Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:308:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 308, 16 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
16 november 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1995 av den 11 november 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1996 av den 15 november 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1997 av den 15 november 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändringar av landsbygdsprogram och övervakning av åtgärder för att stödja integration av tredjelandsmedborgare, och om rättelse av den förordningen

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1998 av den 15 november 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för fem exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1999 av den 15 november 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/2000 av den 15 november 2016 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

20

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2001 av den 15 november 2016 om unionens bidrag till inrättandet och säker förvaltning av en bank för låganrikat uran under kontroll av Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2002 av den 8 november 2016 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG, bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU och bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU rörande handel med och import till unionen av får och getter samt av sperma från får och getter vad gäller bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati [delgivet med nr C(2016) 7026]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/2003 av den 14 november 2016 om ändring av besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU i syfte att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter [delgivet med nr C(2016) 7218]  ( 1 )

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2004 av den 14 november 2016 om ändring av genomförandebeslut 2013/780/EU om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater [delgivet med nr C(2016) 7181]

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top