EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0027

A Tanács 27/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról

HL L 12., 2005.1.14, p. 1–151 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/27/oj

14.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/1


A TANÁCS 27/2005/EK RENDELETE

(2004. december 22.)

a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

Tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 20. cikkére,

Tekintettel a tőkehal állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 6. és 8. cikkére,

Tekintettel az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 811/2004/EK tanácsi rendeletre (3), és különösen annak 5. cikkére,

Tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tanács hozza meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek szabályozzák a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzájutást és a halászati tevékenységek fenntartható végzését, figyelembe véve a rendelkezésre álló tudományos szakvéleményeket, és különösen a Halászati Tudományos Műszaki és Gazdasági Bizottság által összeállított jelentést.

(2)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 20. cikke értelmében a Tanács határozza meg halászati tevékenységenként vagy halászati tevékenység csoportonként a teljes kifogható mennyiségeket (TAC). A halászati lehetőségeket az említett rendelet 20. cikkében előírt kritériumoknak megfelelően kell kiosztani a tagállamok és a harmadik országok között.

(3)

A TAC-ok és kvóták hatékony kezelésének biztosítása céljából ki kellene alakítani azokat a különleges feltételeket, amelyek alapján a halászati tevékenységek végezhetők.

(4)

A halászati igazgatóság alapelveit és bizonyos eljárásait közösségi szinten szükséges kialakítani oly módon, hogy a tagállamok biztosítani tudják a lobogóik alatt közlekedő hajók igazgatását.

(5)

A teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet (4) 2. cikkével összhangban szükség van azoknak az állományoknak a meghatározására, amelyekre az abban hivatkozott különböző intézkedések vonatkoznak.

(6)

A halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban vagy jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban a Közösség konzultációkat tartott a halászati jogokról Norvégiával (5), a Feröer-szigetekkel (6) és Grönlanddal (7).

(7)

A 2003-as csatlakozási okmány 6. cikke értelmében a Lettország és Litvánia által harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokat a Közösség kezeli. E megállapodásokkal összhangban a Bizottság konzultációkat tartott az Orosz Föderációval.

(8)

A Közösség számos regionális halászati szervezet szerződő fele. Az említett halászati szervezetek javasolták fogási korlátozások és egyéb megőrzési szabályok megállapítását bizonyos fajokra vonatkozóan. Ezeket az ajánlásokat ezért a Közösségnek végre kellene hajtania.

(9)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (IATTC) 2004. júniusi éves ülésén fogáskorlátozásokat fogadott el a sárga úszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra és a bonítóra, és technikai intézkedéseket a járulékos fogások kezelésére vonatkozóan. Bár a Közösség nem tagja az IATTC-nek, szükség van ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtására, az említett szervezet joghatálya alá tartozó erőforrások fenntartható igazgatásának biztosítása céljából.

(10)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) 2004. évi éves ülésén táblázatokat fogadott el, amelyek az ICCAT szerződéses felei halászati lehetőségeinek alul-kihasználását és túl-kihasználását mutatják. Ebben az összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, észrevételezve, hogy a 2003. év során az Európai Közösség számos állomány vonatkozásában kvótáját nem használta ki.

(11)

Abból a célból, hogy figyelembe vegyék az ICCAT által módosított közösségi kvótákat, szükséges, hogy az alul-kihasználásból eredő halászati lehetőségek elosztása az egyes tagállamoknak az alul-kihasználtsághoz való hozzájárulása alapján történjen anélkül, hogy módosulna az e rendelet által a TAC-ok éves kiosztására megállapított elosztási kulcs.

(12)

Az ICCAT 2004. évi éves ülésén számos technikai intézkedést fogadott el egyes, az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben hosszú távon vándorló halfajok állományai tekintetében, meghatározva többek között a tonhalra vonatkozó új legkisebb kifogható méretet, az egyes területekre és időszakokra vonatkozó halászati korlátozásokat a nagyszemű tonhal védelme érdekében, a Földközi-tengeren a sport- és kedvtelési célú halászati tevékenységekre vonatkozó intézkedéseket és a halketrecbe zárt tonhal mérete megbecsülésére szolgáló mintavételi program létrehozását. A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében ezeket az intézkedéseket az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet (8) elfogadásáig már 2005-ben végre kellene hajtani.

(13)

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) 2004. évi éves ülésén a sebezhető mélyvizi élőhelyek védelme érdekében egyes területekre vonatkozólag ajánlást fogadott el a halászat korlátozását illetően. Ezt az ajánlást a Közösségnek végre kellene hajtania.

(14)

Átmeneti intézkedésként a 973/2001/EK rendelet 2. cikkében említett kevert fogásból származó heringet a heringre vonatkozó érvényes kvótába kellene számolni.

(15)

Átmeneti intézkedésként a bizonyos mélytengeri fajokat érintő halászati erőkifejtést a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) tudományos szakvéleményével összhangban csökkenteni kellene.

(16)

A halászati lehetőségek végrehajtásának összhangban kellene állnia a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, és különösen a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel (9), a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelettel (10), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (11), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelettel, a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendelettel (12), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel (13), az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításokról szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelettel (14), a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund vizei halászati erőforrásainak védelme érdekében egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i, 88/98/EK tanácsi rendelettel (15), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelete (16), a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló, 1998. június 29-i 1434/98/EK tanácsi rendelettel (17), a tőkehal állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendelettel (18), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelettel (19), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel (20), az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendelettel (21), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelettel (22) és a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségeinek rögzítéséről szóló, 2004. december 22-i 2270/2004/EK tanácsi rendelettel (23).

(17)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás céljából bizonyos kiegészítő intézkedéseket kell bevezetni a halászat ellenőrzése és technikai feltételei vonatkozásában 2005-ben.

(18)

A Nyugati-csatornában található közönséges nyelvhal-állományokra, a déli szürke tőkehal-állományokra, valamint a homárállományokra vonatkozóan ideiglenes erőkifejtés gazdálkodás alkalmazása szükséges. A Kattegatban, az Északi-tengerben, a Skagerrákon, a Nyugati-csatornában, az Ír-tengerben és Skócia nyugati részén található tőkehalállományra vonatkozóan a meglévő erőkifejtés gazdálkodás kiigazítása szükséges.

(19)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke szerint a Tanács határoz a fogásokra és/vagy halászati erőkifejtésre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos feltételekről. A tudományos szakvélemény rámutat, hogy a megállapodott TAC-ot jelentősen túllépő fogások sértik a halászati tevékenységek fenntarthatóságát. Ezért helyénvaló olyan kapcsolódó feltételek bevezetése, amelyek a megállapodás szerinti halászati lehetőségek jobb megvalósítását eredményezik.

(20)

Az ICES szaktanácsadását követően ideiglenes rendszer alkalmazása szükséges a homoki angolna ipari halászati erőkifejtésének kezelésére a IV. ICES alterületen és a IIIa. északi övezetben.

(21)

A tudományos szakvélemény rámutat, hogy az északi-tengeri simalepényhal-állomány halászata nem fenntartható és a visszaengedett halállomány szintjei nagyon magasak. A tudományos szakvélemény, illetve az északi-tengeri regionális tanácsadó testület szakvéleménye rámutat, hogy helyénvaló a halászati lehetőségeket a sima lepényhalat halászó hajók halászati erőkifejtésének tekintetében kiigazítani.

(22)

A 423/2004/EK rendeletben a tőkehalra előírt halászati erőkifejtés korlátozások szabályozására alternatív rendelkezéseket javasolnak abból a célból, hogy a halászati erőkifejtést a TAC-cal összhangban kezeljék, amint azt az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése előírja.

(23)

2003. szeptember 15-19 közötti 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) elfogadta a grönlandi laposhal újratelepítési tervét a 2. NAFO alterületre és a 3KLMNO körzetekre. A terv a teljes kifogható mennyiség szintjének 2007-ig tartó csökkentését irányozza elő, valamint kiegészítő intézkedéseket a csökkentés hatékonyságának biztosítására. Szükséges ennek a tervnek 2005-ben való végrehajtása, a grönlandi laposhal állomány újratelepítésére irányuló többéves intézkedések végrehajtásáról szóló tanácsi rendelet elfogadásáig.

(24)

2004. szeptember 13-17. közötti 26. éves közgyűlésén a NAFO gazdálkodási intézkedéseket fogadott el számos korábban nem szabályozott állomány vonatkozásában, mégpedig a rájákra vonatkozóan a 3LNO körzetben, a vörös álsügér vonatkozásában a 3O körzetben és a fehér villás tőkehal vonatkozásában a 3NO körzetben. Ezért szükséges ezen intézkedések bevezetése és a tagállamok közötti elosztás kialakítása.

(25)

A Közösség által az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (CCAMLR) szerződő feleként vállalt nemzetközi kötelezettsége – beleértve a CCAMLR-bizottság által elfogadott intézkedések alkalmazásának kötelezettségét is –, betartása érdekében az utóbbi által a 2004–2005-ös idényre elfogadott teljes kifogható mennyiségeket és az idényt meghatározó megfelelő dátumokat kell alkalmazni.

(26)

2004-ben rendezett XXIII. éves ülésén a CCAMLR elfogadta a bármely CCAMLR tag által végzett halászati tevékenység számára nyitott fogási határértékeket az állományokra vonatkozóan. A CCAMLR jóváhagyta továbbá a közösségi halászhajók részvételét a Dissostichus spp. felderítő halászatában a 88.1. FAO alterületen és az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a.) és az 58.4.3b.) körzetekben, és az érintett halászati tevékenységeket fogási és járulékos fogási korlátozásoktól, valamint bizonyos műszaki intézkedésektől tette függővé. Az említett korlátozásokat és műszaki intézkedéseket szintén alkalmazni kellene.

(27)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében fontos, hogy ezeket a halászterületeket 2005. január 1-jén megnyissák. Az ügy sürgősségére való tekintettel haladéktalanul kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet rögzíti a 2005. évre vonatkozó halászati lehetőségeket bizonyos halállományok és halállomány csoportok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának egyedi feltételeit.

Egyes antarktiszi állományok esetében azonban a rendelet az IF. mellékletben meghatározott időszakra vonatkozó halászati lehetőségeket és az egyedi feltételeket rögzíti.

2. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

közösségi halászhajók (a továbbiakban: közösségi hajók); és

b)

harmadik országok lobogója alatt közlekedő és ott lajstromozott halászhajók (a továbbiakban: harmadik országbeli hajók) a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken (a továbbiakban: közösségi vizek).

