EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0747

Neuvoston päätös (YUTP) 2024/747, annettu 23 päivänä helmikuuta 2024, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

ST/5722/2024/INIT

OJ L, 2024/747, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/747/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/747/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

L-sarja


2024/747

23.2.2024

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2024/747,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2024,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Eurooppa-neuvosto toisti 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2023 antamissaan päätelmissä tuomitsevansa jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Sota rikkoo selvästi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa. Eurooppa-neuvosto vahvisti unionin tukevan vankkumatta Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä Ukrainan luonnollista oikeutta puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan. Eurooppa-neuvosto totesi myös, että Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaa on edelleen heikennettävä muun muassa vahvistamalla pakotteita entisestään.

(3)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen on syytä hyväksyä lisää rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Neuvosto katsoo erityisesti, että 106 henkilöä ja 88 yhteisöä, jotka ovat vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista, olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

 

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1647.

Evgeniy Vladimirovich BAIKIN

(Евгений Владимирович БАЙКИН)

Tehtävä: Pääjohtaja, ”Globus”-osakeyhtiö

Syntymäaika: 11.7.1982

Syntymäpaikka: Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 623007349998

Evgeniy Baikin johtaa Globus-osakeyhtiötä, joka on erikoistunut kehittämään, tuottamaan ja käyttämään automatisoituja järjestelmiä aseiden ja puolustustarvikkeiden huoltoa ja valvontaa varten. Yritys kehittää ja valmistaa komplekseja, jotka on suunniteltu ilmakuljetteisten ohjattujen aseiden sekä ilma- ja meripuolustuksen ohjusjärjestelmien valmisteluun taistelukäyttöä varten ja niiden teknisen kunnon seuraamiseen.

Globus on osa Venäjän valtion omistamaa Tactical Missile Armament Corporation -osakeyhtiötä, joka kuuluu valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaavalle liittovaltion virastolle.

23.2.2024

 

 

 

Globus kehittää ja valmistaa Oka- ja Oka-E-1-komplekseja, jotka on suunniteltu ilmakuljetteisten ohjattujen aseiden valmisteluun taistelukäyttöä varten ja niiden teknisen kunnon seuraamiseen; automaattisia valvonta- ja testausasemia (ACIS) Buk-M1-, Buk-M2- ja Buk-M1-2-ilmapuolustusjärjestelmien sekä Kashmir-, Shtil- ja Shtil-1- merivoimien ilmapuolustusjärjestelmien teknisen kunnon seuraamista varten; ja automaattisia valvonta- ja testausasemia (ACIS) S300V- ja S-300VM -ilmapuolustusjärjestelmien teknisen kunnon seuraamista varten ja automaattisia järjestelmiä, joilla seurataan 3M-24-tuotteiden ja niiden avulla Uran-E-kompleksiin ja muihin sotilastuotteisiin tehtyjen muutosten teknistä kuntoa. Venäjä käyttää kyseisiä tuotteita hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Evgeniy Baikin tukee Globus-osakeyhtiön pääjohtajana toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän antaa myös aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

 

1648.

Igor Vladimirovich KRYLOV

(Игорь Владимирович КРЫЛОВ)

Tehtävä: Pääjohtaja, ”Region”-osakeyhtiö

Syntymäaika: 22.7.1960

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Krylov on pääjohtajana Region-osakeyhtiössä, joka on johtava venäläinen etulinjan ilmailutoimintaan tarkoitettujen ohjattujen pommien kehittäjä ja toimittaja. Region tuottaa moottoreita ja puolustusmateriaaleja meri- ja ilmailukäyttöön sekä miinojen vastatoimijärjestelmiä Venäjän puolustuministeriölle. Lisäksi Region on Tactical Missile Armament Corporation -osakeyhtiön tytäryhtiö, joka edistää merkittävästi Venäjän sotilaallisten ja puolustusvoimavarojen vahvistamista.

Sen vuoksi Igor Krylov tukee Region-osakeyhtiön pääjohtajana toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän antaa myös aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1649.

Vladimir Alekseevich SOROKIN

(Владимир Алексеевич СОРОКИН)

Tehtävä: Pääjohtaja, ”Iskra Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Kartukov”

Syntymäaika: 31.3.1958

Syntymäpaikka: Opytny, Tsivilskin piiri, Tšuvassian ASNT, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio).

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 771516409307

Vladimir Sorokin on pääjohtajana osakeyhtiössä Iskra Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Kartukov. Yhtiö on yksi kiinteillä polttoaineilla toimivien rakettimoottoreiden johtavista tuottajista. Yhtiö on kehittänyt erilaisia kiinteää polttoainetta käyttäviä kaasugeneraattoreita, joita käytetään ohjuselementtien laukaisuun, hätälaskuvälineiden vapauttamiseen ja suihkumoottorien nopeaan käynnistämiseen. Yhtiö on perustamisestaan lähtien kehittänyt ja toimittanut yli 200 kiinteää polttoainetta käyttävää moottoria Venäjän puolustusministeriölle ilmatorjunta-, ilmailu-, meri- ja avaruusohjusjärjestelmiä ja taktisia ohjusjärjestelmiä varten. Lisäksi yhtiö varmistaa, että se noudattaa aseita ja puolustustarvikkeita koskevia lupavaatimuksia ja valtion puolustusmääräyksen saamista koskevia vaatimuksia.

Iskra Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Kartukov -osakeyhtiön johtajana Vladimir Sorokin antaa sen vuoksi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1650.

Aleksey Aleksandrovich ROSHCHIN

(Алексей Александрович РОЩИН)

Tehtävä: Pääjohtaja, OJSC ”Krasnoe Znamya”

Syntymäpaikka: Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 525902365485

Aleksey Roshchin on pääjohtaja OJSC Krasnoe Znamya -yhtiössä. Yhtiö tarjoaa painettujen piirilevyjen kokoamiseen ja asentamiseen liittyviä palveluja. OJSC Krasnoe Znamya on yksi Venäjän sotilasteollisen kompleksin suurimmista yrityksistä, jotka kehittävät ja tuottavat sarjatuotantona huipputeknologian tuotteita radiotekniikka-alalle ja huipputarkkoja elektroniikkalaitteita.

Yhtiö on ollut osa Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation -yhtiötä vuodesta 2003. Yhtiö on vuodesta 2007 lähtien ollut Almaz-Antey-konsernin keskus, joka tuottaa yksi- ja kaksipuolisia ja monikerroksisia painettuja piirilevyjä, joiden kompleksisuusluokka on 4–5. Yhtiön tiedetään panneen täytäntöön Venäjän federaation puolustusministeriön määräyksiä.

Aleksey Roshchin antaa sen vuoksi OJSC Krasnoe Znamya -yhtiön pääjohtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1651.

Robert Rishatovich GALIMOV

(Роберт Ришатович ГАЛИМОB)

Tehtävä: Pääjohtaja, Serov Mechanical Plant -osakeyhtiö

Syntymäaika: 10.3.1975

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 27410781642

Robert Galimov on pääjohtajana Serov Mechanical Plant -osakeyhtiössä, joka tuottaa laitteita öljyn ja kaasun tuotantoa, geologista tutkimusta ja kaivostoimintaa varten. Serov Mechanical Plant -osakeyhtiö on erittäin tärkeä, koska se on yksi merkittävimpien venäläisten öljy-yhtiöiden, kuten Lukoilin, Gazpromneftin ja Rosneftin, johtavista öljynporaus- ja öljyntuotantolaitteiden toimittajista. Sen lisäksi, että Serov Mechanical Plant -osakeyhtiöllä on tärkeä rooli Venäjän fossiilisten polttoaineiden teollisuudessa, se valmistaa erikoistuotteita Venäjän valtion puolustusmääräysten perusteella. Tehdas valmistaa 152 mm:n kaliiperin ammuskuoria Venäjän Ukrainan vastaisessa sodassa käyttämää itseliikkuvaa Koalitsiya-SV-tykistöä varten.

Serov Mechanical Plant -osakeyhtiön pääjohtajana Robert Galimov tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1652.

Sergey Alekseevich PONOMAREV

(Сергей Алексеевич ПОНОМАРЁВ)

Tehtävä: Pääjohtaja, ”Corporation MIT” -osakeyhtiö; kenraaliluutnantti

Syntymäaika: 12.5.1954

Syntymäpaikka: Vologda, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 772972229544

Sergey Ponomarev on pääjohtajana Corporation MIT -osakeyhtiössä. Corporation MIT on venäläinen ohjusaseiden kehittäjä. Corporation MIT kehitti liikuteltavia maalta laukaistavien ohjusten järjestelmiä, joissa on kiinteää polttoainetta käyttäviä ohjattuja ballistisia ohjuksia Temp-S, Temp-2S, Pioneer, Topol, Topol-M, Yars yms. Venäjän asevoimat käyttävät yhtiön kehittämiä liikuteltavia maasta laukaistavien ballististen ohjusten komplekseja. Lisäksi Corporation MIT toteutti avunkeruukampanjan nimeltään ”MIT Helps!” auttaakseen tunnustamattomien ”Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen” sotilaita ja puolisotilaallisia joukkoja.

Corporation MIT:n pääjohtajana Sergey Ponomarev tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1653.

Oleksandr Yurievich FEDORKO

(Александр Юрьевич ФЕДОРКО)

Tehtävä: eversti

Syntymäaika: 18.12.1968

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 234703581777

Eversti Oleksandr Fedorko on Venäjän puolustusministeriöön kuuluvan 924. miehittämättömien ilma-alusten keskuksen (sotilasyksikkö 20924) päällikkö. Keskuksessa koulutetaan sotilaita miehittämättömien ilma-alusten komppanioiden muodostamiseksi läntisessä ja keskisessä sotilaspiirissä. Samalla keskus suorittaa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (Zastava, Navodchik-2, Forpost ja Orlan-10) kanssa tehtäviä sotilaallisia kokeita; kokeiden päätyttyä miehittämättömät ilma-alukset siirretään osaksi miehittämättömien ilma-alusten komppanioita. 924. miehittämättömän ilmailun keskus kouluttaa miehittämättömien ilma-alusten käyttäjiä Venäjän federaation asevoimille.

924. miehittämättömän ilmailun keskuksen (sotilasyksikkö 20924) pääjohtajana eversti Oleksandr Fedorko tukee ja panee täytäntöön toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1654.

Pavel Anatolyevich MISHUNIN

(Павел Анатольевич МИШУНИН)

Tehtävä: Venäjän federaation valtionyhtiö Aleksin Chemical Plantin pääjohtaja, Yhtenäinen Venäjä -puoleen jäsen ja Tulan alueduuman apulaisjohtaja

Syntymäaika: 7.6.1975

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 711104611065

Pavel Mishunin on pääjohtajana Venäjän federaation valtionyhtiössä Aleksin Chemical Plant, joka on venäläinen yritys, joka tuottaa erilaisia teollisuuskemikaaleja, joita käytetään ruudin ja asepanosten valmistuksessa. Aleksin Chemical Plant toimii alihankkijana valtion omistamille tehtaille, jotka valmistavat Venäjän asevoimille ruutia, patruunoita ja ammuksia. Aleksin Chemical Plant on Venäjän puolustusalalle strategisesti tärkeiden kemiallisten materiaalien merkittävä tuottaja ja toimittaja.

Sen vuoksi Pavel Mishunin Aleksin Chemical Plantin pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1655.

Alexander Nikolaevich BELYAEV

(Александр Николаевич БЕЛЯЕВ)

Tehtävä: Toimitusjohtaja ja perustaja, LLC ”SMT-iLogic”

Syntymäaika: 29.10.1966

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 782577611269

Alexander Belyaev on SMT-iLogic-yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja. SMT-iLogic tarjoaa erilaisia palveluja elektroniikan kehittämisen alalla. Yritys tarjoaa palveluja elektroniikan kehittämiseen ja valmistaa tietojen keruu- ja käsittelylaitteita. LLC STC, Venäjän asevoimia lähellä oleva Orlan-10-droonien valmistaja, saa ulkomaisia komponentteja SMT-iLogic-yritykseltä. Venäjän asevoimat käyttävät Orlan-10-drooneja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

SMT-iLogicin toimitusjohtajana ja perustajana Alexander Belyaev on vastuussa yrityksen toiminnasta ja tukee sen vuoksi toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja vakautta.

23.2.2024

1656.

Aleksandr Borisovich LIVSHITS

(Александр Борисович ЛИВШИЦ)

Tehtävä: Pääjohtaja, Venäjän federaation valtionyhtiö ”Kazan State-Owned Gunpowder Plant”

Syntymäaika: 21.5.1970

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksandr Livshits on pääjohtajana Venäjän federaation valtionyhtiössä Kazan State-Owned Gunpowder Plant (FKP KGKPZ), joka tuottaa erilaisia pyroksiliinijauheita ja -panoksia lähes kaikentyyppisiä aseita varten. FKP KGKPZ valmistaa 5,45–14,5 mm kaliiperin patruunoita kivääreihin (Kalashnikov-rynnäkkökivääreihin), kranaattien laukaisupanoksia, merikanuunojen ajopanoksia (AK-100, AK-130 ja AK-726) ja 76–152 mm kaliiperin maatykistöä (kranaatinheittimet 2S9 ja 2S12, haupitsit D-20, D-30, ML-20, 2S1, 2S3 ja 2S19). Tehtaassa tuotetaan 115 mm:n, 122 mm:n ja ennen kaikkea 125 mm:n panssarivaunuammuksia, joita käytetään Venäjän asevoimien T-64-, T-72-, T-80- ja T-90-panssarivaunuissa. FKP KGKPZ toimittaa ammuksia Venäjän asevoimille ja niiden Ukrainan sodassa käyttämiä asejärjestelmiä varten.

Sen vuoksi Aleksandr Livshits FKP KGKPZ:n pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1657.

Aleksey Gennadievich DUBONOSOV

(Алексей Геннадиевич ДУБОНОСОВ)

Tehtävä: Venäjän federaation valtionyhtiön ”Tambov Gunpowder Plantin” pääjohtaja

Syntymäaika: 31.12.1976

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 344401214508

Aleksey Dubonosov on Venäjän federaation valtionyhtiön Tambov Gunpowder Plantin pääjohtaja. Yhtiö tuottaa pyroksiliinijauheita, joita käytetään monenlaisissa Venäjän asevoimien käyttämissä ampumatarvikkeissa. Tehtaassa valmistetaan pyroksiliinijauheita monenlaisiin ampumatarvikkeisiin. Näitä ovat muun muassa 7,62 mm:n patruunat ja kranaatit Kalashnikov-kivääreitä varten, 125 mm:n ammukset T-90-taistelupanssarivaunuja varten sekä tykistöammukset tykistö- ja haupitsiyksiköitä varten (2S3 Akatsiya, 2S19 Msta-S, Msta-B ja 2S5 Hyacinth). Tambov Gunpowder Plantin omistaa venäläinen puolustusalan monialayritys Rostec State Corporation. Tehdas toimii strategisesti merkittävällä sotilasteollisuuden alalla, ja se on pystynyt lisäämään tuotantokapasiteettiaan Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana.

Sen vuoksi Aleksey Dubonosov Tambov Gunpowder Plantin pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1658.

Sergey Anatolyevich LUKIN

(Сергей Анатольевич ЛУКИН)

Tehtävä: Tula Cartridge Plant -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 17.9.1983

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 710606343114

Sergey Lukin on venäläisen Tula Cartridge Plant -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys valmistaa ja jakelee patruunoita erilaisia Venäjän asevoimien käyttämiä aseita varten. Tehdas on johtava ampumatarvikkeiden toimittaja Venäjän lainvalvontaviranomaisille, mukaan lukien kansalliskaarti ja sisäministeriö. Tula Cartridge Plant tarjoaa monenlaisia ja monen eri kaliiperin patruunoita Venäjän asevoimien käyttöön. Tehdas toimii strategisesti merkittävällä sotilasteollisuuden alalla, ja sen toiminta parantaa suoraan Venäjän sotilaallisia taisteluvoimavaroja.

Sen vuoksi Sergey Lukin Tula Cartridge Plantin pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1659.

Eduard Borisovich EPISHIN

(Эдуард Борисович ЕПИШИН)

Tehtävä: ”Avangard” -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 13.3.1971

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 591100011256

Eduard Epishin on Avangard-osakeyhtiön pääjohtaja. Avangard on venäläinen suurikokoisten lasikuitutuotteiden sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaja. Se on osa Venäjän suurimpiin raketteja valmistaviin holdingyhtiöihin kuuluvaa MIC NPO Mashinostroyenia -osakeyhtiötä, joka puolestaan on osa Tactical Missile Armament Corporation -osakeyhtiötä. Avangard-osakeyhtiö osallistuu sellaisten panssaroitujen ajoneuvojen ja ohjusten tuotantoon, joita Venäjän asevoimat käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Eduard Epishin tukee Avangard-osakeyhtiön pääjohtajana toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän antaa myös aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1660.

Elena Sergeevna IVANOVA

(Елена Сергеевна ИВАНОВА)

Tehtävä: Pääjohtaja, ”Central Research Institute of Materials Named After D. I. Mendeleev” -osakeyhtiö

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 781706429812

Elena Ivanova on ylempi johtohenkilö venäläisessä sotateollisuuskompleksiyrityksessä Central Research Institute of Materials Named After D.I. Mendeleev, joka valvoo sotilasteknologian tutkimusta ja kehittämistä ja omistaa useita tuotantolaitoksia, joilla on keskeinen rooli tällaisten teknologioiden käyttöönotossa erityisesti Ukrainan alueella tapahtuvissa taisteluoperaatioissa. Elena Ivanova on henkilökohtaisesti työskennellyt hankkeissa ja johtanut hankkeita, joilla on tehty parannuksia sotilaskalustoon, mukaan lukien SU-57-taisteluhävittäjä, T-14-panssarivaunu, 2A46M-kanuuna ja itseohjautuva 2S35-tykistö.

Sen vuoksi Elena Ivanova tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa tehtävässään aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1661.

Rinat Munzirovich NIGMATDINOV

(Ринат Мунзирович НИГМАТДИНОВ)

Tehtävä: Saratov Radio Instrument Plant -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika:11.4.1979

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 580203237828

Rinat Nigmatdinov on Saratov Radio Instrument Plant -osakeyhtiön pääjohtaja.

Saratov Radio Instrument Plant on yksi johtavista yrityksistä, jotka tuottavat nykyaikaisia tarkkailu- ja kohteenosoitusjärjestelmiä Venäjän laivastoa varten. Laitos on osa Granit-Electron Concernia, josta tuli vuonna 2018 osa Tactical Missile Armament Corporationia.

Yhtiö kehittää ja valmistaa liikkuvia (MYS-M1E) ja kiinteitä (MR-10M1E) rannikkotutkia, joiden tarkoituksena on havaita pinta-aluksia ja pienikokoisia suurinopeuksisia kohteita sekä määrittää niiden koordinaatit ja kansallisuus.

Sen vuoksi Rinat Nigmatdinov Saratov Radio Instrument Plantin pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1662.

Nikolai Anatolievich GUSEV

(Николай Анатольевич ГУСЕВ)

Tehtävä: ”State Design Bureau ’Vympel’ named after I.I. Toropov” -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 13.12.1956

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 772647099114

Nikolai Gusev on ”State Design Bureau ’Vympel’ named after I.I. Toropov” -osakeyhtiön pääjohtaja. Yhtiö on johtava venäläinen ohjusten valmistaja. ”State Design Bureau ’Vympel’ named after I.I. Toropov” valmistaa ilmasta laukaistavia pinta- ja ilmamaaleihin kohdistuvia ohjuksia, ohjuksia maalla ja merellä käytettäviä ilmatorjuntajärjestelmiä varten, laukaisulaitteita ja katapultteja ilmakuljetteisia ohjuksia varten sekä pommikoneiden aseistusta ja ilma-alusten rakettiyksiköitä kannattelevia tukirakenteita. a,

Sen vuoksi Nikolai Gusev “State Design Bureau ‘Vympel’ named after I.I. Toropov” -yhtiön pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1663.

Vitaly Yurievich KUZMENKO

(Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО)

Tehtävä: ”163 Armor Repair Plant” -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 22.1.1971

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 366510784303

Vitaly Kuzmenko on 163 Armor Repair Plant -osakeyhtiön pääjohtaja. 163 Armor Repair Plantin päätoimialana on T-72-panssarivaunujen ja maalla ja merellä kulkevien jalkaväen BMP-2-taisteluajoneuvojen huolto. Tehdas on osa Rostecin High Precision Systems -holdingyhtiötä. Venäjän armeija käyttää erilaisia jalkaväen BMP-2-taisteluajoneuvoja ja T-72-panssarivaunuja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. 163 Armor Repair Plant huolsi ennätysmäärän BMP-2-taisteluajoneuvoja vuonna 2023.

Sen vuoksi Vitaly Kuzmenko 163 Armor Repair Plantin pääjohtajana tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1664.

Artem Vladimirovich ZHOGA

alias

Artyom Vladimirovich ZHOGA

(Артём Владимирович ЖОГА)

Tehtävä: ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” puheenjohtaja

Sparta-pataljoonan entinen komentaja

Syntymäaika: 18.1.1975

Syntymäpaikka: Širokiy, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Artem Zhoga on ollut ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” puheenjohtaja 20. syyskuuta 2023 alkaen. Toukokuusta 2022 joulukuuhun 2023 hän oli Sparta-pataljoonan komentaja; Sparta-pataljoona on aseistettu separatistiryhmä, joka on aktiivisesti tukenut toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1665.

Valentina Vasilyevna LAVRIK

(venäjäksi: Валентина Васильевна ЛАВРИК;

ukrainaksi: Валентина Василiвна ЛАВРИК)

Tehtävä: ”Krimin tasavallan opetus-, tiede- ja nuorisoministeri”

Syntymäaika: 25.2.1969

Syntymäpaikka: Khomenky, Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Valentina Lavrik on ollut ”Krimin tasavallan opetus-, tiede- ja nuorisoministeri” joulukuusta 2019 alkaen. Tässä tehtävässä hän valvoo viime kädessä ukrainalaisten lasten koulutusjärjestelmän militarisointia laittomasti liitetyllä Krimin alueella sekä ukrainan kielen ja kulttuurin tukahduttamista tällaisten lasten osalta.

Venäjän Ukrainaa vastaan vuodesta 2022 käymän hyökkäyssodan aikana hän on ollut vastuussa lasten siirtojen koordinoinnista ja valvonnasta laittomasti miehitetyiltä Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilta Krimillä sijaitseville leireille. Osa lapsista, jotka menivät kyseisille leireille vanhempiensa suostumuksella, ei ole saanut palata Ukrainaan heidän ukrainalaismielisten näkemystensä vuoksi.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1666.

Vladimir Vitalyevich BOBKOV

(venäjäksi: Владимир Витальевич БОБКОВ;

ukrainaksi: Володимир Вiталiйович БОБКОВ)

Tehtävä: ”Krimin tasavallan valtioneuvoston” jäsen

Syntymäaika: 1.3.1980

Syntymäpaikka: Krasnoznamenka, Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Vladimir Bobkov on ollut Yhtenäinen Venäjä -puolueen ”Krimin tasavallan alueellisen poliittisen neuvoston puheenjohtajiston” jäsen ja ”Krimin tasavallan valtioneuvoston” jäsen syyskuusta 2019 alkaen. Hän valvoo ja tukee politiikkoja, joilla pyritään panemaan täytäntöön Venäjän federaation lainsäädäntö laittomasti liitetyllä Krimin alueella, kielipolitiikka mukaan lukien. Hän on myös kannattanut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1667.

Alexey Gennadyevich DYUMIN

(Алексей Геннадьевич ДЮМИН)

Tehtävä: Tulan alueen kuvernööri

Syntymäaika: 28.8.1972

Syntymäpaikka: Kursk, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Dyumin on ollut Tulan alueen kuvernööri vuodesta 2016. Aiemmin hän johti Venäjän asevoimien erikoisjoukkoja ja valvoi Krimin liittämistä vuonna 2014.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan yhteydessä hän on henkilökohtaisesti valvonut sotilaiden liikekannallepanoa Tulan alueella, ollut mukana miehittämättömien ilma-alusten koulun perustamisessa Ukrainassa toteutettaviin operaatioihin osallistuvia varten ja ottanut käyttöön tukitoimenpiteitä miehittämättömien ilma-alusten tuotantoa varten Tulan alueen puolustusteollisuudessa.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1668.

