EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:205:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 205, 06. elokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 205

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
6. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1291/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1292/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta eläinten ruokinnan osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1293/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, yhteisön viinianalyysimenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2676/90 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1294/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1295/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, dehydratoitujen rehujen tuen vähennyksen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2004/2005

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1296/2005, annettu 5 päivänä elokuuta 2005, B-maksun enimmäismäärän tarkistamisesta ja B-juurikkaan vähimmäishinnan muuttamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2005/2006

20

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista

21

 

*

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (vuosiksi 2005–2008)

28

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1279/2005, annettu 2 päivänä elokuuta 2005, vilja-alalla 3 päivänä elokuuta 2005 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta ( EUVL L 202, 3.8.2005 )

38

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1270/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, nuorten urospuolisten lihotukseen tarkoitettujen nautojen heinäkuussa 2005 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksessa (EY) N:o 992/2005 määriteltyjen tariffikiintiöiden rajoissa ( EUVL L 201, 2.8.2005 )

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top