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„halászati lehetőségek”:

i)

a teljes kifogható mennyiségek (a továbbiakban: TAC) vagy azoknak a hajóknak a száma, amelyek számára engedélyezik a halászatot és/vagy az ilyen engedélyek érvényességi ideje;

ii)

a TAC-ból a Közösség rendelkezésére álló részesedés;

iii)

a harmadik országok vizein a Közösségnek kiosztott kvóták;

iv)

a ii) és iii) alpont szerinti közösségi halászati lehetőségek elosztása a tagállamok között, kvóták formájában;

v)

a közösségi vizekből kifogható kvóták elosztása harmadik országok között.

b)

„nemzetközi vizek” a bármely állam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

c)

„NAFO szabályozási terület” az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) egyezményes területének a parti államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli része;

d)

„Skagerrak” a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonal által határolt terület;

e)

„Kattegat” északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen a Hasenøre-tól Gnibens Spids-ig, Korshage-től Spodsbjerg-ig és Gilbjerg Hoved-től Kullen-ig húzott vonallal határolt terület;

f)

„Északi-tenger” a IV. ICES alterület és a IIIa. ICES körzetnek az a része, amelyet a Skagerrak d) pontban megadott meghatározása nem foglal magában;

g)

„Rigai-öböl” a nyugaton az Ovisi világítótoronytól (ÉSZ 57°34.1234′, KH 21°42.9574′) Lettország nyugati partján a Saaremaa-szigeten a Loode Fok déli sziklájáig (ÉSZ 57° 57.4760′, KH 21° 58.2789′), majd déli irányban a Sõrve-félsziget legdélebbi pontjáig, és ezután észak-keleti irányban a Saaremaa-sziget keleti partja mentén húzott vonallal, és északon az ÉSZ 58°30.0′, KH 23°13.2′-től az ÉSZ 58°30.0′ KH 23°41′-ig húzott vonallal határolt terület.

h)

„Cadizi-öböl” a IXa. ICES-alkörzet a NYH 7°23′48″-tól keletre fekvő területe.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában az alábbi övezet-meghatározások alkalmazandók:

a)

az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) övezetek az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK rendelet (24) meghatározása szerint;

b)

a CECAF (Keletközép-atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete) az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK rendelet (25) meghatározása szerint;

c)

a NAFO (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) övezetek az Atlanti-óceán északnyugati körzetében halászó tagállamok által szolgáltatandó fogási és tevékenységi statisztikákról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EGK rendelet (26) meghatározása szerint;

d)

a CCAMLR övezetek (Egyezmény az antarktiszi tengeri élővilág védelméről) a 601/2004/EK rendelet meghatározása szerint.

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A KÖZÖSSÉGI HAJÓK SZÁMÁRA

5. cikk

A halászati lehetőségek és elosztásuk

(1)   A halászati lehetőségeket a közösségi hajók számára a közösségi vizeken vagy egyes nem közösségi vizeken, valamint az ilyen halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását az I. melléklet határozza meg.

(2)   A közösségi hajók számára engedélyezik a Feröer-szigetek, Grönland, Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben történő halfogásokat az I. mellékletben meghatározott kvóta keretein belül, a 9., 16. és 17. cikkben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3)   A Bizottság a kapelán lazac tekintetében a Közösség rendelkezésére álló halászati lehetőségeket az V., XIV. (grönlandi vizek) övezetben a kapelán TAC 7,7 %-ában rögzíti, amint a TAC-ot megállapították.

(4)   A kék puha tőkehal állományára az I–XIV. övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek) és a heringállományra az I. és II. övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek) vonatkozó halászati lehetőségeket a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően növelheti, amennyiben harmadik országok nem tartják tiszteletben az említett állományok felelősségteljes kezelését.

6. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

A halászati lehetőségeknek az I. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése alapján történő újraelosztás;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további fogások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkének megfelelően visszatartott mennyiségek;

e)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke alapján végrehajtott levonások.

7. cikk

A kvóta rugalmassága

2005-re vonatkozóan e rendelet I. melléklete az alábbi állományokat határozza meg:

a)

elővigyázatossági vagy analitikai TAC alá vont állományok;

b)

azok az állományok, amelyekre a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott évi rugalmassági feltételeket alkalmazzák; és

c)

azok az állományok, amelyekre az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében előírt szankcionáló együtthatókat kell alkalmazni.

8. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

(1)   A rögzített halászati lehetőségek alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón megtartani vagy kirakodni, kivéve, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

a)

a fogásokat egy kvótával rendelkező tagállam hajói hajtották végre, és az említett kvóta még nem merült ki; vagy

b)

a fogások egy olyan közösségi részesedés részét képezik, amelyet nem osztottak el a tagállamok között kvótánként, és ez a részesedés még nem merült ki; vagy

c)

a hering és a makréla kivételével minden faj esetében, amennyiben más fajokkal keverten fogják ki a halakat, a fogás – a 850/98/EK rendelet 4. cikkének megfelelően – 32 milliméternél kisebb szembőségű hálóval történik és a fogást sem a hajón, sem a kirakodáskor nem válogatják szét; vagy

d)

a hering esetében, amennyiben a fogások megfelelnek a III. melléklet 12. pontjának; vagy

e)

a makréla esetében, amennyiben fattyúmakrélával vagy szardíniával vegyesen fogják ki, a makréla nem haladja meg a hajón lévő makréla, fattyúmakréla és szardínia össztömegének 10 %-át, és a fogást nem válogatják szét; vagy

f)

a fogásokat a 850/98/EK vagy a 88/98/EK rendelet szerint végrehajtott tudományos vizsgálatok folyamán végzik.

(2)   Minden fogást be kell számítani a kvótába vagy – amennyiben a közösségi részesedést nem osztották fel kvótákra a tagállamok között – a közösségi részesedésbe, az (1) bekezdés c), e) és f) pontja szerint végrehajtott fogások kivételével.

(3)   Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben egy tagállam heringre vonatkozó halászati lehetőségi kimerülnek a II. (közösségi vizek), III., IV. alterületeken és a VII d. alkörzetben, megtiltják a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakását az azokon a halászterületeken halászó, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, és a Közösségben lajstromozott hajók számára, amelyekre a vonatkozó fogási korlátozásokat alkalmazzák.

(4)   A járulékos fogások százalékának és visszaengedésének meghatározása a 850/98/EK rendelet 4. és 11. cikkének valamint a 88/98/EK rendelet 2. és 3. cikkének megfelelően történik.

9. cikk

Hozzáférési korlátozások

Közösségi hajók a Skagerrak területén Norvégia alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldön belül nem halászhatnak. A Dánia vagy Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára azonban a Norvégia alapvonalaitól számított 4 mérföldig engedélyezik a halászatot.

10. cikk

A szétválogatás nélküli fogások kirakodására vonatkozó különleges feltételek a IIa. (közösségi vizek), a III., a IV. és a VIId. alterületen

A IIa. (közösségi vizek), a III., a IV. és a VIId. alterületen a szétválogatás nélküli fogások kirakodása tekintetében a II. mellékletben meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni.

11. cikk

Más technikai és ellenőrző intézkedések

A 850/98/EK rendeletben, a 88/98/EK rendeletben, az 1626/94/EK rendeletben és a 973/2001/EK rendeletben meghatározottakon kívül a 2005. évben a III. mellékletben megállapított technikai intézkedéseket is alkalmazni kell.

A III. melléklet 10. pontjának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

12. cikk

Az erőkifejtés korlátozásai és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

(1)   A 2005. január 1-jétőljanuár 31-ig tartó időszakban a Kattegatban, az Északi-tengerben, a Keleti-csatornában, a Skagerrak területén, a Skóciától nyugatra található területen és az Ír-tengerben található tőkehalállomány-gazdálkodásra vonatkozóan a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló, 2003. december 19-i 2287/2003/EK rendelet (27) V. mellékletének 1–5., 6a., 6c., 6d., 6e. és 7–22. pontjában meghatározott halászati erőkifejtési korlátozásokat és a kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni.

(2)   A 2005. február 1-jétől2005. december 31-ig tartó időszakban a IVa. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni az (1) bekezdésben említett tőkehalállomány-gazdálkodásra vonatkozóan.

(3)   2005. február 1-jétől kezdődően a IVb. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni a Cantabriai- tengeren és a Nyugat-ibériai félszigeten folytatott halászati gazdálkodásra vonatkozóan.

(4)   2005. február 1-jétől kezdődően a IVc. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni a Nyugati-csatornán folytatott közönséges nyelvhalállomány-gazdálkodására vonatkozóan.

(5)   Az V. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni a homoki angolna állományok kezelésére vonatkozóan a Skagerrak és az Északi-tenger területén.

(6)   A Bizottság véglegesen rögzíti a 2005. évi halászati erőkifejtést a homoki angolnára vonatkozóan a IIa., IIIa. IV. övezetekben, az V. melléklet 6. pontjában előírt szabályok alapján.

(7)   A IVa., IVb. és IVc. melléklet 4. pontjában meghatározott halászfelszerelés-típusokat használó valamennyi hajóhoz, valamint a IVa., IVb. és IVc. melléklet 2. pontjában meghatározott területeken a halászathoz a 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban kibocsátott különleges halászati engedély szükséges.

(8)   A tagállamok biztosítják, hogy 2005-re a halászati erőkifejtésnek a kikötőtől való távolmaradás kilowatt napokban mért szintje a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajókat illetően nem haladja meg az adott tagállam hajói által 2003-ban olyan utak során tett halászati erőkifejtésének 90 %-át, melyeken azok mélytengeri halászati engedéllyel rendelkeztek, továbbá – a 2347/93/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletében felsorolt – mélytengeri-fajokat fogtak ki, az aranylazac kivételével.

III. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK SZÁMÁRA

13. cikk

Engedélyezés

A Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Norvégia, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt közlekedő hajók és a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára engedélyezik a halfogást a közösségi vizeken az I. mellékletben meghatározott kvóta keretein belül, a 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23. és 24. cikkben megállapított feltételekre is figyelemmel.

14. cikk

Földrajzi korlátozások

A halászat:

a)

a Norvégia lobogója alatt közlekedő, illetve a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely a tagállamok alapvonalaitól több, mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé az Északi-tengeren, a Kattegaton és az Atlanti-óceánon az ÉSZ 43o00’-től északra fekszik, a 2371/2002/EK rendelet 18. cikkében említett terület kivételével; a Norvégia lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak területén a halászat Dánia és Svédország alapvonalától a tenger felé több, mint négy tengeri mérföldnyire engedélyezett;

b)

a Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt közlekedő hajók számára a 200 tengeri mérföldes övezetnek azon részeire korlátozódik, amely Francia Guyana alapvonalaitól több mint 12 tengeri mérföldre a tenger felé fekszik.

15. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

A rögzített halászati lehetőségek alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón megtartani, illetve partra rakni, kivéve, ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója hajtotta végre, és az említett kvóta még nem merült ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Engedélyek és kapcsolódó feltételek

(1)   A halászati engedélyekre és a különleges halászati engedélyekre az 1627/94/EK rendeletben előírt általános szabályok ellenére a harmadik országok vizein történő halászat a harmadik ország hatóságai által kibocsátott engedélyhez kötött.

Az első albekezdés azonban nem vonatkozik az Északi-tenger norvég vizein halászó közösségi hajókra a következő esetekben:

a)

a 200 GT vagy annál kisebb űrtartalmú hajók;

b)

a makrélától eltérő fajokra, emberi fogyasztásra szánt halászatot végző hajók;

c)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók, a bevett gyakorlattal összhangban.

