Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Közbeszerzési szerződések és koncessziók odaítélése: jogorvoslati eljárások

Közbeszerzési szerződések és koncessziók odaítélése: jogorvoslati eljárások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 89/665/EGK irányelve az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások alkalmazásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Előírja az uniós országok számára annak biztosítását, hogy a közbeszerzési szerződések és koncessziók odaítéléséről hozott döntések, valamint az előzetes eljárási határozatok vonatkozásában gyors és hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre az EU közbeszerzési jogának megsértése esetén.

FŐBB PONTOK

  • A 89/665/EGK irányelv olyan, közszektorbeli közbeszerzési szerződésekre, valamint a koncessziókra vonatkozik, amelyek a vonatkozó érdemi szabály (azaz a jogokat és kötelezettségeket meghatározó szabály) hatálya alá tartoznak. A 2014/23/EU irányelv és a 2014/24/EU irányelv a 2004/18/EK irányelv helyébe lépnek 2016. április 18 -tól.
  • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy legalább azoknak a személyeknek legyen lehetőségük a jogorvoslati eljárások igénybevételére, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott közbeszerzési szerződés elnyerése, és ezzel kapcsolatosan jogsérelmet szenvedtek el, vagy fennáll ennek a kockázata.
  • A 89/665/EGK irányelv lehetővé teszi kereset benyújtását a szerződés aláírása előtt (szerződéskötést megelőző jogorvoslat) vagy azt követően (szerződéskötés utáni jogorvoslat).
    • A szerződéskötést megelőző jogorvoslati lehetőségek célja, hogy a közbeszerzési szabályok megsértését még az ajánlattételi eljárás során, de mindenesetre a szerződés hatálybalépése előtt korrigálja. Ezek közé a lehetőségek közé tartoznak az ideiglenes intézkedések, a kötelező várakozási időszakok, valamint a szerződés odaítélésének felfüggesztése a fellebbezés kivizsgálásának idejére.
    • A szerződéskötés utáni jogorvoslati lehetőségek célja, hogy egy meglévő szerződést hatályon kívül helyezzenek és/vagy ellentételezést biztosítsanak (elsősorban kártérítés formájában) az érintett felek számára azt követően, hogy az adott szerződést már odaítélték.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

A rendelet 1990. január 3-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1991. december 21 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

  • A 89/665/EGK irányelvet alapvetően módosította a 2007/66/EK irányelv. A 2014/23/EU irányelv további módosításokat vezetett be, elsősorban a 89/665/EGK hatályának kiterjesztésére a koncessziókra vonatkozóan a 2014/23/EU irányelv alapján, valamint a 2014/24/EU irányelvben a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó érdemi szabályokra való hivatkozások aktualizálásával.
  • A 89/665/EGK irányelvnek a közszolgáltatói ágazat közbeszerzési szerződéseire vonatkozóan a 92/13/EGK irányelv felel meg. Ezt alapvetően módosította a 2007/66/EK irányelv. A 2014/23/EU irányelv további módosításokat vezetett be, amelyeket a 2014/25/EU irányelv tett szükségessé.

JOGI AKTUS

A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 395., 1989.12.30., 33–35. o.)

A 89/665/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat (amely tartalmazza a 2007/66/EK irányelvvel bezárólag tett módosításokat) kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 76., 1992.3.23., 14–20. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1–64. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.03.2016

Top