Arkady Yurievich ROMANOV

(Аркадий Юрьевич РОМАНОВ)

(Аркадiй Юрiйович РОМАНОВ)

Tehtävä: Venäjän merivoimien Mustanmeren laivaston apulaiskomentaja

Vara-amiraali

Syntymäaika: 8.4.1969

Syntymäpaikka: Moskova, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vara-amiraali Arkady Romanov on ollut lokakuusta 2021 alkaen Venäjän asevoimien eteläisen sotilasalueen alaisuudessa olevan Venäjän merivoimien Mustanmeren laivaston apulaiskomentaja ja osallistunut Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1669.

Andrey Anatolievich ALEKSEYENKO

(venäjäksi: Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО;

ukrainaksi: Андрiй Анатолiйович АЛЕКСЕЄНКО)

Tehtävä: ”Hersonin sotilas- ja siviilihallinnon puheenjohtaja”

Syntymäaika: 23.4.1978

Syntymäpaikka: Novopokrovskaja, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Alekseyenko on ollut ”Hersonin sotilas- ja siviilihallinnon puheenjohtaja”25. marraskuuta 2022 alkaen. Hän on toiminut tässä tehtävässä ilman Ukrainan viranomaisten suostumusta Hersonin alueen laittomasti miehitetyillä alueilla ja toteuttaa Venäjän federaation virallista politiikkaa alueella.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1670.

Alla Viktorovna BARKHATNOVA

(venäjäksi: Алла Викторовна БАРХАТНОВА;

ukrainaksi: Алла Вiкторiвна БАРХАТНОВА)

Tehtävä: Hersonin alueen ”työ- ja sosiaaliministeri”

Syntymäaika: 25.9.1973

Syntymäpaikka: Kalinino, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Alla Barkhatnova on ollut Hersonin alueen ”työ- ja sosiaaliministeri”25. lokakuuta 2023 alkaen. Hän on vastuussa niiden Hersonin alueiden, jotka eivät ole Ukrainan hallinnassa, Venäjän federaatioon integroinnin valvonnasta toteuttamalla Venäjän sosiaalipoliittisia toimenpiteitä ja aloitteita. Hän on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomiin karkotuksiin ja uudelleenkoulutukseen, myös heidän karkottamiseensa Venäjälle.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1671.

Artysh Mikhailovich SAT

(venäjäksi: Артыш Михайлович CАТ;

ukrainaksi: Артиш Михайлович САТ)

Tehtävä: Hersonin alueen ”vt. terveysministeri”

Syntymäaika: 9.2.1983

Syntymäpaikka: Tuvan autonominen SNT, Neuvostoliitto (nykyinen Tuvan tasavalta, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Artysh Sat on ollut Hersonin alueen ”vt. terveysministeri”28. maaliskuuta 2023 alkaen. Hän on toiminut tässä tehtävässä ilman Ukrainan viranomaisten suostumusta Hersonin alueen laittomasti miehitetyillä alueilla ja toteuttaa Venäjän federaation virallista politiikkaa alueella.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1672.

Aleksei Sergeevich GALCHENKOV

(venäjäksi: Алексей Сергеевич ГАЛЧЕНКОВ;

ukrainaksi: Олексiй Сергiйович ГАЛЧЕНКОВ)

Tehtävä: Hersonin alueen ”opetusministeri”

Syntymäaika: 18.4.1987

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Galchenkov on ollut Hersonin alueen ”opetusministeri”8. marraskuuta 2023 alkaen. Hän on toiminut tässä tehtävässä ilman Ukrainan viranomaisten suostumusta Hersonin alueen laittomasti miehitetyillä alueilla ja toteuttaa Venäjän federaation virallista politiikkaa alueella.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1673.

Yevhen Oleksandrovich BRYKOV

alias

Yevgeny Alexandrovich BRYKOV

(venäjäksi: Евгений Александрович БРЫКОВ;

ukrainaksi: Євген Олександрович БРИКОВ)

Tehtävä: Hersonin alueen ”tiedotuspolitiikasta vastaava ministeri”

Syntymäaika: 21.5.1988

Syntymäpaikka: Herson, Neuvostoliitto (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Yevhen Brykov on ollut Hersonin alueen ”tiedotuspolitiikasta vastaava ministeri”22. joulukuuta 2022 alkaen. Hän on toiminut tässä tehtävässä ilman Ukrainan viranomaisten suostumusta Hersonin alueen laittomasti miehitetyillä alueilla ja toteuttaa Venäjän federaation virallista politiikkaa alueella.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1674.

Semyon Aleksejevitš MASHKAUTSAN

alias

Salah MASHKAUTSAN

(Семен Алексеевич МАШКАУЦАН

alias

Салах Алексеевич МАШКАУЦАН)

Tehtävä: Hersonin alueen ”hallituksen varapääministeri” ja ”teollisuusministeri”

Syntymäaika: 2.3.1990

Syntymäpaikka: Tšeljabinsk, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Semyon Mashkautsan on ollut Hersonin alueen ”hallituksen varapääministeri” ja ”teollisuusministeri”18. elokuuta 2022 alkaen. Hän on toiminut tässä tehtävässä ilman Ukrainan viranomaisten suostumusta Hersonin alueen laittomasti miehitetyillä alueilla ja toteuttaa Venäjän federaation virallista politiikkaa alueella.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1675.

Igor Vladimirovich ASTRANIN

(venäjäksi: Игорь Владимирович АСТРАНИН;

ukrainaksi: Iгор Володимирович АСТРАНIН)

Tehtävä: Hersonin alueen ”nuorisopolitiikasta vastaava ministeri”

Syntymäaika: 15.6.1991

Syntymäpaikka: Astrahan, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Astranin on ollut Hersonin alueen ”nuorisopolitiikasta vastaava ministeri”9. elokuuta 2023 alkaen. Hän on toiminut tässä tehtävässä ilman Ukrainan viranomaisten suostumusta Hersonin alueen laittomasti miehitetyillä alueilla ja toteuttaa Venäjän federaation virallista politiikkaa alueella.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1676.

Grigory Alexandrovich GUROV

(Григорий Александрович ГУРОВ)

Tehtävä: Yleisvenäläisen julkisvaltiollisen lasten- ja nuorisoliikkeen ”Movement of the First” johtokunnan puheenjohtaja

Syntymäaika: 31.10.1985

Syntymäpaikka: Stavropol, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Grigory Gurov on ollut Venäjän valtiojohtoisen nuorisojärjestön ”Movement of the First” johtokunnan puheenjohtaja 16. joulukuuta 2022 alkaen. Järjestö perustettiin Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin aloitteesta tarjoamaan 6–18-vuotiaille lapsille koulutustoimintaa – myös luonteeltaan sotilaallista koulutusta – ”Venäjän perinteisten henkisten ja moraalisten tavoitteiden” pohjalta. Liikkeen jäseninä olevat lapset tapaavat sotilaita, jotka ovat taistelleet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa, lähettävät kortteja ja tukikirjeitä sotilaille sekä valmistelevat myös taisteluissa käytettäviä laitteita ja oppivat käsittelemään drooneja. Lisäksi liike on järjestänyt lapsille sotapelejä, jotka jäljittelevät ja simuloivat taistelutilanteita.

Näitä toimia toteutetaan kaikilla Venäjän alueilla sekä laittomasti liitetyllä Krimillä ja Ukrainan laittomasti miehitetyillä Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilla. Liike uudelleenkouluttaa näin ollen eri ohjelmiensa kautta ukrainalaisia lapsia, myös Venäjälle laittomasti karkotettuja lapsia.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1677.

Alexander Vladimirovich IVANOV

(Александр Владимирович ИВАНОВ)

Tehtävä: VMP Avitekin (alias Vyatka Machine-Building Enterprise Avitek) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 4.1.1959

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 773100938456

Alexander Ivanov on VMP Avitek (alias Vyatka Machine-Building Enterprise Avitek) -osakeyhtiön johtaja. VMP Avitek on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ja tuottaa Venäjän asevoimien käyttämiä ohjattavia ilmatorjuntaohjuksia. Lisäksi VMP Avitek kehittää ja tuottaa heittoistuimia Venäjän asevoimien käyttämiin taisteluhävittäjiin. VMP Avitek on erityisesti osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi VMP Avitekin johtajana Alexander Ivanov antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Alexander Ivanov on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1678.

Vladimir Alexandrovich BOBROV

(Владимир Александрович БОБРОВ)

Tehtävä: MG-Flot LLC:n johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 253902099914

Vladimir Bobrov MG-Flot-yrityksen (aiemmin TransMorFlot LLC) johtaja. MG-Flot on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Se on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten MG-Flotin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Lisäksi MG-Flotin omistamat alukset ovat osallistuneet aseiden toimittamiseen Iranista Venäjälle ja tukeneet näin Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan.

Sen vuoksi MG-Flotin johtajana Vladimir Bobrov antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1679.

Vladimir Egorovich ZAITSEV

alias

Vladimir Yegorovich ZAYTSEV

(Владимир Егорович ЗАЙЦЕВ)

Tehtävä: VNIIRT (alias All-Russian Research Institute of Radio Engineering) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 504790126749

Vladimir Zaitsev on VNIIRT (alias All-Russian Research Institute of Radio Engineering) -osakeyhtiön johtaja. VNIIRT on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää tutkajärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön, mukaan lukien venäläisessä Pantsir-S1-ohjusjärjestelmässä käytettävät tutkajärjestelmät. Lisäksi VNIIRT on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi VNIIRT:n johtajana Vladimir Zaitsev antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Vladimir Zaitsev on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1680.

Vladimir Ivanovich SHASTIN

(Владимир Иванович ШАСТИН)

Tehtävä: Azia Shipping Company LLC:n johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 253606386404

Vladimir Shastin on Azia Shipping Company -yrityksen johtaja. Azia Shipping Company on venäläinen varustamo, joka antaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Azia Shipping Company on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Azia Shipping Companyn kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Azia Shipping Companyn johtajana Vladimir Shastin antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1681.

Sergei Sergeevich CHURIN

alias

Sergey CHURIN

(Сергей Сергеевич ЧУРИН)

Tehtävä: UMZ-osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 12.4.1967

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 602706229177

Sergei Churin on UMZ (alias Ulyansk Mechanical Plant) -osakeyhtiön johtaja. UMZ on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ohjusjärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämä Buk-M2 ohjusjärjestelmä. Lisäksi UMZ on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi UMZ:n johtajana Sergei Churin antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Sergei Churin on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1682.

Sergei Valentinovich PETROV

alias

Sergey Valentinovich PETROV

(Сергей Валентинович ПЕТРОВ)

Tehtävä: PSV Technologies LLC:n toimitusjohtaja ja omistaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 26.4.1961

Syntymäpaikka: Venäjä

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 771876721575

Sergei Petrov on PSV Technologies -yrityksen toimitusjohtaja ja omistaja. PSV Technologies on venäläinen yhteisö, joka harjoittaa huipputeknologian tuotteiden hankintaa Venäjän federaation hallituksen puolesta. Se on toimittajana vähintään kymmenessä Venäjän hallituksen kanssa tehdyssä sopimuksessa, joihin kuuluu Venäjän sotateolliseen kompleksiin kuuluvien johtavien valtio-omisteisten asevalmistajien kanssa tehtyjä sopimuksia. PSV Technologies osallistuu erityisesti pakotteiden kohteena olevien kaksikäyttö- ja sotilastuotteiden hankintaan Euroopan unionista venäläisten valtio-omisteisten asevalmistajien puolesta.

Sen vuoksi PSV Technologies toimitusjohtajana ja omistajana Sergei Petrov antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1683.

Mikhail Alekseevich IVANCHIKHIN

(Михаил Алексеевич ИВАНЧИХИН)

Tehtävä: MNII Agat (alias Moscow Research Institute Agat) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 501304253418

Mikhail Ivanchikhin on MNII Agat (alias Moscow Research Institute Agat) -osakeyhtiön johtaja. MNII Agat on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ja tuottaa Venäjän asevoimien käyttämiä ohjattuja ohjuksia varten tutkalähetin-vastaanottimia, mukaan lukien ”aktiivinen tutkahakupää 9B-1103M-350”, jota käytetään Venäjän ilmataistelu- ja ilmatorjuntaohjuksissa. Lisäksi MNII Agat on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi Mikhail Ivanchikhin antaa MNII Agatin johtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Mikhail Ivanchikhin on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1684.

Mikhail Valentinovich LUKYANOV

(Михаил Валентинович ЛУКЬЯНОВ)

Tehtävä: Oboronlogistics LLC:n johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 773384195360

Mikhail Lukyanov on Oboronlogistics-osakeyhtiön johtaja. Oboronlogistics on varustamo, joka on perustettu Venäjän puolustusministeriön alaisuuteen. Yritys tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Se on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Oboronlogisticsin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Mikhail Lukyanov antaa Oboronlogisticsin johtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1685.

Nadezhda Alexandrovna RESHETNEVA

(Надежда Александровна РЕШЕТНЕВА)

Tehtävä: Sovfracht-osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 18.9.1968

Syntymäpaikka: Dnipropetrovsk, Neuvostoliitto

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 772200240825

Nadezhda Reshetneva on Sovfracht-osakeyhtiön johtaja. Sovfracht on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Se toimii keskeisenä solmukohtana sotilaskuljetusverkostoissa, joissa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Sovfrachtin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Nadezhda Reshetneva antaa Sovfrachtin johtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1686.

Nikolai Anatolievich PANKOV

(Николай Анатольевич ПАНЬКОВ)

Tehtävä: Marine Trans Shipping LLC:n toimitusjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 301803080162

Nikolai Pankov on Marine Trans Shipping -osakeyhtiön toimitusjohtaja. Marine Trans Shipping on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Marine Trans Shipping on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Marine Trans Shippingin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Nikolai Pankov antaa Marine Trans Shippingin toimitusjohtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1687.

Alexey Yurievich BRAGIN

(Алексей Юрьевич БРАГИН)

Tehtävä: RIRV (Russian Institute of Radio Navigation and Time) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 780615807818

Alexey Bragin on RIRV (Russian Institute of Radio Navigation and Time) osakeyhtiön johtaja. RIRV on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää navigointilaitteita venäläistä GLONASS-järjestelmää varten. Venäjän asevoimat käyttävät järjestelmää Ukrainan siviili- ja sotilasinfrastruktuuriin kohdistettavissa täsmäiskuissa. Lisäksi RIRV on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi RIRV:n johtajana Alexey Bragin antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Alexey Bragin on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1688.

Nikolay Borisovich MEDUNITSIN

alias

Nikolai Borisovich MEDUNITSIN

(Николай Борисович МЕДУНИЦИН)

Tehtävä: NIIP (Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 31.10.1961

Syntymäpaikka: Uhta, Komin tasavalta, Venäjän federaatio

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 501303228112

Nikolai Medunitsin on NIIP (Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design) -osakeyhtiön johtaja. NIIP on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö. NIIP valmistaa keskipitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmiä Venäjän maavoimille, mukaan lukien Buk-M1-, Buk-M2E- ja Buk-M1-2-ohjusjärjestelmät, sekä aseiden hallintajärjestelmiä ja lentokonetutkia hävittäjiin, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämiin MiG-31-, Su-27-, Su-33-, Su-30MKK-, Su-30MK2-, Su-30MKI-, Su-27SM- ja Su-35-ilma-aluksiin. Lisäksi NIIP on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi NIIP:n johtajana Nikolai Medunitsin antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Nikolai Medunitsin on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1689.

Gennady Valentinovich SVETLOV

(Геннадий Валентинович СВЕТЛОВ)

Tehtävä: RPTP Granit (Ryazan Production and Technical Enterprise Granit) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 12.1.1958

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 503613509290

Gennady Svetlov on RPTP Granit (Ryazan Production and Technical Enterprise Granit) -osakeyhtiön johtaja. RPTP Granit on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka huoltaa ja testaa asejärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämät S-400 Triumf- ja S-300-ohjusjärjestelmät. Lisäksi RPTP Granit on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi Gennady Svetlov antaa RPTP Granitin johtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Gennady Valentinovich Svetlov on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1690.

Igor Yurievich MAKUSHEV

(Игорь Юрьевич МАКУШЕВ)

Tehtävä: MAK Vympel -osakeyhtiön johtaja; Venäjän federaation asevoimien kenraaliluutnantti; Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan apulaispäällikkö; Venäjän federaation puolustusministeriön sotilaslääkintäpääosaston sotatieteellisen komitean puheenjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Syntymäaika: 6.8.1964

Syntymäpaikka: Petropavlovsk-Kamtšatski, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 690706813266

Igor Makushev on Venäjän asevoimien korkea-arvoinen upseeri ja MAK Vympel -osakeyhtiön johtaja. MAK Vympel (Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää Venäjän asevoimien käyttämiä ballististen ohjusten torjuntajärjestelmiä ja avaruushallintajärjestelmiä. Lisäksi MAK Vympel on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi MAK Vympelin johtajana ja Venäjän asevoimien korkea-arvoisena upseerina Igor Makushev antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Igor Makushev on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1691.

Svetlana Vladimirovna SAVELYEVA

(Светлана Владимировна САВЕЛЬЕВА)

Tehtävä: M Leasing LLC:n toimitusjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 771552332201

Svetlana Savelyeva on M Leasing -osakeyhtiön toimitusjohtaja. M Leasing on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Se on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten M Leasingin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi M Leasingin toimitusjohtajana Svetlana Savelyeva antaa aineellista tukea ja hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1692.

Vasily Nikolaevich SHUPRANOV

alias

Vasiliy Nikolayevich SHUPRANOV

(Василий Николаевич ШУПРАНОВ)

Tehtävä: NMZ (Nizhny Novgorod Machine-Building Plant) -osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 30.3.1957

Syntymäpaikka: Meženinin kylä, Klimavitšyn piiri, Mahiljoun alue, Valko-Venäjän tasavalta

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 525608742548

Vasily Shupranov on NMZ (Nizhny Novgorod Machine-Building Plant) -osakeyhtiön johtaja. NMZ on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää tykistöjärjestelmiä ja ohjusjärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämät S-300-ilmatorjuntajärjestelmät. Lisäksi NMZ on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi NMZ:n johtajana Vasily Shupranov antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Vasily Shupranov on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1693.

Alexander Georgievich LEONOV

(Александр Георгиевич ЛЕОНОВ)

Tehtävä: Mashinostroyeniya-osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 26.2.1952

Syntymäpaikka: Moršansk, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 504101219706

Alexander Leonov on Mashinostroyeniya-osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys valmistaa P-800 Oniks (Onyx) -ohjuksia, joita Venäjän asevoimat käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Tehtävässään Alexander Leonov tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän on myös yhteydessä Mashinostroyeniya-osakeyhtiöön.

23.2.2024

1694.

Alexander Evgenievich REZNIK

(Александр Евгеньевич РЕЗНИК)

Tehtävä: Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 1976

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 645303859610

Alexander Reznik on Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” -osakeyhtiön pääjohtaja. Se on sotateollinen yritys, joka tuottaa erilaisia komponentteja ja välineitä Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassa käytettäviä aseita varten. Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” on Tactical Missiles Corporationiin kuuluvan Concern Granit-Electronin tytäryhtiö.

Tehtävässään Alexander Reznik tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän on myös yhteydessä Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” -osakeyhtiöön, Concern Granit-Electroniin ja Tactical Missiles Corporationiin.

23.2.2024

1695.

Alexander Yurievich ZVEREV

(Александр Юрьевич ЗВЕРЕВ)

Tehtävä: Zavod Dagdizel -osakeyhtiön toimitusjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 121519603488

Alexander Zverev on Zavod Dagdizel -osakeyhtiön toimitusjohtaja. Se on sotateollinen yritys, joka kehittää ja tuottaa Venäjän laivastolle vedenalaisia aseita, jota käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Se on Tactical Missiles Corporationiin kuuluvan MPO-Gidropriborin tytäryhtiö.

Tehtävässään Alexander Zverev tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän on myös yhteydessä Zavod Dagdizeliin, MPO-Gidropriboriin ja Tactical Missiles Corporationiin.

23.2.2024

1696.

Andrei Nikolaevich IVASHKIN

(Андрей Николаевич ИВАШКИН)

Tehtävä: Central Design Bureau of Automatics -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 17.8.1966

Syntymäpaikka: valtion maatila ”Severo-Lubinsky”, Ljubinskin piiri, Omskin alue, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 550102218033

Andrei Ivashkin on Central Design Bureau of Automatics (TsKBA) -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys suunnittelee ja valmistaa komponentteja Kh-31P-ohjuksia varten; Venäjän asevoimat käyttää näitä ohjuksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Asemassaan Andrei Ivashkin tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän on myös yhteydessä Central Design Bureau of Automaticsiin.

23.2.2024

1697.

Igor Borisovich PONOMAREV

(Игорь Борисович ПОНОМАРЕВ)

Tehtävä: Concern Granit-Electron -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 30.10.1964

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 772631515680

Igor Ponomarev on Concern Granit-Electron -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys valmistaa automaattiohjausjärjestelmiä P-800 Oniks (Yakhont) -ohjuksia varten; Venäjän asevoimat käyttää näitä ohjuksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Igor Ponomarev tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän on myös yhteydessä Concern Granit-Electroniin.

23.2.2024

1798.

Vladimir Georgievich PETRUSHENKO

(Владимир Георгиевич ПЕТРУШЕНКО)

Tehtävä: Design Bureau of Mechanical Engineering -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 4.4.1950

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 290201375179

Vladimir Petrushenko on sotateollisen yrityksen Design Bureau of Mechanical Engineeringin pääjohtaja. Yritys kehittää aseita Venäjän asevoimille. Design Bureau of Mechanical Engineering -osakeyhtiö on Bal-ohjusjärjestelmän johtava kehittäjä; Venäjän asevoimat käyttää tätä ohjusjärjestelmää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Asemassaan Vladimir Petrushenko tukee ja toteuttaa toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Hän on myös yhteydessä Design Bureau of Mechanical Engineeringiin ja Tactical Missiles Corporationiin.

23.2.2024

1799.

Igor Yurievich AFANASYEV

(Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ)

Tehtävä: NPO Elektromashina -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 7.9.1968

Syntymäpaikka: Moskova, Neuvostoliitto (nykyinen venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Afanasyev on NPO Elektromashina -osakeyhtiön pääjohtaja.

NPO Elektromashina toimittaa sähkölaitteita käytettäväksi erityyppisissä venäläisissä aseissa, joita Venäjän asevoimat käyttää Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, kuten KamAZ Typhoon, T-72, T-90, BMP-3 ja Gibka-järjestelmä. Asemassaan NPO Elektromashinan pääjohtajana Igor Yurievich Afanasyev toimittaa Venäjän puolustusministeriön tekemiä tilauksia.

Sen vuoksi Igor Afanasyev tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa tehtävässään aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1700.

Yuri Konstantinovich ISAEV

(Юрий Константинович ИСАЕВ)

Tehtävä: ”Arzamas Scientific Production Enterprise ‘TEMP-AVIA’” -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 1975

Syntymäpaikka: Arzamas

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Yuri Isaev on venäläisen sotateollisen yrityksen Temp-Avian pääjohtaja. Yritys on erikoistunut valmistamaan navigointi- ja automaattiohjausjärjestelmiä, inertiaohjausjärjestelmiä, inertiamittauslaitteita, gyrovakaimia, primäärisiä tietoantureita, keinohorisontteja ja integroituja varanavigointilaitejärjestelmiä. Sopimuspuolia ovat muut venäläiset sotilasteolliset yritykset ja Venäjän hallitus. Temp-Avia valmistaa erityisesti perustavanlaatuista keinohorisonttia AGB-96, jota käytetään Mi-8-helikoptereissa, joita Venäjän asevoimat käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Yuri Isaev tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1701.

