EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:103E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 103, 29. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 103E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
29. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

 

Maanantai 29. maaliskuuta 2004

2004/C 103E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Muistosanat

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien kokoonpano

Edustajantoimen menettäminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Vetoomukset

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Avoimuusvaatimukset arvopaperikaupan alalla *** I — Rahoitusvälineiden markkinat *** II (keskustelu)

Lentomatkustajien henkilötietojen suoja (keskustelu)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (Vuosikertomus 2002) (keskustelu)

Sukupuolten tasa-arvo kehitysyhteistyössä *** II (keskustelu)

Työntekijöiden suojeleminen altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille *** II (keskustelu)

Miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** II (keskustelu)

Tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta: naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

24

 

Tiistai 30. maaliskuuta 2004

2004/C 103E/2

PÖYTÄKIRJA

25

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Määrärahojen siirrot

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY/Väli-Amerikka * — Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY/Andien yhteisö * (keskustelu)

Elintarvikehygienia *** II — Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat hygieniasäännöt *** II — Ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden hygienia- ja terveyssäännöt *** II — Ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet (virallinen valvonta) *** II (keskustelu)

Eläinten suojelu kuljetuksen aikana * (keskustelu)

Äänestykset

Moottoriajoneuvot (kääntymisvalaisimien hyväksyminen) *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Direktiivin 72/462/ETY kumoaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Maksutase, kansainvälinen palvelukauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset (yhteisön tilastot) *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Orgaaniset liuottimet *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välinen lentoliikenne *** II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Lisätalousarvio nro 5/2004 (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Lausuntopyynnöt erillisvirastoille (työjärjestyksen muuttaminen) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Institutionaalisen sektorin muita kuin rahoitustilejä koskeva neljännesvuositilipito *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Energiatuotteiden ja sähkön verotus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskeva sopimus EY/Sveitsi * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Eri jäsenvaltioiden lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Eurooppa-virkamiestuomioistuin * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön muuttaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestys (kieliä koskevat järjestelyt) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestys (oikeudenkäyntikieli) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonti * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Neljännesvuosittainen julkinen velka * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Pyyntö Marco Pannellan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta (äänestys)

Pyyntö Martin Schulzin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta (äänestys)

Pyyntö Klaus-Heiner Lehnen parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta (äänestys)

Rahoitusvälineiden markkinat *** II (äänestys)

Työntekijöiden suojeleminen altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille *** II (äänestys)

Miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** II (äänestys)

Sukupuolten tasa-arvo kehitysyhteistyössä *** II (äänestys)

Elintarvikehygienia *** II (äänestys)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat hygieniasäännöt *** II (äänestys)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden hygienia- ja terveyssäännöt *** II (äänestys)

Ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet (virallinen valvonta) *** II (äänestys)

Avoimuusvaatimukset arvopaperikaupan alalla *** I (äänestys)

Tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta: naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu * (äänestys)

Eläinten suojelu kuljetuksen aikana * (äänestys)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (Vuosikertomus 2002) (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Esityslista

Yhteinen aloite rauhan, vakauden ja demokratian edistämiseksi koko Lähi-idän alueella (julkilausumat ja keskustelu)

Tilanne Kosovossa (julkilausumat ja keskustelu)

Rehuhygienia *** I (keskustelu)

Elintarvikekäyttöön tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet *** I (keskustelu)

Fluoratut kasvihuonekaasut *** I (keskustelu)

Ympäristöterveys (keskustelu)

Århusin yleissopimuksen tekeminen * — Århusin yleissopimuksen määräysten soveltaminen EY:n toimielimiin ja muihin elimiin *** I — Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa *** I (keskustelu)

Ympäristövastuu *** III (keskustelu)

Kaivannaisteollisuuden jätehuolto *** I (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

43

LIITE I

45

LIITE II

58

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

101

P5_TA(2004)0189
Moottoriajoneuvot (kääntymisvalaisimien hyväksyminen) ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) luonnokseen säännöksi, joka koskee moottoriajoneuvojen kääntymisvalaisimien yhdenmukaisia hyväksymisvaatimuksia (KOM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))

101

P5_TA(2004)0190
Direktiivin 72/462/ETY kumoaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta (KOM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))

101

P5_TA(2004)0191
Maksutase, kansainvälinen palvelukauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset (yhteisön tilastot) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD))

102

P5_TC1-COD(2003)0200
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista

103

LIITE I
TIETOVIRRAT

108

LIITE II
MÄÄRITELMÄT

117

P5_TA(2004)0192
Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvä rahoitustuki *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta (5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD))

129

P5_TA(2004)0193
Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta (16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD))

130

P5_TA(2004)0194
Orgaaniset liuottimet *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD))

131

P5_TA(2004)0195
Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välinen lentoliikenne *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta (13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD))

131

P5_TC2-COD(2003)0044
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta

132

P5_TA(2004)0196
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen, joka täydentää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta, 3 kohdan mukaisesti (KOM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI))

