, marķējuma specifikācijas

1. Uz tabakas izstrādājumu ar filtriem iepakojuma vienības, kas definēta Direktīvas 2014/40/ES 2. panta 30. punktā (“iepakojuma vienība”), un ārējā iepakojuma, kas definēts Direktīvas 2014/40/ES 2. panta 29. punktā (“ārējais iepakojums”), kuru virsmas laukums ir 10 cm2 vai lielāks, un uz filtru, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, iepakojuma, kura virsmas laukums ir 10 cm2 vai lielāks, ir šāds drukāts marķējums.

image

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu nav daļa no tā. Tās vienīgais mērķis ir uz baltas lapas parādīt, ka marķējumu norobežo šaura balta josla.

Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, uz tabakas izstrādājumu ar filtriem iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma un uz filtru, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, iepakojuma marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā, ja minētie izstrādājumi tirgū laisti pirms 2022. gada 4. jūlija.

2. Marķējums atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

a. 

Marķējuma izvietojums

i. 

Tabakas izstrādājumi ar filtriem

Marķējumu izvieto horizontāli uz iepakojuma vienības ārējās aizmugurējās virsmas un uz ārējā iepakojuma.

Ja minimālā izmēra marķējumu nav iespējams izvietot horizontāli uz iepakojuma vienības ārējās aizmugurējās virsmas, to var pagriezt par 90° un izvietot vertikāli uz iepakojuma vienības aizmugurējās virsmas vai uz kādas no ārējām sānu virsmām. Jebkurā gadījumā tam jābūt skaidri saredzamam.

Marķējuma lodziņus vienmēr attēlo kopā.

Marķējums nekādi netraucē saskatīt Direktīvā 2014/40/ES prasītos brīdinājumus par ietekmi uz veselību.

Marķējumu nedrīkst pilnībā vai daļēji nosegt ar citām etiķetēm vai zīmogiem.

Marķējumu izvieto tā, ka, atverot iepakojuma vienību un ārējo iepakojumu saskaņā ar norādījumiem, marķējums netiek pārplēsts vai padarīts nesalasāms.

ii. 

Filtri, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem

Marķējumu izvieto horizontāli uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas atkarībā no tā, kur tas ir skaidrāk saredzams.

Ja minimālā izmēra marķējumu nav iespējams pilnībā izvietot uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas, to var daļēji izvietot horizontāli uz divām iepakojuma virsmām, t. i., uz augšējās un priekšējās vai uz priekšējās un sānu virsmas, atkarībā no tā, kur tas ir skaidrāk saredzams.

Ja iepakojuma formas vai izmēra dēļ marķējumu nav iespējams izvietot horizontāli, to var pagriezt par 90° un izvietot vertikāli.

Marķējuma lodziņus vienmēr attēlo kopā.

Marķējumu izvieto tā, ka, atverot iepakojumu saskaņā ar norādījumiem, marķējums netiek pārplēsts vai padarīts nesalasāms.

b. 

Marķējuma izmērs

Marķējumu veido divi vienāda izmēra lodziņi – sarkans un zils –, kas novietoti viens otram blakus, un melns taisnstūrveida lodziņš, kurā ir informatīvais teksts “FILTRĀ IR PLASTMASA” un kurš atrodas zem abiem vienādā izmēra lodziņiem. Marķējuma augstuma un garuma attiecība ir 1:2.

i. 

Tabakas izstrādājumi ar filtriem

Ja iepakojuma vienības ārējās aizmugurējās virsmas laukums ir mazāks nekā 65 cm2, marķējuma minimālais izmērs ir 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Visos citos gadījumos marķējums aizņem vismaz 6 % no tās virsmas laukuma, uz kuras tas izvietots. Maksimālais prasītais marķējuma izmērs ir 3 cm × 6 cm (18 cm2).

ii. 

Filtri, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem

Ja tās iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas laukums, uz kuras marķējums izvietots, ir mazāks nekā 65 cm2, marķējuma minimālais izmērs ir 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Visos citos gadījumos marķējums aizņem vismaz 6 % no tās virsmas laukuma, uz kuras tas izvietots. Maksimālais prasītais marķējuma izmērs ir 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c. 

Marķējuma dizains

Marķējuma dizains reproducējams, nepievienojot nekādus efektus, nepielāgojot krāsas, neretušējot vai nepaplašinot fonu. Marķējums reproducējams ar minimālo izšķirtspēju 300 punkti uz collu, kad tas nodrukāts faktiskajā lielumā. Marķējumu norobežo šaura balta josla.

Informatīvo tekstu “FILTRĀ IR PLASTMASA” atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt, bet ne vairāk kā 14 pt.

