Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:049:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 49, 2012m. vasaris 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.049.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 49

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. vasario 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2012/C 049/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 39, 2012 2 11

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2012/C 049/02

Byla C-27/09 P: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Prancūzijos Respublika prieš People's Mojahedin Organization of Iran, Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu — Bendroji pozicija 2001/931/BUSP — Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 — Lėšų įšaldymas, taikomas į Europos Sąjungos Tarybos nustatytą, peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą sąrašą įtrauktai grupei — Teisė į gynybą)

2

2012/C 049/03

Byla C-28/09: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 28 ir 29 straipsniai — Laisvas prekių judėjimas — Kiekybiniams importo ir eksporto apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės — Transportas — Direktyvos 96/62/EB ir 1999/30/EB — Sektorinis daugiau nei 7,5 t sveriančių sunkvežimių, vežančių tam tikrus krovinius, eismo draudimas — Oro kokybė — Sveikatos ir aplinkos apsauga — Proporcingumo principas — Nuoseklumas)

2

2012/C 049/04

Byla C-271/09: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — Taikymo sritis — Atviri pensijų fondai — Kapitalo investavimo užsienyje ribojimai — Proporcingumas)

3

2012/C 049/05

Byla C-318/09 P: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje A2A SpA, buvusi ASM Brescia SpA, prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pagalbos, skirtos viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms, schema — Atleidimas nuo mokesčių — Sprendimas pripažinti pagalbos schemą nesuderinamą su bendrąja rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — EB 87 straipsnis — „Pagalbos“ sąvoka — EB 88 straipsnis — „Naujos pagalbos“ sąvoka — EB 10 straipsnis — Lojalaus bendradarbiavimo pareiga — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 — 1 ir 4 straipsniai — Pagalbos susigrąžinimo tvarkos teisėtumas — Teisinio saugumo principas — Pareiga motyvuoti)

3

2012/C 049/06

Byla C-319/09 P: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje ACEA SpA prieš Iride Spa (buvusi AEM SpA) ir Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms skirtos pagalbos schema — Atleidimas nuo mokesčių — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — EB 87 straipsnis — „Pagalbos“ sąvoka — EB 88 straipsnis — „Naujos pagalbos“ sąvoka — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 1 ir 14 straipsniai — Nurodymo susigrąžinti pagalbą teisėtumas — Pareiga motyvuoti)

4

2012/C 049/07

Byla C-320/09 P: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje A2A SpA, anksčiau AEM SpA prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pagalbos schema, taikoma viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms — Atleidimas nuo mokesčių — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — EB 87 straipsnis — „Pagalbos“ sąvoka — EB 88 straipsnis — „Naujos pagalbos“ sąvoka — EB 10 straipsnis — Lojalaus bendradarbiavimo pareiga — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 1 ir 14 straipsniai — Nurodymo susigrąžinti pagalbą teisėtumas — Teisinio saugumo principas — Pareiga motyvuoti)

4

2012/C 049/08

Byla C-329/09 P: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Iride SpA, anksčiau — Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA, prieš Europos Komisiją, A2A SpA, anksčiau — ASM Brescia SpA (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Pagalbos schema, taikoma viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms — Atleidimas nuo mokesčių — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį)

5

2012/C 049/09

Byla C-242/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ENEL Produzione SpA prieš Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direktyva 2003/54/EB — Elektros energijos vidaus rinka — Elektros sistemai veikti būtini elektros energijos gamybos įrenginiai — Įpareigojimas nacionalinėje elektros energijos biržoje pateikti pasiūlymus pagal elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos operatoriaus nustatytus reikalavimus ir kriterijus — Dispečerinio valdymo ir balansavimo paslauga — Su viešųjų paslaugų teikimu susijusios pareigos)

5

2012/C 049/10

Byla C-250/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Haltergemeinschaft LBL GbR prieš Hauptzollamt Düsseldorf (Direktyva 2003/96/EB — Energetinių produktų ir elektros energijos apmokestinimas — 14 straipsnio 1 dalies c punktas — Atleidimas nuo mokesčio už energetikos produktus, naudojamus kaip orlaivių degalai — Degalai, kuriuos suteikia asmuo, perdavęs orlaivį, kurį orlaivio naudotojas naudoja skrydžiams kitais tikslais nei oro susisiekimo paslaugoms už atlygį teikti)

