EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0635

2004/635/EZ: Odluka Vijeća od 21. travnja 2004. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane

OJ L 304, 30.9.2004, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 304 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 178 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 046 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/635/oj

11/Sv. 46

HR

Službeni list Europske unije

3


32004D0635


L 304/38

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane

(2004/635/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 310., u vezi s njegovim člankom 300. stavkom 2. drugom rečenicom, te njegovim člankom 300. stavkom 3 drugim podstavkom (1),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (2),

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (3),

budući da:

(1)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane, koji je potpisan u ime Europske zajednice u Luxembourgu 25. lipnja 2001., trebalo bi odobriti.

(2)

Odredbe ovog Sporazuma koje pripadaju području unutar glave IV. dijela III. Ugovora o osnivanju Europske zajednice obvezuju Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku kao posebne ugovorne stranke, a ne kao dio Europske zajednice, sve dok Ujedinjena Kraljevina ili Irska (ovisno o slučaju) ne obavijesti Arapsku Republiku Egipat da je postala obvezna kao dio Europske zajednice u skladu s Protokolom o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske koji je dodan Ugovoru o Europskoj zajednici i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice. Isto se odnosi na Dansku, u skladu s Protokolom koji je dodan ovim Ugovorima o položaju Danske,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Ovim se, u ime Europske zajednice, odobravaju Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane (dalje u tekstu Sporazum o pridruživanju), zajedno s prilozima i protokolima koji su dodani ovom Sporazumu te zajedničkim deklaracijama, deklaracijama Europske zajednice i razmjenom pisama priloženima Završnom aktu.

Tekstovi iz prvog podstavka priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Vijeće donosi stajalište Europske zajednice unutar Vijeća za pridruživanje i unutar Odbora za pridruživanje kad je potonjeg ovlastilo Vijeće za pridruživanje na temelju prijedloga Komisije u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovorâ.

2.   Predsjednik Vijeća, u skladu s člankom 75. Sporazuma o pridruživanju, predsjeda Vijećem za pridruživanje. Predstavnik Komisije predsjedava Odborom za pridruživanje u skladu s njegovim poslovnikom.

3.   Vijeće donosi odluku o objavi odluka Vijeća za pridruživanje i Odbora za pridruživanje u Službenom listu Europske unije ovisno o slučaju.

Članak 3.

Ovim se ovlašćuje predsjednik Vijeća da, u ime Europske zajednice, odredi osobe koje će biti ovlaštene obaviti notifikaciju predviđenu člankom 92. Sporazuma o pridruživanju.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

J. WALSH


(1)  Europska Zajednica preuzima sva prava i obveze Europske zajednice za ugljen i čelik nakon isteka istog 23. srpnja 2002. (SL L 194, 23.7.2002., str. 35.).

(2)  SL C 304 E, 30.10.2001., str. 2.

(3)  SL C 153 E, 27.6.2002., str. 264.


Top