EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stratégia a természeti erőforrások fenntartható használatáról

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Stratégia a természeti erőforrások fenntartható használatáról

Ez a stratégia intézkedési keretet hoz létre, amelynek célja, hogy a gazdasági fejlődés hátráltatása nélkül csökkentse a természeti erőforrások előállításából és használatából eredő környezeti terheket. Az erőforrásokkal kapcsolatos megfontolásokat valamennyi megfelelő szakpolitikába beillesztik majd, és konkrét intézkedéseket hoznak, amilyen például egy adatkezelő központ létrehozása és mutatók kidolgozása, európai szakértői fórum és egy nemzetközi szakértői csoport kialakítása.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2005. december 21.) – Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható használatáról [COM(2005) 670 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a stratégia az elkövetkező 25 évre meghatározza az európai uniós fellépés irányát, amelynek célja a természeti erőforrások hatékonyabb és fenntarthatóbb használata azok teljes életciklusa során.

A stratégia arra törekszik, hogy csökkentse a természeti erőforrások használatából eredő kedvezőtlen hatásokat (az erőforrások kimerülése és szennyezés), miközben tiszteletben tartja a lisszaboni Európai Tanács által a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás terén meghatározott célkitűzéseket. Valamennyi erőforrás-felhasználó ágazatot figyelembe veszik azzal a céllal, hogy javítsák az erőforrások hozamát, csökkentsék a használatuk által a környezetre gyakorolt hatásokat, és a fokozottan szennyező erőforrásokat helyettesítő megoldásokkal váltsák fel.

Ebben a szakaszban számszerű célok meghatározására nem kerül sor, a stratégia ugyanakkor előirányozza, hogy az elkövetkező években, ha az erőforrás-felhasználással kapcsolatos ismeretek és az azok változását jelző mutatók már megfelelően kidolgozottak és alkalmazhatók lesznek, kitűzhetők majd ilyen célértékek.

Az erőforrásokkal kapcsolatos életciklus-alapú szemlélet beépítése a meglévő szakpolitikákba

A stratégia célja, hogy az erőforrások – azok kinyerését vagy betakarítását, használatát és a keletkező hulladék kezelését is magában foglaló – életciklusának valamennyi szakaszában csökkentse a környezeti terheket. Ez tehát azt jelenti, hogy az életciklus fogalmát és az erőforrások hatását beillesztik a kapcsolódó szakpolitikákba.

A vázolt megközelítést a jövőben valamennyi környezeti politikára következetesen alkalmazni kell. Bizonyos intézkedéseknek, például a hulladékokról szóló tematikus stratégiának már jelenleg is szerves részét képezi. Egyes intézkedések, úgymint az integrált termékpolitika vagy a környezettechnológiai cselekvési terv kiegészítik ezt a megközelítést.

A szemléletet a környezetpolitikával nem összefüggő, erőforrás-felhasználó területeken is érvényesíteni kell. E célból már több intézkedést is elfogadtak, többek között a közlekedés és az energiaügyek vonatkozásában. Ezenfelül bizonyos ipari vagy infrastruktúraalapú ágazatokban fontos szerepet kap majd a hatásvizsgálatok lebonyolítása.

A stratégia által létrehozott új intézkedések

Az erőforrások felhasználásával és azok környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében a stratégia a természeti erőforrásokra vonatkozó és a Bizottság által irányított adatkezelő központ létrehozását javasolja. Ez az adatkezelő központ egy helyen összesítené a különböző (Bizottságon belüli és egyéb) elemző és kutatási szervektől származó információkat. Elősegítené az információk cseréjét és a politikai döntések során történő felhasználásukat.

A Bizottság a tervek szerint 2008-ra a stratégia célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépés nyomon követését és rendszeres értékelését lehetővé tevő mutatókat dolgoz ki. Ezek a mutatók az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítására, az erőforrás-felhasználás és környezeti hatásainak szétválasztására, valamint a negatív környezeti hatások és a gazdasági növekedés szétválasztására irányulnak.

A tagállamokat felkérik, hogy dolgozzanak ki nemzeti szintű intézkedéseket és programokat (többek között az oktatás, a képzés és a gazdasági ösztönzők terén). Ebben a tagállamok és a Bizottság képviselőit, illetve adott esetben egyéb szereplőket tömörítő információcsere-fórum létrehozásával segítik őket.

A Bizottság javaslatot fog tenni egy nemzetközi szakértői csoport felállítására más megfelelő nemzetközi szervezetek, különösen az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának (UNEP) (EN) (ES) (FR) bevonásával. A munkacsoport feladata többek között a természeti erőforrások fenntartható használatának globális vonatkozásaira vonatkozó ismeretek javítása, valamint az iparosodott és a fejlődő országoknak nyújtott tudományos tanácsadás lesz.

Háttér

Az erőforrás-felhasználás jelenlegi üteme és az abból eredő környezeti terhek nem fenntarthatók: a műszaki fejlődés ellenére a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű felhasználása sokszor meghaladja a környezeti téren elért haladás és a fokozott termelékenység mértékét. Ez a tendencia egyes országok, például Kína és India ipari fejlődése nyomán várhatóan tovább erősödik majd. Az erőforrások kimerülésének és a szennyesnek a természeti erőforrások használatából eredő kockázata egyre komolyabb veszélyt jelent környezetünkre.

A nem fenntartható trendek visszafordítása, a környezetpusztulás kordában tartása és a természetes erőforrások biztosította lehetőségek megőrzése érdekében a környezetpolitikának túl kell lépnie a szennyezés egyszerű szabályozásán (kibocsátáscsökkentés és hulladékkezelés).

Ez a stratégia a természeti erőforrásokkal kapcsolatos életciklus-alapú szemléletnek és a megbízható információk összevonásának köszönhetően hozzá fog járulni a természeti erőforrások környezeti szempontból hatékonyabb használatához és a fenntarthatóbb termelési és fogyasztási mintákra történő áttéréshez.

A természeti erőforrások fenntartható használatáról szóló stratégia tervét a 2002-ben elfogadott hatodik környezetvédelmi cselekvési program irányozta elő.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2003. október 1.) – Tematikus stratégia kidolgozása a természeti erőforrások fenntartható használatáról [COM(2003) 572 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Az Európai Unió ismerteti egy olyan európai stratégia meghatározását lehetővé tevő átfogó elveket, amelynek célja a természeti erőforrások hasznosításából eredő környezeti terhek csökkentése, és amelynek alapját az említett erőforrások állapota, valamint a hatályos szakpolitikák képezik.

Utolsó frissítés: 16.12.2005

Top