6

2012/C 049/11

Byla C-316/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Danske Svineproducenter prieš Justitsministeriet (SESV 288 straipsnio antra pastraipa — Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 — Vežamų gyvūnų apsauga — Kiaulinių šeimos naminių gyvūnų vežimas keliais — Minimalus gardų aukštis — Tikrinimai vežant — Pakrovimo tankumas — Valstybių narių teisė patvirtinti detalias normas)

6

2012/C 049/12

Byla C-366/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. prieš The Secretary of State for Energy and Climate Change (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Direktyva 2008/101/EB — Aviacijos veiklos rūšių įtraukimas į šią sistemą — Galiojimas — Čikagos konvencija — Kioto protokolas — ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo — Paprotinės tarptautinės teisės principai — Teisinės pasekmės — Galimybė remtis — Sąjungos teisės ekstrateritorialumas — „Privalomo mokėjimo“ ir „rinkliavos“ sąvokos)

7

2012/C 049/13

Sujungtos bylos C-411/10 ir C-493/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland (Jungtinė Karalystė, Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) N. S. (C-411/10) prieš Secretary of State for the Home Department ir M. E. (C-493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H. prieš Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (Sąjungos teisė — Principai — Pagrindinės teisės — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nežmoniško arba žeminamo elgesio draudimas — Bendroji Europos prieglobsčio sistema — Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 — „Saugių šalių“ sąvoka — Prieglobsčio prašytojo perdavimas atsakingai valstybei narei — Pareiga — Nuginčijama prezumpcija, kad tokia valstybė narė gerbia pagrindines teises)

8

2012/C 049/14

Sujungtos bylos C-424/10 ir C-425/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10) prieš Land Berlin (Laisvas asmenų judėjimas — Direktyva 2004/37/EB — Teisė nuolat gyventi šalyje — 16 straipsnis — Legalus gyvenimas šalyje — Gyvenimas šalyje nacionalinės teisės pagrindu — Gyvenimo laikotarpiai iki atitinkamo piliečio kilmės valstybės įstojimo į Sąjungą)

9

2012/C 049/15

Byla C-465/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 3 straipsnis — Struktūriniai fondai — Reglamentas (EEB) Nr. 2052/88 — Reglamentas (EEB) Nr. 4253/88 — Perkančioji organizacija, struktūrinių fondų subsidijos gavėja — ERPF subsidijos gavėjo viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas — Sąjungos subsidijos išieškojimo pareigos, esant pažeidimui, pagrindas — Pažeidimo sąvoka — Nuolat daromo pažeidimo sąvoka — Išieškojimo būdai — Senaties terminas — Ilgesnis nacionalinis senaties terminas — Proporcingumo principas)

10

2012/C 049/16

Byla C-482/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Teresa Cicala prieš Regione Siciliana (Nacionalinė administracinė procedūra — Administraciniai aktai — Pareiga motyvuoti — Galimybė pateikti motyvus teismo procese dėl administracinio akto — SESV 296 straipsnio antros pastraipos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punkto aiškinimas — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

11

2012/C 049/17

Byla C-495/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Centre hospitalier universitaire de Besançon prieš Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (Direktyva 85/374/EEB — Atsakomybė už gaminius su trūkumais — Taikymo sritis — Nacionalinė sistema, pagal kurią viešosios sveikatos priežiūros įstaigos privalo atlyginti pacientui dėl įrenginio ar gaminio, naudoto teikiant gydymo paslaugas, gedimo padarytą žalą net ir tada, kai nėra jų kaltės)

11

2012/C 049/18

Byla C-499/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vlaamse Oliemaatschappij NV prieš FOD Financiën (Šeštoji PVM direktyva — Asmenys, privalantys mokėti mokestį — Solidariai atsakingi tretieji asmenys — Kita sandėliavimo procedūra nei muitinis sandėliavimas — Solidarioji sandėlio, kuriame sandėliuojamos prekės, savininko ir apmokestinamojo asmens, kuriam priklauso šios prekės, atsakomybė — Sandėlio savininko sąžiningumas ar jo kaltės arba aplaidumo nebuvimas)

