EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:049:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 49, 18. helmikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.049.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 49

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
18. helmikuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2012/C 049/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 39, 11.2.2012

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2012/C 049/02

Asia C-27/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 — valittajana Ranskan tasavalta sekä muina osapuolina People’s Mojahedin Organization of Iran, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi — Yhteinen kanta 2001/931/YUTP — Asetus (EY) N:o 2580/2001 — Euroopan unionin neuvoston laatimaan, tarkastelemaan ja muuttamaan luetteloon sisällytetyn ryhmän varojen jäädyttäminen — Puolustautumisoikeudet)

2

2012/C 049/03

Asia C-28/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 28 ja EY 29 artikla — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Tuonnin ja viennin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Liikenne — Direktiivit 96/62/EY ja 1999/30/EY — Tiettyjä tavaroita kuljettavia yli 7,5 tonnia painavia tavarankuljetusajoneuvoja koskeva alakohtainen liikennöintikielto — Ilmanlaatu — Terveyden ja ympäristön suojelu — Suhteellisuusperiaate — Johdonmukaisuus)

2

2012/C 049/04

Asia C-271/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2011 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pääomien vapaa liikkuvuus — Soveltamisala — Avoimet eläkerahastot — Pääomien ulkomaille sijoittamiseen kohdistuva rajoitus — Oikeasuhteisuus)

3

2012/C 049/05

Asia C-318/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.12.2011 — valittajana A2A SpA, aiemmin ASM Brescia SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Julkisia palveluja tuottaville yrityksille myönnettyjä tukia koskeva ohjelma — Verovapautukset — Päätös, jossa tukiohjelma todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Asiavaltuus — Oikeussuojan tarve — EY 87 artikla — Tuen käsite — EY 88 artikla — Uuden tuen käsite — EY 10 artikla — Vilpitöntä yhteistyötä koskeva velvollisuus — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 ja 14 artikla — Takaisinperimismääräyksen laillisuus — Oikeusvarmuuden periaate — Perusteluvelvollisuus)

3

2012/C 049/06

Asia C-319/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.12.2011 — valittajana ACEA SpA sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Iride Spa, aiemmin AEM SpA (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Julkisia palveluja tuottaville yrityksille myönnettyjä tukia koskeva ohjelma — Verovapautukset — Päätös, jossa tukiohjelma todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Asiavaltuus — Oikeussuojan tarve — EY 87 artikla — Tuen käsite — EY 88 artikla — Uuden tuen käsite — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 ja 14 artikla — Takaisinperimismääräyksen laillisuus — Perusteluvelvollisuus)

4

2012/C 049/07

Asia C-320/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.12.2011 — valittajana A2A SpA, aiemmin AEM SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Julkisia palveluja tuottaville yrityksille myönnettyjä tukia koskeva ohjelma — Verovapautukset — Päätös, jossa tukiohjelma todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Asiavaltuus — Oikeussuojan tarve — EY 87 artikla — Tuen käsite — EY 88 artikla — Uuden tuen käsite — EY 10 artikla — Vilpitöntä yhteistyötä koskeva velvollisuus — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 ja 14 artikla — Takaisinperimismääräyksen laillisuus — Oikeusvarmuuden periaate — Perusteluvelvollisuus)

4

2012/C 049/08

Asia C-329/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.12.2011 — valittajana Iride SpA, aiemmin Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja A2A SpA, aiemmin ASM Brescia SpA (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Julkisia palveluja tuottaville yrityksille myönnettyjä tukia koskeva ohjelma — Verovapautukset — Päätös, jossa tukiohjelma todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Asiavaltuus — Oikeussuojan tarve)