(2)   Az engedélyek legnagyobb számát és a többi kapcsolódó feltételt a VI. melléklet I. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik. Az engedélykérelemben feltüntetik a halászat típusát, valamint azon hajó nevét és jellemzőit, amelyre az engedélyt kérik, és a tagállamok hatóságai továbbítják azt a Bizottság felé. A Bizottság benyújtja ezeket a kérelmeket az érintett harmadik ország hatóságaihoz.

Ha valamelyik tagállam átadja kvótáját egy másik tagállamnak (swap) a VI. melléklet I. részében említett halászati területeken, az átadásnak az engedélyek megfelelő átadását is tartalmaznia kell, és erről a Bizottságot értesíteni kell. A VI. melléklet I. részében említett egyes halászati területekre vonatkozó engedélyek teljes számát azonban nem lehet túl lépni.

(3)   A közösségi hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetre irányadó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és minden más rendelkezést.

17. cikk

Feröer-szigetek

A Feröer-szigetek vizein egy faj célzott halászatára engedéllyel rendelkező közösségi hajók végezhetnek célzott halászatot egy másik fajra, feltéve, hogy a változásról előzetesen értesítik a Feröer-szigetek hatóságait.

V. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az engedély és különleges halászati engedély kötelezettsége

(1)   A 2847/93/EK rendelet 28b. cikke ellenére a 200 GT-nál kisebb, Norvégia lobogója alatt közlekedő hajók mentesülnek az engedély és a halászati engedély kötelezettsége alól.

(2)   Az engedélyt és a különleges halászati engedélyt a hajón kell tartani. A Feröer-szigeteken vagy Norvégiában lajstromozott hajók mentesülnek az említett kötelezettség alól.

(3)   A 2004. december 31-én halászati engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli hajók 2005. január 1-jétől folytathatják a halászatot a halászatra engedélyezett hajók listájának a Bizottsághoz történő benyújtásáig és a Bizottság általi jóváhagyásáig.

19. cikk

Engedély és különleges halászati engedély iránti kérelem

Egy harmadik ország hatósága részéről a Bizottságnak küldött, engedély és különleges halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő információkat:

a)

a hajó neve;

b)

lajstromszám;

c)

külső azonosító betűk és számok;

d)

lajstromozás szerinti kikötő;

e)

a tulajdonos vagy bérlő neve és címe;

f)

bruttó űrtartalom és teljes hossz;

g)

motorteljesítmény;

h)

hívójel és rádiófrekvencia;

i)

tervezett halászati mód;

j)

tervezett halászati terület;

k)

azok a fajok, amelyekre a halászat irányul;

l)

az időszak, amelyre az engedélyt kérik.

20. cikk

Az engedélyek száma

Az engedélyek számát és a különleges kapcsolódó feltételeket a VI. melléklet II. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik.

21. cikk

Érvénytelenítés és visszavonás

(1)   Az engedélyek és a különleges halászati engedélyek visszavonhatók új engedélyek és különleges halászati engedélyek kibocsátása érdekében. Az ilyen érvénytelenítés az új engedélyek és különleges halászati engedélyek Bizottság általi kibocsátását megelőző napon lép hatályba. Az új engedélyek és különleges halászati engedélyek kiállításuk napjától érvényesek.

(2)   Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket a lejárat napja előtt részben vagy teljesen visszavonják, amennyiben a szóban forgó állományra az I. mellékletben előírt kvóta kimerült.

(3)   Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket az e rendeletben megállapított kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén visszavonják.

22. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1)   Annak a hajónak a részére, amely nem teljesíti az e rendeletben megállapított kötelezettségeket, egy 12 hónapot nem meghaladó időszakra nem bocsátanak ki engedélyt és különleges halászati engedélyt.

(2)   A Bizottság átadja az érintett harmadik ország hatóságainak azon hajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban a vonatkozó szabályok megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

23. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettségei

(1)   A harmadik országbeli hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetben a közösségi hajók halászatát szabályozó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és más rendelkezéseket, különösen a 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 88/98/EK, 850/98/EK, 1434/98/EK rendeletet és az 1381/87/EGK bizottsági rendeletet.

(2)   Az (1) bekezdésben említett hajókról hajónaplót vezetnek, amelybe bejegyzik a VII. melléklet I. részében meghatározott informáci

(3)   A harmadik országbeli hajók, a IIIa. ICES-körzetben halászó, Norvégia lobogója alatt közlekedő hajók kivételével, továbbítják a Bizottság felé a VIII. mellékletben meghatározott információkat, az említett mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően.

24. cikk

Különös rendelkezések Francia Guyana tekintetében

(1)   A Francia Guyana vizein történő halászatra vonatkozó engedélyeket akkor adják meg, ha az érintett hajó tulajdonosa vállalja, hogy lehetővé teszi egy megfigyelő hajóra szállását a Bizottság kérésére.

(2)   Minden olyan hajó parancsnoka, amely engedéllyel rendelkezik az úszós halfajok vagy tonhal halászatára Francia Guyana vizein, az egyes utakat követően a fogás kirakásakor benyújt egy nyilatkozatot a francia hatóságok felé az utolsó nyilatkozat óta kifogott és a hajón tartott garnélarákok mennyiségéről. Ezt a nyilatkozatot a VI. melléklet III. részében megadott mintának megfelelő formanyomtatványon teszik meg. A nyilatkozat pontosságáért a hajóparancsnok felel. A francia hatóságok megteszik a megfelelő intézkedéseket a nyilatkozatok pontosságának ellenőrzésére, különösen a 23. cikk (2) bekezdésében említett hajónaplóval való összevetés segítségével. Az ellenőrzés után a nyilatkozatot az illetékes tisztviselő aláírja. Minden hónap vége előtt a francia hatóságok elküldik a Bizottságnak az előző hónapra vonatkozó valamennyi nyilatkozatot.

(3)   A Francia Guyana vizein halászó hajókról a VII. melléklet II. részében megadott mintának megfelelő hajónaplót kell vezetni. A hajónapló másolatát az egyes halász utak utolsó napjától számított 30 napon belül elküldik a Bizottságnak, a francia hatóságokon keresztül.

(4)   Amennyiben a Bizottság egy egyhónapos időszakban nem kap tájékoztatást egy, Francia Guyana vizein történő halászatra engedéllyel rendelkező hajóról, az említett hajó engedélyét visszavonják.

VI. FEJEZET

A NAFO SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEN HALÁSZATOT FOLYTATÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A Közösség részvétele

25. cikk

A hajók listája

(1)   Csak a lobogó szerinti tagállam által kibocsátott különleges halászati engedéllyel rendelkező, bruttó 50 tonnát meghaladó és a NAFO hajólajstromba felvett közösségi hajók számára engedélyezik – az engedélyben meghatározott feltételekkel –, hogy a NAFO szabályozási terület halászati erőforrásait halásszák, a hajón tartsák, átrakják, illetve kirakják.

(2)   Valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot számítógép által olvasható formában, legalább 15 nappal az új hajónak a NAFO szabályozási területre történő belépése előtt, a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott, a NAFO szabályozási területen halászati engedéllyel rendelkező hajók listájának bármilyen változásáról. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

(3)   A (2) bekezdésben említett lista a következő adatokat tartalmazza:

a)

a hajó belső száma, a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (28);

b)

a nemzetközi rádióhívójel;

c)

a hajó bérlője, adott esetben;

d)

a hajó típusa.

(4)   Az ideiglenesen egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajók (személyzet nélküli hajóbérlet) esetében a továbbított információ a következőket tartalmazza:

a)

az a nap, amelytől kezdve a hajó számára engedélyezték a tagállam lobogója alatti közlekedést;

b)

az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a halászati tevékenységet a NAFO szabályozási területen;

c)

az állam neve, ahol a hajó lajstromban van vagy korábban lajstromozták, valamint az a nap, amelytől kezdve megszűnt az említett állam lobogója alatt közlekedni;

d)

a hajó neve;

e)

az illetékes nemzeti hatóságok által a hajóhoz rendelt hivatalos lajstromszám;

f)

a hajó anyakikötője az átruházást követően;

g)

a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének neve;

h)

egy nyilatkozat arról, hogy a hajóparancsnok másolatot kapott a NAFO szabályozási területen hatályban lévő rendeletekről;

i)

a fő fajok, amelyeket a hajó a NAFO szabályozási területen halászhat;

j)

azok az alterületek, ahol a hajó várhatóan halászni fog.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

26. cikk

Hálószembőség

(1)   A IX. mellékletben említett fajok célzott halászatában tilos az olyan vonóháló használata, amelynek bármelyik szakasza 130 mm-nél kisebb méretű hálószemeket tartalmaz. Ez a szembőség minimum 60 mm-re csökkenthető a sebeskalmár (Illex illecebrosus) célzott halászata esetében. A rája (Rajidae) célzott halászatában ezt a szembőséget legalább 280 mm-re kell növelni a zsákvégen, és 220 mm-re a vonóháló összes többi részén.

(2)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók legalább 40 mm-es szembőségű hálót használnak.

27. cikk

Hálótartozékok

(1)   Tilos bármely olyan, az e cikkben leírtaktól eltérő eszköz használata, amely akadályt képez a háló szemeiben vagy csökkenti azok méretét.

(2)   A sérülés csökkentése vagy megakadályozása érdekében a zsákvég alsó oldalához vásznat, hálót vagy más anyagot lehet rögzíteni.

(3)   A zsákvég felső oldalához olyan eszközök kapcsolhatók, amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég szemeiben. A felső kopásvédők használata a X. mellékletben felsoroltakra korlátozódik.

(4)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók használhatnak szelektáló ablakot, a rácsok között legfeljebb 22 mm távolsággal. A 3L. körzetben garnélarákra halászó hajókat legalább 72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is felszerelik, a III. melléklet 4. függelékében leírtak szerint.

28. cikk

Járulékos fogások

(1)   A hajó parancsnoka nem folytathatja olyan fajok célzott halászatát, amelyekre járulékos fogási korlátozások vonatkoznak. Egy faj célzott halászatáról akkor beszélünk, ha bármely fogás legnagyobb tömegszázalékát az a faj alkotja.

(2)   Az ID. mellékletben felsorolt fajok esetében, amelyekre a Közösség nem rögzített kvótát a NAFO szabályozási terület egy részére, bármely faj célzott halászata során, az azon a területen fogott járulékos fogás az egyes fajokra nem haladhatja meg a 2 500 kg vagy a hajón megtartott teljes fogás 10 tömegszázaléka közül a nagyobb mennyiséget. A szabályozási terület olyan részén azonban, ahol bizonyos fajok célzott halászata tiltott vagy egy „egyéb” kvóta teljes felhasználásra került, az ID. mellékletben felsorolt egyes fajok esetében a járulékos fogás nem haladhatja meg az 1 250 kg-ot vagy az 5 %-ot.

(3)   Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely fogásban meghaladja a (2) bekezdésben megállapított értékeket, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól. Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely ezt követő fogásban meghaladja az említett értékeket, a hajóknak ismét haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól, és a területre legalább 48 óráig nem térhetnek vissza.

(4)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajóknál, abban az esetben, ha a járulékos fogás teljes mennyisége az ID. mellékletben felsorolt valamennyi fajra bármely fogásban meghaladja az 5 tömegszázalékot a 3M. körzetben és a 2,5 tömegszázalékot a 3L. körzetben, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól.

