Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:308:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 308, 2016 m. lapkričio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. lapkričio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1995 dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1996, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

3

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1997, kuriuo dėl kaimo plėtros programų pakeitimo ir veiksmų, kuriais remiama trečiųjų šalių piliečių integracija, stebėsenos iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014

5

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1998, kuriuo atšaukiamas penkių eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

8

 

 

2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1999, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/2000, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

20

 

*

2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2001 dėl Sąjungos įnašo, skirto mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo, kurį kontroliuos tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), sukūrimui ir saugiam valdymui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

22

 

*

2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2002, kuriuo dėl prekybos avinių ar ožkinių rūšių gyvūnais ir jų sperma bei jų importo į Sąjungą, atsižvelgiant į užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedas, Komisijos sprendimo 2010/470/ES III priedas ir Komisijos sprendimo 2010/472/ES II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2003, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2004, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top