5

2012/C 049/09

Asia C-242/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.12.2011 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — ENEL Produzione SpA v. Autorità per l'energia elettrica e il gas (Direktiivi 2003/54/EY — Sähkön sisämarkkinat — Sähköverkon toiminnan kannalta olennaiset sähkön tuotantolaitokset — Velvollisuus esittää tarjouksia kansallisilla sähköpörssimarkkinoilla sähköenergian siirto- ja jakeluverkonhaltijan vahvistamien rajojen ja kriteerien mukaisesti — Ajojärjestys- ja tasapainottamispalvelu — Julkisen palvelun velvoitteet)

5

2012/C 049/10

Asia C-250/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.12.2011 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Haltergemeinschaft LBL GbR v. Hauptzollamt Düsseldorf (Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — 14 artiklan 1 kohdan b alakohta — Ilmailussa moottoripolttoaineena ja polttoaineena käytettävien energiatuotteiden vapauttaminen verosta — Vuokralleantajan käyttöön asettaman sellaisen lentokoneen moottoripolttoaine, jota vuokralleottajat käyttävät muihin tarkoituksiin kuin vastikkeellisten lentokuljetuspalvelujen suorittamiseen)

6

2012/C 049/11

Asia C-316/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2011 (Vestre Landsretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Danske Svineproducenter v. Justitsministeriet (SEUT 288 artiklan toinen kohta — Asetus (EY) N:o 1/2005 — Eläinten suojelu kuljetuksen aikana — Kotieläiminä pidettävien sikaeläinten maantiekuljetus — Osastojen vähimmäiskorkeus — Tarkastaminen matkan aikana — Lastaustiheys — Jäsenvaltioiden oikeus vahvistaa yksityiskohtaisia sääntöjä)

6

2012/C 049/12

Asia C-366/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 (High Court of Justice, Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. ja United Airlines Inc. v. Secretary of State for Energy and Climate Change (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/87/EY — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Direktiivi 2008/101/EY — Ilmailutoiminnan sisällyttäminen kyseiseen järjestelmään — Pätevyys — Chicagon yleissopimus — Kioton pöytäkirja — Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välinen lentoliikennesopimus — Kansainvälisen tapaoikeuden periaatteet — Oikeusvaikutukset — Mahdollisuus vedota kyseisiin periaatteisiin — Unionin oikeuden ekstraterritoriaalisuus — Maksun ja veron käsitteet)

7

2012/C 049/13

Yhdistetyt asiat C-411/10 ja C-493/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) ja High Court of Irelandin (Irlanti) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — N. S. v. Secretary of State for the Home Department (C-411/10) sekä M. E., A. S. M., M. T., K. P. ja E. H. v. Refugee Applications Commissioner ja Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10) (Unionin oikeus — Periaatteet — Perusoikeudet — Unionin oikeuden soveltaminen — Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto — Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä — Asetus (EY) N:o 343/2003 — ”Turvallisten maiden” käsite — Turvapaikanhakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon — Velvollisuus — Kumoamaton olettama, jonka mukaan kyseinen jäsenvaltio noudattaa perusoikeuksia)

8

2012/C 049/14

Yhdistetyt asiat C-424/10 ja C-425/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10) sekä Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja ja Marlon Szeja (C-425/10) v. Land Berlin (Henkilöiden vapaa liikkuvuus — Direktiivi 2004/38/EY — Pysyvä oleskeluoikeus — 16 artikla — Laillinen oleskelu — Oleskeluoikeus kansallisen oikeuden nojalla — Asianomaisen kansalaisen lähtövaltion unioniin liittymistä edeltävä oleskelu)

9

2012/C 049/15

Asia C-465/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.12.2011 (Conseil d'État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration v. Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — 3 artikla — Rakennerahastot — Asetus (ETY) N:o 2052/88 — Asetus (ETY) N:o 4253/88 — Rakennerahastoista maksettavaa tukea saanut hankintaviranomainen — Se, ettei EAKR:n tuen saaja noudata julkisten hankintasopimusten tekemistä koskevia sääntöjä — Unionin tuen takaisinperimisvelvollisuuden perusta silloin, kun on kyse sääntöjenvastaisuudesta — ”Väärinkäytöksen” käsite — ”Jatkuvan väärinkäytöksen” käsite — Takaisinperimistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt — Vanhentumisaika — Pidemmät kansalliset vanhentumisajat — Suhteellisuusperiaate)

