EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1405

A Tanács 1405/1999/EK rendelete (1999. június 24.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK rendelet módosításáról, valamint a vetőmagágazatban a 2000/2001. és 2001/2002. gazdasági évben nyújtandó támogatásról

OJ L 164, 30.6.1999, p. 17–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 434 - 439

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1405/oj

31999R1405Hivatalos Lap L 164 , 30/06/1999 o. 0017 - 0022


A Tanács 1405/1999/EK rendelete

(1999. június 24.)

a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK rendelet módosításáról, valamint a vetőmagágazatban a 2000/2001. és 2001/2002. gazdasági évben nyújtandó támogatásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a 2358/71/EGK rendeletre [1] és különösen annak 3. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel:

(1) A 2358/71/EGK rendelet melléklete az Oryza sativa L. fajhoz tartozó japonica és indica alfaj fajtáit azon termékek közé sorolja, amelyek elit és minősített vetőmagjára termelési támogatás fizethető; a két fajta közötti különbség lényegében genetikai és különösen élelmiszer-tudományi elemzéseket igényel; az ilyen elemzések bonyolultak, és néhány, a piacon megjelent fajtáról genetikai jellemzői alapján nem könnyű megállapítani, hogy az a japonica vagy az indica alfajhoz tartozik-e; az említett mellékletet ennek megfelelően módosítani kell, hogy az Oryza sativa L. faj fajtái között a megkülönböztetés kizárólag morfológiai kritériumok alapján történjék;

(2) A 2358/71/EGK rendelet melléklete az (egylaki) Cannabis sativa L-t azon termékek közé sorolja, amelyek elit és minősített vetőmagjára termelési támogatás fizethető; a kétlaki Cannabis sativa L. bizonyos fajtái tetrahidrokannabinol-tartalmuk (THC) tekintetében ugyanakkor hasonlóak az egylaki fajtákhoz; a lenre és a kenderre vonatkozó támogatás általános szabályainak megállapításáról szóló, 1971. március 22-i 619/71/EGK tanácsi rendelet [5] 3. cikkének (1) bekezdésében a Tanács előírja, hogy termelési támogatást kizárólag a magképződést követően betakarított, és a len és a kender piacának közös szervezéséről szóló, 1970. június 29-i 1308/70/EGK tanácsi rendelet [6] 12. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően összeállított listában szereplő fajták minősített vetőmagjából nevelt kenderre lehet nyújtani; az 1998/1999., 1999/2000. és a 2000/2001. gazdasági év tekintetében a kenderre vonatkozó termelési támogatás odaítélése céljából a Tanács előírta, hogy csak azok a fajták szerepeljenek a listán, amelyek THC-tartalma nem haladja meg a 0,3 %-ot, a későbbi gazdasági években pedig a 0,2 %-ot; ennek megfelelően a 2358/71/EGK rendelet mellékletét módosítani kell oly módon, hogy a Cannabis sativa L. esetében a 2000/2001. gazdasági évre vonatkozóan a 0,3 %-ot, majd a későbbi gazdasági évekre vonatkozóan a 0,2 %-ot meg nem haladó THC-tartamú fajták szerepeljenek, és e fajtákat a 2358/71/EGK rendelet 11. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni;

(3) A 2358/71/EGK rendelet melléklete megemlíti a Lolium perenne L. nagy ellenállóképességű kései vagy közepesen kései, továbbá új és egyéb fajtáit, illetve kis ellenállóképességű közepesen kései, közepesen korai vagy korai fajtáit; e fajták külpiaci árai e megkülönböztetést a továbbiakban nem indokolják, ezért a mellékletet úgy kell módosítani, hogy abban a Lolium perenne L. a fajták megkülönböztetése nélkül szerepeljen; azonban átmeneti intézkedésként, a 2000/2001. és a 2001/2002. gazdasági évre vonatkozóan a Közösségben alkalmazandó támogatási összegek rögzítése és az említett támogatás változása tekintetében a megkülönböztetésnek fenn kell maradnia;

(4) Tekintve a közösségi piac helyzetét és kilátásait, a 2000/2001. és a 2001/2002. gazdasági évben értékesítésre kerülő, a 2358/71/EGK rendelet mellékletében felsorolt vetőmagok termelői számára nem garantált az ésszerű jövedelem; a termelési költségek egy részét támogatással kell ellensúlyozni;

(5) A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a támogatások rögzítésénél figyelembe kell venni egyfelől a Közösségen belüli termelés és annak felvevőpiacai közötti egyensúly biztosításának szükségességét, másfelől pedig e termékek külpiaci árait;

(6) Ezen kritériumok alkalmazása következtében a 2000/2001. és a 2001/2002. gazdasági évre vonatkozó támogatások mértékét a II. mellékletben meghatározottak szerint kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELTET:

1. cikk

A 2358/71/EGK rendelet 3. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Cannabis sativa L. azon fajtáit, amelyekre vonatkozóan az e cikkben előírt támogatás fizethető, a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni."

2. cikk

A 2358/71/EGK rendelet melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

3. cikk

A vetőmagágazatban a 2000/2001. és a 2001/2002. gazdasági évre vonatkozóan nyújtott, a 2358/71/EGK rendelet 3. cikkében előírt támogatás összegeit a II. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Trittin

[1] HL L 246., 1971.11.5., 1. o. A legutóbb a 192/98/EK rendelettel (HL L 20., 1998.1.27., 16. o.) módosított rendelet.

[2] HL C 59., 1999.3.1., 17. o.