(5)   A garnélarák-fogásokat nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő halfajok járulékos fogásainak kiszámításában.

29. cikk

A halak legkisebb mérete

A XI. mellékletben előírt méreteknek nem megfelelő, a NAFO szabályozási területről származó halakat nem lehet feldolgozni, a hajón megtartani, átrakni, kirakni, szállítani, tárolni, eladni, bemutatni vagy eladásra kínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. Ahol az előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége meghaladja a teljes mennyiség 10 %-át, a hajónak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól a halászat folytatása előtt. Minden olyan, legkisebb halméret követelmények alá tartozó feldolgozott halat, amely nem éri el a XI. melléklet szerintivel egyenértékű hosszúságot, úgy tekintenek, hogy az a halak legkisebb mérete alatti halból származik.

3. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

30. cikk

A termékek címkézése és elkülönített tárolása

(1)   Minden feldolgozott halat, amelyet a NAFO szabályozási területen fogtak, olymódon kell címkézni, hogy minden egyes faj és termék kategória azonosítható legyen. Azt is jelölni kell, hogy NAFO szabályozási területen fogták.

(2)   A 3L. körzetben fogott összes garnélát, és minden, a 2. alterületen és a 3 KLMNO övezetekben fogott grönlandi laposhalat meg kell jelölni, hogy azokat az adott területeken fogták.

(3)   Az ugyanazon fajból álló fogásokat egyértelműen el kell különíteni más fajok fogásaitól. Minden, a NAFO szabályozási területen belüli fogást elkülönítetten kell tárolni az e területen kívül fogott fogásoktól.

A fogások tárolhatók a rakodótér több részében is, de a rakodótér minden olyan részében, ahol tárolják, azokat világosan el kell különíteni más fajoktól műanyag fólia, rétegelt lemez, háló stb. segítségével.

31. cikk

Termelési napló és tárolási terv

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 6., 8., 11. és 12. cikkének betartása mellett a hajó parancsnoka az e rendelet XIII. mellékletében felsorolt információkat is bejegyzi a hajónaplóba.

(2)   A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot a XIII. mellékletben felsorolt állományoknak az előző hónapban kirakodott mennyiségeiről, és közlik a 2847/93/EGK rendelet 11. és 12. cikke szerint kapott információkat.

(3)   A közösségi hajó parancsnoka az ID. mellékletben felsorolt fajok fogásai tekintetében vezeti:

a)

a termelési naplót, fajonként rögzítve az összesített eredményt;

b)

a tárolási tervet, amely mutatja a különböző fajok elhelyezkedését a tárolóterekben, valamint a fedélzeten lévő fajok mennyiségét a termék tömegében, kilogrammban kifejezve.

(4)   A (3) bekezdésben említett termelési naplót naponta frissíteni kell az előző nap adataival 00.00 órától (UTC) 24.00 óráig (UTC), és a fedélzeten kell tartani, amíg a hajót teljesen ki nem rakodták.

(5)   A hajóparancsnok biztosítja a szükséges segítséget a hajónaplóban feltüntetett mennyiségek és a hajón tárolt feldolgozott termékek ellenőrzésének lehetővé tételéhez.

32. cikk

Hálók

A IX. mellékletben felsorolt egy vagy több faj célzott halászatakor a hajók nem hordozhatnak a 26. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat. A NAFO szabályozási területen kívüli területeken azonban ugyanazon út során a halászhajók tarthatnak a hajón ilyen hálókat, feltéve, hogy ezeket a hálókat biztonságosan feltekerik és elrakják, és azok közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre, azaz:

a)

a hálókat leoldozzák a lemezeikről és a húzó- vagy vonókábeleikről vagy -köteleikről; és

b)

a fedélzeten vagy fölötte szállított hálókat biztonságosan hozzáerősítik a hajó vízszint feletti részének valamely pontjához.

33. cikk

Átrakodás

Közösségi hajók nem végezhetnek átrakodási műveleteket NAFO szabályozási területen, kivéve, ha illetékes hatóságaiktól erre előzetes engedélyt kaptak.

34. cikk

A halászati erőkifejtés nyomon követése

(1)   Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 25. cikkben említett hajóinak halászati erőkifejtése arányban álljon a NAFO szabályozási területen az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2)   A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a NAFO szabályozási területen, az érintett fajokra halászó hajóik halászati tervét, legkésőbb 2005. január 31-ig, illetve azt követően az ilyen tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal. A halászati terv megjelöli többek között az ezekben a halászatokban részt vevő hajót vagy hajókat, és a NAFO szabályozási területen eltölteni szándékozott halászati napok számát.

A tagállamok tájékoztatási céllal értesítik a Bizottságot a hajók egyéb területeken szándékozott tevékenységeiről.

A halászati terv bemutatja a halászterület tekintetében alkalmazandó teljes halászati erőkifejtést, az értesítést küldő tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségek mértékéhez viszonyítva.

A tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig beszámolnak a Bizottságnak halászati terveik végrehajtásáról, az ebben a halászatban ténylegesen részt vevő hajók számát és a halászattal töltött napok teljes számát is beleértve.

4. SZAKASZ

A norvég garnélára vonatkozó különös rendelkezések

35. cikk

Az norvég garnéla halászata

Valamennyi tagállam naponta beszámol a Bizottságnak a NAFO szabályozási terület 3L. körzetében a lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott hajók által fogott norvég garnéla mennyiségeiről. Minden halászati tevékenységet 200 métert meghaladó mélységben kell végezni, és a halászat tagállamonként egy időben egy hajóra korlátozódik.

5. SZAKASZ

A grönlandi laposhal helyreállítási tervére vonatkozó különös rendelkezések

36. cikk

A grönlandi laposhalra vonatkozó tilalom

A közösségi hajók számára tilos a grönlandi laposhal halászata, a 2. NAFO alterületen és a 3 KLMNO körzetekben, valamint az említett övezetben fogott grönlandi laposhal hajón való megtartása, átrakása vagy kirakodása, ha azok nem rendelkeznek a lobogó szerinti tagállam által kibocsátott különleges halászati engedéllyel.

37. cikk

A hajók listája

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a hajók, amelyek számára a 36. cikkben említett különleges halászati engedélyeket kell kibocsátani, szerepelnek egy olyan listában, amely tartalmazza nevüket és belső számukat, a 26/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint. A tagállamok különleges halászati engedélyt csak akkor bocsáthatnak ki, ha a hajó felvételre került a közösségi halászhajó-nyilvántartásba.

(2)   Mindegyik tagállam elküldi a Bizottságnak az (1) bekezdésben előírt listát, és annak minden további módosítását, számítógép által olvasható formában.

(3)   Az (1) bekezdésben hivatkozott lista minden módosítását legalább öt nappal az előtt meg kell küldeni a Bizottság részére, mielőtt az említett listába újonnan felvett hajó belép a 2. alterületre és a 3 KLMNO körzetekbe. A Bizottság azonnal továbbítja a lista módosításait a NAFO titkárság részére.

(4)   Mindegyik tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy felossza a grönlandi laposhalra vonatkozó kvótáját az (1) bekezdésben említett listán szereplő hajói között. A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül tájékoztatják a Bizottságot a kvóta felosztásáról.

38. cikk

Jelentések

(1)   A 37. cikk (2) bekezdésében említett hajók parancsnokai beszámolnak a lobogó szerinti tagállamnak a következőkről:

a)

A grönlandi laposhalnak a hajón tartott mennyiségei a közösségi hajó a 2. alterületre és a 3KLMNO. körzetekbe történő belépésekor. Ezt a jelentést a hajó ebbe az övezetbe történő valamennyi belépését legfeljebb 12 órával és legalább 6 órával megelőzően kell továbbítani.

b)

A grönlandi laposhal heti fogásai. Ezt a jelentést első alkalommal legkésőbb a hajó a 2. alterületre és a 3KLMNO. körzetekbe történő belépését követő hetedik nap végén kell továbbítani, vagy – ha a halászút hét napnál hosszabb ideig tart – a 2. alterületen és a 3KLMNO. körzetekben a vasárnap éjfélkor lezáruló előző hét során végrehajtott fogások tekintetében legkésőbb hétfőn.

c)

A grönlandi laposhalnak a hajón tartott mennyiségei a közösségi hajó a 2. alterületről és a 3KLMNO. körzetekből történő kilépésekor. Ezt a jelentést a hajó ebből az övezetből történő valamennyi kilépését legfeljebb 12 órával és legalább 6 órával megelőzően kell továbbítani, és tartalmaznia kell a halászattal töltött napok számát és a teljes fogást ebben az övezetben.

d)

A grönlandi laposhal minden átrakodásakor berakott és kirakott mennyiségei a hajónak a 2. alterületen és a 3KLMNO. körzetekben való tartózkodása idején. Ezeket a jelentéseket az átrakodás elvégzése után legfeljebb 24 órával kell továbbítani.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti jelentések kézhezvételekor továbbítják azokat a Bizottságnak.

(3)   Ha úgy ítélik, hogy a grönlandi laposhalnak a (2) bekezdés szerinti értesítésben szereplő mennyiségei kimerítik a tagállamoknak kiosztott kvóta 70 %-át, a kapitányoknak háromnaponta kell továbbítaniuk az (1) bekezdés (b) pontjában említett jelentést.

39. cikk

Kijelölt kikötők

(1)   A NAFO szerződő felei által kijelölt kikötőkön kívül tilos a grönlandi laposhal bármilyen mennyiségének kirakodása. A grönlandi laposhal kirakodása tilos a nem szerződő felek kikötőiben.

(2)   A tagállamok kijelölik azokat a kikötőket, ahol a grönlandi laposhal kirakodható, és meghatározzák a kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve az egyes kirakásokon belül a grönlandi laposhal mennyiségeinek feljegyzésére és jelentésére vonatkozó feltételeket.

(3)   A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül elküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját és – ezt követően 15 napon belül – a (2) bekezdésben említett kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat. A Bizottság azonnal továbbítja ezt az információt a NAFO titkárságnak.

(4)   A Bizottság azonnal továbbítja a (2) bekezdésben említett kijelölt kikötők, valamint a NAFO más szerződő felei által kijelölt kikötők listáját valamennyi tagállamnak.

40. cikk

Kikötői ellenőrzés

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt kikötőkbe a NAFO 2. alterületen vagy a 3 KLMNO körzetekben fogott grönlandi laposhal kirakása és/vagy átrakása céljából belépő hajók kikötői ellenőrzésen menjenek keresztül a NAFO kikötői ellenőrzési rendszerének megfelelően.

(2)   Az ellenőrök megérkezéséig az (1) bekezdésben említett hajókból tilos fogásokat kirakni és/vagy átrakni.

(3)   Az összes kirakott mennyiséget fajonként le kell mérni, mielőtt hűtőházba vagy más rendeltetési helyre szállítják.

(4)   A tagállamok az ellenőrzés befejezésétől számított 7 munkanapon belül továbbítják a vonatkozó kikötői ellenőrzési jelentést a NAFO titkárságának, és egy másolatot a Bizottságnak.

