EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:180:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 180, 19. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 180
43. vuosikerta
19. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1562/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1563/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, tuontitariffikiintiöiden ja AKT-banaanien perinteisten määrien mukaisista uusille toimijoille vuodeksi 2000 myönnettävistä vuosittaisista määristä annetun asetuksen (EY) N:o 440/2000 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1564/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 5
*Komission asetus (EY) N:o 1565/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisen arviointiohjelman hyväksymisen edellyttämien toimenpiteiden vahvistamisesta (1) 8
*Komission asetus (EY) N:o 1566/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1567/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1568/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 20
*Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/445/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen hallituksen välisessä Mauritiuksen vesialueilla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 3 päivän joulukuuta 1992 ja 2 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä 27
Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen hallituksen välisessä Mauritiuksen vesialueella harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellisen korvauksen 3 päivän joulukuuta 1999 ja 2 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajanjaksoksi vahvistavan pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus 29
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen hallituksen välisessä Mauritiuksen vesialueilla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 3 päivän joulukuuta 1999 ja 2 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajanjaksoksi 30
2000/446/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, luvan antamisesta Italialle soveltaa alennettua valmisteverokantaa tiettyihin erityistarkoituksiin käytettäviin kivennäisöljyihin direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 39
Komissio
2000/447/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2000, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdasvalmisteisten puupohjaisten kantavien kuorilevyjen ja itsekantavien kevyiden komposiittilevyjen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 804) (1) 40
2000/448/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1995 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/187/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1813) 46
2000/449/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1847) 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top