EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Netipični akti

Netipični akti

Netipični akti predstavljaju kategoriju akata koje usvajaju europske institucije. Mogu se odnositi na unutarnji ustroj Europske unije (EU) ili imati općenitiju primjenu na određena politička područja.

SAŽETAK

UVOD

Netipični akti predstavljaju akte koje usvajaju institucije EU-a. Ti se akti opisuju kao „netipični” zato što ne spadaju u kategorije pravnih akata koje su utvrđene u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (članci 288., 289., 290., 291. ili 292.).

Prema tome, postoji mnogo različitih netipičnih akata. Neki su utvrđeni ostalim člancima osnivačkih ugovora EU-a, dok su drugi razvijeni putem institucionalnih praksi.

Netipični akti razlikuju se prema svojoj primjeni koja je uglavnom politička. Međutim, neki mogu biti obvezujući, ali to ostaje ograničeno na institucionalni okvir EU-a.

NETIPIČNI AKTI UTVRĐENI UGOVORIMA

Netipične akte predstavljaju poslovnici institucija EU-a. Osnivačkim ugovorima propisuje se da institucije EU-a usvajaju vlastiti poslovnik.

Poslovnicima se propisuju ustroj, djelovanje i unutarnji poslovnik institucija EU-a. Imaju obvezujući učinak samo za predmetne institucije.

Osnivačkim ugovorima također se predviđaju druge vrste akata usvojenih u kontekstu političkog dijaloga među institucijama EU-a. Ti akti u osnovi imaju namjeru olakšati rad i suradnju među institucijama. Na primjer, u kontekstu postupka za usvajanje međunarodnih sporazuma Vijeće može Europskoj komisiji uputiti pregovaračke smjernice za pregovaranje o sporazumima.

Institucije mogu ići i korak dalje organizirajući svoju suradnju međuinstitucijskim sporazumima. Te vrste sporazuma također predstavljaju netipične akte. Mogu imati obvezujući učinak, ali samo za institucije koje su potpisale sporazum.

NETIPIČNI AKTI KOJI NISU UTVRĐENI UGOVORIMA

Svaka institucija EU-a razvila je niz instrumenata u kontekstu svojeg djelovanja.

Na primjer, Europski parlament izražava neka svoja politička stajališta na međunarodnoj razini rezolucijama ili deklaracijama. Slično tomu, Vijeće nakon svojih sastanaka redovito usvaja zaključke, rezolucije ili smjernice. Ti akti u osnovi izražavaju mišljenje institucija o određenim europskim ili međunarodnim pitanjima. Oni imaju općenitu primjenu, ali nemaju obvezujući učinak.

Komisija također usvaja nekoliko netipičnih akata koji su za nju specifični. To su komunikacije koje općenito predstavljaju nove političke programe. Komisija također usvaja zelene knjige koje su namijenjene za pokretanje javnih konzultacija o određenim europskim pitanjima. Upotrebljavaju se za prikupljanje potrebnih informacija prije sastavljanja zakonskog prijedloga. Slijedeći rezultate zelenih knjiga, Komisija nekad usvaja bijele knjige u kojima utvrđuje detaljne prijedloge za europsko djelovanje.

Posljednje ažuriranje 10.11.2015

Top