Ja informatīvais teksts tulkots citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās, tulkoto informatīvo tekstu izvieto vai nu tūlīt zem marķējuma, vai melnajā taisnstūrveida lodziņā zem pirmās valodas, un abos gadījumos tam jābūt skaidri saredzamam. Izņēmuma gadījumos, kad uz iepakojuma ārējās priekšējās vai augšējās virsmas nepietiek vietas, informatīvā teksta tulkojumu citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās var izvietot citur uz iepakojuma pēc iespējas tuvāk marķējumam un tur, kur tulkojums ir skaidri redzams. Informatīvā teksta tulkojumu atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt, bet ne vairāk kā 14 pt. Ja informatīvo tekstu citās valodās izvieto melnajā taisnstūrveida lodziņā, ir pieļaujamas atkāpes no maksimālā prasītā marķējuma izmēra.

Izmanto krāsas ar šādiem krāsas kodiem:

— 
baltā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— 
melnā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— 
sarkanā: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— 
zilā: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
IV PIELIKUMS

Saskaņotās dzērienu glāžu marķējuma specifikācijas

1. Uz dzērienu glāzēm, kas daļēji izgatavotas no plastmasas, ir šāds drukāts marķējums.

image

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu nav daļa no tā. Tās vienīgais mērķis ir uz baltas lapas parādīt, ka marķējumu norobežo šaura balta josla.

Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, uz tirgū pirms 2022. gada 4. jūlija laistām dzērienu glāzēm, kas daļēji izgatavotas no plastmasas, marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā.

2. Uz dzērienu glāzēm, kas pilnībā izgatavotas no plastmasas, ir vai nu šāds drukāts marķējums, vai šāds gravēts/reljefs marķējums.

▼C1

image Drukāts marķējums

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu nav daļa no tā. Tās vienīgais mērķis ir nodrošināt kontrastu ar baltu lapu.

Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, uz tirgū pirms 2022. gada 4. jūlija laistām dzērienu glāzēm, kas pilnībā izgatavotas no plastmasas, marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā.

▼C1

image Gravēts/reljefs marķējums

▼B

Piezīme.

:

Tumšā līnija ap marķējumu un pelēkais fons nav daļa no tā. To vienīgais mērķis ir nodrošināt kontrastu ar baltu lapu.

3. Dzērienu glāžu, kas daļēji izgatavotas no plastmasas, marķējums atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

a. 

Marķējuma izvietojums

i. 

Parastās glāzes

Marķējumu izvieto horizontāli uz glāzes ārējās virsmas, attālinot no glāzes malas, lai marķējums nenonāktu saskarē ar dzērēja muti. Marķējumu neizvieto uz glāzes pamatnes apakšas.

ii. 

Šampanieša glāzes

Marķējumu izvieto horizontāli uz glāzes ārējās virsmas, arī uz kājiņas pamatnes virsas. Marķējumu izvieto, attālinot no glāzes malas, lai marķējums nenonāktu saskarē ar dzērēja muti. Marķējumu neizvieto uz glāzes pamatnes apakšas.

Ja glāzes formas vai izmēra dēļ marķējumu nav iespējams izvietot horizontāli, to var pagriezt par 90° un izvietot vertikāli.

Marķējuma lodziņus vienmēr attēlo kopā.

b. 

Marķējuma izmērs

Marķējumu veido divi vienāda izmēra lodziņi – sarkans un zils –, kas novietoti viens otram blakus, un melns taisnstūrveida lodziņš, kurā ir informatīvais teksts “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” un kurš atrodas zem abiem vienādā izmēra lodziņiem. Marķējuma augstuma un garuma attiecība ir 1:2.

Glāzēm, kuru tilpums ir mazāks nekā 500 ml, marķējuma minimālais izmērs ir 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Glāzēm, kuru tilpums ir 500 ml vai lielāks, marķējuma minimālais izmērs ir 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c. 

Marķējuma dizains

Marķējuma dizains reproducējams, nepievienojot nekādus efektus, nepielāgojot krāsas, neretušējot vai nepaplašinot fonu. Marķējums reproducējams ar minimālo izšķirtspēju 300 punkti uz collu, kad tas nodrukāts faktiskajā lielumā. Marķējumu norobežo šaura balta josla.

Informatīvo tekstu “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt glāzēm, kuru tilpums ir mazāks nekā 500 ml, un vismaz 6 pt glāzēm, kuru tilpums ir 500 ml vai lielāks.

