Help Print this page 

Document 32015D1506

Title and reference
A Bizottság (EU) 2015/1506 végrehajtási határozata (2015. szeptember 8.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  • In force
OJ L 235, 9.9.2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 235/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1506 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. szeptember 8.)

a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésére és 37. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamoknak ki kell alakítaniuk az olyan szükséges technikai eszközöket, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatási szervek által vagy azok nevében felajánlott online szolgáltatások használatakor szükséges elektronikusan aláírt dokumentumok feldolgozását.

(2)

A 910/2014/EU rendelet előírja, hogy a közigazgatási szervek által vagy azok nevében nyújtott online szolgáltatások használatához fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző használatát előíró tagállamoknak el kell ismerniük a fokozott biztonságú elektronikus aláírásokat és bélyegzőket, a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásokat és bélyegzőket, és a meghatározott formátumú, vagy meghatározott referencia-módszerekkel hitelesített alternatív formátumú minősített elektronikus aláírásokat és bélyegzőket.

(3)

Az adott formátumok és referencia-módszerek meghatározásakor figyelembe kell venni a meglévő gyakorlatokat, szabványokat és uniós jogi aktusokat.

(4)

A 2014/148/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) meghatározott egy sor fokozott biztonságú elektronikus aláírás-formátumot a legelterjedtebbek közül, amelyeket a tagállamoknak technikailag támogatniuk kell, ha az online közigazgatási eljárásokhoz fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges. A referenciaformátumok létrehozása azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse az elektronikus aláírások határokon átnyúló hitelesítését és javítsa az elektronikus eljárások határokon átnyúló átjárhatóságát.

(5)

Az e határozat mellékletében felsorolt szabványok a fokozott biztonságú elektronikus aláírások formátumaira vonatkozó meglévő szabványok. A hivatkozott formátumok hosszú távú archiválási formáit a szabványügyi szervek jelenleg vizsgálják felül, ezért a hosszú távú archiválás részleteit meghatározó szabványok nem tartoznak e határozat hatálya alá. Ha majd rendelkezésre áll a hivatkozott szabványok új verziója, akkor a hosszú távú archiválással kapcsolatos szabványokra és rendelkezésekre történő hivatkozások is felülvizsgálatra kerülnek.

(6)

A fokozott biztonságú elektronikus aláírások és a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzők technikai szempontból hasonlóak egymáshoz. Ezért a fokozott biztonságú elektronikus aláírások formátumaira vonatkozó szabványokat értelemszerűen kell alkalmazni a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőkre is.

(7)

Amennyiben a technikailag általánosan támogatott formátumoktól eltérő elektronikus aláírás- vagy bélyegzőformátumokat alkalmaznak az aláírásra, illetve bélyegzésre, akkor az elektronikus aláírások, illetve bélyegzők határokon átnyúló ellenőrzését lehetővé tevő hitelesítési eszközt kell biztosítani. Ahhoz, hogy a fogadó tagállam megbízhasson más tagállamok hitelesítési eszközeiben, könnyen elérhető tájékoztatást kell biztosítani ezekről a hitelesítési eszközökről az elektronikus dokumentumokban, az elektronikus aláírásokban vagy az elektronikus dokumentumkonténerekben.

(8)

Amennyiben egy tagállam közigazgatási szolgáltatásaiban rendelkezésre állnak automatizált feldolgozásra alkalmas elektronikusaláírás- vagy -bélyegzőhitelesítési lehetőségek, a fogadó tagállam számára is elérhetővé kell tenni és biztosítani kell az ilyen hitelesítési lehetőségeket. Mindazonáltal e határozat nem gátolhatja meg a 910/2014/EU rendelet 27. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 37. cikke (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazását akkor, ha alternatív módszerek esetén a hitelesítési lehetőségek automatizált feldolgozása nem lehetséges.

