EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES teisės aktų pažeidimai

ES teisės aktų pažeidimai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258, 259 ir 260 straipsniai

KOKS SESV 258, 259 IR 260 STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Juose nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis, jei Europos Komisija ar ES šalies vyriausybė mano, kad kuri nors ES šalis nevykdo kurio nors įsipareigojimo pagal ES teisės aktus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES įsipareigojimų nesilaikymas gali būti susijęs su:

 • teisiniais ar administraciniais sprendimais ar praktika;
 • teigiamu veiksmu (priimant ES teisei prieštaraujančias priemones ar nepanaikinant esamų tokių priemonių);
 • neigiamu veiksmu (delsiant įgyvendinti ES teisės aktą ar neinformuojant Komisijos apie jo įgyvendinimą).

Pažeidimo procedūra

Teisminio nagrinėjimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūra:

 • dažniausiai pradedama Komisijos, bet gali būti inicijuota ir kitos ES šalies;
 • vykdoma prieš ES šalį, net jei už numanomą pažeidimą atsako vyriausybė, parlamentas ir nacionalinės ar regioninės valdžios institucijos.

Procedūra yra tokia:

 • Komisija arba ES šalis nurodo, kad atitinkama ES šalis gali nevykdyti savo įsipareigojimų.
 • Komisija siunčia atitinkamai šaliai oficialią užklausą, prašydama papildomos informacijos. Ši šalis turi iki nurodyto termino, paprastai per 2 mėnesius, pateikti išsamų atsakymą.
 • Remdamasi šiuo atsakymu, Komisija gali:
  • pateikti pagrįstą nuomonę (oficialų prašymą laikytis ES teisės aktų, raginantį atitinkamą ES šalį per nurodytą laikotarpį, paprastai 2 mėnesius, informuoti ją apie priemones, taikomas siekiant užtikrinti ES teisės aktų laikymąsi);
  • nutraukti klausimo svarstymą, jei su atitinkama ES šalimi susijusios problemos buvo išspręstos Komisijai netaikant procedūros.
 • Jeigu atitinkama šalis per Komisijos nustatytą laiką neatsižvelgia į jos nuomonę, gali perduoti šį klausimą svarstyti Teisingumo Teismui.
 • Jei procedūrą inicijavo kita ES šalis, ji gali perduoti šį klausimą svarstyti Teismui, net jei Komisija nepateikė pagrįstos nuomonės.
 • Teismas gali nurodyti ES šaliai, kuri, jo nuomone, pažeidžia ES teisę, imtis reikiamų priemonių.
 • Jei Komisija mano, kad šalis nesilaiko Teismo sprendimo, ji vėl gali kreiptis į Teismą ir siūlyti skirti tai šaliai sumokėti nustatyto dydžio baudą.
 • Jei Teismas nustato, kad šalis neįvykdė jo sprendimo, jis gali paskirti už tai sumokėti vienkartinį mokestį ir (arba) baudą.
 • Jei Komisija kreipiasi į Teismą dėl to, kad ES šalis nevykdė savo įsipareigojimų pranešti apie priemones, kuriomis perkeliamas ES teisės aktas, ji gali tuo pačiu metu prašyti, kad Teismas taikytų finansines sankcijas. Šiuo atveju Teismas gali taikyti baudas pradinio sprendimo stadijoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 5 skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 258, 259 ir 260 straipsniai (OL C 202, 2016 6 7, p. 160–161)

paskutinis atnaujinimas 12.07.2016

Top