EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9910

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9910 – Mapfre Group / Santander Group / Popular Seguros JV) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 289/02

PUB/2020/690

OL C 289, 2020 9 1, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/2


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9910 – Mapfre Group / Santander Group / Popular Seguros JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2020/C 289/02)

1.   

2020 m. rugpjūčio 21 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Mapfre, S.A.“ ir jos patronuojamosiomis įmonėmis (toliau – „Mapfre Group“, Ispanija),

„Banco Santander, S.A.“ ir jos patronuojamosiomis įmonėmis (toliau – „Santander Group“, Ispanija),

„Popular Seguros – Companhia de Seguros, S.A.“ (toliau – „Popular JV“, Portugalija), kurią kontroliuoja „Santander Group“.

„Mapfre Group“ ir „Santander Group“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Popular JV“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Mapfre Group“ vykdo draudimo ir perdraudimo veiklą 45 šalyse, įskaitant Portugaliją, Ispaniją ir kitas Europos bei pasaulio šalis,

Santander Group„“ užsiima mažmeninė bankininkyste, korporacine bankininkyste, investicine bankininkyste, turto valdymu ir teikia iždo paslaugas Europos šalyse, taip pat Jungtinėse Valstijose, Lotynų Amerikoje ir Azijoje,

„Popular JV“ teikia draudimo paslaugas Portugalijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9910 – Mapfre Group / Santander Group / Popular Seguros JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

Europos Komisija

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Top