EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:080:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 80, 18. maaliskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 80
41. vuosikerta
18. maaliskuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 602/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön yleistä tullietuusjärjestelmää koskevien asetusten (EY) N:o 3281/94 ja (EY) N:o 1256/96 soveltamisalan laajentamisesta vähiten kehittyneisiin maihin 1
Komission asetus (EY) N:o 603/98, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17
*Komission asetus (EY) N:o 604/98, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3665/87 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 605/98, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 606/98, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 607/98, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1998, edustavien hintojen ja tuonnin lisätullien vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 25
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa 27
Komission lausuma 31
Komission lausuma 31

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/212/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä huhtikuuta 1997, Italian valtion Enirisorse SpA -nimiselle yritykselle myöntämistä tuista (1) 32
98/213/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisäväliseinäsarjojen osalta (1) 41
98/214/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteellisten metallituotteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden osalta (1) 46
98/215/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 1998, osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden yhdistysten ja säätiöiden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (1) 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top