Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_09_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
09. Porezi
Svezak 001

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.09.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

09.   Porezi

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1968

L 115

14

 

 

31968L0221

 

 

 

(68/221/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. travnja 1968. o zajedničkoj metodi izračuna prosječnih stopa propisanih člankom 97. Ugovora

3

1986

L 326

40

 

 

31986L0560

 

 

 

(86/560/EEZ)
Trinaesta Direktiva Vijeća od 17. studenoga 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezu na promet – Postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice

6

1990

L 225

10

 

 

41990A0436

 

 

 

(90/436/EEZ)
Konvencija o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća

8

1996

C 026

1

 

 

41996A0331(01)

 

 

 

Konvencija o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Konvenciji o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća

23

1998

L 234

39

 

 

31998D0527

 

 

 

(98/527/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 24. srpnja 1998. o tretmanu prijevare kod plaćanja PDV-a u nacionalnim evidencijama (odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2202) (1)

56

1998

L 247

9

 

 

31998D0532

 

 

 

(98/532/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 1998. o određenim mjerama potrebnima za obavljanje aktivnosti koje se odnose na sustave komunikacija i razmjene informacija te alate za učenje jezika u okviru programa Fiscalis (Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 888/98/EZ o pokretačkom programu Zajednice za poboljšanje djelovanja neizravnih sustava oporezivanja na unutarnjem tržištu) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1866)

60

1998

L 358

105

 

 

31998L0094

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/94/EZ od 14. prosinca 1998. o izmjeni Direktive 94/4/EZ i produljenju privremenog odstupanja koje se primjenjuje na Njemačku i Austriju

62

1999

L 245

51

 

 

31999D0622

 

 

 

(1999/622/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 8. rujna 1999. o tretmanu povrata PDV-a neoporezivim i oporezivim jedinicama za njihove aktivnosti koje su oslobođene od PDV-a, za provedbu Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom, o usklađivanju obračuna bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (objavljeno pod brojem dokumenta C(1999) 2533) (1)

64

2003

L 157

38

 

 

32003L0048

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

65

2003

L 157

49

 

 

32003L0049

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica

76

2003

L 264

1

 

 

32003R1798

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1798/2003 od 7. listopada 2003. o upravnoj suradnji u području poreza na dodanu vrijednost i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 218/92

82

2004

L 157

106

 

 

32004L0076

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/76/EZ od 29. travnja 2004. o izmjenama Direktive 2003/49/EZ o omogućavanju prijelaznog razdoblja nekim državama članicama u vezi s primjenom zajedničkog sustava poreza na isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica

93

2004

L 257

7

 

 

32004D0587

 

 

 

(2004/587/EZ)
Odluka Vijeća od 19. srpnja 2004. o datumu primjene Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

95

2004

L 359

30

 

 

32004L0106

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/106/EZ od 16. studenoga 2004. o izmjeni Direktive 77/799/EEZ o međusobnoj pomoći nadležnih tijela država članica u području izravnog oporezivanja, određenih trošarina i oporezivanja premija osiguranja i Direktive 92/12/EEZ o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o držanju i prometu tih proizvoda i njihovom praćenju

96

2004

L 385

28

 

 

32004D0911

 

 

 

(2004/911/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2004. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju te pratećeg Memoranduma o razumijevanju

98

2004

L 385

30

 

 

22004A1229(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

100

2004

L 385

50

 

 

32004D0912

 

 

 

(2004/912/EZ)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2004. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o datumu primjene Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

113

2004

L 385

51

 

 

22004A1229(02)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o datumu primjene Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

114

2005

L 110

40

 

 

32005D0347

 

 

 

(2005/347/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kneževine Monako o mjerama istovrijednim onima propisanim Direktivom Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dobiti od štednje u obliku isplate kamata

118

2006

L 347

1

 

 

32006L0112

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

120

2006

L 363

129

 

 

32006L0098

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/98/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagođavanju pojedinih direktiva u području oporezivanja zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

238

2006

L 384

92

 

 

32006L0138

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/138/EZ od 19. prosinca 2006. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene aranžmana za porez na dodanu vrijednost koji se primjenjuje na usluge radio i televizijskog emitiranja i određene usluge pružene elektroničkim putem

246

2007

L 330

1

 

 

32007D1482

 

 

 

Odluka br. 1482/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o donošenju Programa Zajednice za poboljšanje funkcioniranja sustava oporezivanja na unutarnjem tržištu (Fiscalis 2013) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2235/2002/EZ

248

2007

L 346

13

 

 

32007L0075

 

 

 

Direktiva Vijeća 2007/75/EZ od 20. prosinca 2007. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ s obzirom na određene privremene odredbe o stopama poreza na dodanu vrijednost

255

2008

L 044

1

 

 

32008R0143

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 143/2008 od 12. veljače 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1798/2003 o uvođenju upravne suradnje i razmjeni informacija vezano uz pravila o mjestu pružanja usluga, posebnim programima i postupku povrata poreza na dodanu vrijednost

257

2008

L 044

11

 

 

32008L0008

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/8/EZ od 12. veljače 2008. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o mjestu pružanja usluga

263

2008

L 044

23

 

 

32008L0009

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici

275

2009

L 014

1

 

 

32009R0037

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 37/2009 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1798/2003 o upravnoj suradnji u području poreza na dodanu vrijednost kako bi se suzbila utaja poreza povezana s transakcijama unutar Zajednice

281

2009

L 014

7

 

 

32008L0117

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/117/EZ od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost kako bi se suzbila utaja poreza povezana s transakcijama unutar Zajednice

283

2009

L 116

18

 

 

32009L0047

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/47/EZ od 5. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o sniženim stopama poreza na dodanu vrijednost

286

2009

L 175

12

 

 

32009L0069

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/69/EZ od 25. lipnja 2009. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s utajom poreza povezanom s uvozom

289

2009

L 292

5

 

 

32009L0132

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. o utvrđivanju područja primjene članka 143. točaka (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe (kodificirana verzija)

291

2009

L 310

34

 

 

32009L0133

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/133/EZ od 19. listopada 2009. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenose imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica te na prijenos sjedišta SE-a ili SCE-a iz jedne države članice u drugu (kodificirana verzija)

317

2010

L 010

14

 

 

32009L0162

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/162/EU od 22. prosinca 2009. o izmjeni pojedinih odredaba Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

330

2010

L 189

1

 

 

32010L0045

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa

335

2010

L 268

1

 

 

32010R0904

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

343

2010

L 326

1

 

 

32010L0088

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja minimalne standardne stope

361

2011

L 064

1

 

 

32011L0016

 

 

 

Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ

363

2011

L 077

1

 

 

32011R0282

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

375

2012

L 029

13

 

 

32012R0079

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 79/2012 od 31. siječnja 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu pojedinih odredaba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

397

2012

L 249

3

 

 

32012R0815

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 815/2012 od 13. rujna 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

417

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top