EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:109:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 109, 19. april 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 109
44. årgang
19. april 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 9. april 2001 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 af 9. april 2001 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for varer, der er præferenceberettigede i medfør af aftalerne med visse Middelhavslande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1981/94 og (EF) nr. 934/95 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2001 af 18. april 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 749/2001 af 18. april 2001 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2001 af 18. april 2001 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 751/2001 af 18. april 2001 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 752/2001 af 18. april 2001 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2001 af 18. april 2001 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 754/2001 af 18. april 2001 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2001 af 18. april 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 756/2001 af 18. april 2001 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2001 af 18. april 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 758/2001 af 18. april 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 35. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 759/2001 af 18. april 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2001 af 18. april 2001 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i april 2001 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 55

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/310/EC
*Kommissionens henstilling af 4. april 2001 om principper for udenretslige organer til mindelig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (meddelt under nummer K(2001) 1016) (1) 56
2001/311/EC
*Kommissionens beslutning af 4. april 2001 om syvende ændring af beslutning 95/124/EF om listen over godkendte akvakulturbrug i Tyskland (meddelt under nummer K(2001) 1017) (1) 62
2001/312/EC
*Kommissionens beslutning af 4. april 2001 om ændring af beslutning 2000/574/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for infektiøs lakseanæmi hos laksefisk på Færøerne (meddelt under nummer K(2001) 1019) (1) 66
2001/313/EC
*Kommissionens beslutning af 4. april 2001 om anden ændring af beslutning 1999/766/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for infektiøs lakseanæmi hos laksefisk i Norge (meddelt under nummer K(2001) 1027) (1) 67
2001/314/EC
*Kommissionens beslutning af 10. april 2001 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Luxembourg har fremlagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2001) 1045) 68
2001/315/EC
*Kommissionens beslutning af 18. april 2001 om medlemsstaternes forlængelse af fristen for midlertidige godkendelser af de nye aktive stoffer flupyrsulfuron-methyl, carfentrazon-ethyl, famoxadon, prosulfuron, isoxaflutol, flurtamon, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus og cyclanilid (meddelt under nummer K(2001) 1090) (1) 69
2001/316/EC
*Kommissionens beslutning af 17. april 2001 om sjette ændring af beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 1121) (1) 72
2001/317/EC
*Kommissionens beslutning af 18. april 2001 om anden ændring af beslutning 2001/263/EF om flytningsrestriktioner i alle medlemsstaterne for dyrearter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (meddelt under nummer K(2001) 1116) (1) 74
2001/318/EC
*Kommissionens beslutning af 18. april 2001 om syvende ændring af beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 1134) (1) 75
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top