Ja informatīvais teksts tulkots citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās, tulkoto informatīvo tekstu izvieto vai nu tūlīt zem marķējuma, vai melnajā taisnstūrveida lodziņā zem pirmās valodas, un abos gadījumos tam jābūt skaidri saredzamam. Izņēmuma gadījumos, kad uz glāzes ārējās virsmas nepietiek vietas, informatīvā teksta tulkojumu citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās var izvietot citur uz glāzes pēc iespējas tuvāk marķējumam un tur, kur tulkojums ir skaidri redzams. Informatīvā teksta tulkojumu atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt glāzēm, kuru tilpums ir mazāks nekā 500 ml, un vismaz 6 pt glāzēm, kuru tilpums ir 500 ml vai lielāks. Ja informatīvo tekstu citās valodās izvieto melnajā taisnstūrveida lodziņā, ir pieļaujamas atkāpes no maksimālā prasītā marķējuma izmēra.

Izmanto krāsas ar šādiem krāsas kodiem:

— 
baltā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— 
melnā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— 
sarkanā: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— 
zilā: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4. Dzērienu glāžu, kas pilnībā izgatavotas no plastmasas, marķējums atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

a. 

Marķējuma izvietojums

i. 

Parastās glāzes

Marķējumu izvieto horizontāli uz glāzes ārējās virsmas tur, kur tas ir skaidrāk saredzams. Marķējumu neizvieto uz glāzes pamatnes apakšas. Drukātu marķējumu izvieto, attālinot no glāzes malas, lai marķējums nenonāktu saskarē ar dzērēja muti. Ja glāzes ir šķautņainas, gravēto/reljefo marķējumu neizvieto uz šķautnēm.

ii. 

Šampanieša glāzes

Marķējumu izvieto horizontāli uz glāzes ārējās virsmas, arī uz kājiņas pamatnes virsas, tur, kur tas ir skaidrāk saredzams. Marķējumu neizvieto uz glāzes pamatnes apakšas. Drukātu marķējumu izvieto, attālinot no glāzes malas, lai marķējums nenonāktu saskarē ar dzērēja muti. Ja glāzes ir šķautņainas, gravēto/reljefo marķējumu neizvieto uz šķautnēm.

Ja glāzes formas vai izmēra dēļ marķējumu nav iespējams izvietot horizontāli, to var pagriezt par 90° un izvietot vertikāli.

b. 

Marķējuma izmērs

Marķējums ir taisnstūrveida, un tā augstuma un garuma attiecība ir 1:2.

Glāzēm, kuru tilpums ir mazāks nekā 500 ml, marķējuma minimālais izmērs ir 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Glāzēm, kuru tilpums ir 500 ml vai lielāks, marķējuma minimālais izmērs ir 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c. 

Marķējuma dizains

i. 

Drukāts marķējums

Marķējuma dizains reproducējams melnā krāsā, nepievienojot nekādus efektus, neretušējot vai nepaplašinot fonu. Marķējums reproducējams ar minimālo izšķirtspēju 300 punkti uz collu, kad tas nodrukāts faktiskajā lielumā. Lai marķējums būtu viegli salasāms, tam pietiekami jākontrastē ar fonu. Tālab marķējuma kontūrzīmējumu drukā vienā no šādām krāsām.

— 
baltā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— 
melnā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— 
sarkanā: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— 
zilā: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
ii. 

Gravēts/reljefs marķējums

Marķējuma dizains reproducējams, nepievienojot nekādus efektus, neretušējot vai nepaplašinot fonu. Baltais kontūrzīmējums, kas attēlots marķējumā šā pielikuma 1.2. punktā, norāda līnijas, kas jāiegravē vai reljefā jāiespiež uz glāzes.

Informatīvo tekstu “IZGATAVOTS NO PLASTMASAS” atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt glāzēm, kuru tilpums ir mazāks nekā 500 ml, un vismaz 6 pt glāzēm, kuru tilpums ir 500 ml vai lielāks.

Ja informatīvais teksts tulkots citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās, tulkoto informatīvo tekstu izvieto vai nu tūlīt zem marķējuma, vai melnajā taisnstūrveida lodziņā zem pirmās valodas, un abos gadījumos tam jābūt skaidri saredzamam. Izņēmuma gadījumos, kad uz glāzes ārējās virsmas nepietiek vietas, informatīvā teksta tulkojumu citā dalībvalsts oficiālajā valodā vai citu dalībvalstu oficiālajās valodās var izvietot citur uz glāzes pēc iespējas tuvāk marķējumam un tur, kur tulkojums ir skaidri redzams. Informatīvā teksta tulkojumu atveido lielajiem burtiem ar Helvetica Bold rakstzīmēm. Rakstzīmju lielums ir vismaz 5 pt glāzēm, kuru tilpums ir mazāks nekā 500 ml, un vismaz 6 pt glāzēm, kuru tilpums ir 500 ml vai lielāks.

Drukātam marķējumam izmanto krāsas ar šādiem krāsas kodiem:

— 
baltā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— 
melnā: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.).

Top