41. cikk

A kirakodás és átrakodás tilalma a nem szerződő felek hajói számára

A tagállamok biztosítják, hogy megtiltják a nem szerződő felek azon hajóinak, amelyek a NAFO szabályozási területen halászati tevékenységet végeznek, a grönlandi laposhal kirakodását és átrakodását.

42. cikk

A halászati tevékenységek követése

A tagállamok legkésőbb 2005. december 31-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 36–41. cikkben megállapított intézkedések végrehajtásáról, a halászattal töltött napok teljes számát is beleértve.

6. SZAKASZ

A vörös álsügérre vonatkozó különös rendelkezések

43. cikk

A mélyvízi vörös álsügér halászata

(1)   A NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében vörös álsügérre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügér mennyiségeiről, amelyet az említett övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogott.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, az értesítést minden hétfőn meg kell tenni.

(2)   A tagállamok minden második kedden déli 12 óra előtt beszámolnak a Bizottságnak az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban a vörös álsügérnek a NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében a lobogójuk alatt közlekedő és területükön lajstromozott hajók által fogott mennyiségeiről.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, a jelentéseket hetente kell elküldeni.

VII. FEJEZET

A CCAMLR TERÜLETÉN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Korlátozások és a hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

44. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1)   A XIV. mellékletben meghatározott fajok célzott halászata az abban a mellékletben feltüntetett övezetekben és a megadott időszakokban tilos.

(2)   Az új és felderítő halászatra a XV. mellékletben meghatározott fogási és járulékos fogási korlátozásokat kell alkalmazni az említett mellékletben feltüntetett alterületeken/körzetekben.

45. cikk

A CCAMLR területén halászó hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

(1)   A 601/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében az engedéllyel rendelkező hajók számára előírt tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a tagállamoknak 2005. augusztus 1-jétől a következőkről kell tájékoztatniuk a Bizottságot az ilyen hajók vonatkozásában:

a)

a hajó IMO száma (ha kibocsátották)

b)

korábbi lobogó, ha volt ilyen;

c)

nemzetközi rádióhívójel;

d)

hajó tulajdonosának/tulajdonosainak neve és címe, és bármely haszonélvezője, ha ismert;

e)

a hajó típusa;

f)

építésének helye és ideje;

g)

hossza;

h)

a hajó színes fényképe, amely az alábbiakat mutatja:

i)

egy legalább 12 x 7 cm nagyságú kép, amely a hajó jobb oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

ii)

egy legalább 12 x 7 cm nagyságú kép, amely a hajó bal oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

iii)

egy legalább 12 x 7 cm nagyságú kép, amely a hajó farát mutatja hátulról;

i)

a fedélzetre szerelt műholdas nyomonkövető rendszer csalásbiztos működésének biztosítása céljából tett intézkedések.

(2)   2005. augusztus 1-jétől kezdődően a tagállamoknak célszerű gyakorisággal tájékoztatniuk továbbá kell a Bizottságot a CCAMLR területén való halászatra jogosult hajókkal kapcsolatos alábbi információkról:

a)

az üzemeltető neve és címe, amennyiben az eltér a hajó tulajdonosától/tulajdonosaitól;

b)

a parancsnok, és ahol van, a halászati parancsnok neve és nemzetisége;

c)

a halászati módszer vagy módszerek típusa;

d)

merevítőrúd (m);

e)

bruttó regiszter tonna;

f)

a hajó kommunikáció típusai és száma (INMARSAT A., B. és C. számok);

g)

normális állományi létszám;

h)

a főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye (kW);

i)

raksúly (tonna), hal rakodóterek száma és befogadóképessége (m3);

j)

bármely egyéb célszerűnek tartott információ (pl. jég osztályba sorolás).

2. SZAKASZ

Felderítő halászat

46. cikk

Részvétel felderítő halászatban

(1)   A Spanyolország lobogója alatt közlekedő és ott lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 601/2004/EK rendelet 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatában a 88.1. FAO-alterületen és az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a) körzetek nemzeti joghatóságon kívüli területein, valamint az 58.4.3b) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein.

(2)   Az 58.4.3a) és 58.4.3b) körzetekben egy időben csak egy halászhajó halászhat.

(3)   A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat a 88.1 alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetek vonatkozásában, és ezek felosztását kisléptékű kutatási egységenként (SSRU-k) ezek mindegyikén belül a XV. melléklet határozza meg. A halászatot bármely SSRU területén berekesztik, ha a bejelentett fogás eléri a meghatározott fogási korlátot, és az említett SSRU-t az idény hátralévő részére lezárják a halászat elől.

(4)   A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információ megszerzése és a fogás és erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Azonban az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben tilos a halászat az 550 méternél kisebb mélységben.

47. cikk

Jelentési rendszerek

A 46. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajókra a következő fogási és erőkifejtési jelentési rendszerek vonatkoznak:

a)

a 601/2004/EK rendelet 12. cikkében meghatározott ötnapos fogási és erőkifejtési jelentési rendszer, azoknak a tagállamoknak a kivételével, amelyeknek a fogási és erőkifejtési jelentéseket legfeljebb két nappal a jelentési időszakok vége után be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a CCAMLR-nek való azonnali továbbítás céljából. A 88.1. alterületen és az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben a jelentéseket a kisléptékű kutatási egységek végzik.

b)

a 601/2004/EK rendelet 13. cikkében meghatározott havi, részletes bontású fogási és erőkifejtési jelentési rendszer;

c)

jelentést kell tenni a visszaengedett Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni teljes számáról és tömegéről, a „megkocsonyásodott” állapotúakat is beleértve.

48. cikk

Különleges követelmények

(1)   A 46. cikkben említett felderítő halászatot az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 600/2004/EK tanácsi rendelet (29) 8. cikkének megfelelően végzik, tekintettel a horogsoros halászatok folyamán a tengeri madarak ezzel járó halálozásának csökkentésére alkalmazandó intézkedésekre. Ezen intézkedéseken kívül:

a)

ezeken a halászterületeken tilos a belsőségeket a tengerbe dobni;

b)

az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajók, amelyek megfelelnek a CCAMLR jegyzőkönyveknek (A., B. vagy C.) a horogsoros rakodásra vonatkozóan, mentesülnek az éjszakai kihelyezés követelménye alól; azonban azoknak a hajóknak, amelyek összesen három (3) tengeri madarat megfognak, azonnal vissza kell állniuk az éjszakai kihelyezésre a 601/2004/EK rendelet 8. cikkének megfelelően;

c)

Azoknak a 88.1 alterületen és az 58.4.1 és 58.4.2 körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajóknak, amelyek összesen három (3) tengeri madarat megfognak, azonnal fel kell függeszteniük a halászatot, és nem engedélyezhető számukra a normál halászati idényen kívüli halászat a 2004/2005. évi idény fennmaradó részében.

(2)   A 88.1. FAO-alterületen felderítő halászatban részt vevő halászhajókra továbbá a következő követelmények vonatkoznak:

a)

a hajóknak megtiltják a következőket:

i)

olaj vagy üzemanyag-termékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítése, a 73/78 MARPOL (Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről) I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii)

a szemét kirakása;

iii)

olyan élelmiszer-hulladék kirakása, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv)

baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakása; vagy

v)

a szennyvíz kiürítése a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad, vagy

vi)

a hulladékégetésből származó hamu kiürítése;

b)

A 88.1. alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, és az el nem fogyasztott tisztított baromfit el kell távolítani a 88.1. alterületről.

c)

Dissostichus spp. halászata a 88.1. alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

49. cikk

A fogások meghatározása

(1)   E szakasz alkalmazásában egy fogás egy vagy több horogsor elhelyezéséből áll egyetlen helyszínen. A fogási vagy tevékenységi jelentés alkalmazásában a fogás pontos földrajzi helyzetét a felhasznált horogsor vagy horogsorok középpontja határozza meg.

(2)   Ahhoz, hogy kutatási fogásnak minősüljön:

a)

az egyes kutatási fogásoknak a többi kutatási fogástól legalább 5 tengeri mérföld távolságra kell lenniük, amely távolságot az egyes kutatási fogások földrajzi középpontjától kell mérni;

b)

az egyes fogások legalább 3 500 és legfeljebb 10 000 horogból állnak; ez ugyanazon a helyszínen több külön horogsor kihelyezésével is megvalósítható;

c)

egy horogsor minden egyes fogásánál legfeljebb hatórás merítési időt kell hagyni, amelyet a kihelyezési eljárás befejezésének idejétől a bevonási eljárás megkezdéséig mérnek.

50. cikk

Kutatási tervek

A 46. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. FAO-alterület valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzetek felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják a kutatási terveket. A kutatási tervet a következőképpen hajtják végre:

a)

a kisléptékű kutatási egység területére való első belépéskor az első 10 fogást – amelyet az „első sorozat”-ként jelölnek – „kutatófogás”-ként kell feltüntetni, és meg kell felelniük a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak;

b)

a következő 10 fogást vagy 10 tonnányi fogást – amelyik jelzőszintet előbb elérik – a „második sorozat”-nak nevezik. A második sorozat fogásai, a hajóparancsnok döntésétől függően, a rendes felderítő halászat részeként is kifoghatók. Ezek a fogások azonban kutatófogásoknak is tekinthetők, amennyiben teljesítik a 49. cikk (2) bekezdésének kritériumait;

c)

a fogások első és második sorozatának befejezésekor, amennyiben a hajóparancsnok folytatni kívánja a halászatot a kisléptékű kutatási egység területén, a hajónak „harmadik sorozat”-ot kell vállalnia, amelynek eredményeképpen a három sorozatban összesen 20 kutatófogást hajtanak végre. A fogások harmadik sorozatát a kisléptékű kutatási egység területén tett ugyanazon látogatás során kell elvégezni, mint az első és második sorozatot;

d)

20 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén;

e)

a 88.1. alterület A., B., C., E. és G. kisléptékű kutatási egységén, ahol a tengerfenék halászható területe 15 000 km2-nél kisebb, a b), c) és d) pontot nem kell alkalmazni, és 10 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén.

51. cikk

Adatgyűjtési tervek

(1)   A 46. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajók a 88.1. FAO-alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetek felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják az adatgyűjtési terveket. Az adatgyűjtési terv a következő adatokat tartalmazza:

a)

helyzet és tengermélység egy fogás minden horogsorának mindkét végén;

b)

a kihelyezés, merítés és fogás ideje;

c)

a felszínen elvesztett halak száma és faja;

d)

a kihelyezett horgok száma;

e)

a csali típusa;

f)

a csali alkalmazásának sikeressége (%);

g)

a horog típusa; és

h)

tenger- és felhőviszonyok, valamint a holdfázis a horogsorok kihelyezése idején.

(2)   Minden kutatófogás esetében össze kell gyűjteni az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot; különösen, a kutatófogásban minden halat – 100 darabig – meg kell mérni, és legalább 30 halból álló mintát kell kivenni biológiai vizsgálatokra. Ha a fogás több mint 100 halból áll, alkalmazni kell egy módszert a halak véletlenszerű almintákra osztására.