(9)

Ahhoz, hogy összehasonlítható követelményeket biztosítsunk a hitelesítéshez és fokozzuk a bizalmat az általánosan támogatottaktól eltérő elektronikus aláírás- és bélyegzőformátumokhoz a tagállamok által biztosított hitelesítési lehetőségekben, a hitelesítési eszközökre e határozatban megállapított követelmények a 910/2014/EU rendelet 32. és 40. cikkében említett, a minősített elektronikus aláírások és bélyegzők hitelesítésére vonatkozó követelményeket veszik alapul.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 910/2014/EU rendelet 48. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 910/2014/EU rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást előíró tagállamok elismerik az XML, CMS és PDF formátumú, B, T vagy LT megfelelőségi szintű fokozott biztonságú elektronikus aláírásokat, valamint a kapcsolódó aláírás-konténert tartalmazó fokozott biztonságú elektronikus aláírásokat, amennyiben az aláírások megfelelnek a mellékletben foglalt technikai specifikációnak.

2. cikk

(1)   A 910/2014/EU rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást előíró tagállamok elismernek az e határozat 1. cikkében említett elektronikus aláírás-formátumoktól eltérő formátumokat is, feltéve, hogy az aláíró által igénybe vett bizalmi szolgáltató székhelye szerinti tagállam más tagállamoknak aláírás-hitelesítési lehetőségeket kínál, amelyek lehetőség szerint alkalmasak automatizált feldolgozásra.

(2)   Az aláírás-hitelesítési lehetőségeknek:

a)

lehetővé kell tenniük a tagállamok számára, hogy online, ingyenesen és a nyelvet nem beszélők számára is érthetően hitelesítsék a kapott elektronikus aláírásokat;

b)

meg kell jelenniük az aláírt dokumentumban, az elektronikus aláírásban vagy az elektronikus dokumentumkonténerben; és

c)

igazolniuk kell a fokozott biztonságú elektronikus aláírás hitelességét, amennyiben:

1.

a fokozott biztonságú elektronikus aláírást alátámasztó tanúsítvány érvényes volt az aláírás időpontjában, és ha a fokozott biztonságú elektronikus aláírást minősített tanúsítvány támasztja alá, akkor a fokozott biztonságú elektronikus aláírást alátámasztó minősített tanúsítvány az aláírás időpontjában egy olyan, elektronikus aláírásokra vonatkozó minősített tanúsítvány volt, amely megfelel a 910/2014/EU rendelet I. mellékletének, és egy minősített bizalmi szolgáltató adta ki azt;

2.

az aláírás-hitelesítési adatok megfelelnek a szolgáltatást igénybe vevő fél számára megadott adatoknak;

3.

a szolgáltatást igénybe vevő fél pontosan megkapja az aláírót egyedi módon azonosító adatokat;

4.

amennyiben az aláírás időpontjában álnév használatára került sor, az álnév használatának tényét egyértelműen feltüntették a szolgáltatást igénybe vevő fél számára;

5.

ha a fokozott biztonságú elektronikus aláírást minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, bármely ilyen eszköz használatát egyértelműen feltüntették a szolgáltatást igénybe vevő fél számára;

6.

az aláírt adatok sértetlensége nem került veszélybe;

7.

az aláírás időpontjában teljesültek a 910/2014/EU rendelet 26. cikkében foglalt követelmények;

8.

a fokozott biztonságú elektronikus aláírás hitelesítésére használt rendszer biztosítja a hitelesítési eljárás pontos eredményét a szolgáltatást igénybe vevő fél számára, és lehetővé teszi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fél minden, a biztonságot érintő problémát észleljen.

3. cikk

A 910/2014/EU rendelet 37. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt előíró tagállamok elismerik az XML, CMS és PDF formátumú, B, T vagy LT megfelelőségi szintű fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőket, valamint a kapcsolódó aláírás-konténert tartalmazó fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőket, amennyiben a bélyegzők megfelelnek a mellékletben foglalt technikai specifikációnak.

4. cikk

(1)   A 910/2014/EU rendelet 37. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt előíró tagállamok elismerik az e határozat 3. cikkében említett elektronikus bélyegzőformátumoktól eltérő formátumokat is, feltéve, hogy a bélyegző létrehozója által igénybe vett bizalmi szolgáltató székhelye szerinti tagállam más tagállamoknak bélyegzőhitelesítési lehetőségeket kínál, amelyek lehetőség szerint alkalmasak automatizált feldolgozásra.

