EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_064_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 64

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.064.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 064

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1975

L 014

1

 

 

31975L0033

 

 

 

(75/33/EEZ)
Direktiva Vijeća od 17. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vodomjere za hladnu vodu

3

1994

L 365

10

 

 

31994L0062

 

 

 

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu

12

1997

L 299

42

 

 

31997D0740

 

 

 

(97/740/EZ)
Odluka Komisije od 14. listopada 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz zidarske i srodne proizvode (1)

26

1997

L 331

18

 

 

31997D0808

 

 

 

(97/808/EZ)
Odluka Komisije od 20. studenoga 1997. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz podove (1)

31

1998

L 080

41

 

 

31998D0213

 

 

 

(98/213/EZ)
Odluka Komisije od 9. ožujka 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz opremu za unutarnje pregrade (1)

36

1998

L 080

46

 

 

31998D0214

 

 

 

(98/214/EZ)
Odluka Komisije od 9. ožujka 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz konstrukcijske metalne proizvode i pomoćne elemente (1)

41

1998

L 287

25

 

 

31998D0598

 

 

 

(98/598/EZ)
Odluka Komisije od 9. listopada 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz agregate (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2923) (1)

46

1998

L 287

30

 

 

31998D0599

 

 

 

(98/599/EZ)
Odluka Komisije od 12. listopada 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz krovne brtvene sklopove koji se nanose u tekućem stanju (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2924) (1)

51

1998

L 287

35

 

 

31998D0600

 

 

 

(98/600/EZ)
Odluka Komisije od 12. listopada 1998. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ vezano uz samonosive prozirne krovne sklopove (osim staklenih sklopova) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2926) (1)

56

1999

L 121

13

 

 

31999L0032

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ

62

2000

L 077

13

 

 

32000D0245

 

 

 

(2000/245/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 4. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima od ravnog stakla, profiliranog stakla i staklenih blokova (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 5016) (1)

68

2000

L 133

26

 

 

32000D0367

 

 

 

(2000/367/EZ)
Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom otpornosti na požar građevnih proizvoda, građevinskih objekata i njihovih dijelova (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1001) (1)

75

2000

L 180

40

 

 

32000D0447

 

 

 

(2000/447/EZ)
Odluka Komisije od 13. lipnja 2000. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda na temelju članka 20. stavka 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s montažnim nosivim panel-pločama od stiješnjenog drva i laganim samostalnim sastavljenim panel-pločama (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 804) (1)

82

2000

L 258

36

 

 

32000D0605

 

 

 

(2000/605/EZ)
Odluka Komisije od 26. rujna 2000. o izmjeni Odluke 96/603/EZ kojom se utvrđuje popis proizvoda koji pripadaju razredu A Ne doprinose požaru, predviđen u Odluci 94/611/EZ o provedbi članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2640) (1)

88

2001

L 209

33

 

 

32001D0596

 

 

 

(2001/596/EZ)
Odluka Komisije od 8. siječnja 2001. o izmjeni odluka 95/467/EZ, 96/578/EZ, 96/580/EZ, 97/176,EZ, 97/462/EZ, 97/556/EZ, 97/740/EZ, 97/808/EZ, 98/213/EZ, 98/214/EZ, 98/279/EZ, 98/436/EZ, 98/437/EZ, 98/599/EZ, 98/600/EZ, 98/601/EZ, 1999/89/EZ, 1999/90/EZ, 1999/91/EZ, 1999/454/EZ, 1999/469/EZ, 1999/470/EZ, 1999/471/EZ, 1999/472/EZ, 2000/245/EZ, 2000/273/EZ i 2000/447/EZ o postupku potvrđivanja sukladnosti određenih građevnih proizvoda prema članku 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3695) (1)

90

2003

L 028

43

 

 

32003L0012

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/12/EZ od 3. veljače 2003. o ponovnoj klasifikaciji implantata za dojke u okviru Direktive 93/42/EEZ u pogledu medicinskih proizvoda (1)

100

2003

L 260

32

 

 

32003D0722

 

 

 

(2003/722/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 2003. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodnim sustavima hidroizolacije mostova koji se nanose u tekućem stanju (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3483) (1)

102

2006

L 325

28

 

 