52. cikk

Jelölési program

A 46. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt továbbá egy jelölési programot a következőképpen:

a)

Dissostichus spp. példányokat megjelölik és visszaengedik az idény folyamán ejtett egyes fogások friss tömegének egy tonnája után egy példány arányban, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyv szerint. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 példányt megjelöltek, illetve elhagyják a halászterületet, miután a fogott mennyiség friss tömegének minden tonnája után egy példányt megjelöltek;

b)

a programnak minden méretnagyságú példányt célba kell vennie, hogy teljesüljön a fogás friss tömegének minden tonnája után egy megjelölt példány követelménye. Minden visszaengedett példányt kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie;

c)

minden jelzésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt példány újbóli kifogása esetén a jelzés eredete visszakereshető;

d)

semmilyen újból kifogott példányt (azaz olyan kifogott halat, amelyet korábban jelöléssel láttak el) nem szabad újból visszaengedni, még akkor sem, ha csak egy rövid időszakra volt szabadon;

e)

minden újból kifogott példányról biológiai adatfelvételt kell készíteni (hossz, tömeg, nem, ivarállapot), ha lehet, elektronikus fényképet kell készíteni, az egyensúly szervet (otolith) fel kell tárni, és a jelölést el kell távolítani;

f)

minden vonatkozó jelölési adatot és az újbóli kifogások jelölési adatait elektronikus úton a CCAMLR űrlapján kell jelenteni a CCAMLR részére, három hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket;

g)

minden vonatkozó jelölési adatot, az újbóli kifogások jelölési adatait és az újbóli kifogások mintapéldányait elektronikus úton a CCAMLR űrlapon kell jelenteni az illetékes regionális adatgazdának, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyv szerint.

53. cikk

Tudományos megfigyelők

A 43. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajóval legalább két tudományos megfigyelő foglalkozik; egyikük a CCAMLR nemzetközi tudományos megfigyelési rendszerének megfelelően kinevezett megfigyelő, aki a halászati időszakban valamennyi halászati tevékenység során a hajón tartózkodik.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. cikk

Tudományos nyomonkövetés

(1)   Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a kizárólag tudományos célú halászati tevékenységekre, amelyeket az érintett tagállam felügyelete alatt folytatnak, és amelyről a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik, előre tájékoztatták.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tengeri élőlények eladhatók, tárolhatók, kiállíthatók vagy eladásra felkínálhatók, feltéve, hogy:

a)

megfelelnek a 850/98/EK rendelet XII. mellékletében rögzített előírásoknak, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (30) 2. cikke szerint elfogadott kereskedelmi előírásoknak, vagy

b)

közvetlenül nem emberi fogyasztás céljából adják el azokat.

55. cikk

Adatátvitel

A 2847/93/EGK rendelet alapján a tagállamok számítógéppel olvasható formában elküldik a Bizottságnak a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az egyes állományok táblázataiban meghatározott állománykódok felhasználásával.

56. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ahol a CCAMLR-területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a 2005. január 1-je előtt kezdődő időszakra határozták meg, a 44. cikket a teljes kifogható mennyiségek megfelelő alkalmazási időszakainak kezdetétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

(3)  HL L 150., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(5)  HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

(6)  HL L 226., 1980.8.29., 12. o.

(7)  HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

(8)  HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A legutóbb a 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

(10)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb a 813/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 32. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(14)  HL L 97., 2004.4.1., 16. o.

(15)  HL L 9., 1998.1.15., 1. o. A legutóbb a 812/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 12. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 602/2004/EK rendelettel (HL L 97., 2004.4.1., 30. o.) módosított rendelet.

(17)  HL L 191., 2004.3.9., 8. o.

(18)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

(19)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(20)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

(21)  HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

(22)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

(23)  HL L 396., 2004.12.31., 4. o.

(24)  HL L 365., 1991.12.31., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(25)  HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(26)  HL L 186., 1993.7.28., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(27)  HL L 344., 2003.12.31., 1. o. A legutóbb az 1928/2004/Ek rendelettel (HL L 332., 2004.11.6., 5. o.) módosított rendelet.

(28)  HL L 5., 2004.1.9., 25-35. o.

(29)  HL L 97., 2004.4.1., 1. o.

(30)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA ALKALMAZANDÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK OLYAN TERÜLETEKEN, AHOL FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓIRA VONATKOZÓ HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN, FAJ ÉS TERÜLET SZERINT (ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐSÚLY-TONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat a 9. cikk alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, és ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben, különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendi sorrendjét követve kell utalni. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Közönséges név

3-alfa kód

Tudományos név

Álsügérek

RED

Sebastes spp.

Aranylazac

ARU

Argentina silus

Ausztráliai szürke tőkehal

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Csíkos jéghal

ANI

Champsocephalus gunnari

Dél-georgiai jéghal

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Érdes laposhal

PLA

Hippoglossoides platessoides

Érdes lepényhal

FLX

Platichthys flesus

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

Északatlanti gránátoshal

RHG

Macrourus berglax

Északi menyhal

LIN

Molva molva

Farkassügér

BSS

Dicentrarchus labrax

Fattyúmakrélák

JAX

Trachurus spp.

Fehér csacsihal

HKW

Urophycis tenuis

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus alba

Fekete abroncshal

BSF

Aphanopus carbo

Fekete tőkehal

POK

Pollachius virens

Fekete tüskéscápa

ETX

Etmopterus spinax

Foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Gránátos sügér

ORY

Hoplostethus atlanticus

Gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

Grönlandi laposhal

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hering

HER

Clupea harengus

Heringcápa

POR

Lamna nasus

Homoki angolnafélék

SAN

Ammodytidae

Hosszú bajszú jéghal

LIC

Channichthys rhinoceratus

Karcsú menyhal

SLI

Molva macrophthalmus

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Kék menyhal

BLI

Molva dypterigia

Kék puha tőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Kisfejű lepényhal

LEM

Microstomus kitt

Kormos nyársorrúhal

BUM

Makaira nigricans

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Közönséges lepényhal

DAB

Limanda limanda

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

Krill

KRI

Euphausia superba

Lámpáshal

LAC

Lampanyctus achirus

Lazac

SAL

Salmo salar

Lepényhal-alakúak

FLX

Pleuronectiformes

Madárcsőrű macskacápa

DCA

Deania calcea

Makréla

MAC

Scomber scombrus

Márványos sügér

NOR

Notothenia rossii

Nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Nagy rombuszhal

TUR

Psetta maxima

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Nagyszemű vörösdurbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

Norvég garnéla

PRA

Pandalus borealis

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

Norvég rák

NEP

Nephrops norvegicus

Norvég tőkehal

NOP

Trisopterus esmarki

Nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Nyelvhalak

LEZ

Lepidorhombus spp.

Óriás laposhal

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Óriáscápa

BSK

Cetorhinus maximus

Ostoros garnélák

PEN

Penaeus spp.

Ördöghalfélék

ANF

Lophiidae

Pásztás farkashal

CAT

Anarhichas lupus

Pisze hosszúfarkúhal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Púpos tőkehal

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Sárgafarkú lepényhal

YEL

Limanda ferruginea

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Sarki tőkehal

POC

Boreogadus saida

Sávos tőkehal

POL

Pollachius pollachius

Scotia-tengeri jéghal

SSI

Chaenocephalus aceratus

Sebes kalmár

SQI

Illex illecebrosus

Sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

Sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

Spratt

SPR

Sprattus sprattus

Szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

Tarisznyarák

PAI

Paralomis spp.

Tengeripókok

PCR

Chionoecetes spp.

Tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Tőkehal

COD

Gadus morhua

Tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Valódi rájafélék

SRX-RAJ

Rajidae

Vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangius merlangus

Villás tőkehal

FOX

Phycis spp.

Vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

IA. MELLÉKLET

BALTI-TENGER

Ezen a területen minden TAC-t –a sima lepényhal és a tőkehal kivételével a 25–32. alkörzetben – az IBSCF keretében kell elfogadni.

Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

30–31. alkörzet

HER/3D30.; HER/3D31.

Finnország

52 471

 

Svédország

11 529

 

EK

64 000

 

TAC

64 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

22–24. alkörzet

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánia

6 448

 

Németország

25 380

 

Finnország

3

 

Lengyelország

5 985

 

Svédország

8 184

 

EK

46 000

 

TAC

46 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

25–29. (kivéve a Rigai-öböl) és 32. alkörzet

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánia

2 588

 

Németország

686

 

Észtország

13 218

 

Finnország

25 801

 

Lettország

3 262

 

Litvánia

3 405 (1)

 

Lengyelország

27 862 (2)

 

Svédország

39 350

 

EK

116 172 (3)

 

TAC

130 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

Rigai-öböl

HER/03D.RG

Észtország

16 972 (4)

 

Lettország

20 452

 

EK

37 424 (4)

 

TAC

38 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

25–32. alkörzet (közösségi vizek)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánia

8 959

 

Németország

3 564

 

Észtország

873

 

Finnország

686

 

Lettország

3 331

 

Litvánia

2 189 (5)

 

Lengyelország

10 203 (6)

 

Svédország

9 077

 

EK

38 882 (7)

 

TAC

N/A

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

22–24. alkörzet (közösségi vizek)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánia

10 781

 

Németország

5 271

 

Észtország

239

 

Finnország

212

 

Lettország

892

 

Litvánia

579

 

Lengyelország

2 885

 

Svédország

3 841

 

EK

24 700

 

TAC

24 700

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

IIIbcd. (közösségi vizek)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánia

2 697

 

Németország

300

 

Svédország

203

 

Lengyelország

565

 

EK

3 766

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Lazac

Salmo salar

Övezet

:

IIIbcd. (közösségi vizek) kivéve 32. alkörzet

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánia

93 512 (8)

 

Németország

10 404 (8)

 

Észtország

9 504 (8)

 

Finnország

116 603 (8)

 

Lettország

59 478 (8)

 

Litvánia

6 992 (8)

 

Lengyelország

28 368 (8)

 

Svédország

126 400 (8)

 

EK

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Lazac

Salmo salar

Övezet

:

32. alkörzet

SAL/3D32.

Észtország

1 581 (9)

 

Finnország

13 838 (9)

 

EK

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet

:

IIIbcd. (közösségi vizek)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánia

48 785

 

Németország

30 907

 

Észtország

56 650

 

Finnország

25 538

 

Lettország

68 420

 

Litvánia

24 750

 

Lengyelország

141 275 (10)

 

Svédország

94 311

 

EK

490 636 (10)

 

TAC

550 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


(1)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 30 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(2)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 1 450 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(3)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 1 480 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(4)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 576 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(5)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 6 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(6)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 112 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(7)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 118 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

(8)  A halak darabszámában kifejezve.

(9)  A halak darabszámában kifejezve.

(10)  A 2003. évi túlhalászás miatt a kvóta 3 924 tonnával csökkent az IBSFC határozatának megfelelően.

IB. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, A KATTEGAT, AZ ÉSZAKI-TENGER ÉS A NYUGATI KÖZÖSSÉGI VIZEK

Az Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIII., IX., X. ICES-terület, CECAF (közösségi vizek) és Francia Guyana

Faj

:

Homokiangolna-félék

Ammodytidae

Övezet

:

IV. (norvég vizek)

SAN/04-N.

