Help Print this page 

Document DD_2013_09_001_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
09. Porezi
Svezak 001
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.09.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

09.   Porezi

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1968

L 115

14

 

 

31968L0221

 

 

 

(68/221/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. travnja 1968. o zajedničkoj metodi izračuna prosječnih stopa propisanih člankom 97. Ugovora

3

1986

L 326

40

 

 

31986L0560

 

 

 

(86/560/EEZ)
Trinaesta Direktiva Vijeća od 17. studenoga 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet – Postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice

6

1990

L 225

10

 

 

41990A0436

 

 

 

(90/436/EEZ)
Konvencija o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća

8

1996

C 026

1

 

 

41996A0331(01)

 

 

 

Konvencija o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Konvenciji o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća

23

1998

L 234

39

 

 

31998D0527

 

 

 

(98/527/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 24. srpnja 1998. o tretmanu prijevare kod plaćanja PDV-a u nacionalnim evidencijama (odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2202) (1)

56

1998

L 247

9

 

 

31998D0532

 

 

 

(98/532/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 1998. o određenim mjerama potrebnima za obavljanje aktivnosti koje se odnose na sustave komunikacija i razmjene informacija te alate za učenje jezika u okviru programa Fiscalis (Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 888/98/EZ o pokretačkom programu Zajednice za poboljšanje djelovanja neizravnih sustava oporezivanja na unutarnjem tržištu) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1866)

60

1998

L 358

105

 

 

31998L0094

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/94/EZ od 14. prosinca 1998. o izmjeni Direktive 94/4/EZ i produljenju privremenog odstupanja koje se primjenjuje na Njemačku i Austriju

62

1999

L 245

51

 

 

31999D0622

 

 

 

(1999/622/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 8. rujna 1999. o tretmanu povrata PDV-a neoporezivim i oporezivim jedinicama za njihove aktivnosti koje su oslobođene od PDV-a, za provedbu Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom, o usklađivanju obračuna bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (objavljeno pod brojem dokumenta C(1999) 2533) (1)

64

2003

L 157

38

 

 

32003L0048

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

65

2003

L 157

49

 

 

32003L0049

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica

76

2003

L 264

1

 

 

32003R1798

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1798/2003 od 7. listopada 2003. o upravnoj suradnji u području poreza na dodanu vrijednost i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 218/92

82

2004

L 157

106

 

 

32004L0076

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/76/EZ od 29. travnja 2004. o izmjenama Direktive 2003/49/EZ o omogućavanju prijelaznog razdoblja nekim državama članicama u vezi s primjenom zajedničkog sustava poreza na isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica

93

2004

L 257

7

 

 

32004D0587

 

 

 

(2004/587/EZ)
Odluka Vijeća od 19. srpnja 2004. o datumu primjene Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

95

2004

L 359

30

 

 

32004L0106

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/106/EZ od 16. studenoga 2004. o izmjeni Direktive 77/799/EEZ o međusobnoj pomoći nadležnih tijela država članica u području izravnog oporezivanja, određenih trošarina i oporezivanja premija osiguranja i Direktive 92/12/EEZ o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o držanju i prometu tih proizvoda i njihovom praćenju

96

2004

L 385

28

 

 

32004D0911

 

 

 

(2004/911/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2004. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju te pratećeg Memoranduma o razumijevanju

98

2004

L 385

30

 

 

22004A1229(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

100

2004

L 385

50

 

 

32004D0912

 

 

 

(2004/912/EZ)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2004. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o datumu primjene Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

113

2004

L 385

51

 

 

22004A1229(02)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o datumu primjene Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

114

2005

L 110

40

 

 

32005D0347

 

 

 

(2005/347/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kneževine Monako o mjerama istovrijednim onima propisanim Direktivom Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dobiti od štednje u obliku isplate kamata

118

2006

L 347

1

 

 

32006L0112

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

120

2006

L 363

129

 

 

32006L0098

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/98/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagođavanju pojedinih direktiva u području oporezivanja zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

238

2006

L 384

92

 

 

32006L0138

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/138/EZ od 19. prosinca 2006. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene aranžmana za porez na dodanu vrijednost koji se primjenjuje na usluge radio i televizijskog emitiranja i određene usluge pružene elektroničkim putem

246

2007

L 330

1

 

 

32007D1482

 

 

 

Odluka br. 1482/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o donošenju Programa Zajednice za poboljšanje funkcioniranja sustava oporezivanja na unutarnjem tržištu (Fiscalis 2013) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2235/2002/EZ

248

2007

L 346

13

 

 

32007L0075

 

 

 

Direktiva Vijeća 2007/75/EZ od 20. prosinca 2007. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ s obzirom na određene privremene odredbe o stopama poreza na dodanu vrijednost

255

2008

L 044

1

 

 

32008R0143

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 143/2008 od 12. veljače 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1798/2003 o uvođenju upravne suradnje i razmjeni informacija vezano uz pravila o mjestu pružanja usluga, posebnim programima i postupku povrata poreza na dodanu vrijednost

257

2008

L 044

11

 

 

32008L0008

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/8/EZ od 12. veljače 2008. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o mjestu pružanja usluga

263

2008

L 044

23

 

 

32008L0009

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici

275

2009

L 014

1

 

 

32009R0037

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 37/2009 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1798/2003 o upravnoj suradnji u području poreza na dodanu vrijednost kako bi se suzbila utaja poreza povezana s transakcijama unutar Zajednice

281

2009

L 014

7

 

 

32008L0117

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/117/EZ od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost kako bi se suzbila utaja poreza povezana s transakcijama unutar Zajednice

283

2009

L 116

18

 

 

32009L0047

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/47/EZ od 5. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o sniženim stopama poreza na dodanu vrijednost

286

2009

L 175

12

 

 

32009L0069

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/69/EZ od 25. lipnja 2009. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s utajom poreza povezanom s uvozom

289

2009

L 292

5

 

 

32009L0132

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. o utvrđivanju područja primjene članka 143. točaka (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe (kodificirana verzija)

291

2009

L 310

34

 

 

32009L0133

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenose imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE-a ili SCE-a iz jedne države članice u drugu (kodificirana verzija)

317

2010

L 010

14

 

 

32009L0162

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/162/EU od 22. prosinca 2009. o izmjeni pojedinih odredaba Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

330

2010

L 189

1

 

 

32010L0045

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa

335

2010

L 268

1

 

 

32010R0904

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

343

2010

L 326

1

 

 

32010L0088

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja minimalne standardne stope

361

2011

L 064

1

 

 

32011L0016

 

 

 

Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ

363

2011

L 077

1

 

 

32011R0282

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

375

2012

L 029

13

 

 

32012R0079

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 79/2012 od 31. siječnja 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu pojedinih odredaba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

397

2012

L 249

3

 

 

32012R0815

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 815/2012 od 13. rujna 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

417

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top