EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:169:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 169, 08. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 169
46. vuosikerta
8. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1209/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehittämisohjelmaan HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumisessa käytettävien uusien kliinisten interventioiden kehittämiseksi Euroopan ja kehitysmaiden välisen pitkän aikavälin yhteistyökumppanuuden avulla 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1210/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1211/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2000 muuttamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 1212/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25
*Komission asetus (EY) N:o 1213/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 liitteen I muuttamisesta (1) 27
*Komission asetus (EY) N:o 1214/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 1215/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen laatuluokituksen soveltamisalan laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1186/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 344/91 muuttamisesta 32
*Komission asetus (EY) N:o 1216/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/2003 täytäntöönpanosta (1) 37
*Komission asetus (EY) N:o 1217/2003, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2003, kansallisia siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmia koskevista yhteisistä vaatimuksista (1) 44
Komission asetus (EY) N:o 1218/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 49
*Neuvoston direktiivi 2003/50/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2003, direktiivin 91/68/ETY muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten siirtotarkastusten tehostamisen osalta 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/494/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön taloudellisesta tuesta klassisen sikaruton hävittämiseksi Espanjasta vuoden 2001 lopulla ja vuonna 2002 67
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/495/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/495/YUTP, 7 päivältä heinäkuuta 2003, Irakista ja yhteisten kantojen 96/741/YUTP ja 2002/599/YUTP kumoamisesta 72
2003/496/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/496/YUTP, 7 päivältä heinäkuuta 2003, Euroopan unionin erityisedustajan nimeämisestä Etelä-Kaukasiaan 74

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1517/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta (EYVL L 147, 30.6.1995) 76
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top