Eduard Georgievich BAZHENOV

(Эдуард Георгиевич БАЖЕНОВ)

Tehtävä: Special Design Bureau Turbina -osakeyhtiön pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 450113145320

Eduard Bazhenov on venäläisen sotateollisen yrityksen SDB Turbina -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys valmistaa käyttövoimaratkaisuja, joita muut venäläiset sotateolliset yritykset käyttävät valtion puolustusmääräysten täyttämiseen. SDB Turbina -osakeyhtiö valmistaa kaasuturbiineja MSTA-S-haupitseihin, joita Venäjän federaation asevoimat käyttävät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Eduard Bazhenov tukee asemassaan toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1702.

Dmitry Alexandrovich SKOROPUPOV

(Дмитрий Александрович СКОРОПУПОВ)

Tehtävä: Uralcryomash -osakeyhtiön pääjohtaja; Nižni Tagilin kaupungin duuman edustaja

Syntymäaika: 24.12.1972

Syntymäpaikka: Nižni Tagil, Sverdlovskin alue, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Skoropupov on Uralcryomash-osakeyhtiön pääjohtaja. Uralcryomash toimii alihankkijana Venäjän federaation puolustusministeriölle Venäjän puolustusmääräyksen mukaisesti. Yritys toimittaa naftaleenin- ja hapenkuljetusratkaisuja valtionyritys Roscosmosin Vostotšnyin kosmodromille. Vostotšnyin kosmodromilta laukaistavien satelliittien avulla Venäjän armeija tunnistaa kohteita Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Lisäksi Nižni Tagilin kaupungin duuman pitkäaikaisena edustajana hän tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan tarjoamalla humanitaarista apua "Donetskin kansantasavallalle" ja "Luhanskin kansantasavallalle".

Sen vuoksi Dmitry Skoropupov tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1703.

Andrey Leonidovich TERLIKOV

(Андрей Леонидович ТЕРЛИКОВ)

Tehtävä: ”UKBTM” -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 22.2.1962

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrey Terlikov on “UKBTM”-osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys kehittää ja päivittää Venäjän federaation asevoimille T-72- ja T-90-panssarivaunuja, joita käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Andrey Terlikov tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1704.

Boris Yakovlevich VOLOGDIN

(Борис Яковлевич ВОЛОГДИН)

Tehtävä: Tomsk Electrotechnical Plant -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 22.7.1955

Syntymäpaikka: Alijan kylä, Tšitan alue, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Boris Vologdin on Tomsk Electrotechnical Plant -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys on Venäjän federaation asevoimien varustetoimittaja. Tomsk Electrotechnical Plant päivittää T-90-panssarivaunuja yhdessä emoyhtiönsä Uralvagonzavodin kanssa ja sen johdolla.

Sen vuoksi Boris Vologdin tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1705.

Igor Akhmedovich BEKBULATOV

(Игорь Ахмедович БЕКБУЛАТОВ)

Tehtävä: Corporation “Proekt-technika”:n pääjohtaja

Sukupuoli: mies

Igor Bekbulatov on venäläisen sotateollisen yrityksen Corporation Proekt-technikan pääjohtaja. Yritys valmistaa venäjän asevoimien hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan käyttämiä erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, kuten MTP-A2.7 ja MTP-A2.1.

Sen vuoksi Igor Bekbulatov tukee asemassaan toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1706.

Valentina Frantsevna KAMYNINA

(ukrainaksi: Валентина Францiвна КАМИНIНА;

venäjäksi: Валентина Францевна КАМЫНИНА)

Tehtävä: tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolissa

Syntymäaika: 16.4.1980

Kansalaisuus: venäläinen, ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 2932611866

Valentina Kamynina on Kiovan piirin tuomioistuimen tuomari Simferopolin kaupungissa, Krimillä. Hänet on nimittänyt tehtävään Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Hän nostaa järjestelmällisesti syytteitä Ukrainan kansalaisia vastaan poliittisista syistä ja käyttää väärin ääriliikkeiden ja terrorismin vastaista lainsäädäntöä. Hän on toistuvasti vahvistanut Venäjän federaatiossa kiellettyihin järjestöihin kuulumisesta syytettyjen Krimin tataarien pidätyksiä ja pidentänyt tällaisten pidätysten kestoa.

Kamynina on pidentänyt Nariman Memedeminovin ja Alexey Kiselyovin pidätysten kestoa. Memedeminov on Krimin tataari, toimittaja ja Crimean Solidarity -ihmisoikeusjärjestön mediakoordinaattori ja Kiselyov eläköitynyt sotilas ja ukrainalaisen Slavutich-laivan entinen kapteeni. Kamynina on vastuussa heidän pidättämisestään ja tuomitsemisestaan, ja heidät on toistuvasti tunnustettu poliittisiksi vangeiksi.

Sen vuoksi Valentina Kamynina tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1707.

Andrey Vladimirovich KOZLOV

(Андрей Владимирович КОЗЛОВ)

Tehtävä: NPO Elektromechaniki -osakeyhtiön pääjohtaja

Sukupuoli: mies

Andrey Kozlov on venäläisen sotateollisen yrityksen NPO Elektromechanikin pääjohtaja. Yritys valmistaa osia Iskander-ohjuksiin, joita Venäjän asevoimat käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Andrey Kozlov tukee asemassaan toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1708.

Olga Pavlovna KUZNETSOVA

(ukrainaksi: Ольга Павлiвна КУЗНЄЦОВА;

venäjäksi: Ольга Павловна КУЗНЕЦОВА)

Tehtävä: tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolissa

Syntymäaika: 12.11.1949

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Olga Kuznetsova on Kiovan piirin tuomioistuimen tuomari Simferopolin kaupungissa, Krimillä. Hänet on nimittänyt tehtävään Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Hän nostaa järjestelmällisesti syytteitä Ukrainan kansalaisia vastaan poliittisista syistä ja käyttää väärin ääriliikkeiden ja terrorismin vastaista lainsäädäntöä. Hänen toimestaan on toistuvasti pidätetty Krimin tataareita syytettyinä kuulumisesta Venäjällä kiellettyihin järjestöihin ja pidennetty pidätysten kestoa. Kuznetsova tuomitsi Krimin tataarit Ruslan Abdurakhmanovin ja Rustem Gugurikin huolimatta siitä, ettei ole olemassa todisteita, jotka yhdistäisivät heidät puolisotilaalliseen ryhmään. Hän pidensi krimiläisen sairaanhoitajan ja kansalaisaktivistin Irina Danilovichin pidätyksen kestoa. Yhdistyneet kansakunnat on vaatinut Danilovichin vapauttamista. Kuznetsova on vastuussa heidän pidättämisestään ja tuomitsemisestaan, ja heidät on toistuvasti tunnustettu poliittisiksi vangeiksi.

Sen vuoksi Olga Kuznetsova tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1709.

Alexander Nikolaevich USTINOV

(Александр Николаевич УСТИНОВ)

Tehtävä: Machine-Building Plant Arsenal -osakeyhtiön pääjohtaja

Sukupuoli: mies

Alexander Ustinov on venäläisen sotateollisen yrityksen Machine-Building Plant Arsenalin pääjohtaja. Yritys on Venäjän valtion puolustusmääräysten kohteena, ja se valmistaa Lotos-tiedustelusatelliitteja ja merivoimien AK-176M-tykistöjä. Venäjän federaation asevoimat käyttävät Lotos-tiedustelusatelliitteja kohteiden tunnistamiseen Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, ja merivoimien AK-176M-tykistöt asennetaan Venäjän laivaston aluksiin, jotka pommittavat Ukrainan joukkoja.

Sen vuoksi Alexander Ustinov tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1710.

Sergey Victorovich PITIKOV

(Сергей Викторович ПИТИКОВ)

Tehtävä: RPC KBM -osakeyhtiön pääjohtaja

Syntymäaika: 23.2.1963

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 502208215010

Sergey Pitikov on RPC KBM -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys toimittaa aseita Venäjän asevoimille Venäjän valtion puolustusmääräysten mukaisesti. RPC KBM valmistaa ja toimittaa Venäjän asevoimille Khrizantema- (Chrysanthemum), Tochka-U-, Iskander- ja Kinzhal -ohjusjärjestelmiä. Venäjän asevoimat käyttää parhaillaan kyseisiä aseita Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Sergey Pitikov tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1711.

Nail Shavketovich LATYPOV

(Наиль Шавкетович ЛАТЫПОВ)

Tehtävä: Kazan Experimental Design Bureau Soyuz -osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 10.1.1953

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 165701053096

Nail Latypov on Kazan Experimental Design Bureau Soyuz -osakeyhtiön johtaja. Kazan Experimental Design Bureau Soyuz on venäläinen sotilasteollisuusyritys, joka kehittää kiinteää polttoainetta käyttäviä rakettimoottoreita Venäjän asevoimien käyttämiä ohjusjärjestelmiä varten. Lisäksi Kazan Experimental Design Bureau Soyuz on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi asemassaan Kazan Experimental Design Bureau Soyuzin johtajana Nail Latypov tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Nail Latypov on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

1712.

Nikolay Alekseyevich OVCHINNIKOV

(Николай Алексеевич ОВЧИННИКОВ)

Tehtävä: Zavod no 9:n pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 666307544542

Nikolay Ovchinnikov on venäläisen sotateollisuusyrityksen Zavod no 9:n pääjohtaja. Yritys valmistaa vedettäviä aseita, myös D-30A-haupitsia, ja aseita T-62-, T-72- ja T-90-panssarivaunuille. Venäjän asevoimat käyttävät D-30-haupitseja ja T-62-, T-72- ja T-90-panssarivaunuja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Yritys on myös Venäjän asevoimien varustetoimittaja.

Sen vuoksi Nikolay Ovchinnikov tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1713.

Alexander Matveevich MARKMAN

(Александр Матвеевич МАРКМАН)

Tehtävä: PA Strela -osakeyhtiön pääjohtaja; SoyuzMash Russia LLC:n keskusneuvoston jäsen

Syntymäaika: 16.7.1948

Syntymäpaikka: Orenburg, Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 561103307661

Alexander Markman on Production Association Strela -osakeyhtiön pääjohtaja. Yritys toimittaa aseita Venäjän asevoimille Venäjän valtion puolustusmääräysten mukaisesti. Strela valmistaa Oniks (Onyx) -raketteja ja tukirakenteita Su-30-taisteluhävittäjiä varten. Venäjän asevoimat käyttävät Oniks-raketteja ja Su-30-hävittäjiä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Hän toimii aktiivisesti SoyuzMash Russia LLC:n keskusneuvostossa, joka tukee avoimesti Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin politiikkaa ja hänen presidenttiehdokkuuttaan.

Sen vuoksi Alexander Markman tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1714.

Alexei Yuryevich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Tehtävä: sotilashenkilö, varapuolustusministeri

Syntymäaika: 17.7.1975

Syntymäpaikka: Stavropol, Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: Kolymažnyy Pereulok, Moskova, Venäjän federaatio

Alexei Krivoruchko on venäläinen sotilashahmo ja johtaja. Hän on Venäjän federaation varapuolustusministeri, joka vastaa Venäjän asevoimien logistiikasta, teknisestä tuesta ja asehankinnoista. Hän on sen vuoksi vastuussa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Hän on myös Venäjän federaation puolustusministeriön asetoimittajan Tactical Missiles Corporationin hallituksen jäsen Venäjän valtion puolustusmääräyksen nojalla. Hän on myös Krimillä toimivan valtion omistaman pankin Promsvyazbank PJSC:n valvontaelimen jäsen.

Sen vuoksi Alexei Krivoruchko tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1715.

Andrey Petrovich KAZAZAEV

(Андрей Петрович КАЗАЗАЕВ)

Tehtävä: OJSC Plant named after V.A. Degtyarev:n pääjohtaja

Syntymäaika: 19.11.1964

Syntymäpaikka: Uglitš, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 330515309950

Andrey Kazazaev on ”Plant named after V.A. Degtyarev” -yhtiön pääjohtaja. Hän on vastuussa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aikana Venäjän asevoimien käyttämiä aseita koskevien Venäjän valtion puolustusmääräysten täyttämisestä. Yrityksen pääjohtajana hän tukee julkisesti Venäjän meneillään olevaa hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Andrey Kazazaev tukee ja toteuttaa asemassaan toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1716.

Galina Alexandrovna KHULAPOVA (KASHIRSKAYA)

(venäjäksi: Галина Александровна ХУЛАПОВА (КАШИРСКАЯ);

ukrainaksi: Галина Олександрiвна ХУЛАПОВА (КАШИРСЬКА))

Tehtävä: tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolissa

Syntymäaika: 11.3.1980

Kansalaisuus: venäläinen, ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero (Ukraina): 2929001847

Galina Khulapova on Kiovan piirin tuomioistuimen tuomari Simferopolin kaupungissa, Krimillä. Hänet on nimittänyt tehtävään Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Hän nostaa järjestelmällisesti syytteitä Ukrainan kansalaisia vastaan poliittisista syistä ja käyttää väärin ääriliikkeiden ja terrorismin vastaista lainsäädäntöä. Hän on toistuvasti pidättänyt Krimin tataareja syytettyinä kuulumisesta Venäjällä kiellettyihin järjestöihin, joita ei ole Ukrainassa kielletty. Khulapova määräsi sakot toimittaja Rolan Osmanoville hänen ammatillisesta toiminnastaan sekä Krimin tataarien spontaaneihin kokoontumisiin osallistuneille, jotka protestoivat Venäjän turvallisuuspalvelujen harjoittamaa sortoa vastaan. Hänen pidättämänsä ja tuomitsemansa henkilöt on toistuvasti tunnustettu poliittisiksi vangeiksi.

Sen vuoksi Galina Khulapova tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1717.

Anton Sergeyevich TSYKURENKO

(venäjäksi: Антон Сергеевич ЦИКУРЕНКО;

ukrainaksi: Антон Сергiйович ЦИКУРЕНКО)

Tehtävä: tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolissa

Syntymäaika: 12.11.1972

Kansalaisuus: ukrainalainen,

venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero (Ukraina): 2661419830

Anton Tsykurenko on tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolin kaupungissa, Krimillä. Hänet on nimittänyt tehtävään Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Tsykurenko tekee poliittisin perustein päätöksiä syytteistä Ukrainan kansalaisia, kuten Oleg Prikhodkoa, vastaan, jotka vastustivat Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä ja miehitysviranomaisten Krimin tataareihin kohdistamaa sortopolitiikkaa. Hän pidätti asianajaja Emil Kurbedinovin, joka puolusti Krimin tataareja ja ukrainalaisia aktivisteja, joita Venäjän viranomaiset vainosivat poliittisista syistä. Tsykurenko pidätti myös Krimin tataarin Mumine Salievan, joka on poliittisen vangin Seyran Salievin vaimo, sosiaalisessa mediassa julkaistujen viestien takia, ja muita Krimin tataarinaisia heidän kokoonnuttuaan rauhanomaisesti toisten Krimin tataarien ollessa pidätettyinä.

Anton Tsykurenko nostaa järjestelmällisesti syytteitä Ukrainan kansalaisia vastaan poliittisista syistä ja käyttää väärin ääriliikkeiden ja terrorismin vastaista lainsäädäntöä. Hänen pidättämänsä ja tuomitsemansa henkilöt on toistuvasti tunnustettu poliittisiksi vangeiksi.

Sen vuoksi Anton Tsykurenko tukee ja toteuttaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä ja uhkaavia toimia ja politiikkoja.

23.2.2024

1718.

Boris Ivanovich EFREMOV

(Борис Иванович ЕФРЕМОВ)

Tehtävä: MMZ (alias Mariyskiy Machine-Building Plant) -osakeyhtiön johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 121509344587

Boris Efremov on MMZ (alias Mariyskiy Machine-Building Plant) -osakeyhtiön johtaja. MMZ on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ilmapuolustuksen valvontajärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämät S-300V-ilmatorjuntajärjestelmät. Lisäksi MMZ on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi asemassaan MMZ:n toimitusjohtajana Boris Efremov tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Boris Efremov on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

1719.

Igor Anatolievich MIROSHNICHENKO

(Игорь Анатолиевич МИРОШНИЧЕНКО)

Tehtävä: Saturn-osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 10.11.1973

Syntymäpaikka: Omsk, Omskin alue, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Passin numero: 755761186

Verotunnistenumero: 550301678726

Igor Miroshnichenko on Saturn-osakeyhtiön johtaja. Saturn on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää radioelektronisia laitteita Venäjän asevoimien käyttämiä ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä varten. Lisäksi Saturn on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi asemassaan Saturnin johtajana Igor Miroshnichenko tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Igor Miroshnichenko on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

1720.

Nikolai Vladimirovich KLEIN

alias

Nikolai Vladimirovich KLEYN

(Николай Владимирович КЛЕЙН)

Tehtävä: Kalinin Machine-Building Plant -osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 15.1.1955

Syntymäpaikka: Prigorodnojen kylä, Šortandyn piiri, Tselinogradin alue, Kazakstanin SNT (nykyinen Kazakstan)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 666202526313

Nikolai Klein on MZIK:n (alias Kalinin Machine-Building Plant) -osakeyhtiön johtaja. MZIK on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää taistelutarvikkeita Venäjän asevoimien käyttämiin S-300V-ilmatorjuntajärjestelmään ja BUK-M1-ilmapuolustusjärjestelmään. Lisäksi MZIK on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi asemassaan MZIK:n johtajana Nikolai Klein tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Nikolai Klein on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

1721.

Sergey Ivanovich ASTAFUROV

(Сергей Иванович АСТАФУРОВ)

Tehtävä: STC Promtekhaeron (alias Scientific and Technical Center for Industrial Technologies and Air Navigation Systems) -osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 25.1.1953

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 770970715859

Sergey Astafurov on STC Promtekhaero (alias Scientific and Technical Center for Industrial Technologies and Air Navigation Systems) -osakeyhtiön johtaja. STC Promtekhaero on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää Venäjän asevoimien käyttämiä radiolähetys- ja navigointilaitteita. Lisäksi STC Promtekhaero on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi asemassaan STC Promtekhaeron johtajana Sergey Ivanovich Astafurov tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Sergey Astafurov on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

1722.

Vladimir Mikhailovich MEDVEDEV

(Владимир Михайлович МЕДВЕДЕВ)

Tehtävä: GosNIIP:n (alias State Scientific Research Institute Of Instrument Making) -osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 30.3.1956

Syntymäpaikka: Jaltan kylä, Donetskin alue, Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: ukrainalainen ja/tai venäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 773501928102

Vladimir Medvedev on GosNIIP (alias State Scientific Research Institute Of Instrument Making) -osakeyhtiön johtaja. GosNIIP on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää muun muassa Venäjän asevoimien käyttämiä sukellusveneiden ja risteilyohjusten valvontajärjestelmiä. Lisäksi GosNIIP on Venäjän valtion omistaman Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernin, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta-aseita ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön, tytäryhtiö.

Sen vuoksi asemassaan GosNIIP:n johtajana Vladimir Medvedev tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

Lisäksi Vladimir Medvedev on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

1723.

Grigoriy Igorevich GRIGORIEV

(Григорий Игоревич ГРИГОРЬЕВ)

Tehtävä: LLC NOVELCOn pää- ja toimitusjohtaja;

Syntymäaika: 19.6.1977

Syntymäpaikka: Istra, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 721493424

Grigoriy Grigoriev on logistiikkayritys NOVELCOn pää- ja toimitusjohtaja, joka osallistuu unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden rinnakkaistuontiin Venäjälle. Sen vuoksi NOVELCOn pää- ja toimitusjohtajana hän rikkoo merkittävästi päätöksen 2014/512/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 säännöksiä.

23.2.2024

1724.

Ruslan Rustemovich BULATOV

(Руслан Рустемович БУЛАТОВ)

Tehtävä: LLC Testkomplektin pääjohtaja

Syntymäaika: 4.4.1986

Syntymäpaikka: Venäjän federaatio, Tatarstan

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 165506143613

Ruslan Bulatov on Testkomplekt-yrityksen pääjohtaja. Testkomplekt toimittaa Venäjän federaatiolle unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvia tavaroita. Testkomplekt tarjoaa erityisesti monenlaisia analogia-digitaalimuunninkomponentteja, mikro-ohjaimia, diodeja ja antureita, joita ei saa viedä Venäjän federaatioon. Lisäksi Testkomplekt toimittaa tuotteita Radiopriborsnab-yritykseltä, joka on Venäjän merkittävän sotilasalan radioelektroniikkatuotteiden kehittäjän ja valmistajan Radio-Electronic Technologies KRET -konsernin tytäryhtiö.

Sen vuoksi Ruslan Bulatov antaa Testkomplektin pääjohtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän myös rikkoo merkittävällä tavalla päätöksen 2014/512/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 säännöksiä.

23.2.2024

1725.

Pavel Aleksandrovich SLUCHAK

(venäjäksi: Павел Александрович СЛУЧАК;

ukrainaksi: Павел Аляксандравiч СЛУЧАК

Tehtävä: OJSC Orsha Aircraft Repair Plantin pääjohtaja

Syntymäaika: 1963

Syntymäpaikka: Mozyr, Homelin alue, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Pavel Sluchak on Orsha Aircraft Repair Plant -yhtiön pääjohtaja. Orsha Aircraft Repair Plant on valkovenäläinen valtion omistama yritys, joka korjaa ja nykyaikaistaa ilma-aluksia. Orsha Aircraft Repair Plant kunnostaa ja nykyaikaistaa helikoptereita (Mi-24 ja Mi-35), joita Venäjän asevoimat käyttävät hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Orsha Aircraft Repair Plantin pääjohtajana Pavel Sluchak antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

23.2.2024

1726.

Denis Aleksandrovich DIDENKO

(Денис Александрович ДИДЕНКО)

Tehtävä: tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolissa

Syntymäaika: 14.6.1978

Syntymäpaikka: Komsomolsk, Sverdlovskin alue, Luhanskin alue, Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Denis Didenko on tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolin kaupungissa, Krimillä. Hänet on nimittänyt tehtävään Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Didenko teki poliittisin perustein tuomioistuimen päätöksiä syytteistä Oleg Prikhodkon kaltaisia Ukrainan kansalaisia vastaan, jotka vastustivat Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä sekä miehitysviranomaisten Krimin tataareihin kohdistuvaa sortopolitiikkaa, sekä Gulsum Khalilovan kaltaisia toimittajia vastaan, jotka uutisoivat ukrainalaisten aktivistien ja Krimin tataarien mielenosoituksista Hersonin alueella. Hän pidätti toistuvasti Krimin tataareja, kuten Riza Reshetovin, osallistumisesta vangittuna olevia koskeviin kokouksiin.

Denis Didenko nostaa järjestelmällisesti syytteitä Ukrainan kansalaisia vastaan poliittisista syistä ja käyttää väärin ääriliikkeiden ja terrorismin vastaista lainsäädäntöä. Hänen pidättämänsä ja tuomitsemansa henkilöt on toistuvasti tunnustettu poliittisiksi vangeiksi.

Sen vuoksi Denis Didenko tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1727.

Ruslan Rinatovich SHAMBAZOV

(Руслан Ринатович ШАМБАЗОВ)

Tehtävä: Krimin tasavallan sisäministeriön ääriliikkeiden torjuntakeskuksen osastopäällikkö, poliisin everstiluutnantti

Syntymäaika: 19.5.1984

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: AR Krim, Simferopolin alue, Mirnojen kylä, Evpatoriyaskaya-katu 37

Verotunnistenumero (Ukraina): 3082021993

Ruslan Shambazov on Krimin sisäministeriön ääriliikkeiden torjuntakeskuksen poliisi. Shambazov osallistui poliittisin perustein tapahtuvaan vainoon Ukrainan kansalaisia vastaan Krimillä ja johti sitä. Kohteena oli myös ihmisoikeuksien alalla toimivia eli asianajajia, toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja. Hän aloitti asianajajien Emil Kurbedinovin ja Edem Semedlyaevin pidätykset ja valvoi niitä. Ruslan Shambazov järjesti ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien vainon heidän ammatillisen toimintansa ja sodan vastaisten julkilausumiensa vuoksi. Hän aloitti Abdureshit Dzhepparovin, Remzi Bekirovin ja Rolan Osmanovin hallinnollisen syytteeseenpanon kaukaa haetuin poliittisin perustein. Shambazov on toistuvasti käynnistänyt ja johtanut Krimin tataarien perusteettomia ja laittomia joukkopidätyksiä näiden kokoonnuttua tuomioistuinten läheisyyteen tukeakseen pidätettyinä olleita toisia Krimin tataareja.

