EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:080:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 80, 18 mars 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 80
41 årgången
18 mars 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 602/98 av den 9 mars 1998 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordningarna (EG) nr 3281/94 och (EG) nr 1256/96 avseende gemenskapernas allmänna preferenssystem 1
Kommissionens förordning (EG) nr 603/98 av den 17 mars 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 604/98 av den 17 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 605/98 av den 17 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1164/89 om närmare bestämmelser för stödet för spånadslin och hampa 21
Kommissionens förordning (EG) nr 606/98 av den 17 mars 1998 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 23
Kommissionens förordning (EG) nr 607/98 av den 17 mars 1998 om fastställande av representativa priser och tilläggsbelopp för import av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 25
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter 27
Kommissionens förklaring 31
Kommissionens förklaring 31

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/212/EC
*Kommissionens beslut av den 16 april 1997 om det stöd som Italien beviljat Enirisorse SpA (1) 32
98/213/EC
*Kommissionens beslut av den 9 mars 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för invändiga skiljeväggar (1) 41
98/214/EC
*Kommissionens beslut av den 9 mars 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör (1) 46
98/215/EC
*Kommissionens beslut av den 13 mars 1998 om inrättande av en rådgivande kommitté för kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser (1) 51
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top