EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_009_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 009

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.009.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 009

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 308

1

 

 

31991R3254

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3254/91 od 4. studenoga 1991. o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i unošenja na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja u kojima ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom

3

1994

L 184

3

 

 

31994R1771

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1771/94 od 19. srpnja 1994. o utvrđivanju odredaba o unošenju krzna i robe proizvedene od određenih vrsta divljih životinja u Zajednicu

7

1997

L 008

2

 

 

31997R0035

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 35/97 od 10. siječnja 1997. o utvrđivanju odredaba o izdavanju potvrda za krzno i za robu obuhvaćenu Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3254/91

9

2002

L 011

4

 

 

32001L0095

 

 

 

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (1)

12

2002

L 278

24

 

 

32002D0805

 

 

 

(2002/805/EZ)
Odluka Komisije od 15. listopada 2002. o određenim zaštitnim mjerama za neke proizvode životinjskog podrijetla koji se uvoze iz Ukrajine, a namijenjeni su prehrani životinja (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 3785) (1)

26

2003

L 275

32

 

 

32003L0087

 

 

 

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1)

28

2003

L 287

1

 

 

32003R1946

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (1)

43

2005

L 229

6

 

 

32005R1445

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2005 od 5. rujna 2005. o određivanju odgovarajućih mjerila procjene kvalitete i sadržaja izvješća o kvaliteti statističkih podataka o otpadu za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

53

2006

L 161

1

 

 

32006R0842

 

 

 

Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (1)

60

2006

L 217

1

 

 

32006R1195

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1195/2006 od 18. srpnja 2006. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1)

71

2006

L 345

24

 

 

32006D0871

 

 

 

(2006/871/EZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2005. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

74

2006

L 345

26

 

 

22006A1208(04)

 

 

 

Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

76

2007

L 055

1

 

 

32007R0172

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1)

123

2007

L 085

3

 

 

32007R0323

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 323/2007 od 26. ožujka 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te o izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1)

129

2007

L 332

7

 

 

32007R1493

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1493/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca za izvješća koja podnose proizvođači, uvoznici i izvoznici određenih fluoriranih stakleničkih plinova

131

2007

L 332

25

 

 

32007R1494

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka i dodatnih zahtjeva u pogledu označivanja vezanih uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

149

2007

L 333

4

 

 

32007R1497

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

151

2007

L 335

10

 

 

32007R1516

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

153

2008

L 092

28

 

 

32008R0308

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, formata koji države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (1)

156

2008

L 129

48

 

 

32008D0375

 

 

 

(2008/375/EZ)
Odluka Vijeća od 29. travnja 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Turske o sudjelovanju Republike Turske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

163

2008

L 139

8

 

 

32008R0465

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 465/2008 od 28. svibnja 2008. o uvođenju, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93, zahtjeva u pogledu ispitivanja i informacija koje moraju ispuniti uvoznici i proizvođači određenih tvari koje mogu biti postojane, bioakumulirajuće i toksične i koje su navedene u Europskom popisu postojećih komercijalnih kemijskih tvari (1)

164

2008

L 139

10

 

 

32008R0466

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 466/2008 od 28. svibnja 2008. o uvođenju zahtjeva u pogledu ispitivanja i informacija koje moraju ispuniti uvoznici i proizvođači određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (1)

166

2008

L 264

1

 

 

32008R0967

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 967/2008 od 29. rujna 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

168

2008

L 304

75

 

 

32008R1102

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1102/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zabrani izvoza metalne žive i određenih živinih spojeva i smjesa i o sigurnom skladištenju metalne žive (1)

170

2009

L 096

33

 

 

32009R0304

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 304/2009 od 14. travnja 2009. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obrade otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari iz toplinskih i metalurških proizvodnih procesa (1)

175

2010

L 216

1

 

 

32010R0737

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (1)

179

2010

L 218

2

 

 

32010R0744

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (1)

189

2010

L 253

2

 

 

32010R0849

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu (1)

196

2010

L 276

1

 

 

32010R0911

 

 

 

Uredba (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim operativnim aktivnostima (2011. do 2013.) (1)

236

2010

L 324

13

 

 

32010R1152

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1152/2010 od 8. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), s ciljem njezinog prilagođavanja tehničkom napretku (1)

246

2011

L 079

4

 

 

32011R0291

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. o neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

272

2011

L 147

4

 

 

32011R0537

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 537/2011 od 1. lipnja 2011. o mehanizmu za raspodjelu količina kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

275

2012

L 069

15

 

 

32012L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/09/EU od 7. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (1)

277

2012

L 181

1

 

 

32012R0600

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

279

2012

L 181

30

 

 

32012R0601

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

308

2012

L 275

27

 

 

32012L0025

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2012/25/EU od 9. listopada 2012. o utvrđivanju postupaka obavješćivanja za razmjenu, između država članica, ljudskih organa namijenjenih presađivanju (1)

383

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top