Sen vuoksi Ruslan Shambazov tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1728.

Valeriy Petrovich SHATILO

alias

Valery Petrovich SHATILO

(venäjäksi: Валерий Петрович ШАТИЛО;

ukrainaksi:Валерiй Петрович ШАТIЛО)

Tehtävä: OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons (UNP 600012284):n johtaja

Syntymäaika: 21.3.1959

Syntymäpaikka: Minsk, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Valeriy Shatilo on 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons -yhtiön johtaja. Kyseinen yritys on erikoistunut aseiden ja ilmapuolustustarvikkeiden sekä muiden monimutkaisten radiolaitteiden ja sotilastarvikkeiden korjaamiseen ja nykyaikaistamiseen. 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant tarjoaa huolto- ja korjauspalveluja Venäjän asevoimille.

2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weaponsin johtajana Valeriy Shatilo antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1729.

Vladimir Vladimirovich ARTYAKOV

(Владимир Владимирович АРТЯКОВ)

Tehtävä: Rostec State Corporationin ensimmäinen varapääjohtaja

Syntymäaika: 30.6.1959

Syntymäpaikka: Moskova, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: 3 Tšobotovskaja, asunto 148, 119634 Moskova, Venäjän federaatio

Passin numero: 511528697

Vladimir Artyakov on venäläinen johtaja. Rostec State Corporationin ensimmäisenä varapääjohtajana hän on vastuussa Venäjän federaation asevoimia koskevien valtion puolustusmääräysten täytäntöönpanosta. Hän myös tekee yhteistyötä Venäjän hallituksen kanssa, minkä ansiosta Rostec voi testata uusia sotilaallisia ratkaisuja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aikana.

Sen vuoksi Vladimir Artyakov tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1730.

Yanina Valeryevna OKHOTA (KOZHEMYAKO)

alias

Yanina Valeriivna Okhota (KOZHEMYAKO)

(venäjäksi: Янина Валерьевна ОХОТА (КОЖЕМЯКО);

ukrainaksi: Янiна Валерiївна ОХОТА (КОЖЕМЯКО))

Tehtävä: tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolissa

Syntymäaika: 16.7.1983

Syntymäpaikka: Petrovon kylä, Simferopolin alue, Krimin autonominen tasavalta

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Yanina Okhota (Kozhemyako) on tuomari Kiovan piirin tuomioistuimessa Simferopolin kaupungissa, Krimillä. Hänet on nimittänyt tehtävään Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Okhota teki poliittisin perustein päätöksiä syytteistä Ukrainan kansalaisia vastaan, jotka vastustivat Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä ja miehitysviranomaisten Krimin tataareihin kohdistamaa sortopolitiikkaa. Hän pidätti sevastopolilaisen aktivistin Alexei Shestokovichin, joka oli osoittanut solidaarisuutta poliittisia vankeja kohtaan, ja pidätti kolme Nomosin analyysikeskuksen asiantuntijaa, jotka Venäjän federaation turvallisuuspalveluoli vanginnut. Okhota pidätti Krimin tataareja heidän väitetystä osallisuudestaan islamilaisen Hizb ut-Tahrir -puolueen toimintaan ja syyllistyi näin ollen ääriliikkeiden ja terrorisminvastaisen lainsäädännön väärinkäyttöön. Lisäksi hän nosti syytteitä Krimin tataareja vastaan, jotka olivat ihmisoikeusliikkeen ”Crimean Solidarity” jäseniä, heidän journalistisen toimintansa vuoksi. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Okhota on nostanut syytteitä Krimin asukkaita vastaan sodan vastaisten lausuntojen antamisesta sosiaalisessa mediassa.

Sen vuoksi Yanina Okhota tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1731.

Oleg Borisovich SEMENOVYKH

(Олег Борисович СЕМЕНОВЫХ)

Tehtävä: LLC Favorit Research and Production Companyn pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 772379165175

Oleg Semenovykh on Favorit Research and Production Company (LLC NPK Favorit) -yrityksen pääjohtaja. NPK Favorit luo automaattisia tieto- ja valvontajärjestelmiä, joilla seurataan maantieteellisesti hajautettujen kohteiden maan- ja merenpintatilannetta ja joiden toiminta perustuu erityisiin ohjelmistoihin. NPK Favorit tuottaa tilannetietoisuusjärjestelmiä, liikkuvia komplekseja, kiinteitä automatisoituja komplekseja, optoelektronisia laitteita, tutka-asemia, valaistuslaitteita, monitoiminavigointijärjestelmää (Azimuth-F) sekä liikkuvia huoltokomplekseja (Arsenal) ja erityisohjelmistoja, jotka on suunniteltu automatisoimaan tarkastuslaitosten toimintaa. Lisäksi Venäjän viranomaiset käyttävät joitakin NPK Favorit -tuotteita (Ratnik, Helios ja Helios-B) sotilasalalla ja rajavartiotoiminnassa.

NPK Favoritin pääjohtajana Oleg Semenovykh antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1732.

Georgiy Vladimirovich ANTSEV

(Георгий Владимирович АНЦЕВ)

Tehtävä: NPP Radar MMS -osakeyhtiön pääjohtaja/pääsuunnittelija

Syntymäaika: 29.1.1961

Syntymäpaikka: Venäjän federaatio, Gorki, Leningrad (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 780105167705

Georgiy Antsev on Research and Production Enterprise Radar MMS (NPP Radar MMS) -osakeyhtiön pääjohtaja ja pääsuunnittelija. NPP Radar MMS on venäläinen puolustusteollisuusyritys, joka suunnittelee ja tuottaa maaliinhakeutumisjärjestelmiä huipputarkoille täsmäaseille sekä sotilas- ja siviilikäyttöön tarkoitetuille ilmailu-, seuranta- ja navigointijärjestelmille.

NPP Radar MMS suunnittelee ARGS-14E-, ARGS-35E- ja ARGS-54E-mallisia aktiivisia tutkahakupäitä, joilla risteilyohjukset voidaan ohjata tarkasti maanpäälliseen kohteeseen lentoradan viimeisen vaiheen aikana. 3M-14E tai muut Kalibr-malliperheen ohjukset sisältävät ARGS-14E-tutkahakupään tai kehittyneemmän ARGS-54E-tutkahakupään. Kh-35/35U Uran/3M-24 -järjestelmä sisältää ARGS-35E-tutkahakupään tai nykyaikaistetun version Gran-KE. ARGS-35E-tutkahakupää sisältyy rannikkoalueilla käytettävään Bal-ohjusjärjestelmään, jossa käytetään Kh-35/Kh-35E-ohjuksia. NPP Radar MMS osallistuu myös sellaisten miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen, joita voitaisiin käyttää sotilasoperaatioissa.

23.2.2024

 

 

 

Kalibr-malliperheen ohjuksia ja Kh-35-muunnoksia käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Georgiy Antsev tukee asemassaan NPP Radar MMS:n pääjohtajana toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

1733.

Stanislav Petrovich SHEVCHUK

(Станислав Петрович ШЕВЧУК)

Tehtävä: Venäjän federaation valtionyhtiö Avangardin (FKP Avangard) pääjohtaja

Syntymäaika: 26.1.1972

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 143400493354

Stanislav Shevchuk on Venäjän federaation valtionyhtiön Avangard (FKP Avangard) pääjohtaja. Avangard on venäläinen puolustusalan yritys, joka täyttää valtion puolustusmääräyksiä sotilaskaluston ja aseiden hävittämisestä. Avangard tekee myös ammusten suunnitteluun ja nykyaikaistamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Yritys on valtion omistuksessa Rostec State Corporationin ja valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaavan liittovaltion viraston välityksellä. Yrityksen nykyaikaistaminen toteutettiin federaation tavoiteohjelman avulla, ja Baškirian valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaava liittovaltion virasto tarjosi Avangard -yritykselle maa-alueen sen tuotantokapasiteetin laajentamiseksi.

Avangardin pääjohtajana Stanislav Shevchuk antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

1734.

Gleb Yurievich VARENITSA

(Глеб Юрьевич Вареница)

Tehtävä: Osakeyhtiö Novosibirsk Plant of Artificial Fiberin pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 550618603328

Gleb Varenitsa on ”Novosibirsk Plant of Artificial Fiber” (NZIV) -osakeyhtiön pääjohtaja. Se on Venäjän sotateollisen kompleksin yritys, joka tuottaa teollisia räjähteitä käytettäväksi Venäjän asevoimien moniputkisissa raketinheittimissä (MLRS). NZIV:n tuottamia teollisia räjähteitä käytetään Uragan-, Smerch- ja Topol-S-mallien moniputkisissa raketinheittimissä, joita Venäjän armeija käyttää laajalti hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. NZIV:n tärkein kumppani on toinen Venäjän sotateollisen kompleksin yritys, SPLAV, joka kehittää ja kokoaa moniputkisia raketinheittimiä Venäjän asevoimia varten.

Sen vuoksi Gleb Varenitsa tukee NZIV:n pääjohtajana toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1735.

Olga Vladimirovna NIKISHINA

(Ольга Владимировна НИКИШИНА)

Tehtävä: Venäjän presidentin lasten oikeuksista vastaavan komissaarin toiminnan tukiosaston apulaispäällikkö

Syntymäaika: 24.3.1989

Syntymäpaikka: Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 402403008600,

Passin numero: 2908332215

Olga Nikishina on Venäjän presidentin lasten oikeuksista vastaavan komissaarin toiminnan tukiosaston apulaispäällikkö. Venäjän federaatio osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Nämä toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Venäjän presidentin lasten oikeuksista vastaavan komissaarin toimintaa tukevan osaston apulaispäällikkönä hän tukee ja panee täytäntöön toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on lähellä Maria Lvova-Belovaa.

23.2.2024

1736.

Marina Leonidovna PESCHANSKAYA

(Марина Леонидовна ПЕСЧАНСКАЯ)

Tehtävä: Lasten oikeuksia käsittelevä oikeusasiamies Sevastopolissa

Syntymäaika: 23.5.1967

Syntymäpaikka: Ukraina, Donetsk

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 920155250265,

Passin numero: 00ВС521743

Marina Peschanskaya on lasten oikeuksia käsittelevä oikeusasiamies Sevastopolissa (Venäjän miehittämällä Krimillä). Asemassaan hän on ollut henkilökohtaisesti osallisena lasten laittomiin kuljetuksiin Melitopolissa sijaitsevasta orpokodista Sevastopoliin. Ukrainalaisten lasten laittomien kuljetusten osalta hän on puolustanut Venäjän presidentin lasten oikeuksista vastaavan komissaarin Maria Lvova-Belovan kantoja. Venäjän federaatio osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Nämä toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Lasten oikeuksia Sevastopolissa (Venäjän miehittämällä Krimillä) käsittelevänä oikeusasiamiehenä Peschanskaya tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1737.

Inna Gennadyevna VARLAMOVA

(Инна Геннадьевна ВАРЛАМОВА)

Syntymäaika: 1.1.1968

Syntymäpaikka: Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 772705293530

Passin numero: 4512826961

Inna Varlamova on Venäjän valtionduuman jäsenen ja duuman ”Just Russia – For Truth” -puolueryhmittymän johtajan Sergei Mironovin vaimo. Varlamova adoptoi yhdessä aviomiehensä kanssa lapsen, joka oli siepattu orpokodista Ukrainan Hersonissa, joka on Venäjän laittoman miehityksen kohteena. Varlamova matkusti henkilökohtaisesti Hersonin alueelle ja kuljetti laittomasti kaksi lasta Venäjän federaatioon. Yhden lapsen sukunimi muutettiin Mironovaksi, ja hänen syntymäpaikakseen muutettiin Venäjän federaation Podolsk Ukrainan Hersonin sijaan. Venäjän federaatio osallistuu ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Nämä toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä. Inna Varlamova on sen vuoksi vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Inna Varlamova on myös lähellä aviomiestään Sergei Mikhailovich Mironovia.

23.2.2024

1738.

Kang Sun NAM

Tehtävä: Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusministeri

Syntymäpaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

Kang Sun Nam on Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusministeri. Asemassaan hän valvoo Korean demokraattisen kansantasavallan laittoman ballististen ohjusten ohjelman kehittämistä ja osallistuu suoraan Korean demokraattisen kansantasavallan ja Venäjän väliseen sotilaalliseen yhteistyöhön, jonka tuloksena Korean demokraattinen kansantasavalta toimitti ammuksia Venäjälle, jotta tämä voi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan. Venäjän asevoimat ovat käyttäneet Korean demokraattisen kansantasavallan suunnittelemia, kehittämiä ja tuottamia ballistisia ohjuksia Ukrainaa vastaan. Kang Sun Nam tuki julkisesti ja puolusti Venäjän Ukrainaa vastaan käymää hyökkäyssotaa. Sen vuoksi hän tukee toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1739.

Ruslan Gennadievich TARASOV

(Руслан Геннадьевич ТАРАСОВ)

Tehtävä: NPP Iskra Plant (alias Research and Production Enterprise Iskra Plant) -osakeyhtiön johtaja

Syntymäaika: 22.6.1965

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Epäilty olinpaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 732718781987

Ruslan Tarasov on NPP Iskra Plant (alias Research and Production Enterprise Iskra Plant) -osakeyhtiön johtaja. NPP Iskra Plant on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää diodeja, transistoreja ja muita puolijohdekomponentteja Venäjän puolustussektorille. Lisäksi NPP Iskra Plant on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi asemassaan NPP Iskra Plantin johtajana Ruslan Tarasov antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Ruslan Tarasov on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

1740.

Olga VOLKOVA

(Ольга ВОЛКОВА)

Tehtävä: Kansalaisjärjestö ”Delfinin” johtaja

Sukupuoli: nainen

Olga Volkova on kansalaisjärjestö ”Delfinin” johtaja. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Ukrainan miehitetyiltä alueilta Valko-Venäjän tasavaltaan. Olga Volkova on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Valko-Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin ja valkovenäläisiin perheisiin. Olga Volkova on järjestänyt ja helpottanut lasten siirtoja Ukrainasta Valko-Venäjälle ja koordinoinut toimiaan Valko-Venäjän hallinnon jäsenten kanssa helpottaakseen lasten siirtämistä Ukrainasta Venäjälle ennen heidän kuljettamistaan Valko-Venäjälle. Volkovan johdolla on huolehdittu ukrainalaisten lasten ideologisesta indoktrinaatiosta. Lapset pakotetaan osallistumaan koulutusohjelmiin, joilla tuetaan aktiivisesti Venäjän valtion propagandaa ja edistetään ajatusta siitä, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Olga Volkova tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1741.

Aleksey Konstantinovich TALAY

alias

Aleksey TALAI

(venäjäksi: Алексей Константинович ТАЛАЙ;

valkovenäjäksi: Аляксей

Канстанцiнавiч ТАЛАЙ)

Tehtävä: Charitable Foundation Aleksey Talayn perustaja ja johtaja

Syntymäaika: 22.1.1983

Syntymäpaikka: Orša, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksey Talay on Charitable Foundation Aleksey Talay -säätiön perustaja ja johtaja. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Valko-Venäjän tasavaltaan. Aleksey Talay on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Valko-Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin ja valkovenäläisiin perheisiin. Aleksey Talay ja hänen säätiönsä ovat järjestäneet ja helpottaneet lasten siirtämistä Ukrainasta Valko-Venäjälle ja koordinoineet toimiaan Valko-Venäjän hallinnon jäsenten kanssa helpottaakseen lasten siirtämistä Ukrainasta Venäjälle ennen heidän kuljettamistaan Valko-Venäjälle. Talayn johdolla on huolehdittu ukrainalaisten lasten ideologisesta indoktrinaatiosta. Lapset pakko-osallistuvat koulutusohjelmiin, joilla tuetaan aktiivisesti Venäjän valtiollista propagandaa, julkisesti kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja peräänkuulutetaan maan ”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä kannatetaan ajatusta, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Aleksey Talay on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1742.

Dmitriy Vladimirovich DEMIDOV

(venäjäksi: Дмитрий Володимирович ДЕМИДОВ;

valkovenäjäksi: Дзмiтрый Уладзiмiравiч ДЗЯМIДАЎ)

Tehtävä: Novopolotskin kaupungin toimeenpanevan komitean puheenjohtaja

Vitebskin alueen komitean neuvoston jäsen

Valko-Venäjän tasavallan kansalliskokouksen jäsen

Syntymäaika: 11.12.1975

Syntymäpaikka: Polotsk, Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitriy Demidov on Novopolotskin kaupungin toimeenpanevan komitean puheenjohtaja. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Valko-Venäjän tasavaltaan. Dmitriy Demidov on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Valko-Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin ja valkovenäläisiin perheisiin. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Dmitriy Demidov on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1743.

Svetlana Anatolievna MAYBORODA

(venäjäksi: Светлана Анатольевна МАЙБОРОДА;

ukrainaksi: Свiтлана Анатолiївна МАЙБОРОДА)

Tehtävä: ”Perhe- ja lapsiasioista vastaavan valtion yksikön” päällikkö ”Donetskin kansantasavallassa”

Syntymäaika: 21.2.1970

Syntymäpaikka: Makijivka, Ukraina

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Svetlana Mayboroda toimii ”perhe- ja lapsiasioista vastaavan valtion yksikön” päällikkönä ”Donetskin kansantasavallassa”. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Valko-Venäjän tasavaltaan. Svetlana Mayboroda on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Svetlana Mayboroda on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

23.2.2024

1744.

Dzmitry Yaŭhienavič SHAUTSOU

alias

Dzmitry Yaŭhienavič ŠAŬCOŬ

alias

Dmitry Yevgenyevich SHEVTSOV

(venäjäksi: Дмитрий Евгеньевич ШЕВЦОВ;

valkovenäjäksi: Дзмiтрый Яўгенавiч ШАЎЦОЎ)

Tehtävä: Valko-Venäjän Punaisen Ristin pääsihteeri

Syntymäaika: 3.11.1973

Syntymäpaikka: Valko-Venäjä

Kansalaisuus: valkovenäläinen

Sukupuoli: mies

Dzmitry Shautsou on Valko-Venäjän Punaisen Ristin pääsihteeri. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Valko-Venäjän tasavaltaan. Dzmitry Shautsou on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Valko-Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin ja valkovenäläisiin perheisiin. Hän on vieraillut ukrainalaisten lasten luona sekä Valko-Venäjällä että Venäjän miehittämässä Ukrainassa Z-tunnuksella varustetussa sotilasasussa. Dzmitry Shautsou käyttää Valko-Venäjän Punaista Ristiä järjestääkseen ja helpottaakseen ukrainalaisten lasten siirtoja Valko-Venäjälle. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Dzmitry Shautsou on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen toteuttamisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1745.

Elena Mikhailovna DEMIDOVA

(venäjäksi: Елена Михайловна ДЕМИДОВА;

valkovenäjäksi: Алена Мiхайлаўна ДЗЯМIДАВА)

Tehtävä: Jevpatorijan kaupunginhallituksen päällikkö

Syntymäaika: 12.9.1975

Syntymäpaikka: Jevpatorija, Ukraina

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Osoite:; 297408, Jevpatorija, Lenin-puistokatu, 2, Krimi, Ukraina

Elena Demidova on Jevpatorijan kaupunginhallituksen päällikkö. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa ukrainalaisten lasten laittomasta karkottamisesta Venäjälle ja siitä, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Elena Demidova tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1746.

Inna Volodymyrovna SHVENK

alias

Inna Volodymyrovna MISHCHENKO

(venäjäksi: Инна Владимировна ШВЕНК

alias

Инна Владимировна МИЩЕНКО;

ukrainaksi: Iнна Володимирiвна ШВЕНК

alias

Iнна Володимирiвна МIЩЕНКО)

Tehtävä: Lasten oikeuksien komissaari ”Luhanskin kansantasavallassa”

Syntymäaika: 25.10.1991

Syntymäpaikka: Altševsk, Ukraina

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Inna Schvenk on lasten oikeuksien komissaari ”Luhanskin kansantasavallassa”. Tässä tehtävässä hän on yksi niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet eniten ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Inna Schvenkin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Inna Schvenk tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1747.

Irina Dmitrievna KLYUEVA

(venäjäksi: Ирина Дмитриевна КЛЮЕВА;

ukrainaksi: Iрина Дмитрiвна КЛЮЄВА)

Tehtävä: Lasten oikeuksien komissaari ”Krimin tasavallassa”

Syntymäaika: 13.8.1966

Syntymäpaikka: Shepetivka, Ukraine

Sukupuoli: nainen

Irina Klyueva on lasten oikeuksien komissaari ”Krimin tasavallassa”. Tässä tehtävässä hän on yksi niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet eniten ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Irina Klyuevan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Irina Klyueva tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

23.2.2024

1748.

Natalya Vladimirovna KOMAROVA

(Наталия Владимировна КОМАРОВА)

Tehtävä: Hantien ja mansien autonomisen piirikunnan kuvernööri

Syntymäaika: 21.10.1955

Syntymäpaikka: Jazvo, Ljadyn piiri, Pihkovan alue, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Osoite 5 Mira str., Khanty-Mansiysk, 628006, Venäjän federaatio

Natalya Komarova on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin nimittämä Hantien ja mansien autonomisen piirikunnan kuvernööri. Kuvernöörinä Natalya Komarova johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla.

Kuvernöörinä Natalya Komarova on hyötynyt presidentti Vladimir Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Natalya Komarova on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Natalya Komarovan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Natalya Komarova tukee ja toteuttaa näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä ja uhkaavia toimia ja politiikkoja.

23.2.2024

1749.

Oleg Vladimirovich MELNICHENKO

(Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО)

Tehtävä: Penzan alueen kuvernööri, Yhtenäinen Venäjä -puolueen Penzan alueosaston sihteeri

Syntymäaika: 21.5.1973

Syntymäpaikka: Penza, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Oleg Melnichenko on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin nimittämä Penzan alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Oleg Melnichenko johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla.

Kuvernöörinä Oleg Melnichenko on hyötynyt presidentti Vladimir Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Oleg Melnichenko on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Oleg Melnichenkon toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Oleg Melnichenko tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1750.

Pavel Viktorovich MALKOV

(Павел Викторович МАЛКОВ)

Tehtävä: Rjazanin alueen kuvernööri, Yhtenäinen Venäjä -puolueen Rjazanin alueosaston sihteeri

Syntymäaika: 20.1.1980

Syntymäpaikka: Saratov, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Pavel Malkov on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin nimittämä Rjazanin alueen kuvernööri. Kuvernöörinä Pavel Malkov johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla.

Kuvernöörinä Pavel Malkov on hyötynyt presidentti Vladimir Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Pavel Malkov on myös osallistunut ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän antamiseensa huollettaviksi tai adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Pavel Malkov järjesti ukrainalaisten lasten kirjaamisen Venäjän isänmaallisiin oppilaitoksiin.

Pavel Malkovin toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä. Sen vuoksi hän tukee ja toteuttaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä ja uhkaavia toimia ja politiikkoja.

23.2.2024

1751.

Vyacheslav Vladimirovich GLADKOV

(Вячеслав Владимирович ГЛАДКОВ;

valkovenäjäksi: Вячаслаў Уладзiмiравiч ГЛАДКОЎ)

Tehtävä: Venäjän federaation valtioneuvoston jäsen, Belgorodin alueen kuvernööri

Syntymäaika: 15.1.1969

Syntymäpaikka: Kuški, Kamenkan piiri, Penzan alue, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 5602771258

Vyacheslav Gladkov on Belgorodin alueen kuvernööri ja Venäjän federaation valtioneuvoston jäsen. Tässä tehtävässä hän johtaa Venäjän federaation alueellista valtion elintä ja vastaa valtiollisten politiikkojen täytäntöönpanosta aluetasolla.