[3] 1999. április 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] 1999. április 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 72., 1971.3.26., 1. o. A legutóbb az 1420/98/EK rendelettel (HL L 190., 1998.7.4., 7. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 146., 1970.7.4., 1. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

MELLÉKLET

KN-kód | Áruleírás |

1.CERES

10019010 | Triticum spelta L. |

10061010 | Oryza sativa L. hosszúszemű fajták, amelyeknél a szemek hossza meghaladja a 6,0 millimétert és a hossz/szélesség arány legalább 3egyéb fajták, amelyeknél a szemek hossza meghaladja vagy nem haladja meg a 6,0 millimétert és a hossz/szélesség arány kisebb, mint 3 |

2.OLEAGINEAE

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (rostlen) |

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (olajlen) |

ex12079910 | Cannabis sativa L. (olyan fajták, amelyek tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg a 2000/2001. gazdasági évben a 0,3 %-ot, és a további gazdasági években a 0,2 %-ot) |

3.GRAMINEAE

ex12092910 | Agrostis canina L. |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. |

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. |

ex12092910 | Agrostis capillaris L. |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. és K.B. Presl. |

ex12092910 | Dactylis glomerata L. |

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. |

ex12092380 | Festuca ovina L. |

12092311 | Festuca pratensis Huds. |

12092315 | Festuca rubra L. |

ex12092980 | Festulolium |

12092510 | Lolium multiflorum Lam. |

12092590 | Lolium perenne L. |

ex12092980 | Lolium x boucheanum Kunth |

ex12092980 | Phleum Bertolonii (DC) |

12092600 | Phleum pratense L. |

ex12092980 | Poa nemoralis L. |

12092400 | Poa pratenis L. |

ex12092910 | Poa palustris és Poa trivialis L. |

4.LEGUMINOSAE

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. |

ex12092980 | Medicago lupulina L. |

ex12092100 | Medicago sativa L. (ökotípusok) |

ex12092100 | Medicago sativa L. (fajták) |

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. |

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (takarmányborsó) |

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. |

ex12092280 | Trifolium hybridum L. |

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. |

12092210 | Trifolium pratense L. |

ex12092280 | Trifolium repens L. |

ex12092280 | Trifolium repens L. var. giganteum |

ex12092280 | Trifolium resupinatum L. |

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (lóbab) |

ex12092910 | Vicia sativa L. |

ex12092910 | Vicia villosa Roth. |

"

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

2000/2001. ÉS 2001/2002. GAZDASÁGI ÉV

A Közösségben alkalmazandó támogatások

(EUR/100 kg) |

KN-kód | Áruleírás | Támogatás |

2000/2001 | 2001/2002 |

1.CERES

10019010 | Triticum spelta L. | 14,37 | 14,37 |

10061010 | Oryza sativa L. | | |

–hosszúszemű fajták, amelyeknél a szemek hossza meghaladja a 6,0 millimétert és a hossz/szélesség arány legalább 3 | 17,27 | 17,27 |

–egyéb fajták, amelyeknél a szemek hossza meghaladja vagy nem haladja meg a 6,0 millimétert és a hossz/szélesség arány kisebb, mint 3 | 14,85 | 14,85 |

2.OLEAGINEAE

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (rostlen) | 28,38 | 28,38 |

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (olajlen) | 22,46 | 22,46 |

ex12079910 | Cannabis sativa L. (olyan fajták, amelyek tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg a 2000/2001. gazdasági évben a 0,3 %-ot, és a további gazdasági években a 0,2 %-ot) | 20,53 | 20,53 |

3.GRAMINEAE

ex12092910 | Agrostis canina L. | 75,95 | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis capillaris L. | 75,95 | 75,95 |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. és K.B. Presl. | 67,14 | 67,14 |

ex12092910 | Dactylis glomerata L. | 52,77 | 52,77 |

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 | 58,93 |

ex12092380 | Festuca ovina L. | 43,59 | 43,59 |

12092311 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 | 43,59 |

12092315 | Festuca rubra L. | 36,83 | 36,83 |

ex12092980 | Festulolium | 32,36 | 32,36 |

12092510 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 | 21,13 |

12092590 | Lolium perenne L. | | |

–nagy ellenállóképességű kései vagy közepesen kései | 33,60 | 32,29 |

–új fajták és egyéb | 27,64 | 29,32 |

–kis ellenállóképességű közepesen kései, közepesen korai vagy korai | 23,13 | 27,06 |

ex12092980 | Lolium x boucheanum Kunth | 21,13 | 21,13 |

ex12092980 | Phleum Bertolonii (DC) | 50,96 | 50,96 |

12092600 | Phleum pratense L. | 83,56 | 83,56 |

ex12092980 | Poa nemoralis L. | 38,88 | 38,88 |

12092400 | Poa pratensis L. | 38,52 | 38,52 |

ex12092910 | Poa palustris és Poa trivialis L. | 38,88 | 38,88 |

4.LEGUMINOSAE

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 | 36,47 |

ex12092980 | Medicago lupulina L. | 31,88 | 31,88 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (ökotípusok) | 22,10 | 22,10 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (fajták) | 36,59 | 36,59 |

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 | 20,04 |

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (takarmányborsó) | 0 | 0 |

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 | 45,76 |

ex12092280 | Trifolium hybridum L. | 45,89 | 45,89 |

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 | 45,76 |

12092210 | Trifolium pratense L. | 53,49 | 53,49 |

ex12092280 | Trifolium repens L. | 75,11 | 75,11 |

ex12092280 | Trifolium repens L. var. giganteum | 70,76 | 70,76 |

ex12092280 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 | 45,76 |

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (lóbab) | 0 | 0 |

ex12092910 | Vicia sativa L. | 30,67 | 30,67 |

ex12092910 | Vicia villosa Roth. | 24,03 | 24,03 |

--------------------------------------------------

Top