(2)   A bélyegzőhitelesítési lehetőségeknek:

a)

lehetővé kell tenniük a tagállamok számára, hogy online, ingyenesen és a nyelvet nem beszélők számára is érthetően hitelesítsék a kapott elektronikus bélyegzőket;

b)

meg kell jelenniük a bélyegzővel ellátott dokumentumban, az elektronikus bélyegzőben vagy az elektronikus dokumentumkonténerben;

c)

igazolniuk kell a fokozott biztonságú elektronikus bélyegző hitelességét, amennyiben:

1.

a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt alátámasztó tanúsítvány érvényes volt a bélyegzés időpontjában, és ha a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt minősített tanúsítvány támasztja alá, akkor a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt alátámasztó minősített tanúsítvány a bélyegzés időpontjában egy olyan, elektronikus bélyegzőkre vonatkozó minősített tanúsítvány volt, amely megfelel a 910/2014/EU rendelet III. mellékletének, és egy minősített bizalmi szolgáltató adta ki azt;

2.

a bélyegzőhitelesítési adatok megfelelnek a szolgáltatást igénybe vevő fél számára megadott adatoknak;

3.

a szolgáltatást igénybe vevő fél pontosan megkapja a bélyegző létrehozóját egyedi módon azonosító adatokat;

4.

amennyiben a bélyegzés időpontjában álnév használatára került sor, az álnév használatának tényét egyértelműen feltüntették a szolgáltatást igénybe vevő fél számára;

5.

ha a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközzel állítottak elő, bármely ilyen eszköz használatát egyértelműen feltüntették a szolgáltatást igénybe vevő fél számára;

6.

a bélyegzővel ellátott adatok sértetlensége nem került veszélybe;

7.

a bélyegzés időpontjában teljesültek a 910/2014/EU rendelet 36. cikkében foglalt követelmények;

8.

a fokozott biztonságú elektronikus bélyegző hitelesítésére használt rendszer biztosítja a hitelesítési eljárás pontos eredményét a szolgáltatást igénybe vevő fél számára, és lehetővé teszi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő fél minden, a biztonságot érintő problémát észleljen.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a határozat teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 73. o.

(2)  A Bizottság 2014. március 17-i 2014/148/EU végrehajtási határozata az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról. (HL L 80., 2014.3.19., 7. o.)


MELLÉKLET

Az XML, CMS és PDF formátumú, fokozott biztonságú elektronikus aláírásokra és a kapcsolódó aláírás-konténerre vonatkozó technikai specifikációk jegyzéke

A határozat 1. cikkében említett fokozott biztonságú elektronikus aláírásoknak meg kell felelniük az alábbi ETSI technikai specifikációk egyikének, kivéve azok 9. pontját:

XAdES alapprofil

ETSI TS 103171 v.2.1.1. (1)

CAdES alapprofil

ETSI TS 103173 v.2.2.1. (2)

PAdES alapprofil

ETSI TS 103172 v.2.2.2. (3)

A határozat 1. cikkében említett kapcsolódó aláírás-konténernek meg kell felelnie az alábbi ETSI technikai specifikációnak:

A kapcsolódó aláírás-konténer alapprofilja

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)

Az XML, CMS és PDF formátumú, fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőkre és a kapcsolódó bélyegzőkonténerre vonatkozó technikai specifikációk jegyzéke

A határozat 3. cikkében említett fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőknek meg kell felelniük az alábbi ETSI technikai specifikációk egyikének, kivéve azok 9. pontját:

XAdES alapprofil

ETSI TS 103171 v.2.1.1.

CAdES alapprofil

ETSI TS 103173 v.2.2.1.

PAdES alapprofil

ETSI TS 103172 v.2.2.2.

A határozat 3. cikkében említett kapcsolódó bélyegzőkonténernek meg kell felelnie az alábbi ETSI technikai specifikációnak:

A kapcsolódó bélyegzőkonténer alapprofilja

ETSI TS 103174 v.2.2.1.


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf


Top