Kuvernöörinä Vyacheslav Gladkov on hyötynyt presidentti Vladimir Putinin Venäjän hallintolakiin tekemistä muutoksista, jotka antavat hänelle mahdollisuuden pysyä vallassa vielä vuosia.

Vyacheslav Gladkov osallistuu myös ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Belgorodin alueelle. Ukrainan vastaisen hyökkäyssodan alettua Venäjä on siirtänyt monia ukrainalaisia siviilejä Belgorodin alueelle. Vyacheslav Gladkov on yksi keskeisistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten laittomaan karkottamiseen Venäjälle ja siihen, että lapset on sen jälkeen annettu laittomasti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Hänen toimensa loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä.

Sen vuoksi Vyacheslav Gladkov tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

1752.

Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK

(Владимир Владимирович МИХЕЙЧИК)

Tehtävä: Open Joint Stock Company State Airline 224th Flight Detachmentin pääjohtaja

Syntymäaika: 16.5.1970

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Mikheychik on toiminut State Airline 224th Flight Detachment -yhtiön pääjohtajana vuodesta 2018. Se on Venäjän valtion omistama yritys, joka toimii Venäjän puolustusministeriön alaisuudessa kaupallisten lentorahtipalvelujen, myös sotilasrahdin, tarjoajana. Se kuljettaa sotilasteknologiaa ja puolustustarvikkeita puolustusministeriön alaisuudessa ja tukee sen vuoksi toiminnallaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan Mikheychik tukee ja toteuttaa toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024”

 

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitse-misen päivämäärä

”338.

Joint Stock Company ”Avangard”

alias

JSC ”Avangard” Safonovo

(Акционерное Общество ”Авангард”

АО ”Авангард”

alias

“АВАНГАРД” Сафоново)

Osoite: Venäjän federaatio, 215505, Smolenskin alue, Safonovskyn piiri, Safonovskoye Township, Safonovo, Oktyabrskaya-katu, 78

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö Rekisteröintipaikka:

Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 5.11.2008

Avangard-osakeyhtiö on venäläinen suurten lasikuitutuotteiden sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaja. Se on osa Venäjän suurimpiin raketteja valmistaviin holdingyhtiöihin kuuluvaa MIC NPO Mashinostroyeniaa, joka puolestaan on osa Tactical Missile Armament Corporationia. Avangard osallistuu sellaisten panssaroitujen ajoneuvojen ja ohjusten tuotantoon, joita Venäjän asevoimat käyttää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Avangard tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

 

 

Rekisteröintinumero: 1086726001614

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Verkkosivut: https://www.avangard-plastik.ru/

Puhelin:

+8 481 423 24 52,

+8 481 226 86 05

Sähköposti: info@avangard-plastik.ru

Lisäksi Avangard on lähellä Tactical Missile Armament Corporationia.

 

339.

JSC ”Region”

alias

Closed Joint Stock Company ”Region”

alias

CJSC ”Region” Open Joint Stock Company

alias

Joint Stock Company ”Scientific and Technical Development ’Region’”

(АО ”Регион”)

Osoite: Venäjän federaatio, 129090, Moskova, Bolshoy Balkansky -kuja, 20

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 28.4.1993

Rekisteröintinumero: 7704095273

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

OGRN-numero: 770801001

Region-osakeyhtiö on johtava venäläinen etulinjan ilmailutoimintaan tarkoitettujen ohjattavien pommien kehittäjä ja toimittaja. Region tuottaa moottoreita ja puolustusmateriaaleja meri- ja ilmailukäyttöön sekä miinojen vastatoimijärjestelmiä Venäjän puolustusministeriölle. Lisäksi Region on Tactical Missile Armament Corporation -osakeyhtiön tytäryhtiö, joka edistää merkittävästi Venäjän sotilaallisten ja puolustusvoimavarojen parantamista.

Region-osakeyhtiö tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

340.

Iskra Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Kartukov

(Акционерное Общество ”машиностроительное конструкторское бюро ’искра’ имени Ивана Ивановича Картукова”)

Osoite: 125284, Moskova, pr-t Leningradsky, 35, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Date of registration: 3.12.2002

Rekisteröintinumero: 1027714027395

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 7714288059

Iskra Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Kartukov on yksi johtavista kiinteäpolttoaineisten rakettimoottoreiden tuottajista. Yhtiö on kehittänyt erilaisia kiinteän polttoaineen kaasugeneraattoreita, joita käytetään ohjuselementtien laukaisuun, hätälaskuvälineiden vapauttamiseen ja suihkumoottorien nopeaan käynnistämiseen. Yhtiö on perustamisestaan lähtien kehittänyt ja toimittanut yli 200 kiinteää polttoainetta käyttävää moottoria Venäjän puolustusministeriölle ilmatorjunta-, ilmailu-, meri- ja avaruusohjusjärjestelmiä ja taktisia ohjusjärjestelmiä varten. Lisäksi yhtiö varmistaa, että se noudattaa aseita ja puolustustarvikkeita koskevia lupavaatimuksia ja valtion puolustusmääräyksen saamista koskevia vaatimuksia.

Sen vuoksi Iskra Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Kartukov antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

341.

OJSC ”Krasnoe Znamya” Plant

Open Joint Stock Company

(”Krasnoe Znamya”

Venäjäksi: Завод ”Красное Знамя”, ПАО)

Osoite: Venäjä federaatio, 390043, Ryazanskajan alue, Ryazanin kaupunki, pr-d Shabulina, d. 2a

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Ryazan, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 30.9.2002

Rekisteröintinumero: 6229004711

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Sähköposti: post@kz.ryazan.ru

Puhelin:

+7 (4912) 93-85-17

Verkkosivusto: https://www.kznamya.ru/

OJSC Krasnoe Znamya tarjoaa painettujen piirilevyjen kokoamiseen ja asentamiseen liittyviä palveluja. Krasnoe Znamya Plant on yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista yrityksistä, jotka kehittävät ja tuottavat sarjatuotantona huipputeknologian tuotteita radiotekniikka-alalle ja huipputarkkoja elektroniikkalaitteita.

Yhtiö on ollut osa Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation -yhtiötä vuodesta 2003. Yhtiö on vuodesta 2007 lähtien ollut Almaz-Antey Air Defense Concernin keskus, joka tuottaa yksi- ja kaksipuolisia ja monikerroksisia painettuja piirilevyjä, joiden kompleksisuusluokka on 4–5. Yhtiön tiedetään panneen täytäntöön Venäjän federaation puolustusministeriön määräyksiä.

Sen vuoksi Krasnoe Znamya Plant antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

23.2.2024

342.

Rostov Helicopter Production Complex Public Joint Stock Company ”Rostvertol” Named After B.N. Slyusar PJSC

alias Rosvestol

(Ростовский Вертолетный Производственный Комплекс Публичное Акционерное Общество ”Роствертол” имени Б.Н. Слюсаря

alias

ПАО ”Росвестол”)

Osoite: Venäjän federaatio, Rostovin alue, Rostov-na-Donu, Novatorov-katu, vld. 5

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Rostov, Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 23.9.2002

Rekisteröintinumero: 6161021690

PJSC Rostvertol (Rostov Helicopter Production Complex Public Joint Stock Company Rostvertol) on Rostov-na-Donussa sijaitseva venäläinen ilma-alusten valmistaja.

Rostvertol valmistaa ”Mi”-merkkisiä roottori-ilma-aluksia Mi-35M, Mi-28N ja Mi-26. Venäjän asevoimat käyttävät näitä helikoptereita hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Rostvertol tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

 

 

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Verkkosivut: http://rostvertolplc.ru

Puhelin:

+7 (863) 272-72-21

Sähköposti: v.myshevskaya@rostvert.ru

g.bunyaeva@rostvert.ru

 

 

343.

Joint-Stock Company ”Corporation ‘Moscow Institute of Thermal Technology’”

alias

JSC ”Corporation Moscow Institute of Heat Technology”

alias

JSC Corporation MIHT

alias

JSC ”Corporation MIT”

Osoite: Venäjän federaatio (127273, Moskova, Berezovaya alleya, 10)

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 14.12.2010

Rekisteröintinumero: 5107746017033

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

”Corporation ’Moscow Institute of Thermal Technology’” -osakeyhtiö (Corporation MIT) parantaa Venäjän federaation puolustusministeriön määräysten perusteella ohjusaseiden tehokkuutta ja teknistä tasoa. Corporation MIT kehitti liikuteltavia maalta laukaistavien ohjusten järjestelmiä, joissa on kiinteää polttoainetta käyttäviä ohjattuja ballistisia ohjuksia Temp-S, Temp-2S, Pioneer, Topol, Topol-M, Yars yms. Yhtiön kehittämiä liikuteltavia maalta laukaistavien ballististen ohjusten komplekseja on Venäjän asevoimilla taistelukäytössä. Lisäksi Corporation MIT toteutti avunkeruukampanjan nimeltään ”MIT Helps!” auttaakseen ”Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen” sotilaita ja puolisotilaallisia joukkoja.

Corporation MIT tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

 

alias

AO Korporatsiya Moskovskiy Institut Teplotekhniki

(Акционерное Общество ”Корпорация ‘Московский Институт Теплотехники’”

Московский институт теплотехники

alias

AО ”Корпорация МИТ”)

Verotunnistenumero: 7715842760

KPP-numero: 771501001

Verkkosivusto: http://corp-mit.ru/

Puhelin:

+8 (499) 907-37-74

Faksi: +8 (499) 907-37-29

Sähköposti: info@corp-mit.ru

 

 

344.

FSE ”KGKPZ”

alias

Federal State Enterprise ”Kazan State-Owned Gunpowder Plant”

(ФКП ”КГКПЗ”, Федеральное Казенное Предприятие ”Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод”)

Osoite: Venäjän federaatio, 420032, Tatarstanin tasavalta, Kazanin kaupunki, Pervogo Maya -katu, 14

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation valtionyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 420032, Tatarstanin tasavalta, Kazanin kaupunki, Pervogo Maya -katu, 14

Rekisteröintipäivä: 25.6.2003

Rekisteröintinumero: 1031624002937

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Venäjän federaation valtionyhtiö Kazan State-Owned Gunpowder Plant on venäläinen kemianlaitos, joka tuottaa erilaisia pyroksiliinijauheita ja -panoksia lähes kaikentyyppisisiä aseita varten. Tehdas valmistaa 5,45–14,5 mm kaliiperin patruunoita kivääreihin (Kalashnikov-rynnäkkökivääreihin), kranaattien laukaisupanoksia, merikanuunojen ajopanoksia (AK100, AK-130 ja AK-726) ja 76–152 mm kaliiperin maatykistöjä (kranaatinheittimet 2S9 ja 2S12, haupitsit D-20, D30, ML-20, 2S1, 2S3 ja 2S19). Tehtaassa tuotetaan 115 mm:n, 122 mm:n ja ennen kaikkea 125 mm:n panssarivaunuammuksia, joita käytetään Venäjän asevoimien T-64-, T-72-, T-80- ja T-90-panssarivaunuissa. FKP KGKPZ toimittaa ammuksia Venäjän asevoimille ja niiden Ukrainassa käyttämiä asejärjestelmiä varten.

Sen vuoksi Kazan State-Owned Gunpowder Plant tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

345.

FSE ”TGP”, Federal State Enterprise ”Tambov Gunpowder Plant”

(ФКП ”ТПЗ”, Федеральное Казенное Предприятие ”Тамбовский Пороховой Завод”)

Osoite: Venäjän federaatio, 393192, Tambovin alue, Kotovsk, Truda Ave., 23

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation valtionyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 393192, Tambovin alue, Kotovsk, Truda Ave., 23

Rekisteröintipäivä: 16.8.2000

Rekisteröintinumero: 1026801010994

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Venäjän federaation valtionyhtiö Tambov Gunpowder Plant on venäläinen yritys, joka valmistaa pyroksiliinijauheita käytettäväksi erityyppisissä Venäjän asevoimien käyttämissä aseissa. Tehtaassa valmistetaan pyroksiliinijauheita monenlaisiin ampumatarvikkeisiin. Näitä ovat muun muassa 7,62 mm:n patruunat ja kranaatit Kalashnikov-kivääreitä varten, 125 mm:n ammukset T-90-taistelupanssarivaunuja varten sekä tykistöammukset tykistö- ja haupitsiyksiköitä varten (2S3 Akatsiya, 2S19 Msta-S, Msta-B ja 2S5 Hyacinth). Tehtaan omistaa venäläinen puolustusalan monialayritys Rostec State Corporation. Tehdas toimii strategisesti tärkeällä sotateollisuuden alalla, ja se on kyennyt kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana.

Tambov Gunpowder Plant tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

346.

Joint Stock Company National Helicopter Center Mil and Kamov

alias

JSC Mil Moscow Helicopter Plant

alias

JSC National Helicopter Center Mil & Kamov

(АО ”НЦВ Миль и Камов”

Акционерное Oбщество ”Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова)

Osoite: 140070, Venäjän federaatio, Moskovan alue, Ljubertsyn alue, Tomilinon kylä, Garshina-katu, 26/1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, Moskova

Rekisteröintipäivä: 8.2.1993

Rekisteröintinumero: 7718016666

National Helicopter Manufacturing Center Named After M.L. Mil and N.I. Kamov -osakeyhtiö käsittää kaksi tutkimus- ja suunnittelutoimistoa (OCB Mil ja OCB of Kamov), kokeellista tuotantoa, koe- ja tutkimuskompleksin ja koelentokeskuksen. Yritys tekee tieteellistä tutkimusta, suunnittelee, rakentaa ja testaa helikoptereiden prototyyppejä, ottaa niitä sarjatuotantoon sekä modernisoi ja tukee ”Mi”- ja ”Ka”-sotilashelikoptereiden tuotantoa ja käyttöä; Venäjän asevoimat käyttää näitä helikoptereita hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

National Helicopter Center Mil and Kamov -osakeyhtiö tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

 

 

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Verkkosivusto: ttp://www.russianhelicopters.aero/

www.mi-helicopter.ru/

Puhelin:

+7(495)6275545

Faksi: +375-17-389-11-24

Sähköposti: mvz@mi-helicopter.ru

 

 

347.

JSC Tula Cartridge Plant, JSC TCP

(Акционерное Общество ”Тульский Патронный Завод”, АО ”ТПЗ”)

Osoite: Venäjän federaatio, Tulan alue, Tula, Marata-katu 47-b

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 18.10.1993

Rekisteröintinumero: 1027100507268

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio, Tula

Tula Cartridge Plant -osakeyhtiö on venäläinen yritys, joka valmistaa ja toimittaa patruunoita käytettäväksi erityyppisissä Venäjän asevoimien käyttämissä aseissa. Tehdas on johtava ampumatarvikkeiden toimittaja Venäjän lainvalvontaviranomaisille, mukaan lukien kansalliskaarti ja sisäministeriö. Tula Cartridge Plant tarjoaa monenlaisia ja monen eri kaliiperin patruunoita Venäjän asevoimien käyttöön. Tehdas toimii strategisesti merkittävällä sotilasteollisuuden alalla, ja sen toiminta parantaa suoraan Venäjän sotilaallisia taisteluvoimavaroja.

Tula Cartridge Plant tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

348.

JSC 163 Armor Repair Plant

(АО ”163 Бронетанковый ремонтный завод”)

Osoite: pl. Tankistov, 1, Kuštševskayan kylä, 352030, Krasnodarin alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 5.6.2009

Rekisteröintinumero: 2340020470

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio, Krasnodar

Verkkosivusto: https://163btrz.ru/

Puhelin:

+7 (86168) 5-78-05

Sähköposti: 163btrz@mail.ru

163 Armor Repair Plant -osakeyhtiön päätoimialana on T-72-panssarivaunujen ja maalla ja merellä kulkevien jalkaväen BMP-2-taisteluajoneuvojen huolto. Tehdas on osa Rostecin High Precision Systems -holdingyhtiötä. Venäjän armeija käyttää erilaisia jalkaväen BMP-2-taisteluajoneuvoja ja T-72-panssarivaunuja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. 163 Armor Repair Plant huolsi ennätysmäärän BMP-2-taisteluajoneuvoja vuonna 2023.

163 Armor Repair Plant tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

349.

Closed Joint Stock Company Klimovsk Specialised Cartridge Plant, CJSC KSCP

alias

CJSC KSPZ

(Закрытое Акционерное Общество Климовский Специализированный Патронный Завод

alias

ЗАО КСПЗ)

Osoite: 249100, Kalugan alue, Tarusan piirikunta, Tarusa, 18, R. Luxemburg -katu

Yhteisötyyppi: suljettu osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 29.8.2001

Rekisteröintinumero: 1025002689205

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio, Tarusa

Klimovsk Specialised Cartridge Plant on venäläinen yritys, joka valmistaa patruunoita käytettäväksi erityyppisissä Venäjän asevoimien käyttämissä aseissa. Tehdas on johtava ampumatarvikkeiden toimittaja Venäjän lainvalvontaviranomaisille, mukaan lukien sotilasyksikkö nro 55056 (Venäjän federaation turvallisuuspalvelu) ja liittovaltion vankeinhoitolaitos. KSCP tarjoaa monenlaisia Venäjän asevoimien ja turvallisuuspalvelujen käyttämiä eri kaliiperin patruunoita. Tehdas toimii strategisesti tärkeällä sotilasteollisuuden alalla, ja sen toiminta parantaa suoraan Venäjän sotilaallisia taisteluvoimavaroja.

Klimovsk Specialised Cartridge Plant antaa sen vuoksi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

350.

FKP AHK, FSE AHK

alias

Federal State Enterprise Aleksinsky Chemical Plant

(ФКП АХК

alias

Федеральное Казенное Предприятие “Алексинский Химический Комбинат”)

Osoite: Venäjän federaatio, 301361, Tulan alue, Aleksinskin piiri, Aleksinin kaupunki, Pobedy-katu, 21

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation valtionyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 30.3.1992

Rekisteröintinumero: 1027100507510

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio, Tula

Venäjän federaation valtionyhtiö Aleksin Chemical Plant on venäläinen yritys, joka tuottaa erilaisia teollisuuskemikaaleja, joita käytetään ruudin ja asepanosten valmistuksessa. Aleksin Chemical Plant toimii alihankkijana valtion omistamille tehtaille, jotka valmistavat Venäjän asevoimille ruutia, patruunoita ja ammuksia. Aleksin Chemical Plant on Venäjän puolustusalalle strategisesti tärkeiden kemiallisten materiaalien merkittävä tuottaja ja toimittaja.

Sen vuoksi Aleksin Chemical Plant tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

351.

JSC “CNIIM”,

alias

Joint Stock Company “Central Research Institute of Materials Named After D.I. Mendeleev”

alias

Joint Stock Company “Central Research Institute of Materials”

(АО “ЦНИИМ”

alias

Акционерное Общество “Центральный Научно-Исследовательский Институт Материалов Имени Д.И. Менделеева”

alias

Акционерное Общество “Центральный Научно-Исследовательский Институт Материалов”)

Osoite: Venäjän federaatio, 191014, Pietari, Paradnaya-katu, 8

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 191014, Pietari, Paradnaya-katu, 8

Rekisteröintipäivä: 16.8.2010

Rekisteröintinumero: 1107847269045

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

”Central Research Institute of Materials Named After D.I. Mendeleev” -osakeyhtiö (CNIIM) on edistynyt yritys, joka on erikoistunut uusien materiaalien ja teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen. CNIIM on osa Venäjän suurinta puolustusalan monialayritystä Rostecia. CNIIM kehittää ja tuottaa materiaaleja, joita käytetään laajalti sotilasteollisuudessa: piikarbidia käytetään luotiliiveissä ja panssaroitujen ajoneuvojen suojauksessa, korkealujuuksista terästä käytetään tykinpiippujen valmistuksessa ja kumituotteita käytetään puolustustarvikkeiden päällystämiseen niiden piilottamiseksi vihollisen tutkilta. CNIIMin toimilla laajennetaan ja parannetaan Venäjän asevoimien teknologisia valmiuksia ottamalla käyttöön uusia materiaaleja tai päivittämällä olemassa olevia materiaaleja.

Sen vuoksi CNIIM tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

352.

Joint Stock Company ”Globus”

(РКБ ”Глобус”

alias

АО Акцiонерне товариство ”Рязанське конструкторське бюро ”Глобус”)

Osoite: Vysokovoltnayan aukio, D. 6, Ryazan 390013, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Ryazan, Venäjän federaatio

Globus-osakeyhtiö on erikoistunut kehittämään, tuottamaan ja käyttämään automatisoituja järjestelmiä aseiden ja puolustustarvikkeiden huoltoa ja valvontaa varten. Yritys kehittää ja valmistaa komplekseja, jotka on suunniteltu ilmakuljetteisten ohjattujen aseiden sekä ilma- ja meripuolustuksen ohjusjärjestelmien valmisteluun taistelukäyttöä varten ja niiden teknisen kunnon seuraamiseen.

Yritys on osa Venäjän valtion omistamaa Tactical Missile Armament Corporation -osakeyhtiötä, joka kuuluu valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaavalle liittovaltion virastolle.

23.2.2024

 

 

Rekisteröintipäivä:18.2.2008

Rekisteröintinumero: 6229060995

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Sähköposti: office@rkbglobus.ru

Puhelin:

+74912765216

Verkkosivusto: https://rkbglobus.ru/

Globus kehittää ja valmistaa Oka- ja Oka-E-1-komplekseja, jotka on suunniteltu ilmakuljetteisten ohjattujen aseiden valmisteluun taistelukäyttöä varten ja niiden teknisen kunnon seuraamiseen; automaattisia valvonta- ja testausasemia (ACIS) Buk-M1-, Buk-M2- ja Buk-M1-2-ilmapuolustusjärjestelmien sekä Kashmir-, Shtil- ja Shtil-1- merivoimien ilmapuolustusjärjestelmien teknisen kunnon seuraamista varten; automaattisia valvonta- ja testausasemia (ACIS) S-300V- ja S-300VM -ilmatorjuntajärjestelmien teknisen kunnon seuraamista varten ja automaattisia valvonta- ja testausasemia (ACIS), joilla seurataan 3M-24-tuotteiden ja niiden avulla Uran-E-kompleksiin ja muihin sotilastuotteisiin tehtyjen muutosten teknistä kuntoa. Venäjä käyttää kyseisiä tuotteita.

Sen vuoksi Globus tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

353.

JSC Saratov

alias

Radio Instrument Plant

Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

alias

JSC SRZ

(Aкционерное Общество “Cаратовский Радиоприборный Завод”

alias

AO “Саратовский Радиоприборный Завод”

alias AO СРЗ

Osoite: Saratov, prosp. 50 let oktyabrya, d 108, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 13.3.2009

Rekisteröintinumero: 6453104288

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio, Saratov

Saratov Radio Instrument Plant -osakeyhtiö on yksi johtavista yrityksistä, jotka tuottavat nykyaikaisia tarkkailu- ja kohteenosoitusjärjestelmiä Venäjän laivastoa varten. Tehdas on osa Granit-Electron Concernia, josta tuli vuonna 2018 osa Tactical Missile Armament Corporationia.

Yhtiö kehittää ja valmistaa liikkuvia (MYS-M1E) ja kiinteitä (MR-10M1E) rannikkotutkia, joiden tarkoituksena on havaita pinta-aluksia ja pienikokoisia suurinopeuksisia kohteita sekä määrittää niiden koordinaatit ja kansallisuus.

Sen vuoksi Saratov Radio Instrument Plant tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Saratov Radio Instrument Plant on myös lähellä Tactical Missiles Corporation -osakeyhtiötä.

23.2.2024

354.