10

2012/C 049/16

Asia C-482/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2011 (Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilianan (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Teresa Cicala v. Regione Siciliana (Kansallinen hallinnollinen menettely — Hallintotoimet — Perusteluvelvollisuus — Mahdollisuus korjata perustelujen puuttuminen hallintotoimea vastaan vireille pannussa oikeudenkäynnissä — SEUT 296 artiklan toisen kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohdan tulkinta — Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

11

2012/C 049/17

Asia C-495/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.12.2011 (Conseil d'État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Centre hospitalier universitaire de Besançon v. Thomas Dutrueux ja Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (Direktiivi 85/374/ETY — Tuotevastuu — Soveltamisala — Kansallinen järjestelmä, jossa säädetään julkisten terveydenhuoltolaitosten velvollisuudesta korvata vahingot, jotka ovat aiheutuneet potilaalle hoitojen yhteydessä käytetyn laitteen tai tuotteen viallisuudesta, myös ilman tuottamusta)

11

2012/C 049/18

Asia C-499/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 21.12.2011 (Rechtbank van eerste aanleg te Bruggen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vlaamse Oliemaatschappij NV v. FOD Financiën (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Verovelvolliset — Yhteisvastuullinen kolmas osapuoli — Muu varastomenettely kuin tullivarastomenettely — Tavaroiden varastoijan ja niiden verovelvollisen omistajan yhteisvastuu — Vilpitön mieli tai varastonpitäjän virheen tai huolimattomuuden puuttuminen)

12

2012/C 049/19

Asia C-503/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 21.12.2011 (Varhoven administrativen sadin (Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Evroetil AD v. Direktor na Agentsia Mitnitsi (Direktiivi 2003/30/EY — 2 artiklan 2 kohdan a alakohta — Bioetanolin käsite — Biomassasta valmistettu tuote, joka sisältää enemmän kuin 98,5 prosenttia etyylialkoholia ja jota ei ole denaturoitu — Tosiasiallisen biopolttoaineena käytön merkitys — Asetus (ETY) N:o 2658/87 — Yhdistetty nimikkeistö — Bioetanolin tariffiluokittelu valmisteveron kantamiseksi — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteet — Direktiivi 92/83/ETY — 20 artiklan ensimmäinen luetelmakohta ja 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta — Etyylialkoholin käsite — Vapautus yhdenmukaistetusta valmisteverosta — Denaturaatio)

12

2012/C 049/20

Asia C-507/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.12.2011 (Tribunale di Firenzen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti X:ää vastaan (Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Puitepäätös 2001/220/YOS — Uhrin asema rikosoikeudenkäynnissä — Haavoittuvien henkilöiden suojelu — Alaikäisen kuuleminen todistajana — Pääkäsittelystä erillinen menettely, jossa todistelu otetaan vastaan etukäteen — Virallinen syyttäjä kieltäytyy esittämästä tuomarille pyyntöä kuulemisen toimittamiseksi)

13

2012/C 049/21

Asia C-72/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.12.2011 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Mohsen Afrasiabia, Behzad Sahabia ja Heinz Ulrich Kesseliä vastaan (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Asetus (EY) N:o 423/2007 — 7 artiklan 3 ja 4 kohta — Sintrausuunin toimittaminen Iraniin ja asentaminen siellä — Taloudellisen resurssin välillistä asettamista kyseisen asetuksen liitteissä IV ja V luetellun henkilön, yhteisön tai elimen saataville koskeva käsite — Saataville asettamista koskevan kiellon kiertämisen käsite)