12

2012/C 049/19

Byla C-503/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Evroetil AD prieš Direktor na Agentsia „Mitnitsi“ (Direktyva 2003/30/EB — 2 straipsnio 2 dalies a punktas — Bioetanolio sąvoka — Iš biomasės pagamintas nedenatūruotas produktas, kuriame yra daugiau nei 98,5 % etilo alkoholio — Faktinio naudojimo kaip biodegalų svarba — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Kombinuotoji nomenklatūra — Bioetanolio tarifinis klasifikavimas siekiant apmokestinti akcizais — Direktyva 2003/96/EB — Energetiniai produktai — Direktyva 92/83/EEB — 20 straipsnio pirma įtrauka ir 27 straipsnio 1 dalies a ir b punktai — Etilo alkoholio sąvoka — Atleidimas nuo suderinto akcizo — Denatūravimas)

12

2012/C 049/20

Byla C-507/10: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Tribunale di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš X (Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pamatinis sprendimas 2001/220/TVR — Nukentėjusiųjų padėtis baudžiamosiose bylose — Pažeidžiamų asmenų apsauga — Nepilnamečių, kaip liudytojų, apklausa — Papildoma išankstinio įrodymų administravimo procedūra — Prokuroro atsisakymas pateikti ikiteisminio tyrimo teisėjui prašymą surengti apklausą)

13

2012/C 049/21

Byla C-72/11: 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos Irano Islamo Respublikai siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 — 7 straipsnio 3 ir 4 dalys — Vitrifikacinės krosnies tiekimas ir pastatymas Irane — „Netiesioginio galimybės naudotis ekonominiais ištekliais suteikimo“ reglamento IV ir V prieduose nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai sąvoka — Draudimo leisti naudotis „apėjimas“)

13

2012/C 049/22

Byla C-519/10: 2011 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale di Bari (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Giovanni Colapietro prieš Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis, 103 straipsnio 1 dalis ir 104 straipsnio 3 dalies antra pastraipa — Vyno sektorius — Reglamentai (EEB) Nr. 822/87 ir (EB) Nr. 343/94 — Klausimas, atsakymas į kurį nesukelia jokių pagrįstų abejonių — Akivaizdus nepriimtinumas)

14

2012/C 049/23

Byla C-67/11 P: 2011 m. spalio 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje DTL Corporación, SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Protesto procedūra — Vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinį elementą „Solaria“, ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas, turintis žodinį elementą „Solartia“ — Dalinis atsisakymas registruoti — Galimybė supainioti — Prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą Bendrajame Teisme — Prašymo nepateikimas laiku)

14

2012/C 049/24

Byla C-585/11: 2011 m. lapkričio 24 d.Verwaltungsgericht Karlsruhe (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Philipp Seeberger prieš Studentenwerk Heidelberg

15

2012/C 049/25

Byla C-592/11: 2011 m. lapkričio 25 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anssi Ketelä prieš Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

15

2012/C 049/26

Byla C-618/11: 2011 m. gruodžio 1 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TVI — Televisão Independente SA prieš Fazenda Pública

16

2012/C 049/27

Byla C-619/11: 2011 m. lapkričio 30 d.Tribunal du travail de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Patricia Dumont de Chassart prieš Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

16

2012/C 049/28

Byla C-629/11: 2011 m. gruodžio 8 d.Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-298/09 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE prieš Europos Komisiją

17

2012/C 049/29

Byla C-637/11: 2011 m. gruodžio 12 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TVI — Televisão Independente SA prieš Fazenda Pública

17

2012/C 049/30

Byla C-647/11: 2011 m. gruodžio 19 d. Dimos Peramatos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. spalio 12 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-312/07 Dimos Peramos prieš Europos Komisiją

18

2012/C 049/31

Byla C-650/11: 2011 m. gruodžio 19 d.Augstākās tiesas Senāts (Latvijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ilgvars Brunovskis prieš Lauku atbalsta dienests

18

2012/C 049/32

Byla C-652/11: 2011 m. gruodžio 19 d.Mindo Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-19/06 Mindo Srl prieš Europos Komisiją

19

2012/C 049/33

Byla C-654/11: 2011 m. gruodžio 20 d. likviduojamos Transcatab SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-39/06 Transcatab prieš Europos Komisiją