JSC ”SMP”

alias

Joint Stock Company ”Serov Mechanical Plant”

(АО ”СМЗ”

alias

Акционерное Общество ”Серовский Механический Завод”)

Osoite: Venäjän federaatio, 624981, Sverdlovskin alue, Serovin kaupunki, Aglomeratšikov-katu 10

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 624981, Sverdlovskin alue, Serovin kaupunki, Aglomeratšikov-katu 10

Rekisteröintipäivä:23.12.2011

Rekisteröintinumero: 1116680000470

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Serov Mechanical Plant on venäläinen tehdas, joka tuottaa laitteita öljyn ja kaasun tuotantoa, geologista etsintää ja kaivostoimintaa varten. Tehdas on erittäin tärkeä, koska se on yksi merkittävimpien venäläisten öljy-yhtiöiden, kuten Lukoilin, Gazpromneftin ja Rosneftin, johtavista öljynporaus- ja öljyntuotantolaitteiden toimittajista. Sen lisäksi, että Serov Mechanical Plantilla on tärkeä rooli Venäjän fossiilisten polttoaineiden teollisuudessa, se valmistaa erikoistuotteita Venäjän valtion puolustusmääräysten perusteella. Tehdas valmistaa 152 mm:n kaliiperin ammuskuoria Venäjän Ukrainan vastaisessa sodassa käyttämää itseliikkuvaa Koalitsiya-SV -tykistöä varten.

Sen vuoksi Serov Mechanical Plant tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

355.

JSC ”State Design Bureau ’Vympel’ named after I.I. Toropov”

(АО ”Гос МКБ ’Вымпел’ им. И.И. Торопова”)

Osoite: Venäjän federaatio, 125424, Moskova, volokolamskoye sh., 90

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 22.6.2005

Rekisteröintinumero: 7733546058

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

”State Design Bureau ’Vympel’ named after I.I. Toropov” on erikoistunut yritys, joka kehittää ja tuottaa automatisoituja järjestelmiä aseiden ja puolustustarvikkeiden huoltoa ja valvontaa varten. Yritys kehittää ja valmistaa ilmasta laukaistavia pinta- ja ilmamaaleihin kohdistuvia ohjuksia, ohjuksia maalla ja merellä käytettäviä ilmatorjuntajärjestelmiä varten, laukaisulaitteita ja katapultteja ilmakuljetteisia ohjuksia varten sekä pommikoneiden aseistusta ja ilma-alusten rakettiyksiköitä kannattelevia tukirakenteita.

”State Design Bureau ’Vympel’ named after I.I. Toropov” -osakeyhtiö osallistuu useiden ohjusten, kuten APU-305:n ja APU-L:n, sekä ilma-alusten B13L-rakettien tuotantoon. Näitä aseita toimitetaan Venäjän asevoimille ja niitä käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

“State Design Bureau ‘Vympel’ named after I.I. Toropov” tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. “State Design Bureau ‘Vympel’ named after I.I. Toropov” antaa lisäksi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

356.

Open Joint Stock Company ”Peleng”

alias

JSC Peleng

(valkovenäjäksi: Вiдкрите акцiонерне товариство ”Пеленг”)

(venäjäksi: Открытое Акционерное Общество ”Пеленг” (ОАО ”Пеленг”))

Osoite: Valko-Venäjän tasavalta, 220114, Minsk, Makaenka-katu, 25

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Valko-Venäjän tasavalta

Rekisteröintipäivä: 11.9.1991

Rekisteröintinumero: 100230519

Päätoimipaikka: Valko-Venäjän tasavalta

Verkkosivusto: https://peleng.by/

Puhelin:

+375-17-389-11-37

Faksi: +375-17-389-11-24

Sähköposti: info@peleng.by

Peleng on Valko-Venäjän tasavallan optomekaanisen ja optoelektroniikan alan johtava yritys. Peleng valmistaa ja toimittaa komponentteja Venäjän asevoimien Ukrainaa vastaan käydyssä hyökkäyssodassa käyttämien venäläisten tykistön ja sotilasajoneuvojen (eli panssaroitujen BTR-82A -miehistönkuljetusajoneuvojen) valmistukseen.

Peleng tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

357.

LLC ”SMT-iLogic”

alias

LLC SMT-Ailogik

alias

LLC SMT iLogic

(ООО ”СМТ-Айлогик”)

Osoite: 195220, Venäjän federaatio, Pietari, Nepokorennykh Avenue, 17, rakennus 4, kirjain V,

huone 5-N Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 27.11.2015

Rekisteröintinumero: 7804552300

Lähellä oleva yhteisö: Special Technology Center Ltd. (alias STC, Ltd)

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Verkkosivusto: http://smt-ilogic.ru/

Puh./Faksi:

+7 (812) 244-19-87

Sähköposti: info@smt-ilogic.ru

SMT-iLogic-yritys tarjoaa erilaisia palveluja elektroniikan kehittämisen alalla. Yritys tarjoaa palveluja elektroniikan kehittämiseen ja valmistaa tietojen keruu- ja käsittelylaitteita. LLC STC, Venäjän asevoimia lähellä oleva Orlan-10-droonien valmistaja, saa ulkomaisia komponentteja LLC SMT-iLogic-yritykseltä. Venäjän asevoimat käyttävät Orlan-10-drooneja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

SMT-iLogic tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Lisäksi LLC SMT-iLogic on lähellä LLC STC:tä.

23.2.2024

358.

The 924th Unmanned Aerial Vehicle Center (Military Unit 20924)

(924-й центр беспилотных летательных аппаратов (воинская часть 20924))

Osoite: 140415, Venäjän federaatio, Moskovan alue, Kolomna, 5 Projezd Artilleristov

Yhteisötyyppi: Osa Venäjän puolustusministeriötä

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintinumero: 1165022050808

Verotunnistenumero: 5022050639

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

924. miehittämättömien ilma-alusten keskus (sotilasyksikkö 20924) on osa Venäjän puolustusministeriötä. Keskuksessa koulutetaan sotilaita miehittämättömien ilma-alusten komppanioiden muodostamiseksi läntisessä ja keskisessä sotilaspiirissä. Samalla keskus suorittaa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (Zastava, Navodchik-2, Forpost ja Orlan-10) kanssa tehtäviä sotilaallisia kokeita; kokeiden päätyttyä miehittämättömät ilma-alukset siirretään osaksi miehittämättömien ilma-alusten komppanioita. 924. miehittämättömien ilma-alusten keskus kouluttaa miehittämättömien ilma-alusten käyttäjiä Venäjän federaation asevoimille. Monet heistä ovat osallistuneet taisteluoperaatioihin Pohjois-Kaukasiassa, Syyriassa, ja heidät on nyt sijoitettu erityissotilasoperaation vyöhykkeelle.

924. miehittämättömien ilma-alusten keskus (sotilasyksikkö 20924) tukee sen vuoksi aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

359.

All-Russian public-state movement of children and youth “Movement of the First”

alias

“Movement of the First”

(Движение первых)

Osoite: Venäjän federaatio, 109028, Moskova, Zemlyanoy Val -katu, 50A, rakennus 2

Puhelin:

+7 495 565 30 10,

+8 800 333 63 11

Verkkosivusto: https://будьвдвижении.рф

Sähköposti: zabota@rddm.team

info@rddm.team

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

”Movement of the First” on Venäjän federaation valtiojohtoinen nuorisojärjestö, joka perustettiin joulukuussa 2022 Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin aloitteesta tarjoamaan 6–18-vuotiaille lapsille koulutustoimintaa – myös luonteeltaan sotilaallista koulutusta – ”Venäjän perinteisten henkisten ja moraalisten tavoitteiden” pohjalta. Liikkeen jäseninä olevat lapset tapaavat sotilaita, jotka ovat taistelleet Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa, lähettävät kortteja ja tukikirjeitä sotilaille sekä valmistelevat myös taisteluissa käytettäviä laitteita ja oppivat käsittelemään drooneja. Lisäksi järjestö on järjestänyt lapsille sotapelejä, jotka jäljittelevät ja simuloivat taistelutilanteita.

Näitä toimia toteutetaan kaikilla Venäjän alueilla sekä laittomasti liitetyllä Krimillä ja Ukrainan laittomasti miehitetyillä Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilla. Näin ollen järjestö uudelleenkouluttaa eri ohjelmiensa kautta ukrainalaisia lapsia, myös Venäjälle laittomasti karkotettuja lapsia.

Sen vuoksi Movement of the First antaa aineellista tukea toimille, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä sen vakautta ja turvallisuutta.

23.2.2024

360.

Military-patriotic centre “Vympel”

(Военно-патриотический центр “Вымпел”)

Osoite: Venäjän federaatio, Moskova, katu 1905, rakennus 1, sisäänkäynti pihalta

Puhelin:

+7 (977) 990 46 96,

+7 (963) 602-90-32

Verkkosivusto: https://впцвымпел.рф/

Sähköposti: lager@vpc-vympel.ru

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 8.9.2005

Rekisteröintinumero: 1057748152439

Sotilaallis-isänmaallinen Vympel-keskus on Venäjän turvallisuuspalvelujen entisten jäsenten perustama järjestö, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille isänmaallista koulutusta, johon kuuluu sotilaallista koulutusta. Siihen sisältyy teini-ikäisille tarkoitettua sotilaskoulutusta ja leirien järjestämistä nuoremmille lapsille. Keskuksen rahoittaja on Venäjän hallitus.

Näitä toimia toteutetaan kaikilla Venäjän alueilla sekä laittomasti liitetyllä Krimillä ja laittomasti miehitetyllä Donetskin alueella. Näin ollen Vympel uudelleenkouluttaa eri ohjelmiensa kautta ukrainalaisia lapsia, myös Venäjälle laittomasti karkotettuja lapsia.

Sen vuoksi Vympel antaa aineellista tukea toimille, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä sen vakautta ja turvallisuutta.

23.2.2024

361.

Askon JSC

alias

Ascon JSC

alias

Automated Design Systems

(АО ”СКОН”

alias

Акционерное Общество ”Аскон”

alias

Автоматизированная Система Конструирования)

Osoite: Venäjän federaatio, 199155, Pietari, Odoevskogo-katu, 5 litera

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 12.9.2002

Verotunnistenumero: 7809009923

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Askon on venäläinen IT-yritys, joka kehittää suunnittelu- ja tuotannonhallintaohjelmistoja Venäjän sotateolliselle kompleksille. Askon kehittää erityisesti digitaalisia mallinnusohjelmistoja yrityksille United Shipbuilding Corporation, Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD, Tactical Missiles Corporation (KTRV) sekä Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation. Lisäksi Askon kehittää suunnitteluohjelmistoja, joita hyödynnetään Venäjän asevoimien käyttämien ohjusjärjestelmien tuotantoon, mukaan lukien mannertenvälinen ballistinen ohjusjärjestelmä Topol-M, lyhyen kantaman ballistinen ohjusjärjestelmä Iskander-M sekä kannettava ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (MANPADS) Igla.

Sen vuoksi Askon antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

362.

Azia Shipping Company LLC

alias

Azia Shipping Co

alias

Asia Shipping Company

(ООО Судоходная Компания Азиа)

Osoite: Venäjän federaatio, 690091, Primorsky Krai, Vladivostokin kaupunki, Posyetskaya-katu 29

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 17.9.2013

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Azia Shipping Company on venäläinen varustamo, joka antaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Azia Shipping Company on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Azia Shipping Companyn kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Azia Shipping Company antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

363.

JSC MAK Vympel

alias

Interstate Joint Stock Corporation ”Vympel”

alias

Public Joint Stock Company VIMPEL Interstate Corporation

alias

Interstate Joint Stock Corporation ”Vympel”

alias

Vympel Central Science and Production Association

(Открытое Акционерное Общество Межгосударственная Акционерная Корпорация Вымпел)

Osoite: Venäjän federaatio, 125480, Moskova, Gerojev Panfilovtsev -katu, 10/1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 29.9.1992

Verotunnistenumero: 7714041693

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

MAK Vympel (alias Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää Venäjän asevoimien käyttämiä ballististen ohjusten torjuntajärjestelmiä ja avaruushallintajärjestelmiä. Lisäksi MAK Vympel on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi MAK Vympel antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi MAK Vympel on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

364.

JSC NMZ

alias

Nizhny Novgorod Machine-Building Plant

(АО ”НМЗ”

alias

Акционерное Общество ”Нижегородский Машиностроительный Завод”)

Osoite: Venäjän federaatio, 603052, Nižny Novgorodin alue, Nižny Novgorod, Sormovskojen valtatie, nro. 21

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 15.2.1994

Verotunnistenumero: 5259008768

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

NMZ (alias Nizhny Novgorod Machine-Building Plant) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää tykistöjärjestelmiä ja ohjusjärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämät S-300 ilmatorjuntajärjestelmät. Lisäksi NMZ on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi NMZ antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi NMZ on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

365.

JSC RIRV

alias

Russian Institute of Radio Navigation and Time

alias

RIRT

(Акционерное Общество ”Российский Институт Радионавигации И Времени”

alias

АО ”РИРВ”)

Osoite: Venäjän federaatio, 192012, Pietari, Obuhovskaja Oboronan puistokatu 120

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 5.5.2003

Verotunnistenumero: 7825507108

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

RIRV (alias Russian Institute of Radio Navigation and Time) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää navigointilaitteita venäläistä GLONASS-järjestelmää varten. Venäjän asevoimat käyttävät järjestelmää Ukrainan siviili- ja sotilasinfrastruktuuriin kohdistettavissa täsmäiskuissa. Lisäksi RIRV on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi RIRV antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi RIRV on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

366.

JSC RPTP Granit

alias

Ryazan Production and Technical Enterprise Granit

(АО РПТП Гранит

alias

Акционерное Общество ”Рязанское Производственно-Техническое Предприятие ’Гранит’”)

Osoite: Venäjän federaatio, 390039, Ryazanin alue, Ryazanin kaupunki, Internationalnaya-katu 1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 29.11.2002

Verotunnistenumero: 6229031754

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

RPTP Granit (alias Ryazan Production and Technical Enterprise Granit) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka huoltaa ja testaa asejärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämät S-400 Triumf- ja S-300-ohjusjärjestelmät. Lisäksi RPTP Granit on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi RPTP Granit antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi RPTP Granit on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

367.

JSC UMZ

alias

Ulyanovsk Mechanical Plant

(ОАО ”УМЗ”

alias

Открытое Акционерное Общество ”Ульяновский Механический Завод”

alias

Ульяновский Механический Завод

alias

Ulyanovskiy Mekhanicheskiy Zavod)

Osoite: Venäjän federaatio, 432008, Uljanovskin alue, Uljanovskin kaupunki, Moskovskojen valtatie, nro. 94

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 14.10.2002

Verotunnistenumero: 7303026762

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

UMZ on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ohjusjärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämä Buk-M2-ohjusjärjestelmä. Lisäksi UMZ on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi UMZ antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi UMZ on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

368.

JSC VMP AVITEK

alias

Vyatka Machine-Building Enterprise AVITEK

alias

Avitek

(ОАО ”ВМП ’АВИТЕК’”

alias

Акционерное Общество ”Вятское машиностроительное предприятие ’Авитек’”)

Osoite: Venäjän federaatio, 610047, Kirovin alue, Kirov, Oktyabrsky pr-kt, 1a

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 3.10.2002

Verotunnistenumero: 4345047310

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

VMP Avitek (alias Vyatka Machine-Building Enterprise Avitek) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ja tuottaa Venäjän asevoimien käyttämiä ohjattavia ilmatorjuntaohjuksia. Lisäksi VMP Avitek kehittää ja tuottaa heittoistuimia Venäjän asevoimien käyttämiin taisteluhävittäjiin. VMP Avitek on erityisesti osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi VMP Avitek antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi VMP Avitek on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

369.

JSC VNIIRT

alias

All-Russian Research Institute Of Radio Engineering

(Открытое Акционерное Общество ”Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники”

alias

ОАО ”ВНИИРТ”)

Osoite: Venäjän federaatio, 105082, Moskova, Bolšaja Pohtovaja -katu 22

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 6.11.2002

Verotunnistenumero: 7701315700

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

VNIIRT (alias All-Russian Research Institute of Radio Engineering) on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää tutkajärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön, mukaan lukien venäläisessä ohjusjärjestelmässä Pantsir-S1 käytettävät tutkajärjestelmät. Lisäksi VNIIRT on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-konsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi VNIIRT antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi VNIIRT on lähellä Almaz-Antey-konsernia, joka tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

370.

M Leasing LLC

(ООО М ЛИЗИНГ

alias

Общество С Ограниченной Ответственностью ”М Лизинг”

alias

OOO ”M Lizing”)

Osoite: Venäjän federaatio, 105005, Moskova, Baumanskaja-katu 7, rakennus 1, kerros/osasto/huone 2/I/2

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 18.3.2021

Verotunnistenumero: 9701173086

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

M Leasing on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. M Leasing on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten M Leasingin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla Tihoretskin kaupungissa sijaitsevaan ampumatarvikevarastoon käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi M Leasing antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin laittomasta liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

23.2.2024

371.

Marine Trans Shipping LLC

(ООО Марин Транс Шиппинг

alias

Общество С Ограниченной Ответственностью ”Марин Транс Шиппинг”)

Osoite: Venäjän federaatio, Astrahanin alue, Astrahan, Tsarev-joen rantakatu 1, toimisto 2

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 11.9.2020

Verotunnistenumero: 3025037914

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Marine Trans Shipping on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Marine Trans Shipping on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Marine Trans Shippingin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Marine Trans Shipping antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin laittomasta liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

23.2.2024

372.

MFI Soft LLC

(ООО ”Мфи Софт”

alias

Общество С Ограниченной Ответственностью ”МФИ Софт”)

Osoite: Venäjän federaatio, 119454, Moskova, Koštojantsa-katu 12, huoneisto 3

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 25.12.2006

Verotunnistenumero: 7710657509

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

MFI Soft on venäläinen IT-yritys, joka kehittää ja tuottaa laitteita ja ohjelmistoja, joita hyödynnetään Venäjän SORM-järjestelmän (System for Operational-search Measures) valmiuksissa. SORM mahdollistaa Venäjän kotimaan- ja ulkomaantiedustelua sekä toisinajattelun valvontaa ja tukahduttamista. Tätä järjestelmää on asennettu Ukrainan miehitetyillä alueilla sijaitsevaan infrastruktuuriin ja Venäjä koettaa sen avulla tehostaa yrityksiään sulauttaa Ukrainan alueita Venäjään.

Sen vuoksi MFI Soft antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi MFI Softilla on Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) hallinnoima lupa. FSB:n luvat myönnetään tietotekniikkayhtiöille, jotka kehittävät salausteknologiaa, tietojärjestelmiä ja televiestintäjärjestelmiä Venäjän tiedustelupalveluja varten, sekä tietotekniikkayhtiöille, jotka kehittävät ”henkilökohtaisia tietokannan hallintajärjestelmiä” Venäjän turvallisuuspalveluja varten (eli välineitä, jotka on erityisesti suunniteltu tallentamaan, hakemaan ja hallinnoimaan suuria datamääriä, jotka on saatu esimerkiksi sosiaalista mediaa haravoimalla tai muiden tiedustelutietojen keruukäytäntöjen avulla). Sen vuoksi MFI Soft on Venäjän tietotekniikka-alalla toimiva yhteisö, jolla on FSB:n lupa-, sertifiointi- ja valtionsalaisuuksien suojaamiskeskuksen hallinnoima lupa.

23.2.2024

373.

MG-Flot LLC

alias

TransMorFlot

alias

TransMorFlot shipping company

alias

Transseaport

(ООО МГ-ФЛОТ

alias

ООО Трансморфлот)

Osoite: Venäjän federaatio, 368730, Dagestanin tasavalta, Ahtyn piiri, Ahtyn kylä, Lenina-katu, 18 ”d”, huoneisto. 1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 17.2.2005

Verotunnistenumero: 3017041900

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

MG-Flot (aiemmin TransMorFlot LLC) on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Se on erityisesti osallisena sotilaskuljetusverkostossa, jossa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaista puolustusmateriaalia Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten MG-Flotin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Lisäksi MG-Flotin omistamat alukset ovat osallistuneet aseiden toimittamiseen Iranista Venäjälle ja tukeneet näin Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan.

Sen vuoksi MG-Flot antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

374.

PSV Technologies LLC

(Общество C Ограниченной Ответственностью ”ПСВ Технологии”

alias

ПСВ Технологии)

Osoite: Venäjän federaatio, 107023, Moskova, Malaya Semenovskaya -katu, 3a rakennus 2

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 27.3.2023

Verotunnistenumero: 7718927027

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

PSV Technologies on venäläinen yhteisö, joka harjoittaa huipputeknologian tuotteiden hankintaa Venäjän federaation hallituksen puolesta. Se on toimittajana vähintään kymmenessä Venäjän hallituksen kanssa tehdyssä sopimuksessa, joihin kuuluu Venäjän sotateolliseen kompleksiin kuuluvien johtavien valtio-omisteisten asevalmistajien kanssa tehtyjä sopimuksia. PSV Technologies osallistuu erityisesti pakotteiden kohteena olevien kaksikäyttö- ja sotilastuotteiden hankintaan Euroopan unionista venäläisten valtio-omisteisten asevalmistajien puolesta.

Sen vuoksi PSV Technologies tukee aineellisesti Venäjän federaation hallitusta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

375.

Razdolye Implementation Center LLC

alias Razdolie

alias Razdole

alias VC Razdolye

alias VC Razdolie

alias VC Razdole

(Oбщество C Ограниченной Ответственностью ”Внедренческий Центр ’Раздолье’”

alias

ООО ”ВЦ ’Раздолье’”)

Osoite: Venäjän federaatio, 432001, Uljanovskin alue, Uljanovsk, Marata-katu, 13, toimisto 1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 24.3.2008

Verotunnistenumero: 7325078348

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Razdolye Implementation Center on venäläinen IT-yritys, joka kehittää tuotteita Venäjän sotateollisen kompleksin käyttöön. Erityisesti se kehittää toiminnanohjaus- ja automaatio-ohjelmistoja seuraaville yrityksille: Morinformsystem Agat, United Engine Corporation, Tactical Missile Weapons Corporation, Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation, Ratep, Scientific and Production Association ’Almaz’ (nimetty akateemikko A.A. Raspletinin mukaan), Stavropol Radio Plant ”Signal” ja Production Association Strela. Venäläiset asevalmistajat käyttävät Razdolye Implementation Centerin kehittämiä ja toteuttamia automaatio-ohjelmistoja valtion puolustustilausten toteuttamiseen ja tuotantokustannusten alentamiseen.

Sen vuoksi Razdolye Implementation Center antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

376.

Research and Production Center BiznesAvtomatiki LLC

alias

Research and Production Center Business Automation

alias

NPC BiznesAvtomatika

(ООО ”НПЦ ’Бизнесавтоматика’”

alias

Научно-Производственный Центр ”Бизнесавтоматика”)

Osoite: Venäjän federaatio, 119619, Moskova, Aviatorov-katu, 9/2

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 25.3.2010

Verotunnistenumero: 7729652455

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Research and Production Center BiznesAvtomatiki on venäläinen IT-yritys, joka kehittää tuotteita Venäjän sotateollisen kompleksin käyttöön. Yhteisö on yksi suurimmista Venäjän puolustussektorin tietotekniikan toimittajista. Yhteisö kehittää erityisesti tekoälyvälineitä, tietoturvajärjestelmiä ja ohjelmistoja massadatan käsittelyä ja analysointia varten muun muassa Venäjän federaation puolustusministeriön 46. keskustutkimuslaitokselle, joka vastaa korkean teknologian asejärjestelmien kehittämisestä Venäjän asevoimia varten, sekä liittovaltion rahoittamalle tutkimusinstituutille, joka on nimetty N.E. Zhukovskyn mukaan.

Yhteisöllä on erityisesti Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön myöntämä lupa, joka kattaa ”aseiden ja puolustustarvikkeiden kehittämisen, tuotannon, testauksen, asennuksen, huollon, hävittämisen ja myynnin”, sekä Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) lupa suorittaa valtionsalaisuuden muodostavan tiedon käyttöön liittyvää työtä ja FSB:n lupa suorittaa salausteknologioiden kehittämistä, tuotantoa ja jakelua.

