EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_19_014_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
19. Područje slobode, sigurnosti i pravde
Svezak 14

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.19.014.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

19.   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Svezak 014

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1995

C 316

2

 

 

41995A1127(01)

 

 

 

Konvencija o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu) na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

3

1995

C 316

33

 

 

31995F1127(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe

34

1995

C 316

34

 

 

41995A1127(02)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe

35

1995

C 316

48

 

 

31995F1127(03)

 

 

 

Akt Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

49

1995

C 316

49

 

 

41995A1127(03)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

50

1996

C 299

2

 

 

41996A1009(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji o tumačenju Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda u skladu s prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

59

1996

C 313

1

 

 

31996F1023(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 27. rujna 1996. o sastavljanju Protokola uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

72

1996

C 313

2

 

 

41996A1023(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europske zajednice

73

1997

C 015

1

 

 

41997A0115(01)

 

 

 

Konvencija o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Konvenciji o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima i Protokolu o njezinu tumačenju od strane Suda, s prilagodbama koje su u njima učinjene Konvencijom o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Konvencijom o pristupanju Helenske Republike i Konvencijom o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike

82

1997

C 151

1

 

 

31997F0520(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 29. studenoga 1996. o sastavljanju, na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, Protokola o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica po prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

91

1997

C 151

2

 

 

41997A0520(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica po prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

92

1997

C 151

15

 

 

31997F0520(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 29. studenoga 1996. o sastavljanju, na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, Protokola o tumačenju Konvencije o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe u skladu s prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

105

1997

C 151

16

 

 

41997A0520(02)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o tumačenju Konvencije o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe u skladu s prethodnim odlukama Suda Europskih zajednica

106

1997

C 195

1

 

 

31997F0625(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 26. svibnja 1997. o sastavljanju na temelju članka K.3 stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije

119

1997

C 195

2

 

 

41997A0625(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije

120

1997

C 221

1

 

 

31997F0719(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 19. lipnja 1997. o sastavljanju, na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji i članka 41. stavka 3. Konvencije o Europolu, Protokola o povlasticama i imunitetima Europola, članova njegovih organa, zamjenika direktora i zaposlenika Europola

130

1997

C 221

2

 

 

41997A0719(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji i članka 41. stavka 3. Konvencije o Europolu o povlasticama i imunitetima Europola, članova njegovih organa, zamjenika ravnatelja i zaposlenika Europola

131

1997

C 221

11

 

 

31997F0719(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 19. lipnja 1997. o sastavljanju Drugog protokola uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

140

1997

C 221

12

 

 

41997A0719(02)

 

 

 

Drugi protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

141

1997

C 261

1

 

 

31997F0827(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 26. svibnja 1997. o sastavljanju Konvencije o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama Europske unije u građanskim i trgovačkim stvarima

153

1997

C 261

17

 

 

31997F0827(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 26. svibnja 1997. o sastavljanju Protokola o tumačenju od strane Suda Europskih zajednica Konvencije o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama Europske unije u građanskim i trgovačkim stvarima

154

1998

C 024

1

 

 

31998F0123(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 18. prosinca 1997. o sastavljanju na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji Konvencije o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama

155

1998

C 024

2

 

 

41998A0123(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama

156

1998

C 216

1

 

 

31998F0710(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 17. lipnja 1998. o sastavljanju Konvencije o diskvalifikacijama u vožnji

177

1998

C 216

2

 

 

41998A0710(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o zabrani vožnje

178

1998

C 221

1

 

 

31998F0716(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 28. svibnja 1998. o sastavljanju na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji Konvencije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima

189

1998

C 221

2

 

 

41998A0716(01)

 

 

 

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima

190

1998

C 221

19

 

 

31998F0716(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 28. svibnja 1998. o sastavljanju na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji Protokola o tumačenju od strane Suda Europskih zajednica Konvencije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima

207

1998

C 221

20

 

 

41998A0716(02)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o tumačenju od strane Suda Europskih zajednica Konvencije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima

208

1999

C 091

1

 

 

31999F0331(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 12. ožujka 1999. o sastavljanju na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji Protokola o području primjene pranja prihoda od kaznenih djela u Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe i uvrštavanju registracijske oznake prijevoznog sredstva u Konvenciju

215

1999

C 091

2

 

 

41999A0331(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o području primjene pranja prihoda od kaznenih djela u Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe i uvrštavanju registracijske oznake prijevoznog sredstva u Konvenciju

216

2000

C 160

1

 

 

32000Y0608(02)

 

 

 

Komunikacija Portugalske Republike u skladu s člankom VI. Protokola od 27. rujna 1968. koji je priložen uz Konvenciju iz Bruxellesa

222

2000

C 197

1

 

 

32000F0712(02)

 

 

 

Akt Vijeća od 29. svibnja 2000. kojim se u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji donosi Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije

223

2000

C 197

3

 

 

42000A0712(01)

 

 

 

Konvencija utvrđena od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije

225

2000

C 358

1

 

 

32000F1213(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 30. studenoga 2000. o sastavljanju na temelju članka 43. stavka 1. Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu) Protokola o izmjeni članka 2. i Priloga toj Konvenciji

246

2000

C 358

2

 

 

42000A1213(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka 43. stavka 1. Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu) o izmjeni članka 2. i Priloga toj Konvenciji

247

2001

C 326

1

 

 

32001F1121(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 16. listopada 2001. o donošenju, u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji, Protokola uz Konvenciju o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama i Europske unije

253

2001

C 326

2

 

 

42001A1121(01)

 

 

 

Protokol donesen od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji uz Konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije

254

2002

C 312

1

 

 

32002F1216(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 28. studenoga 2002. o sastavljanju Protokola o izmjeni Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencije o Europolu) i Protokola o povlasticama i imunitetima Europola, članova njegovih tijela, zamjenika direktora i zaposlenika Europola

261

2002

C 312

2

 

 

42002A1216(01)

 

 

 

Protokol o izmjeni Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencije o Europolu) i Protokola o povlasticama i imunitetima Europola, članova njegovih tijela, zamjenika direktora i zaposlenika Europola

262

2003

C 139

1

 

 

32003F0613(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 8. svibnja 2003. o sastavljanju Protokola o izmjeni Konvencije o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe u pogledu izrade identifikacijske baze podataka carinskih dokumenata

268

2004

C 002

1

 

 

32004F0106(01)

 

 

 

Akt Vijeća od 27. studenoga 2003. o sastavljanju na temelju članka 43. stavka 1. Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu) Protokola o izmjeni te Konvencije

269

2004

C 002

3

 

 

42004A0106(01)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka 43. stavka 1. Konvencije o osnivanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu) o izmjeni te Konvencije

271

2007

L 339

3

 

 

22007A1221(03)

 

 

 

Konvencija o nadležnosti te priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

281

Top