19

2012/C 049/34

Byla C-656/11: 2011 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

20

2012/C 049/35

Byla C-659/11: 2011 m. gruodžio 27 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TVI — Televisão Independente SA prieš Fazenda Pública

21

2012/C 049/36

Byla C-356/10: 2011 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

21

2012/C 049/37

Byla C-535/10 P: 2011 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje 4care AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Laboratorios Diafarm, SA

21

2012/C 049/38

Byla C-568/10: 2011 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

22

2012/C 049/39

Byla C-582/10: 2011 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

22

 

Bendrasis Teismas

2012/C 049/40

Byla T-462/09: 2012 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Storck prieš VRDT — RAI (Ragolizia) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Ragolizia“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas FAVOLIZIA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

23

2012/C 049/41

Byla T-311/09 P: 2011 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Medicininių išlaidų atlyginimas — Komisijos sprendimas, kuriuo atsisakoma 100 % atlyginti apelianto patirtas tam tikras medicinines išlaidas — Iškraipymas — Pareiga motyvuoti — Instrukcija — Asmens nenaudai priimtas aktas — „Res judicata“ principas — „Litispendance“ — Patvirtinantis aktas)

23

2012/C 049/42

Byla T-202/10: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stichting Woonlinie ir kt. prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Nyderlandų suteikta valstybės pagalbos schema socialinio būsto bendrovėms — Esama pagalba — Sprendimas, kuriuo pritariama valstybės narės įsipareigojimams — Ieškinys dėl panaikinimo — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

23

2012/C 049/43

Byla T-203/10: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stichting Woonpunt ir kt. prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Nyderlandų suteikta valstybės pagalbos schema socialinio būsto bendrovėms — Esama pagalba — Sprendimas, kuriuo pritariama valstybės narės įsipareigojimams — Sprendimas, kuriuo nauja pagalba pripažįstama suderinama — Ieškinys dėl panaikinimo — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Nepriimtinumas)

24

2012/C 049/44

Byla T-285/11: 2011 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gooré prieš Komisiją (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikytinos atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante — Išbraukimas iš susijusių asmenų sąrašo — Ieškinys dėl panaikinimo — Nereikalingumas priimti sprendimą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

24

2012/C 049/45

Byla T-593/11 R: 2011 m. gruodžio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Al-Chihabi prieš Tarybą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skubos nebuvimas — Rimtos ir nepataisomos žalos nebuvimas)

25

2012/C 049/46

Byla T-595/11 P: 2011 m. lapkričio 24 d. A pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 14 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-12/09, A prieš Komisiją

25

2012/C 049/47

Byla T-626/11: 2011 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Sky Deutschland ir Sky Deutschland Fernsehen prieš Komisiją

26

2012/C 049/48

Byla T-627/11: 2011 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje ATMvision prieš Komisiją

26

2012/C 049/49

Byla T-628/11: 2011 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Biogas Nord prieš Komisiją

27

2012/C 049/50

Byla T-629/11: 2011 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Biogas Nord Anlagenbau prieš Komisiją

28

2012/C 049/51

Byla T-630/11 P: 2011 m. gruodžio 6 d. Peter Strobl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-56/05 Strobl prieš Komisiją

28

2012/C 049/52

Byla T-638/11: 2011 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Belgium ir kt. prieš Europos vaistų agentūrą

29

2012/C 049/53

Byla T-639/11: 2011 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Heads! prieš VRDT (HEADS)

29

2012/C 049/54

Byla T-641/11 P: 2011 m. gruodžio 8 d. Harald Mische pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-70/05 Mische prieš Komisiją

30

2012/C 049/55

Byla T-642/11 P: 2011 m. gruodžio 8 d. Harald Mische pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-93/05 Mische prieš Parlamentą

30

2012/C 049/56

Byla T-643/11: 2011 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Crown Equipment (Suzhou) ir Crown Gabelstapler prieš Tarybą

31

2012/C 049/57

Byla T-661/11: 2011 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

32

2012/C 049/58

Byla T-662/11: 2011 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Müller prieš VRDT — Loncar (Sunless)

32

2012/C 049/59

Byla T-6/12: 2012 m. sausio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Godrej Industries ir V V F prieš Tarybą

33

2012/C 049/60

Byla T-523/11: 2011 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Maxima Grupė prieš VRDT — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

33


LT

 

Top