23.2.2024

 

 

 

Sen vuoksi Research and Production Center BiznesAvtomatiki antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Research and Production Center BiznesAvtomatiki on lisäksi Venäjän tietotekniikka-alalla toimiva yhteisö, jolla on Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) lupa-, sertifiointi- ja valtionsalaisuuksien suojaamiskeskuksen (FSB Center for Licensing, Certification and Protection of State Secrets) hallinnoima lupa ja ”aseita ja puolustustarvikkeita” koskeva Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön hallinnoima lupa.

 

377.

Sovfracht JSC

alias

Sovfracht PJSC

alias

Sovfrakht JSC

(АО СОВФРАХТ

alias

Акционерное Общество ”Совфрахт”)

Osoite: Venäjän federaatio, 121096, Moskova, Vasilisa Kozhinoy -katu, 1 rakennus 1, huone 611, kerros 6

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 30.11.1992

Verotunnistenumero: 7702059030

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Sovfracht on venäläinen varustamo, joka tarjoaa logistista tukea Venäjän federaation puolustusministeriölle. Se toimii keskeisenä solmukohtana sotilaskuljetusverkostoissa, joissa venäläiset rahtialukset kuljettavat pohjoiskorealaisia aseita Pjongjangista sotilaskohteeseen Dunain satamaan Venäjälle. Sitten Sovfrachtin kuljettamat pohjoiskorealaiset ampumatarvikkeet siirretään Venäjän länsirajalla sijaitseviin varastoihin käytettäväksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Sovfracht antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

378.

Joint Stock Company ”Concern Granit-Electron”

alias

JSC Concern Granit-Electron

alias

JSC Granit-Electron

alias

Granit-Electron

(АО ”Концерн ’Гранит-Электрон’”

alias

Акционерное Общество ”концерн ’гранит-электрон’”

alias

Гранит-Электрон)

Osoite: Gospitalnaya 3, Pietari, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 18.5.2006

Verotunnistenumero: 7842335610

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Concern Granit-Electron kehittää ja tuottaa sodankäyntijärjestelmiä Venäjän sotateollisen kompleksin käyttöön. Se tuottaa automaattisia valvontajärjestelmiä P-800 Oniks (Yakhont) -ohjuksia varten; Venäjän asevoimat käyttää näitä ohjuksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Concern Granit-Electron tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Concern Granit-Electron on lähellä Tactical Missiles Corporationia.

23.2.2024

379.

JSC Design Bureau of Mechanical Engineering

alias

JSC KBM

(Акционерное Общество ”Конструкторское бюро машиностроения”

alias

АО ”КБМ”)

Osoite: Sosinskaya-katu 43, Moskova, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 18.7.2005

Verotunnistenumero: 7722307636

Päätoimipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Design Bureau of Mechanical Engineering on sotateollinen yritys, joka kehittää aseita Venäjän asevoimille. Se on Bal-ohjusjärjestelmän johtava kehittäjä; Venäjän asevoimat käyttää tätä ohjusjärjestelmää hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sen vuoksi Design Bureau of Mechanical Engineering tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Design Bureau of Mechanical Engineering on lisäksi lähellä Tactical Missiles Corporationia.

23.2.2024

380.

Joint Stock Company ”Military-Industrial Corporation ’Research and Production Association of Mechanical Engineering’”

alias

JSC Mashinostroyeniya

alias

NPO Mashinostroyeniya

(Акционерное Общество ”военно-промышленная корпорация ’научно-производственное объединение машиностроения’”

alias

НПО машиностроения)

Osoite: Gagarina-katu 33, Reutov, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Reutov, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 28.2.2007

Verotunnistenumero: 5012039795

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Mashinostroyeniya-osakeyhtiö vastaa P-800 Oniks (Onyx) -ohjusten tuotannosta ja suunnittelusta; Venäjän asevoimat käyttää näitä ohjuksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sen vuoksi Mashinostroyeniya tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Mashinostroyeniya on lisäksi lähellä Tactical Missiles Corporationia.

23.2.2024

381.

JSC Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot”

(Акционерное Общество ”петровский электромеханический завод ’Молот’”

alias

АО ”ПЕТРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ’Молот’”

alias

АО ”ПЭМЗ ’МОЛОТ’”)

Osoite: Gogolya-katu 40, Petrovsk, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Petrovsk, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 21.1.2014

OGRN-numero: 1146444000010

Verotunnistenumero: 6444009038

Päätoimipaikka: Petrovsk, Venäjän federaatio

Petrovsky Electromechanical Plant Molot on sotateollinen yritys, joka tuottaa erilaisia komponentteja ja välineitä komponentteja ja laitteita Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassa käytettäviä aseita varten. Sen vuoksi Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” on lisäksi lähellä Concern Granit-Electronia ja Tactical Missiles Corporationia.

23.2.2024

382.

Joint stock company Zavod Dagdizel

alias

Joint stock company Zavod Dagdiesel

(Акционерное Общество ”завод ’Дагдизель’”

alias

АО ”Завод ’Дагдизель’”)

Osoite: Lenina 1, Kaspijsk, Dagestanin tasavalta, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Kaspijsk, Dagestanin tasavalta, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 24.11.2000

OGRN-numero: 1020502130351

Verotunnistenumero: 0545001919

Päätoimipaikka: Kaspijsk, Dagestanin tasavalta, Venäjän federaatio

Zavod Dagdizel on sotateollinen yritys, joka kehittää ja tuottaa Venäjän laivastolle vedenalaisia aseita, jota käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Se on Tactical Missiles Corporationiin kuuluvan MPO-Gidropriborin tytäryhtiö. Sen vuoksi Zavod Dagdizel tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Zavod Dagdizel on lisäksi lähellä MPO-Gidropriboria ja Tactical Missiles Corporationia.

23.2.2024

383.

Joint Stock Company Central Design Bureau of Automatics

alias

Joint Stock Company TsKBA

(Акционерное Общество ”Центральное конструкторское бюро автоматики”

alias

АО ”ЦКБА”)

Osoite: Kosmicheskiy prospekt 24A, Omsk, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Omsk, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 31.1.2008

Rekisterinumero: 5506202219

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Central Design Bureau of Automatics (TsKBA) on venäläinen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa komponentteja Kh-31P-ohjuksia varten; Venäjän asevoimat käyttää näitä ohjuksia hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sen vuoksi Central Design Bureau of Automatics tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Central Design Bureau of Automatics on lisäksi lähellä Tactical Missiles Corporationia.

23.2.2024

384.

JSC NPO Elektromashina

(АО НПО ”Электромашина”)

Osoite: Mašinostroitelei-katu 2, 454119 Tšeljabinsk, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (351) 255 20 78

Faksi: +7 (351) 253 78 42

Sähköposti: sale@npoelm.ru

Verkkosivut: www.npoelm.ru

NPO Elektromashina on venäläinen sotateollinen yritys. Se valmistaa sotakalustoa varten sähkölaitteita, kuten virtalähdesarjoja, voimalaitteita ja aseiden hallintajärjestelmiä.

NPO Elektromashina toimittaa sähkölaitteita käytettäväksi erityyppisissä venäläisissä aseissa, joita Venäjän asevoimat käyttää Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, kuten KamAZ Typhoon, T-72, T-90, BMP-3 ja Gibka-järjestelmä. NPO Elektromashina toimittaa Venäjän puolustusministeriön tekemiä tilauksia.

NPO Elektromashina antaa sen vuoksi aineellista tukea toimille, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

385.

Joint-Stock Company Arzamas Scientific Production Enterprise ”TEMP-AVIA”

alias

JSC Arzamasskoe Nauchno Proizvodstvennoe Predpriyatie ”Temp-Avia”

(Акционерное Общество Арзамасское научно-производственное предприятие

alias

”ТЕМП-АВИА”)

Osoite: Kirov-katu 26, Arzamas, Nižny Novgorodin alue, 607220 Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (83147) 7 13 35,

7 83 19

Faksi: + 7 (83147) 9 46 42

Sähköposti: ao@temp-avia.ru

Verkkosivusto: https://www.temp-avia.ru/

Temp-Avia on venäläinen sotateollinen yritys. Se valmistaa yli 300:aa tuotetyyppiä, joita käytetään venäläisissä ilma-aluksissa, helikoptereissa, miehittämättömissä ilma-aluksissa sekä merijalkaväen ja panssaroiduissa ajoneuvoissa.

Temp-Avia on erikoistunut valmistamaan navigointi- ja automaattiohjausjärjestelmiä, inertiaohjausjärjestelmiä, inertiamittauslaitteita, gyrovakaimia, primäärisiä tietoantureita, keinohorisontteja ja integroituja varanavigointijärjestelmiä. Sopimuspuolina on muita venäläisiä sotateollisia yrityksiä ja Venäjän hallitus. Temp-Avia valmistaa erityisesti perustavanlaatuista keinohorisonttia AGB-96, jota käytetään Mi-8-helikoptereissa, joita Venäjän federaation asevoimat käyttävät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Temp-Avia tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

386.

JSC Tomsk Electrotechnical Plant

(АО ”Томский электротехнический завод”)

Osoite: 634041, Tomsk, Kirov-katu 51a, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+ 7 (3822) 55 43 95

Sähköposti: info@tetz.uvz.ru

Verkkosivusto: https://tetz.ru

Tomsk Electrotechnical Plant on venäläinen sotateollinen yritys. Se on Venäjän federaation asevoimien varustetoimittaja. Yritys päivittää T-90-panssarivaunuja yhdessä emoyhtiönsä Uralvagonzavodin kanssa ja sen johdolla.

Sen vuoksi Tomsk Electrotechnical Plant tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

387.

OJSC ”Ural Design Bureau of Transport Engineering”

alias

OJSC ”UKBTM”

(ОАО ”УКБТМ” Открытое Акционерное Общество

alias

”Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения”)

Osoite: Vostotšnoje Šosse 38, 622007 Nižny Tagil, Sverdlovskin alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (3435) 34 40 41

Faksi: +7 (3435) 97 70 19

Sähköposti: mail@ukbtm.uvz.ru

Verkkosivusto: http://ukbtm.ru

UKBTM on venäläinen sotateollinen yritys. Se kehittää taisteluajoneuvoja. UKBTM kehittää ja modernisoi Venäjän federaation asevoimille T-72- ja T-90-panssarivaunuja, joita käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi UKBTM tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

388.

JSC Uralcryomash

alias

JSC Uralkriomash

(АО ”Уралкриомаш”)

Osoite: Vostotšnoje Šosse 24, 622051 Nižny Tagil, Sverdlovskin alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (3435) 499 080

Sähköposti: сrуont@ucm.uvz.ru

Verkkosivusto: https://www.cryont.ru

Uralcryomash on venäläinen yritys, joka valmistaa kaksikäyttöteknologiaa. Se on yksi Venäjän johtavista valmistajista kryogeenisten laitteiden, paineastioiden sekä räjähtävien ja syttyvien kaasujen ja nesteiden varastoinnin alalla.

Uralcryomash toimii alihankkijana Venäjän federaation puolustusministeriölle Venäjän puolustusmääräyksen mukaisesti. Yritys toimittaa naftaleenin- ja hapenkuljetusratkaisuja valtionyritys Roscosmosin Vostotšnyin kosmodromille. Vostotšnyin kosmodromilta laukaistavien satelliittien avulla Venäjän armeija tunnistaa kohteita Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Uralcryomash tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

389.

Zavod no 9

alias

Plant n° 9

(Завод № 9)

Osoite: 620012, Pervoi Pjatiletki -aukio, Jekaterinburg, Sverdlovskin alue, Venäjän federaatio

Puhelin:

+7 (343) 327 59 00

Faksi: +7 (343) 336 66 84

Sähköposti: ural@9.uvz.ru

Verkkosivusto: http://zavod9.com

Zavod no 9 on venäläinen sotateollinen yritys. Se on Venäjän federaation asevoimien varustetoimittaja.

Yritys valmistaa vedettäviä aseita, myös D-30A-haupitsia, ja aseita T-62-, T-72- ja T-90-panssarivaunuille. Venäjän federaation asevoimat käyttävät D-30-haupitseja ja T-62-, T-72- ja T-90-panssarivaunuja hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Zavod no 9 tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

390.

OJSC Arsenal Machine-Building Plant

alias

JSC Machine-Building Plant Arsenal

(ОАО ”Машиностроительный Завод ‘Арсенал’”)

Osoite: Venäjän federaatio, 195009, Pietari, Komsomola-katu 1-3

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (812) 292 40 11

Faksi: +7 (812) 292 46 56

Sähköposti: arsenal@mzarsenal.com

Verkkosivusto: https://mzarsenal.com

OJSC Machine-Building Plant Arsenal on venäläinen sotateollinen yritys. Se täyttää Venäjän valtion puolustusmääräykset ja valmistaa Lotos-tiedustelusatelliitteja ja merivoimien AK-176M-tykistöjä. Venäjän asevoimat käyttävät Lotosia kohteiden tunnistamiseen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, ja AK-176M-tykistöt asennetaan Venäjän merivoimien aluksiin, jotka tulittavat Ukrainan joukkoja.

Sen vuoksi OJSC Machine-Building Plant Arsenal tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

391.

JSC NPO Elektromechaniki

(АО ”Научно-Производственное Объединение Электромеханики”)

Osoite: Tšeljabinskin alue, Miass, Mendeleeva-katu 31, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 8 (3513) 28 86 68

Sähköposti: root@npoe.ru

Verkkosivusto: https://npoe.ru/

NPO Elektromechaniki -osakeyhtiö on venäläinen sotateollinen yritys. Se valmistaa osia Iskander-ohjuksiin, joita Venäjän asevoimat käyttävät hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi NPO Elektromechaniki tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

392.

LLC ”Proekt-technika”

(ООО ”Корпорация ‘Проект-техника’”;

alias

Акционерное Общество Центр электротехнических решений ”Проект-Техника”)

Osoite: Svobody-katu 35, rakennus 22, 125362 Moskova, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (495) 775 62 90

Sähköposti: info@pr-t.ru, sales@pr-t.ru, otm@pr-t.ru

Verkkosivusto: www.pr-t.ru/

LLC Proekt-technika on venäläinen sotateollinen yritys. Yritys valmistaa venäjän asevoimien hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan käyttämiä erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, kuten MTP-A2.7 ja MTP-A2.1.

Sen vuoksi LLC Proekt-technika tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

393.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

alias

JSC SDB Turbina

alias

JSC SKB Turbina

(Акционерное Общество ”Специальное Конструкторское Бюро ‘Турбина’”)

Osoite: Venäjän federaatio, 454085, Tšeljabinskin alue, Tšeljabinsk, Lenin-katu 2B

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (351) 775 10 37

Sähköposti: jur@skb-turbina.com

Verkkosivusto: https://www.skb-turbina.com/

Special Design Bureau Turbina -osakeyhtiö on venäläinen sotateollinen yritys. Yritys valmistaa käyttövoimaratkaisuja, joita muut venäläiset sotateollisuuden yritykset käyttävät myöhemmin valtion puolustusmääräysten täyttämiseen. SDB Turbina valmistaa kaasuturbiineja MSTA-S-haupitseille, joita Venäjän asevoimat käyttävät hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Special Design Bureau Turbina tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

394.

NPO BAZALT

(Научно-производственное объединение “Базальт”

alias

ОАО НПО “Базальт”)

Osoite: 105318 Moskova, Veljaminovskaja-katu 32, Venäjän federaatio

Puhelin:

+7 (499) 369-01-22

Faksi: +7 (499) 369-24-18

Sähköposti: moscow@bazalt.ru

Verkkosivusto: https://www.bazalt.ru/

NPO Bazalt on venäläinen sotateollinen yritys. Se valmistaa ohjaamattomien ilma-alusten pommiaseistusta, kranaatinheitinjärjestelmiä, heitinammuksia, itseliikkuvien ja hinattavien tykistöjärjestelmien kranaatinheitinammuksia sekä käsikranaatteja.

NPO Bazalt on toiminut Venäjän asevoimien toimittajana Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alusta lähtien. NPO Bazalt toimittaa Venäjän asevoimille mm. RPG-30-sinkoja, hakeutuvia Motiv-3M-tytärammuksia ja JDAM-tyyppisiä FAB-1500-pommeja. Venäjä käyttää näitä aseita hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi NPO Bazalt tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

395.

JSC Production Association Strela

(Производственное Объединение “Стрела”)

Osoite: Shevtšenko-katu 23, 460005 Orenburg, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (3532) 75-51-22

Faksi: +7 (3532) 75-54-60

Sähköposti: infopos@orgstrela.ru

Verkkosivusto: https://orgstrela.ru/

Production Association Strela -osakeyhtiö on venäläinen sotateollinen yritys. Yritys toimittaa aseita Venäjän asevoimille valtion puolustusmääräysten mukaisesti. Strela valmistaa Oniks (Onyx) -raketteja ja tukirakenteita Su-30-taisteluhävittäjiä varten. Venäjän federaation asevoimat käyttävät sekä Oniks-raketteja että Su-30-hävittäjiä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Strela tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

396.

JSC Polyus Research Institute of M. F. Stelmakh

(АО ”НИИ ’Полюс’ им. М.Ф Стельмаха”)

Osoite: Vvedenskogo-katu 3, 117342 Moskova, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+ 7 495 333-91-44

Faksi: + 7 495 333-00-03

Sähköposti: bereg@niipolyus.ru

Verkkosivusto: https://niipolyus.ru/en

Polyus Research Institute on venäläinen sotateollinen yritys. Se tuottaa laserteknologiaa, puolijohde- ja kidelasereita, laseretäisyysmittareita ja laserkohdistimia huipputarkoille täsmäaseille. Polyus Research Instituten tuotteita käytetään esimerkiksi Sosna-1-ohjuksissa ja itseliikkuvissa 2S9 ”Nona”-kranaatinheittimissä, joita Venäjän federaation asevoimat käyttävät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Lisäksi yritys toimittaa aseita Venäjän federaation puolustusministeriölle valtion puolustusmääräyksen mukaisesti.

Sen vuoksi Polyus Research Institute tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

397.

JSC Federal Research and Production Center “Titan-Barrikady”

(АО Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”)

Osoite: Lenina-puistokatu, 400071, Volgograd, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (8442) 74-93-26

Faksi: +7 (8442) 27-57-36,

27-40-20

Email: cdb@cdbtitan.ru

Website: https://cdbtitan.ru

Federal Research and Production Center Titan-Barrikady -osakeyhtiö on venäläinen sotateollinen yritys. Yhtiö tuottaa aseita Venäjän maavoimille, strategisille ohjusjoukoille ja laivastolle, mukaan lukien Msta-B-haupitsi ja itseliikkuva Msta-S-haupitsi. Venäjän federaation asevoimat käyttävät Msta-B- ja Msta-S-haupitseja Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi Federal Research and Production Center Titan-Barrikady tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

398.

JSC Novosibirsk Cartridge Plant

(АО Новосибирский Патронный Завод)

Osoite: 30A, Stantsionnaja-katu, toimisto 307, Novosibirsk, 630108, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+ 7 (383) 364 01 33

Faksi: + 7 (383) 364 03 89

Sähköposti: otdel_prodag@lveplant.ru

Verkkosivusto: https://sibfire.com https://www.lveplant.ru

Novosibirsk Cartridge Plant on venäläinen sotateollinen yritys. Se on Rosgvardian patruunoiden toimittaja.

Novosibirsk Cartridge Plant valmistaa pienikaliiperisia ammuksia. Novosibirsk Cartridge Plant on valmistanut patruunoita, joita Venäjän federaation asevoimat käyttävät Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Lisäksi Novosibirsk Cartridge Plant tekee lahjoituksia ”hyväntekeväisyyskampanjalle”, jonka päämääränä on tukea Ukrainaa vastaan taistelevia venäläisiä sotilaita ja vapaaehtoisia.

Sen vuoksi Novosibirsk Cartridge Plant tukee aineellisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista ja rahoitustukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

399.

Non-governmental organization “Delfini”

alias

(Общественная организация “Дельфины”)

Yhteisötyyppi: kansalaisjärjestö

Verkkosivusto: https://t.me/s/delfini2022

Delfini on Valko-Venäjän tasavallassa toimiva kansalaisjärjestö, jonka perusti Olga Volkova. Olga Volkova on yksi tärkeimmistä toimijoista ukrainalaisten lasten laittomissa karkotuksissa Ukrainan miehitetyiltä alueilta Valko-Venäjälle. Olga Volkova ja Delfini-järjestö ovat koordinoineet useiden lapsiryhmien siirtymistä Ukrainasta Valko-Venäjälle ja osallistuneet lasten uudelleenkoulutukseen ja sotilaskoulutukseen. Sen vuoksi Delfini-järjestö antaa aineellista tukea toimille, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä sen vakautta ja turvallisuutta.

23.2.2024

400.

Limited Liability Company Sonatek

alias

(Общество С Ограниченной Ответственностью Сонатек)

Osoite: 125315, Moskova, Ulitsa Usijevitša, 20, asunto 3

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Puhelin:

+ 7 (495) 540 56 46

Verkkosivusto: https://sonatec.ru/

Sähköposti: info@sonatec.ru

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaato

Rekisteröintipäivä: 29.9.2009

Rekisteröintinumero: 1095027010242

Päätoimipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Sonatek on Venäjällä toimiva osakeyhtiö, joka tarjoaa toimitus- ja huoltopalveluja merkittävälle määrälle venäläisiä puolustusalan yrityksiä, jotka ovat merkityksellisiä Venäjän pyrkimyksissä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Sonatek on liiketoimintaansa harjoittaessaan saanut useita Venäjän hallituksen sopimuksia ja siten hyötynyt niistä.

Sen vuoksi Sonatek tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi Sonatek antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

401.

Alexey Talay Foundation

alias

Alexei Talai Foundation

(venäjäksi: Фонд Алексея Талая

valkovenäjäksi: Фонд Аляксея Талая)

Yhteisötyyppi: Hyväntekeväisyyssäätiö

Puhelin:

+ +375 (33) 679 24 64

Verkkosivusto: https://www.instagram.com/talai_fond/

https://wetogether.by/

https://alexeytalai.by/

Sähköposti: chl.marketing111@gmail.com

Rekisteröintipaikka: Minsk, Valko-Venäjän tasavalta

Aleksey Talay -säätiö on Valko-Venäjän tasavallassa toimiva hyväntekeväisyyssäätiö, jonka on perustanut Aleksey Talay. Hän on yksi tärkeimmistä ukrainalaisten lasten Valko-Venäjälle karkottamiseen osallistuneista toimijoista. Aleksey Talay ja hänen säätiönsä ovat järjestäneet ja helpottaneet lasten siirtämistä Ukrainasta Valko-Venäjälle ja koordinoineet toimiaan Valko-Venäjän hallinnon jäsenten kanssa helpottaakseen lasten siirtämistä Ukrainasta Venäjälle ennen heidän kuljettamistaan Valko-Venäjälle. Talayn johdolla on huolehdittu ukrainalaisten lasten ideologisesta indoktrinaatiosta. Lapset pakko-osallistuvat koulutusohjelmiin, joilla tuetaan aktiivisesti Venäjän valtiollista propagandaa, julkisesti kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja peräänkuulutetaan maan ”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä kannatetaan ajatusta, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.

Sen vuoksi Aleksey Talay -säätiö tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

402.

Open Joint Stock Company ”State Airline ’224th Flight Detachment’”

(Открытое Акционерное Общество “Государственная авиакомпания ’224 Лётный отряд’”)

Osoite: 10, Matrosskaja Tišina -katu, B-14, PL 471, Moskova, Venäjän federaatio, 107014

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Puhelin:

+7 (499) 268 40 13

Verkkosivusto: https://224lo.com/ru

Sähköposti: info@224lo.ru

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 8.5.2009

Rekisteröintinumero: 1097746281160

Open Joint Stock Company State Airline 224th Flight Detachment on Venäjän valtion omistama yritys, joka toimii Venäjän puolustusministeriön alaisuudessa kaupallisten lentorahtipalvelujen, myös sotilasrahdin, tarjoajana. Se kuljettaa sotilasteknologiaa ja puolustustarvikkeita puolustusministeriön alaisuudessa ja tukee sen vuoksi toiminnallaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Se on Venäjän puolustusministeriön tytäryhtiön Garnizonin tytäryhtiö.