32006D0799

 

 

 

(2006/799/EZ)
Odluka Komisije od 3. studenoga 2006. o uspostavljanju revidiranih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u vezi s ocjenjivanjem i provjeravanjem za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice sredstvima za poboljšavanje tla (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5369) (1)

104

2006

L 378

1

 

 

32006R1901

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1901/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu i izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1768/92, Direktive 2001/20/EZ, Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) br. 726/2004 (1)

111

2007

L 155

10

 

 

32007R0658

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 658/2007 od 14. lipnja 2007. o novčanim kaznama u slučaju kršenja određenih obveza vezanih uz odobrenja za stavljanje u promet dana u skladu s Uredbom (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

130

2007

L 324

121

 

 

32007R1394

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1394/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o lijekovima za naprednu terapiju i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) br. 726/2004 (1)

140

2008

L 307

9

 

 

32008D0866

 

 

 

(2008/866/EZ)
Odluka Komisije od 12. studenoga 2008. o hitnim mjerama za obustavu uvoza iz Perua određenih školjkaša namijenjenih prehrani ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6732) (1)

157

2009

L 098

31

 

 

32009L0036

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/36/EZ od 16. travnja 2009. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku Priloga III. (1)

159

2009

L 152

1

 

 

32009R0469

 

 

 

Uredba (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (1)

166

2009

L 239

48

 

 

32009R0824

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 824/2009 od 9. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 39 i međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 7 (1)

176

2009

L 244

6

 

 

32009R0839

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 839/2009 od 15. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 39 (1)

179

2009

L 247

3

 

 

32009R0859

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 859/2009 od 18. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 244/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn u pogledu ultraljubičastog zračenja neusmjerenih svjetiljki za kućanstva (1)

183

2009

L 312

8

 

 

32009R1142

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1142/2009 od 26. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s tumačenjem 17 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) (1)

186

2009

L 314

21

 

 

32009R1165

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1165/2009 od 27. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) 4 i 7 (1)

192

2009

L 314

43

 

 

32009R1171

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1171/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s tumačenjem 9 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) i međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 39 (1)

198

2009

L 347

23

 

 

32009R1293

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1293/2009 od 23. prosinca 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 32 (1)

202

2010

L 011

12

 

 

32010D0028

 

 

 

(2010/28/EZ)
Odluka Komisije od 28. srpnja 2009. o izmjeni Popisa biljnih tvari, pripravaka i njihovih kombinacija za uporabu u tradicionalnim biljnim lijekovima (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5804) (1)

205

2010

L 157

3

 

 

32010R0550

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 550/2010 od 23. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 (1)

212

2010

L 166

6

 

 

32010R0574

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 574/2010 od 30. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 i MSFI-ja 7 (1)

216

2010

L 348

1

 

 

32010R1235

 

 

 

Uredba (EU) br. 1235/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove i Uredbe (EZ) br. 1394/2007 o lijekovima za naprednu terapiju, u vezi s farmakovigilancijom lijekova za primjenu kod ljudi (1)

219

2011

L 125

17

 

 

32011L0059

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/59/EU od 13. svibnja 2011. o izmjeni Direktive Vijeća 76/768/EEZ o kozmetičkim proizvodima u svrhu prilagodbe tehničkom napretku njezinih priloga II. i III. (1)

235

2011

L 174

74

 

 

32011L0062

 

 

 

Direktiva 2011/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi, u svrhu prevencije unosa krivotvorenih lijekova u legalni opskrbni lanac (1)

244

2011

L 205

15

 

 

32011R0799

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 799/2011 od 9. kolovoza 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla (1)

258

2011

L 327

42

 

 

32011R1277

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1277/2011 od 8. prosinca 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla (1)

265

2012

L 209

4

 

 

32012R0712

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 712/2012 od 3. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2008 o razmatranju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu i veterinarsko-medicinskih proizvoda (1)

272

2012

L 274

24

 

 

32012L0024

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/24/EU od 8. listopada 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 86/297/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o priključnim pogonskim vratilima na traktorima i njihovoj zaštiti radi prilagođavanja tehničkih odredaba (1)

283

2012

L 316

12

 

 

32012R1025

 

 

 

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

285

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top