EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 15. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 175
46. vuosikerta
15. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1250/2003, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1251/2003, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2003, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Turkista peräisin olevien putkipalkkien tuonnissa 3
*Komission asetus (EY) N:o 1252/2003, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2003, muihin kolmansiin maihin kuin Latviaan, Liettuaan, Slovakiaan, Sloveniaan, Tšekkiin, Unkariin ja Viroon perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviä tuotteita koskevista poikkeuksista asetukseen (EY) N:o 800/1999 29
Komission asetus (EY) N:o 1253/2003, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1033/2003 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1254/2003, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1034/2003 mainitun naudanlihan myyntiä koskevan toisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 35
Komission asetus (EY) N:o 1255/2003, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1032/2003 mainitun naudanlihan myyntiä koskevan toisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 36
*Komission direktiivi 2003/69/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta klormekvatin, lambda-syhalotriinin, kresoksiimimetyylin, atsoksistrobiinin ja eräiden ditiokarbamaattien jäämien enimmäismäärien osalta (1) 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/511/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 2003, sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä tuotteita koskevien yleisesti tunnustettujen standardien viitenumeroiden julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2439) (1) 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top