Sen vuoksi 224th Flight Detachment antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin laittomasta liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

23.2.2024

403.

185th Center for Combat Use and Combat Purpose of the Aerospace Forces ”Ashuluk”

(185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС ”Ашулук”)

 

Ilmavoimien 185. taistelukeskus ”Ashuluk” on Venäjän federaation asevoimien asekoulutuskeskus. Sitä käytetään erityisesti ilmatorjunta- ja muuntyyppisten ohjusten testauksessa. Venäjän armeija käyttää niitä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi keskus antaa aineellista tukea toimille, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

404.

JSC NPO PRZ

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintinumero: 1025201420012

Rekisteröintipäivä: 29.10.2002

Osoite: Gorkovo-katu 34 Balahna, 606408 Nižni Novgorodin alue, Venäjän federaatio

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin perusti 23. huhtikuuta 2023 annetulla presidentin asetuksella nro 412 Almaz Antey -ryhmän, josta on tullut yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista holdingyhtiöistä. NPO PRZ on osa kyseistä holdingyhtiötä.

NPO PRZ valmistaa, korjaa ja nykyaikaistaa ilmatorjuntajoukkojen tutkalaitteita ja on useiden tuotteiden ainoa valmistaja. Se tuottaa yhdessä kumppaniensa kanssa erityyppisiä tutkajärjestelmiä ja -asemia, antennijärjestelmiä ja tutkalaitteita, joita Venäjän asevoimat käyttävät hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi NPO PRZ tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

405.

JSC NPO MRTZ

alias

JSC ”Scientific and Production Association ’Moscow Radio Engineering Plant’”

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintinumero: 1027739090708

Rekisteröintipäivä: 20.8.2002

Osoite: Vereyskaysa-katu 29, 121357 Moskova, Venäjän federaatio

Pääjohtaja:, Victor Victorovich Branchugov

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin perusti 23. huhtikuuta 2023 annetulla presidentin asetuksella nro 412 Almaz Antey -ryhmän, josta on tullut yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista holdingyhtiöistä. JSC Scientific and Production Association Moscow Radio Engineering Plant (NPO MRTZ) on osa kyseistä holdingyhtiötä.

NPO MRTZ:n tärkeimmät tuotteet ovat ilmapuolustusjärjestelmien tarkkailu- ja ohjaustutkien komponentit, ilmapuolustusjärjestelmien johtoasemat, laukaisujärjestelmien komponentit, sähköinen sodankäynti ja liikkuvat korjauspisteet. Useita näistä tuotteista käytetään Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi NPO MRTZ tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

406.

JSC FNPTS NNIIRT

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintinumero: 1085261002628

Rekisteröintipäivä: 7.5.2008

Osoite: Geroja Šapošnikova -katu 5, Nižni Novgorod, Venäjän federaatio

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin perusti 23. huhtikuuta 2023 annetulla presidentin asetuksella nro 412 Almaz Antey -ryhmän, josta on tullut yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista holdingyhtiöistä. FNPTS NNIIRT -osakeyhtiö on osa kyseistä holdingyhtiötä.

FNPTS NNIIRTin kehittämän ”Nebo”-perheen paikanninta 1L125 ”Niobium-SV” käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. FNPTS NNIIRT on kehittänyt sotilasilmapuolustusta varten uutta tutkaa, jonka nykyinen nimi on ”Niobium-SV”. Nämä asemat ovat käytössä Venäjän armeijassa.

Sen vuoksi FNPTS NNIIRT tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

407.

JSC GPTP GRANIT

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintinumero: 1027731005323

Rekisteröintipäivä: 18.10.2002

Osoite: Molodogvardeyskaja -katu, 7, Moskova, Venäjän federaatio

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin perusti 23. huhtikuuta 2023 annetulla presidentin asetuksella nro 412 Almaz Antey -ryhmän, josta on tullut yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista holdingyhtiöistä. GPTP GRANIT on osa kyseistä holdingyhtiötä.

GPTP GRANITin pääasiakas on Venäjän federaation Mustanmeren laivasto, jota käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. GPTP GRANIT ei ainoastaan korjaa sotilaskalustoa, vaan myös huoltaa käyttöön tulevia nykyaikaisia ilmatorjuntajärjestelmiä.

GPTP GRANIT seuraa uusien Triumph S-400- ja S-300 PM -järjestelmien toimintaa ja tarjoaa palveluja maavoimien sotilasyksiköille.

Sen vuoksi GPTP GRANIT tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

408.

JSC MZ RIP

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintinumero: 1023302153456

Rekisteröintipäivä: 16.10.2002

Osoite: Karatšarovskoje Šosse 2, Murom, Vladimirin alue, Venäjän federaatio

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin perusti 23. huhtikuuta 2023 annetulla presidentin asetuksella nro 412 Almaz Antey -ryhmän, josta on tullut yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista holdingyhtiöistä. MZ RIP -osakeyhtiö on osa kyseistä holdingyhtiötä.

MZ RIP valmistaa ilmapuolustusjärjestelmiä, tutkia, radionavigointilaitteita ja radiokauko-ohjauslaitteita, aseita ja ampumatarvikkeita sekä viestintäjärjestelmiä, joita on käytetty hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. MZ RIP on myös Vladimirin alueen puolustusalan yritysten liiton jäsen.

Sen vuoksi MZ RIP tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

409.

JSC DNPP

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintinumero: 1025001202544

Rekisteröintipäivä: 15.12.2002

Osoite: Plostšad Sobina -katu 1, 141701 Dolgaprudni, Moskovan alue, Venäjän federaatio

Pääjohtaja: Oleg Yurevitsh Martinov

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin perusti 23. huhtikuuta 2023 annetulla presidentin asetuksella nro 412 Almaz Antey -ryhmän, josta on tullut yksi Venäjän sotateollisen kompleksin suurimmista holdingyhtiöistä. DNPP-osakeyhtiö on osa kyseistä holdingyhtiötä.

DNPP-osakeyhtiön päätoimena on huipputeknologian puolustustuotteiden kehittäminen ja tuottaminen Venäjän asevoimille. Niitä käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi DNPP-osakeyhtiö tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on lähellä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia.

23.2.2024

410.

Limited Liability Company ”Favorit” Research and Production Company

LLC ”Favorit” Research and Production Company

(ООО ”Фаворитъ” НПК

Общество С Ограниченной Ответственностью ”Фаворитъ” Научно-Производственная Компания)

Osoite: Venäjän federaatio, 111123, Moskova, Entuziastov Highway, 56, rakennus 22

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 27.10.2003

Rekisteröintinumero: 1037723044039

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Tutkimus- ja tuotantoyhtiö Favorit kehittää automaattisia tieto- ja valvontajärjestelmiä, joilla seurataan maantieteellisesti hajautettujen kohteiden maan- ja merenpintatilannetta ja joiden toiminta perustuu erityisiin ohjelmistoihin. Favorit tuottaa tilannetietoisuusjärjestelmiä, liikkuvia komplekseja, kiinteitä automatisoituja komplekseja, optoelektronisia laitteita, tutka-asemia, valaistuslaitteita ja monitoiminavigointijärjestelmää (Azimuth-F) sekä liikkuvia huoltokomplekseja (Arsenal) ja erityisohjelmistoja, jotka on suunniteltu automatisoimaan tarkastuslaitosten toimintaa.

Lisäksi Venäjän viranomaiset käyttävät joitakin tutkimus- ja tuotantoyhtiö Favoritin tuotteita (Ratnik, Helios ja Helios-B) sotilasalalla ja rajavartiotoiminnassa.

Sen vuoksi tutkimus- ja tuotantoyhtiö Favorit antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

411.

Missile General Bureau

Osoite: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Rekisteröintipaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Päätoimipaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Yleinen ohjustoimisto (Missile General Bureau) on Korean demokraattisen kansantasavallan ainoa instituutio, joka valvoo Korean demokraattisen kansantasavallan laittoman ballististen ohjusten ohjelman kehittämistä, suunnittelua ja tuotantoa. Koska Korean demokraattinen kansantasavalta tuottaa ballistisia ohjuksia keskitetysti ja koska vastuu niistä on siirretty yleiselle ohjustoimistolle, sillä on keskeinen rooli ballististen ohjusten siirroissa kolmansille osapuolille. Venäjän asevoimat ovat sittemmin käyttäneet Ukrainaa vastaan ballistisia ohjuksia, jotka on suunniteltu, kehitetty ja tuotettu yleisen ohjusviraston alaisuudessa, ja ne on tunnistettu Korean demokraattisen kansantasavallan valmistamiksi laitteiksi.

Sen vuoksi yleinen ohjustoimisto tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

412.

LLC NOVELCO

alias

Limited Liability company Novelko

(Общество С Ограниченной Ответственностью новелко)

Osoite: 125493 Venäjän federaatio, Moskova, Smolnaja-katu, 14

11. krs., toimisto 24; Aeroportovskaja -katu, toimisto 210–2, 141580, Solnetšnogorsk, Moskovan alue, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 6.9.2010

Rekisteröintinumero: 1107746720322

Verotunnistenumero: 7733744331

OGRN-numero: 1107746720322

KPP-numero: 504401001

Novelco-yritys on Venäjän federaatioon sijoittautunut logistiikkayhtiö. Yritys osallistuu unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden rinnakkaistuontiin Venäjälle. Sen vuoksi NOVELCO rikkoo merkittävällä tavalla päätöksen 2014/512/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 säännöksiä.

23.2.2024

413.

Federal State Enterprise ”Avangard”

alias

FKP ”Avangard”

alias

The Sterlitamak plant ”Avangard”

alias

FSUE ”Avangard”

(Федеральное Казенное Предприятие “Авангард”

alias

ФКП ”Авангард”, стерлитамакский завод ”Авангард”)

Osoite: Venäjän federaatio, 453102, Baškortostanin tasavalta, Sterlitamakin kaupunki, Oleg Koševogo -katu, d.2

Yhteisötyyppi: Venäjän federaation valtionyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä:13.12.2002

Rekisteröintinumero: 1020202089115

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Federaation valtionyhtiö Avangard (FKP Avangard) on venäläinen puolustusalan yritys, joka täyttää valtion puolustusmääräyksiä sotilaskaluston ja aseiden hävittämisestä. Avangard tekee myös ammusten suunnitteluun ja nykyaikaistamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Yritys on valtion omistuksessa Rostec State Corporationin ja valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaavan liittovaltion viraston välityksellä. Yrityksen nykyaikaistaminen toteutettiin federaation tavoiteohjelman avulla, ja Baškirian valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaava liittovaltion virasto tarjosi Avangard-yritykselle maa-alueen sen tuotantokapasiteetin laajentamiseksi.

Sen vuoksi Avangard antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

 

 

Verotunnistenumero: 0268005588

KPP-numero: 026801001

Verkkosivusto: avangard-fkp.ru

Sähköposti: avangard2004@yandex.ru,

fkpavangard-buh@mail.ru,

fkp-avangard-ppo@yandex.ru

Puhelin:

+7 (3473) 25-18-93,

+7 (3473) 21-56-38,

+7 (3473) 21-64-14

Faksi: +7 (3473) 21-69-99,

+7 (3473) 25-23-45

 

 

414.

Joint Stock Company Novosibirsk Plant of Artificial Fiber,

alias

JSC NZIV

(Акционерное Общество Новосибирский Завод Искусственного Волокна

alias

АО НЗИВ)

Osoite: 101, Južnyin kaupunginosa, Iskitim, Novosibirskin alue 633208, Venäjän federaatio

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: 01, Južnyin kaupunginosa, Iskitim, Novosibirskin alue 633208, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 1.7.2011

Rekisteröintinumero: 1115483001567

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Osakeyhtiö Novosibirsk Plant of Artificial Fiber (NZIV) on Venäjän sotateollisen kompleksin yritys, joka tuottaa teollisia räjähteitä käytettäväksi Venäjän asevoimien moniputkisissa raketinheittimissä (MLRS). NZIV:n tuottamia teollisia räjähteitä käytetään Uragan-, Smerch- ja Topol-S-mallien moniputkisissa raketinheittimissä, joita Venäjän armeija käyttää laajalti hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. NZIV:n tärkein kumppani on toinen Venäjän sotateollisen kompleksin yritys, SPLAV, joka kehittää ja kokoaa moniputkisia raketinheittimiä Venäjän asevoimia varten.

Sen vuoksi NZIV tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

415.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise ”RADAR MMS”

alias

JSC ”NPP ’Radar MMS’”

alias

Radar MMS

(Генеральный директор-генеральный конструктор анцев георгий владимирович;

alias

АО ”НПП ’Радар ММС’”

alias

Радар ММС)

Osoite: Venäjän federaatio, Pietari, Juntolovon kunnallishallintoalue, Novoselkovskaja-katu 37

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, Pietari

Rekisteröintipäivä:

13.5.1992

Rekisteröintinumero: 7814027653

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Verkkosivusto: https://radar-mms.com/

Puhelin:

+78127775051

Sähköposti: radar@radar-mms.com

Research and Production Enterprise Radar MMS (NPP Radar MMS) -osakeyhtiö on venäläinen puolustusteollisuusyritys, joka suunnittelee ja tuottaa maaliinhakeutumisjärjestelmiä huipputarkoille täsmäaseille sekä sotilas- ja siviilikäyttöön tarkoitetuille ilmailu-, seuranta- ja navigointijärjestelmille.

NPP Radar MMS suunnittelee ARGS-14E-, ARGS-35E- ja ARGS-54E-mallisia aktiivisia tutkahakupäitä, joilla risteilyohjukset voidaan ohjata tarkasti maanpäälliseen kohteeseen lentoradan viimeisen vaiheen aikana. 3M-14E tai muut Kalibr-malliperheen ohjukset sisältävät ARGS-14E-tutkahakupään tai kehittyneemmän ARGS-54E-tutkahakupään. Kh-35/35U Uran/3M-24 -järjestelmä sisältää ARGS-35E-tutkahakupään tai nykyaikaistetun version Gran-KE. ARGS-35E-tutkahakupää sisältyy rannikkoalueilla käytettävään Bal-ohjusjärjestelmään, jossa käytetään Kh-35/Kh-35E-ohjuksia. NPP Radar MMS osallistuu myös sellaisten miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen, joita voitaisiin käyttää sotilasoperaatioissa.

Kalibr-malliperheen ohjuksia ja Kh-35-muunnoksia käytetään hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Sen vuoksi NPP Radar MMS tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

23.2.2024

416.

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant

(2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения

alias

OJSC 2566 ZRREV

alias

ОАО ”2566 ЗРРЭВ”)

Osoite: 54, Gagarin-katu, 222511, Borisov, Valko-Venäjän tasavalta

Yhteisötyyppi: avoin osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: 222511, Valko-Venäjän tasavalta, Minskin alue, Borisovin piiri, Borisov, Gagarin-katu, 54

Rekisteröintipäivä: 25.6.1998

Rekisteröintinumero: 600012284

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant -osakeyhtiö on yritys, joka on erikoistunut aseiden ja ilmapuolustustarvikkeiden sekä muiden monimutkaisten radiolaitteiden ja sotilastarvikkeiden korjaamiseen ja nykyaikaistamiseen.

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant tarjoaa huolto- ja korjauspalveluja Venäjän asevoimille.

Sen vuoksi 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

23.2.2024

417.

JSC NPP Iskra Plant

alias

Research and Production Enterprise ”Iskra Plant”

alias

RPE Iskra Plant

(АО ”НПП ’Завод Искра’”

alias

Акционерное Общество ”Научно-Производственное Предприятие ’Завод Искра’”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 432030, Uljanovskin alue, Uljanovskin kaupunki, Narimanov-puistokatu, 75

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 26.6.2008

Verotunnistenumero: 7325081527

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

NPP Iskra Plant on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää diodeja, transistoreja ja muita puolijohdekomponentteja Venäjän puolustussektorille. Lisäksi NPP Iskra Plant on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi NPP Iskra Plant antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi NPP Iskra Plant on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

418.

JSC Kazan Experimental Design Bureau Soyuz

alias

Kazan OKB Soyuz

alias

Kazan Design Bureau Soyuz

alias

Kazan Experimental Design Bureau Union

(Открытое Акционерное Общество “Казанское Опытное Конструкторское Бюро ’Союз’”

alias

ОАО ”Казанское ОКБ ’Союз’”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 420036, Tatarstanin tasavalta, Kazan, Dementjeva-katu, 1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 23.4.2002

Verotunnistenumero: 1661008339

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Kazan Experimental Design Bureau Soyuz on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää kiinteää polttoainetta käyttäviä rakettimoottoreita Venäjän asevoimien käyttämiä ohjusjärjestelmiä varten. Lisäksi Kazan Experimental Design Bureau Soyuz on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey -ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi Kazan Experimental Design Bureau Soyuz antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Kazan Experimental Design Bureau Soyuz on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

419.

JSC MMZ

alias

Mariyskiy Machine-Building Plant

alias

Mariyskiy Mashinostroitelniy Zavod

(Открытое Акционерное Общество “Марийский Машиностроительный Завод”

alias

ОАО ”ММЗ”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 424003, Mari Elin tasavalta, Yoshkar-Ola, Suvorova-katu, 15

Rekisteröintipäivä: 18.4.2002

Verotunnistenumero: 1200001885

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

MMZ (alias Mariyskiy Machine-Building Plant) -osakeyhtiö on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää ilmapuolustuksen valvontajärjestelmiä, mukaan lukien Venäjän asevoimien käyttämät S-300V-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät. Lisäksi MMZ on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi MMZ antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi MMZ on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

420.

JSC MZIK

alias

Kalinin Machine-Building Plant

alias

Kalinin Machine Plant

alias

Public Joint Stock Company “Machine-Building Plant named after M.I. Kalinin, Yekaterinburg”

alias

KMZ

alias

Mashzavod imeni Kalinin

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 620091, Sverdlovskin alue, Jekaterinburg, Kosmonavtov-puistokatu, rakennus 18

Rekisteröintipäivä: 31.5.1994

Verotunnistenumero: 6663003800

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

MZIK (alias Kalinin Machine-Building Plant) -osakeyhtiö on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää taistelutarvikkeita Venäjän asevoimien käyttämille S-300V- ja BUK-M1-ilmatorjuntaohjusjärjestelmille. Lisäksi MZIK on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi MZIK antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi MZIK on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

 

alias

Yekaterinburg Machine-Building Plant

alias

Yekaterinburg United Enterprises

alias

Plant No. 8

(ПАО ”Мзик”

alias

Публичное Акционерное Общество ”Машиностроительный Завод Имени М.И. Калинина, Г. Екатеринбург”)

 

 

 

421.

JSC Saturn

(Публичное Акционерное Общество “Сатурн”

alias ПАО ”Сатурн”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, Omskin alue, Omsk, Karl Marx -katu, 41

Rekisteröintipäivä: 24.7.2002

Verotunnistenumero: 5508000955

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Saturn on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää radioelektronisia laitteita Venäjän asevoimien käyttämiä ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä varten. Lisäksi Saturn on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi Saturn antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi Saturn on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

422.

JSC STC Promtekhaero

alias

Scientific and Technical Center for Industrial Technologies and Air Navigation Systems

alias

NTC Promtehaero

(Акционерное Общество “Научно-Технический Центр Промышленных Технологий И Аэронавигационных Систем”

alias

АО ”НТЦ Промтехаэро”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 105120, Moskova, Syromjatnitšeski-tie, 6 k.1

Rekisteröintipäivä: 25.3.2009

Verotunnistenumero: 7709827690

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

STC Promtekhaero (alias Scientific and Technical Center for Industrial Technologies and Air Navigation Systems) -osakeyhtiö on venäläinen sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää Venäjän asevoimien käyttämiä radiolähetys- ja navigointilaitteita. Lisäksi STC Promtekhaero on osa Venäjän valtion omistamaa Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonsernia, joka valmistaa aseita ja kehittää ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön.

Sen vuoksi STC Promtekhaero antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Lisäksi STC Promtekhaero on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

423.

JSC GosNIIP

alias

JSC State Scientific Research Institute Of Instrument Making

(Акционерное Общество “Государственный Научно-Исследовательский Институт Приборостроения”

alias

АО ”Госниип”)

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio, 129226, Moskova, Mira-katu, 125

Rekisteröintipäivä: 24.2.2011

Verotunnistenumero: 7717693545

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

GosNIIP (alias JSC State Scientific Research Institute Of Instrument Making) -osakeyhtiö on Venäjän sotateollisuuden alan valtionyhtiö, joka kehittää muun muassa Venäjän asevoimien käyttämiä sukellusveneiden ja risteilyohjusten valvontajärjestelmiä. Sen vuoksi GosNIIP antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

Lisäksi GosNIIP on Venäjän valtion omistaman, aseita valmistavan ja ilmatorjunta- ja risteilyohjusjärjestelmiä Venäjän asevoimien käyttöön kehittävän Almaz-Antey-konsernin tytäryhtiö. Sen vuoksi GosNIIP on yhteydessä Almaz-Antey-ilma- ja avaruuspuolustuskonserniin.

23.2.2024

424.

Open Joint Stock Company “Orsha Aircraft Repair Plant”

(valkovenäjäksi: Адкрытае акцыянернае таварыства “Аршанскi авiярамонтны завод”

venäjäksi: Открытое Акционерное Общество “Оршанский авиаремонтный завод”)

Osoite: Valko-Venäjän tasavalta, 211004, Vitebskin alue, Oršan piiri, Bolbasovo, Zavodskaja-katu, 1

Rekisteröintipaikka: Valko-Venäjän tasavalta

Rekisteröintipäivä: 16.6.1992

Rekisteröintinumero: 300072763

Päätoimipaikka: Valko-Venäjän tasavalta

Verkkosivusto: https://www.oarz.by

Puhelin: +375-216-23-70-05

Faksi: +375-216-23-80-12

Sähköposti: priemnaya@oarz.by

Orsha Aircraft Repair Plant -osakeyhtiö on valkovenäläinen valtion omistama yritys, joka korjaa ja nykyaikaistaa ilma-aluksia. Orsha Aircraft Repair Plant kunnostaa ja nykyaikaistaa helikoptereita (Mi-24 ja Mi-35), joita Venäjän asevoimat käyttävät hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Sen vuoksi Orsha Aircraft Repair Plant antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

23.2.2024

425.

Limited liability company “Testkomplekt”

alias

LLC Testkomplekt

(Общество С Ограниченной Ответственностью ”Tесткомплект”)

Osoite: 107140, Venäjän federaatio, Moskova, ylempi Krasnoselskaja-katu, 2/1, rakennus 1, kerros 3, asunto 317

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 24.2.2016

Rekisteröintinumero: 5029208152

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio, Mytištši

Sähköposti: info@test-komplekt.ru

Puhelin:

+74954090595

Verkkosivusto: test-komplekt.ru

Testkomplekt toimittaa Venäjän federaatiolle unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvia tavaroita. Testkomplekt tarjoaa erityisesti monenlaisia analogia-digitaalimuunninkomponentteja, mikro-ohjaimia, diodeja ja antureita, joita ei saa viedä Venäjän federaatioon. Lisäksi Testkomplekt toimittaa tuotteita Radiopriborsnab-yritykseltä, joka on Venäjän merkittävän sotilasalan radioelektroniikkatuotteiden kehittäjän ja valmistajan Radio-Electronic Technologies KRET -konsernin tytäryhtiö.

Sen vuoksi Testkomplekt antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Testkomplekt rikkoo myös merkittävällä tavalla päätöksen 2014/512/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 säännöksiä.

23.2.2024”


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/747/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top