13

2012/C 049/22

Asia C-519/10: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 18.11.2011 (Tribunale di Barin (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Giovanni Colapietro v. Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (Ennakkoratkaisupyyntö — Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohdan toinen alakohta — Viinikauppa-ala — Asetukset (ETY) N:o 822/87 ja (EY) N:o 343/94 — Kysymys, johon annettavaan vastaukseen ei liity vähäisintäkään perusteltua epäilystä — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

14

2012/C 049/23

Asia C-67/11 P: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 20.10.2011 — DTL Corporación, SL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Väitemenettely — Sanaosan ”Solaria” sisältävä kuviomerkki ja sanaosan ”Solartia” sisältävä aikaisempi kansallinen kuviomerkki — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Sekaannusvaara — Vaatimus käsittelyn lykkäämisestä unionin yleisessä tuomioistuimessa — Vaatimusta ei ole esitetty määräajassa)

14

2012/C 049/24

Asia C-585/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Karlsruhe (Saksa) on esittänyt 24.11.2011 — Philipp Seeberger v. Studentenwerk Heidelberg

15

2012/C 049/25

Asia C-592/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 25.11.2011 — Anssi Ketelä

15

2012/C 049/26

Asia C-618/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 1.12.2011 — TVI Televisão Independente SA v. Fazenda Pública

16

2012/C 049/27

Asia C-619/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 30.11.2011 — Patricia Dumont de Chassart v. Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

16

2012/C 049/28

Asia C-629/11 P: Valitus, jonka Evropaikï Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE on tehnyt 8.12.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-298/09, Evropaikï Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vastaan Euroopan komissio, 20.9.2011 antamasta tuomiosta

17

2012/C 049/29

Asia C-637/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 12.12.2011 — TVI Televisão Independente SA v. Fazenda Pública

17

2012/C 049/30

Asia C-647/11 P: Valitus, jonka Dimos Peramatos on tehnyt 19.12.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-312/07, Dimos Peramatos v. Euroopan komissio, 12.10.2011 antamasta tuomiosta

18

2012/C 049/31

Asia C-650/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākās tiesas Senāta (Latvia) on esittänyt 19.12.2011 — Ilgvars Brunovskis v. Lauku atbalsta dienests

18

2012/C 049/32

Asia C-652/11 P: Valitus, jonka Mindo Srl on tehnyt 19.12.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-19/06, Mindo Srl v. Euroopan komissio, 5.10.2011 antamasta tuomiosta

19

2012/C 049/33

Asia C-654/11 P: Valitus, jonka Transcatab SpA, selvitystilassa oleva yhtiö on tehnyt 20.12.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-39/06, Transcatab v. komissio, 5.10.2011 antamasta tuomiosta

19

2012/C 049/34

Asia C-656/11: Kanne 21.12.2011 — Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

20

2012/C 049/35

Asia C-659/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 27.12.2011 — TVI Televisão Independente SA v. Fazenda Pública

21

2012/C 049/36

Asia C-356/10: Unionin tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan määräys 22.11.2011 — Euroopan komissio v. Irlanti

21

2012/C 049/37

Asia C-535/10 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 14.11.2011 — 4care AG v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), Laboratorios Diafarm, SA

21

2012/C 049/38

Asia C-568/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.11.2011 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

22

2012/C 049/39

Asia C-582/10: Unionin tuomioistuimen kuudennen jaoston puheenjohtajan määräys 22.11.2011 — Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

22

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2012/C 049/40

Asia T-462/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.1.2012 — Storck v. SMHV — RAI (Ragolizia) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Ragolizia rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki FAVOLIZIA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

23

2012/C 049/41

Asia T-311/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.12.2011 — Marcuccio v. komissio (Valitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Sosiaaliturva — Sairauskulujen korvaaminen — Komission päätös, jolla hylätään hakemus tiettyjen valittajalle aiheutuneiden sairauskulujen korvaamisesta kokonaan — Vääristäminen — Perusteluvelvollisuus — Tutkinta — Virkamiehelle vastainen toimi — Oikeusvoima — Vireilläolovaikutus — Vahvistava toimenpide)

