EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:092:TOC

Službeni list Europske unije, C 92, 9. ožujka 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

Službeni list

Europske unije

C 92

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.

9. ožujka 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV. Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 092/01

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o strojevima te o izmjeni Direktive 95/16/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

1

2018/C 092/02

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

87

2018/C 092/03

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 206/2012 o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn klima-uređaja i ventilatora, i Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 626/2011 o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih klimatizacijskih uređaja (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

98

2018/C 092/04

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

101

2018/C 092/05

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

106

2018/C 092/06

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) Odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 imaju prednost u odnosu na moguće proturječne odredbe u usklađenim normamaTekst značajan za EGP.

139

HR

Top