Dánia

9 500

 

Egyesült Királyság

500

 

EK

10 000

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Homokiangolna-félék

Ammodytidae

Övezet

:

IIa (1), IIIa., IV. (1)

SAN/2A3A4.

Dánia

618 767

 

Egyesült Királyság

13 525

 

Valamennyi tagállam

23 668 (2)

 

EK

655 960

 

Norvégia

5 000 (3)

 

TAC

660 960

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet

:

I., II. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Németország

31

 

Franciaország

10

 

Hollandia

25

 

Egyesült Királyság

50

 

EK

116

 


Faj

:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet

:

III., IV. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Dánia

1 180

 

Németország

12

 

Franciaország

8

 

Írország

8

 

Hollandia

55

 

Svédország

46

 

Egyesült Királyság

21

 

EK

1 331

 


Faj

:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet

:

V., VI., VII. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Németország

405

 

Franciaország

9

 

Írország

375

 

Hollandia

4 225

 

Egyesült Királyság

297

 

EK

5 310

 

TAC

5 310

 


Faj

:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet

:

a II.a, IV., Vb., VI. és VII. övezetek közösségi vizei

USK/2A47-C

EK

Nem releváns (4)

 

Norvégia

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Nem releváns

 


Faj

:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet

:

IV (norvég vizek)

USK/04-N.

Belgium

1

 

Dánia

191

 

Németország

1

 

Franciaország

1

 

Hollandia

1

 

Egyesült Királyság

5

 

EK

200

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Óriáscápa

Cetorhinus maximus

Övezet

:

A IV, VI. és VII. körzet közösségei vizei

BSK/467.

EK

0

 

TAC

0

 


Faj

:

Hering (7)

Clupea harengus

Övezet

:

IIIa.

HER/03A.

Dánia

40 104

 

Németország

642

 

Svédország

41 950

 

EK

82 696

 

Feröer-szigetek

500 (8)

 

TAC

96 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering (9)

Clupea harengus

Övezet

:

IV. az ÉSZ 53°30′-tól északra

HER/4AB.

Dánia

95 211

 

Németország

57 215

 

Franciaország

20 548

 

Hollandia

56 745

 

Svédország

5 443

 

Egyesült Királyság

70 395

 

EK

305 557

 

Norvégia

50 000 (10)

 

TAC

535 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre

(HER/*04N-)

EK

50 000


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre

HER/04-N.

Svédország

1 102 (11)

 

EK

1 102

 

TAC

Nem releváns

 


Faj

:

Hering (12)

Clupea harengus

Övezet

:

IIIa.

HER/03A-BC

Dánia

20 642

 

Németország

184

 

Svédország

3 324

 

EK

24 150

 

TAC

24 150

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering (13)

Clupea harengus

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV., VIId.

HER/2A47DX

Belgium

248

 

Dánia

47 865

 

Németország

248

 

Franciaország

248

 

Hollandia

248

 

Svédország

234

 

Egyesült Királyság

909

 

EK

50 000

 

TAC

50 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering (14)

Clupea harengus

Övezet

:

IVc. (15), VIId.

HER/4CXB7D

Belgium

9 684 (16)

 

Dánia

1 882 (16)

 

Németország

1 131 (16)

 

Franciaország

19 341 (16)

 

Hollandia

34 704 (16)

 

Egyesült Királyság

7 551 (16)

 

EK

74 293

 

TAC

535 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

V., VIaN. (17) (közösségi vizek), VIb.

HER/5B6ANB

Németország

3 291

 

Franciaország

623

 

Írország

4 447

 

Hollandia

3 291

 

Egyesült Királyság

17 788

 

EK

29 440

 

Feröer-szigetek

660 (18)

 

TAC

30 100

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIaS. (19), VIIbc.

HER/6AS7BC

Írország

12 727

 

Hollandia

1 273

 

EK

14 000

 

TAC

14 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIa. Clyde (20)

HER/06ACL.

Egyesült Királyság

1 000

 

EK

1 000

 

TAC

1 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIIa. (21)

HER/07A/MM

Írország

1 250

 

Egyesült Királyság

3 550

 

EK

4 800

 

TAC

4 800

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIIe., f.

HER/7EF.

Franciaország

500

 

Egyesült Királyság

500

 

EK

1 000

 

TAC

1 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

VIIg., h.,j., k. (22)

HER/7G-K.

Németország

144

 

Franciaország

802

 

Írország

11 236

 

Hollandia

802

 

Egyesült Királyság

16

 

EK

13 000

 

TAC

13 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet

:

VIII.

ANE/08.

Spanyolország

27 000

 

Franciaország

3 000

 

EK

30 000

 

TAC

30 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet

:

IX., X., CECAF 34.1.1 (közösségi vizek)

ANE/9/3411

Spanyolország

3 826

 

Portugália

4 174

 

EK

8 000

 

TAC

8 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgium

10

 

Dánia

3 119

 

Németország

78

 

Hollandia

20

 

Svédország

546

 

EK

3 773

 

TAC

3 900

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Kattegat

COD/03AS.

Dánia

617

 

Németország

13

 

Svédország

370

 

EK

1 000

 

TAC

1 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV.

COD/2AC4.

Belgium

807

 

Dánia

4 635

 

Németország

2 939

 

Franciaország

997

 

Hollandia

2 619

 

Svédország

31

 

Egyesült Királyság

10 631

 

EK

22 659

 

Norvégia

4 641 (23)

 

TAC

27 300

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

Norvég vizek

(COD/*04N-)

EK

19 694


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre

COD/04-N.

Svédország

411

 

EK

411

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

COD/561214

Belgium

1

 

Németország

11

 

Franciaország

114

 

Írország

162

 

Egyesült Királyság

433

 

EK

721

 

TAC

721

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

Vb. (EK-övezet), VIa.

(COD/*5BC6A)

Belgium

1

Németország

10

Franciaország

110

Írország

156

Egyesült Királyság

415

EK

692


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIIa.

COD/07A.

Belgium

29

 

Franciaország

79

 

Írország

1 416

 

Hollandia

7

 

Egyesült Királyság

619

 

EK

2 150

 

TAC

2 150

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

VIIb-k., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

COD/7X7A34

Belgium

266

 

Franciaország

4 554

 

Írország

849

 

Hollandia

38

 

Egyesült Királyság

493

 

EK

6 200

 

TAC

6 200

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

LEZ/2AC4-C

Belgium

5

 

Dánia

4

 

Németország

4

 

Franciaország

28

 

Hollandia

22

 

Egyesült Királyság

1 677

 

EK

1 740

 

TAC

1 740

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

LEZ/561214

Spanyolország

327

 

Franciaország

1 277

 

Írország

373

 

Egyesült Királyság

903

 

EK

2 880

 

TAC

2 880

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

VII.

LEZ/07.

Belgium

520

 

Spanyolország

5 779

 

Franciaország

7 013

 

Írország

3 189

 

Egyesült Királyság

2 762

 

EK

19 263

 

TAC

19 263

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

VIIIabde.

LEZ/8ABDE.

Spanyolország

1 238

 

Franciaország

999

 

EK

2 237

 

TAC

2 237

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet

:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

LEZ/8C3411

Spanyolország

1 233

 

Franciaország

62

 

Portugália

41

 

EK

1 336

 

TAC

1 336

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Közönséges lepényhal és érdes lepényhal

Limanda limanda és Platichthys flesus

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

D/F/2AC4-C

Belgium

491

 

Dánia

1 844

 

Németország

2 766

 

Franciaország

192

 

Hollandia

11 151

 

Svédország

6

 

Egyesült Királyság

1 550

 

EK

18 000

 

TAC

18 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

ANF/2AC4-C

Belgium

365

 

Dánia

804

 

Németország

393

 

Franciaország

75

 

Hollandia

276

 

Svédország

9

 

Egyesült Királyság

8 392

 

EK

10 314

 

TAC

10 314

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

IV (norvég vizek)

ANF/04-N.

Belgium

54

 

Dánia

1 381

 

Németország

22

 

Hollandia

20

 

Egyesült Királyság

323

 

EK

1 800

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

ANF/561214

Belgium

168

 

Németország

192

 

Spanyolország

180

 

Franciaország

2 073

 

Írország

469

 

Hollandia

162

 

Egyesült Királyság

1 442

 

EK

4 686

 

TAC

4 686

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VII.

ANF/07.

Belgium

2 318

 

Németország

258

 

Spanyolország

921

 

Franciaország

14 874

 

Írország

1 901

 

Hollandia

300

 

Egyesült Királyság

4 510

 

EK

25 082

 

TAC

25 082

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VIIIa.,b.,d.,e.

ANF/8ABDE.

Spanyolország

932

 

Franciaország

5 188

 

EK

6 120

 

TAC

6 120

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet

:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

ANF/8C3411

Spanyolország

1 629

 

Franciaország

2

 

Portugália

324

 

EK

1 955

 

TAC

1 955

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

IIIa., IIIbcd. (közösségi vizek)

HAD/3A/BCD

Belgium

18

 

Dánia

3 036

 

Németország

193

 

Hollandia

4

 

Svédország

359

 

EK

3 610 (24)

 

TAC

4 018

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV.

HAD/2AC4.

Belgium

544

 

Dánia

3 742

 

Németország

2 381

 

Franciaország

4 150

 

Hollandia

408

 

Svédország

264

 

Egyesült Királyság

39 832

 

EK

51 321 (25)

 

Norvégia

14 679

 

TAC

66 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

Norvég vizek

(HAD/*04N-)

EK

38 175


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre

HAD/04-N.

Svédország

761

 

EK

761

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

VIb., XII., XIV.

HAD/6B1214

Belgium

2

 

Németország

2

 

Franciaország

77

 

Írország

55

 

Egyesült Királyság

566

 

EK

702

 

TAC

702

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Vb., VIa. (közösségi vizek)

HAD/5BC6A.

Belgium

17

 

Németország

20

 

Franciaország

838

 

Írország

598

 

Egyesült Királyság

6 127

 

EK

7 600

 

TAC

7 600

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

HAD/7/3411

Belgium

128

 

Franciaország

7 680

 

Írország

2 560

 

Egyesült Királyság

1 152

 

EK

11 520

 

TAC

11 520

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben:

 

VIIa.

(HAD/*07A.)

Belgium

24

Franciaország

109

Írország

649

Egyesült Királyság

718

EK

1 500

A tagállamok a Bizottságnak a kvótáik felhasználásáról küldött jelentésükben meghatározzák a VIIa. körzetben kifogott mennyiségeket. A VIIa. körzetben fogott foltos tőkehalat tilos kirakodni, ha a kirakodni kívánt fogás teljes mennyisége meghaladja az 1 500 tonnát.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

IIIa.

WHG/03A.

Dánia

651

 

Hollandia

2

 

Svédország

70

 

EK

723 (26)

 

TAC

1 500

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV.

WHG/2AC4.

Belgium

605

 

Dánia

2 618

 

Németország

681

 

Franciaország

3 935

 

Hollandia

1 513

 

Svédország

4

 

Egyesült Királyság

10 444

 

EK

19 800 (27)

 

Norvégia

2 800 (28)

 

TAC

28 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben.