23

2012/C 049/42

Asia T-202/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.12.2011 — Stichting Woonlinie ym. v. komissio (Valtiontuki — Alankomaiden myöntämät tuet sosiaalisen asuntotuotantoalan yhtiöille — Olemassa olevat tuet — Päätös, jolla hyväksytään jäsenvaltion sitoumukset — Kumoamiskanne — Toimi ei koske kantajaa erikseen — Tutkimatta jättäminen)

23

2012/C 049/43

Asia T-203/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.12.2011 — Stichting Woonpunt ym. v. komissio (Valtiontuet — Alankomaiden sosiaalisen asuntotuotantoalan yhtiöille myöntämä valtiotuki — Olemassaolevat tuet — Jäsenvaltion antamien sitoumusten hyväksymisestä tehty päätös — Päätös, jossa uusi tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Kumoamiskanne — Toimi ei koske kantajia erikseen — Oikeussuojan tarvetta ei ole — Tutkimatta jättäminen)

24

2012/C 049/44

Asia T-285/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2011 — Gooré v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut rajoittavat erityistoimenpiteet — Kyseessä olevien henkilöiden luettelosta poistaminen — Kumoamiskanne — Lausunnon antaminen asiassa raukeaa — Vahingonkorvauskanne — Selvästi täysin perusteeton kanne)

24

2012/C 049/45

Asia T-593/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 22.12.2011 — Al Chihabi v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimia koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa ei ole)

25

2012/C 049/46

Asia T-595/11 P: Valitus, jonka A on tehnyt 24.11.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-12/09, A v. komissio, 14.9.2011 antamasta tuomiosta

25

2012/C 049/47

Asia T-626/11: Kanne 2.12.2011 — Sky Deutschland ja Sky Deutschland Fernsehen v. komissio

26

2012/C 049/48

Asia T-627/11: Kanne 2.12.2011 — ATMvision v. komissio

26

2012/C 049/49

Asia T-628/11: Kanne 5.12.2011 — Biogas Nord v. komissio

27

2012/C 049/50

Asia T-629/11: Kanne 5.12.2011 — Biogas Nord Anlagenbau v. komissio

28

2012/C 049/51

Asia T-630/11 P: Valitus, jonka Peter Strobl on tehnyt 6.12.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-56/05, Strobl vastaan komissio 29.9.2011 antamasta tuomiosta

28

2012/C 049/52

Asia T-638/11: Kanne 12.12.2011 — European Dynamics Belgium ym. v. Euroopan lääkevirasto

29

2012/C 049/53

Asia T-639/11: Kanne 14.12.2011 — Heads! v. SMHV (HEADS)

29

2012/C 049/54

Asia T-641/11 P: Valitus, jonka Harald Mische on tehnyt 8.12.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-70/05, Mische v. komissio, 29.9.2011 antamasta tuomiosta

30

2012/C 049/55

Asia T-642/11 P: Valitus, jonka Harald Mische on tehnyt 8.12.2011 virkamiestuomioistuimen asiassa F-93/05, Mische v. parlamentti, 29.9.2011 antamasta tuomiosta

30

2012/C 049/56

Asia T-643/11: Kanne 15.12.2011 — Crown Equipment (Suzhou) ja Crown Gabelstapler v. neuvosto

31

2012/C 049/57

Asia T-661/11: Kanne 21.12.2011 — Italia v. komissio

32

2012/C 049/58

Asia T-662/11: Kanne 28.12.2011 — Thomas Müller v. SMHV — Loncar (Sunless)

32

2012/C 049/59

Asia T-6/12: Kanne 5.1.2012 — Godrej Industries ja VVF v. neuvosto

33

2012/C 049/60

Asia T-523/11: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 15.12.2011 — Maxima Grupė v. SMHV — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

33


FI

 

Top