Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:157:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 157, 2011m. gegužė 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.157.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 157

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gegužės 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 157/01

Euro kursas

1

 

Audito Rūmai

2011/C 157/02

Specialioji ataskaita Nr. 3/2011 „Nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse per Jungtinių Tautų organizacijas skirstomų ES įnašų efektyvumas ir rezultatyvumas“

2

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 157/03

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

3

2011/C 157/04

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 192, 2007 8 18, p. 11, OL C 271, 2007 11 14, p. 14, OL C 57, 2008 3 1, p. 31, OL C 134, 2008 5 31, p. 14, OL C 207, 2008 8 14, p. 12, OL C 331, 2008 12 21, p. 13, OL C 3, 2009 1 8, p. 5, OL C 64, 2009 3 19, p. 15, OL C 198, 2009 8 22, p. 9, OL C 239, 2009 10 6, p. 2, OL C 298, 2009 12 8, p. 15, OL C 308, 2009 12 18, p. 20, OL C 35, 2010 2 12, p. 5, OL C 82, 2010 3 30, p. 26, OL C 103, 2010 4 22, p. 8, OL C 108, 2011 4 7, p. 6) 2 straipsnio 15 punkte nurodytų leidimų gyventi atnaujintas sąrašas

5

2011/C 157/05

Atnaujinta informacija apie kertančiųjų išorės sienas turėtinas orientacines sumas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje (OL C 247, 2006 10 13, p. 19, OL C 153, 2007 7 6, p. 22, OL C 182, 2007 8 4, p. 18, OL C 57, 2008 3 1, p. 38, OL C 134, 2008 5 31, p. 19, OL C 37, 2009 2 14, p. 8, OL C 35, 2010 2 12, p. 7, OL C 304, 2010 11 10, p. 5, OL C 24, 2011 1 26, p. 6)

8


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 157/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6160 – Apollo/PlayPower) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

9

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 157/07

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

10


 

Klaidų ištaisymas

2011/C 157/08

Kvietimo pareikšti susidomėjimą mokslo ekspertams, pretenduojantiems tapti Europos maisto saugos tarnybos (įsikūrusios Italijoje Parmos mieste) mokslinių grupių ir mokslo komiteto nariais, klaidų ištaisymas (OL C 99, 2011 3 31)

13


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top