 

Norvég vizek

(WHG/*04N-)

EK

17 073


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

WHG/561214

Németország

10

 

Franciaország

195

 

Írország

478

 

Egyesült Királyság

917

 

EK

1 600

 

TAC

1 600

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VIIa.

WHG/07A.

Belgium

1

 

Franciaország

18

 

Írország

296

 

Hollandia

0

 

Egyesült Királyság

199

 

EK

514

 

TAC

514

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VIIb-k.

WHG/7X7A.

Belgium

211

 

Franciaország

12 960

 

Írország

6 006

 

Hollandia

105

 

Egyesült Királyság

2 318

 

EK

21 600

 

TAC

21 600

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

VIII.

WHG/08.

Spanyolország

1 440

 

Franciaország

2 160

 

EK

3 600

 

TAC

3 600

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet

:

IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

WHG/9/3411

Portugália

816

 

EK

816

 

TAC

816

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Vékonybajszú tőkehal és Sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet

:

Norvég vizek, az ÉSZ 62°-tól délre

W/P/04-N.

Svédország

190

 

EK

190

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

IIIa., IIIbcd. (közösségi vizek)

HKE/3A/BCD

Dánia

1 183

 

Svédország

101

 

EK

1 284

 

TAC

1 284 (29)

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

HKE/2AC4-C

Belgium

21

 

Dánia

866

 

Németország

99

 

Franciaország

191

 

Hollandia

50

 

Egyesült Királyság

269

 

EK

1 496

 

TAC

1 496 (30)

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., VII., XII., XIV.

HKE/571214

Belgium

220

 

Spanyolország

7 042

 

Franciaország

10 873

 

Írország

1 318

 

Hollandia

142

 

Egyesült Királyság

4 293

 

EK

23 888

 

TAC

23 888 (31)

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

VIIIabde.

(HKE/*8ABDE)

Belgium

28

Spanyolország

1 137

Franciaország

1 137

Írország

142

Hollandia

14

Egyesült Királyság

639

EK

3 096


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

VIIIa.,b.,d.,e.

HKE/8ABDE.

Belgium

7

 

Spanyolország

4 902

 

Franciaország

11 009

 

Hollandia

14

 

EK

15 932

 

TAC

15 932 (32)

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

Vb. (közösségi vizek), VI., VII., XII., XIV. (HKE/*57-14)

Belgium

1

Spanyolország

1 420

Franciaország

2 557

Hollandia

4

EK

3 982


Faj

:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet

:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

HKE/8C3411

Spanyolország

3 819

 

Franciaország

367

 

Portugália

1 782

 

EK

5 968

 

TAC

5 968

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

WHB/2AC4-C

Dánia

118 475

 

Németország

195

 

Hollandia

359

 

Svédország

382

 

Egyesült Királyság

2 613

 

EK

122 024

 

Norvégia

40 000 (33)

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

IV. (Norvég vizek)

WHB/04-N.

Dánia

18 050

 

Egyesült Királyság

950

 

EK

19 000

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

V., VI., VII., XII. és XIV.

WHB/571214

Dánia

9 803

 

Németország

37 947

 

Spanyolország

63 244 (34)

 

Franciaország

52 809

 

Írország

75 893

 

Hollandia

119 216

 

Portugália

4 743 (34)

 

Egyesült Királyság

110 678

 

EK

474 333

 

Norvégia

120 000 (35)  (36)

 

Feröer-szigetek

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

IVa. WHB/*04A-C

Norvégia

40 000


Faj

:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

VIIIa.,b.,d.,e.

WHB/8ABDE.

Spanyolország

24 404

 

Franciaország

18 936

 

Portugália

3 661

 

Egyesült Királyság

17 672

 

EK

64 673

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.

A fent említett kvóták bármely mennyisége halászható az Vb. ICES-körzetben (közösségi vizek), és a VI., VII., XII. és a XIV. alterületen (WHB/*5B-14).


Faj

:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet

:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

WHB/8C3411

Spanyolország

107 382

 

Portugália

26 845

 

EK

134 227

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

L/W/2AC4-C

Belgium

352

 

Dánia

970

 

Németország

125

 

Franciaország

265

 

Hollandia

807

 

Svédország

11

 

Egyesült Királyság

3 970

 

EK

6 500

 

TAC

6 500

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterigia

Övezet

:

a IIa., IV., Vb., VI., VII. (közösségi vizek)

BLI/2A47-C

EK

Nem releváns (39)

 

Norvégia

200

 

TAC

Nem releváns

 


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterigia

Övezet

:

a VIa. övezet közösségi vizei (az ÉSZ 56° 30′-től északra), VIb.

BLI/6AN6B.

Feröer-szigetek

900 (40)

 

TAC

Nem releváns

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

I. II. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Dánia

10

 

Németország

10

 

Franciaország

10

 

Egyesült Királyság

10

 

Egyéb (41)

5

 

EK

45

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

III. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Belgium

10 (42)

 

Dánia

4 976

 

Németország

610

 

Svédország

1 930

 

Egyesült Királyság

610 (42)

 

EK

8 136

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

IV. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Belgium

25

 

Dánia

397

 

Németország

246

 

Franciaország

221

 

Hollandia

8

 

Svédország

17

 

Egyesült Királyság

3 052

 

EK

3 966

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

V. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Belgium

12

 

Dánia

9

 

Németország

9

 

Franciaország

9

 

Egyesült Királyság

9

 

EK

48

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

VI., VII., VIII., IX., X., XII., XIV. (közösségi vizek és nemzetközi vizek)

Belgium

56

 

Dánia

10

 

Németország

204

 

Spanyolország

4 124

 

Franciaország

4 397

 

Írország

1 102

 

Portugália

10

 

Egyesült Királyság

5 063

 

EK

14 966

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

IIa., IV., Vb., VI., VII. övezetek közösségi vizei

LIN/2A47-C

EK

Nem releváns (43)

 

Norvégia

6 800 (44)  (45)

 

Feröer-szigetek

800 (46)  (47)

 

TAC

Nem releváns

 


Faj

:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet

:

IV. (norvég vizek)

LIN/04-N.

Belgium

7

 

Dánia

878

 

Németország

25

 

Franciaország

10

 

Hollandia

1

 

Egyesült Királyság

79

 

EK

1 000

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

IIIa. (közösségi vizek), IIIbcd. (közösségi vizek)

NEP/3A/BCD

Dánia

3 454

 

Németország

10

 

Svédország

1 236

 

EK

4 700

 

TAC

4 700

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

NEP/2AC4-C

Belgium

1 117

 

Dánia

1 117

 

Németország

16

 

Franciaország

33

 

Hollandia

575

 

Egyesült Királyság

18 492

 

EK

21 350

 

TAC

21 350

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

IV. (norvégiai vizek)

NEP/04-N.

Dánia

946

 

Németország

1

 

Egyesült Királyság

53

 

EK

1 000

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI.

NEP/5BC6.

Spanyolország

26

 

Franciaország

103

 

Írország

172

 

Egyesült Királyság

12 399

 

EK

12 700

 

TAC

12 700

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VII.

NEP/07.

Spanyolország

1 173

 

Franciaország

4 753

 

Írország

7 207

 

Egyesült Királyság

6 411

 

EK

19 544

 

TAC

19 544

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VIIIa.,b.,d.,e.

NEP/8ABDE.

Spanyolország

186

 

Franciaország

2 914

 

EK

3 100

 

TAC

3 100

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

VIIIc.

NEP/08C.

Spanyolország

156

 

Franciaország

6

 

EK

162

 

TAC

162

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég rák

Nephrops norvegicus

Övezet

:

IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

NEP/9/3411

Spanyolország

135

 

Portugália

405

 

EK

540

 

TAC

540

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

IIIa.

PRA/03A.

Dánia

3 717

 

Svédország

2 002

 

EK

5 719

 

TAC

10 710

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

PRA/2AC4-C

Dánia

3 626

 

Hollandia

34

 

Svédország

146

 

Egyesült Királyság

1 074

 

EK

4 880

 

TAC

4 980

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet

:

Norvég vizek, az ÉSZ 62°-tól délre

PRA/04-N.

Dánia

900

 

Svédország

151 (48)

 

EK

1 051

 

TAC

Nem releváns

 


Faj

:

Ostoros garnélák

Penaeus spp.

Övezet

:

Francia Guyana

PEN/FGU.

Franciaország

4 000 (49)

 

EK

4 000 (49)

 

Barbados

24 (49)

 

Guyana

24 (49)

 

Suriname

0 (49)

 

Trinidad és Tobago

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgium

46

 

Dánia

5 917

 

Németország

30

 

Hollandia

1 138

 

Svédország

317

 

EK

7 448

 

TAC

7 600

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

Kattegat

PLE/03AS.

Dánia

1 691

 

Németország

19

 

Svédország

190

 

EK

1 900

 

TAC

1 900

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IV.

PLE/2AC4.

Belgium

3 530

 

Dánia

11 474

 

Németország

3 310

 

Franciaország

662

 

Hollandia

22 066

 

Egyesült Királyság

16 328

 

EK

57 370

 

Norvégia

1 630

 

TAC

59 000

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét nem kell alkalmazni.

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

Norvég vizek

(PLE/*04N-)

EK

30 000


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

PLE/561214

Franciaország

27

 

Írország

358

 

Egyesült Királyság

597

 

EK

982

 

TAC

982

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIa.

PLE/07A.

Belgium

41

 

Franciaország

18

 

Írország

1 051

 

Hollandia

13

 

Egyesült Királyság

485

 

EK

1 608

 

TAC

1 608

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIb.,c.

PLE/7BC.

Franciaország

32

 

Írország

128

 

EK

160

 

TAC

160

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIId.,e.

PLE/7DE.

Belgium

843

 

Franciaország

2 810

 

Egyesült Királyság

1 498

 

EK

5 151

 

TAC

5 151

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIf.,g.

PLE/7FG.

Belgium

73

 

Franciaország

132

 

Írország

202

 

Egyesült Királyság

69

 

EK

476

 

TAC

476

Analitikai TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3.és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIIh.,j.,k.

PLE/7HJK.

Belgium

29

 

Franciaország

58

 

Írország

204

 

Hollandia

117

 

Egyesült Királyság

58

 

EK

466

 

TAC

466

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

PLE/8/3411

Spanyolország

75

 

Franciaország

298

 

Portugália

75

 

EK

448

 

TAC

448

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

POL/561214

Spanyolország

8

 

Franciaország

270

 

Írország

79

 

Egyesült Királyság

206

 

EK

563

 

TAC

563

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

VII.

POL/07.

Belgium

529

 

Spanyolország

32

 

Franciaország

12 177

 

Írország

1 298

 

Egyesült Királyság

2 964

 

EK

17 000

 

TAC

17 000

Elővigyázatossági TAC, amelynél a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikkét kell alkalmazni.


Faj

:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet

:

VIIIa.,b.,d.,e.

POL/8ABDE.

Spanyolország

286

 

Franciaország

1 394

 

EK

1 680

 

TAC

1 680