EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:109:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 109, 19. huhtikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 109
44. vuosikerta
19. huhtikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 747/2001, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2001, tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien hallinnoinnista ja asetusten (EY) N:o 1981/94 ja (EY) N:o 934/95 kumoamisesta 2
Komission asetus (EY) N:o 748/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 30
*Komission asetus (EY) N:o 749/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta (1) 32
*Komission asetus (EY) N:o 750/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta (1) 35
Komission asetus (EY) N:o 751/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 38
Komission asetus (EY) N:o 752/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 753/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, Israelista peräisin olevien monikukkaisten neilikoiden (spray) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 754/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 44
Komission asetus (EY) N:o 755/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 756/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 48
Komission asetus (EY) N:o 757/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 50
Komission asetus (EY) N:o 758/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 35. osittaista tarjouskilpailua varten 52
Komission asetus (EY) N:o 759/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 53
Komission asetus (EY) N:o 760/2001, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2001, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden huhtikuussa 2001 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 55

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/310/EC
*Komission suositus, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1016) (1) 56
2001/311/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2001, Saksassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 95/124/EY muuttamisesta seitsemännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1017) (1) 62
2001/312/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä färsaarelaisissa lohikaloissa esiintyvää lohen tarttuvaa anemiaa koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2000/574/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1019) (1) 66
2001/313/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä norjalaisissa lohikaloissa esiintyvää lohen tarttuvaa anemiaa koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 1999/766/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1027) (1) 67
2001/314/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2001, Luxemburgin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1045) 68
2001/315/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden flupyrsulfuroni-metyylin, karfentratsoni-etyylin, famoksadonin, prosulfuronin, isoksaflutolin, flurtamonin, etoksisulfuronin, Paecilomyces fumosoroseusin ja syklanilidin väliaikaisia lupia koskevaa määräaikaa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1090) (1) 69
2001/316/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/172/EY muuttamisesta kuudennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1121) (1) 72
2001/317/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001, suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten siirtoihin kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavista rajoituksista annetun päätöksen 2001/263/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1116) (1) 74
2001/318/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/172/EY muuttamisesta seitsemännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1134) (1) 75

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 609/2001, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintaohjelmien, toimintarahastojen ja yhteisön taloudellisen tuen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 411/97 kumoamisesta (EYVL L 90, 30.3.2001) 76
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top