EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0022

Angliavandenilių žvalgymas, tyrimas ir išgavimas

Angliavandenilių žvalgymas, tyrimas ir išgavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 94/22/EB – leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatomos visoje ES taikomos taisyklės, kuriomis užtikrinama nediskriminacinė galimybė vykdyti veiklą, susijusią su angliavandenilių žvalgyba, tyrimu ir gavyba.

Šiomis taisyklėmis siekiama:

 • stiprinti ES energetikos vidaus rinkos integraciją;
 • skatinti didesnę konkurenciją šiame sektoriuje; ir
 • garantuoti tiekimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje kalbama apie leidimus žvalgyti, tirti ar išgauti angliavandenilius.

Joje nustatyta, kad leidimo geografinė teritorija ir galiojimo trukmė turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į geriausią įmanomą būdą vykdyti šią veiklą ekonominiu ir technologiniu požiūriu. Šiuo tikslu siekiama užkirsti kelią tam, kad vienam subjektui būtų suteikta išimtinė teisė toje teritorijoje žvalgyti, tirti ir vykdyti gavybą, kurią efektyviau vykdytų keli subjektai.

Atitinkamų valstybių teisės nuostatos, suteikiančios atskiram subjektui teisę gauti leidimą konkrečiai geografinei vietovei ES šalies teritorijoje, turėjo būti panaikintos iki 1997 m. sausio 1 d.

Leidimų išdavimo procedūros turi būti skaidrios ir pagrįstos objektyviais, nediskriminuojančiais kriterijais. Todėl jose turi teisę dalyvauti visi suinteresuoti subjektai.

Įvairių subjektų atranka turi būti pagrįsta:

 • jų techninėmis ir finansinėmis galimybėmis;
 • jų siūlomu žvalgybos, tyrimo ir (arba) gavybos būdu atitinkamoje geografinėje vietovėje; ir
 • kaina, kurią subjektas pasirengęs sumokėti, kad gautų leidimą (jeigu leidimas parduodamas).

Visa informacija, susijusi su leidimu (leidimo tipas, geografinė teritorija, dėl kurios visos ar jos dalies teikiama paraiška, paskutinė numatyta leidimo išdavimo diena, atrankos kriterijai ir pan.) paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Tačiau valstybės narės pasilieka teisę leisti subjektui imtis šios veiklos ir ją vykdyti laikantis tam tikrų sąlygų dėl:

 • valstybės saugumo;
 • viešo saugumo;
 • visuomenės sveikatos apsaugos;
 • transporto saugumo;
 • aplinkos apsaugos;
 • biologinių išteklių apsaugos;
 • angliavandenilių išteklių planuoto valdymo arba prireikus garantuoti iš mokesčių gaunamas pajamas.

Nustatytos procedūros dėl abipusio susitarimo su trečiosiomis šalimis, todėl trečioji šalis ES subjektams turi suteikti statusą, panašų į tą, kurį ES suteikia trečiosios šalies subjektams.

Direktyva 94/22/EB papildoma Direktyva 2014/25/ES – viešieji pirkimai – vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių taisyklės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1994 m. birželio 30 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 1995 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

ES šalys turi suverenias teises į savo teritorijose esančius angliavandenilių išteklius, todėl kiekviena šalis nustato geografines teritorijas, kuriose galima pasinaudoti teise atlikti angliavandenilių žvalgybą, tyrimą ir gavybą, bei gali suteikti subjektams leidimą naudotis šiomis teisėmis.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (OL L 164, 1994 6 30, p. 3–8)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243–374)

Paskesni Direktyvos 2014/25/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 23.01.2019

Į viršų