137

LIITE
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

137

P5_TA(2004)0197
Lisätalousarvio nro 5/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD))

138

P5_TA(2004)0198
Lausuntopyynnöt erillisvirastoille (työjärjestyksen muuttaminen)
Euroopan parlamentin päätös lausuntopyyntöjä Euroopan unionin erillisvirastoille koskevan uuden artiklan lisäämisestä työjärjestykseen (2004/2008(REG))

140

P5_TA(2004)0199
Institutionaalisen sektorin muita kuin rahoitustilejä koskeva neljännesvuositilinpito *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (KOM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))

141

P5_TC1-COD(2003)0296
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta

141

Liite
Tietojen toimittaminen

146

P5_TA(2004)0200
Energiatuotteiden ja sähkön verotus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta ottaen huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuuden soveltaa väliaikaisia verovapautuksia tai veronalennuksia energiatuotteisiin ja sähköön (KOM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS))

149

P5_TA(2004)0201
Säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskeva sopimus EY/Sveitsi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä (KOM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))

149

P5_TA(2004)0202
Eri jäsenvaltioiden lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta (KOM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

152

P5_TA(2004)0203
Eurooppa-virkamiestuomioistuin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Eurooppavirkamiestuomioistuimen perustamisesta (KOM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS))

153

P5_TA(2004)0204
Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön muuttaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston päätökseksi yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 16 ja 17 artiklan muuttamisesta (14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS))

155

P5_TA(2004)0205
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestys (kieliä koskevat järjestelyt) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston päätökseksi yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamiseksi kieliä koskevan järjestelyn osalta (29 artikla) (15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS))

156

P5_TA(2004)0206
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestys (oikeudenkäyntikieli) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston päätökseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan muuttamisesta oikeudenkäyntikielien osalta kanneasioita koskevan uuden toimivallan jaon ja unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))

157

P5_TA(2004)0207
Elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonti *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin osalta ja direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS))

157

P5_TA(2004)0208
Neljännesvuosittainen julkinen velka *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta (KOM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))

159

P5_TA(2004)0209
Pyyntö Marco Pannellan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta
Euroopan parlamentin päätös Marco Pannellan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä (2003/2116(IMM))

160

P5_TA(2004)0210
Pyyntö Martin Schulzin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta
Euroopan parlamentin päätös Martin Schulzin pyynnöstä, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista (2004/2016(IMM))

161

P5_TA(2004)0211
Pyyntö Klaus-Heiner Lehnen parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta
Euroopan parlamentin päätös Klaus-Heiner Lehnen pyynnöstä, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista (2004/2015(IMM))

162

P5_TA(2004)0212
Rahoitusvälineiden markkinat *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD))

163

P5_TC2-COD(2002)0269
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta

164

LIITE I
LUETTELO PALVELUISTA JA TOIMINNASTA SEKÄ RAHOITUSVÄLINEISTÄ

218

LIITE II
TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ TARKOITETUT AMMATTIMAISET ASIAKKAAT

220

P5_TA(2004)0213
Työntekijöiden suojeleminen altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD))

222

P5_TC2-COD(1992)0449
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

223

LIITE
SÄHKÖMAGNEETTISILLE KENTILLE ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT JA TOIMINTA-ARVOT

230

P5_TA(2004)0214
Miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivat järjestöt *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi (16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD))

234

P5_TC2-COD(2003)0109
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi

234

LIITE

238

P5_TA(2004)0215
Sukupuolten tasa-arvo kehitysyhteistyössä *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kehitysyhteistyössä (5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD))

241

P5_TA(2004)0216
Elintarvikehygienia *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarvikehygieniasta (10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD))

241

P5_TC2-COD(2000)0178
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi elintarvikehygieniasta

242

LIITE I
ALKUTUOTANTO

254

LIITE II
KAIKKIIN ELINTARVIKEALAN TOIMIJOIHIN SOVELLETTAVAT YLEISET HYGIENIAVAATIMUKSET (PAITSI JOS SOVELLETAAN LIITETTÄ I)

257

P5_TA(2004)0217
Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat hygieniasäännöt *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD))

264

P5_TC2-COD(2000)0179
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

264

LIITE I
MÄÄRITELMÄT

277

LIITE II
USEITA ELÄINPERÄISIÄ TUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

280

LIITE III
ERITYISVAATIMUKSET

283

P5_TA(2004)0218
Ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden hygienia- ja terveyssäännöt *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta (11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD))

327

P5_TA(2004)0219
Ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet (virallinen valvonta) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD))

328

P5_TC2-COD(2002)0141
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

329

LIITE I
TUORE LIHA

344

LIITE II
ELÄVÄT SIMPUKAT

369

LIITE III
KALASTUSTUOTTEET

372

LIITE IV
RAAKAMAITO JA MEIJERITUOTTEET

374

LIITE V
LAITOKSET, JOITA EIVÄT KOSKE 12 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUUN LUETTELOON KUULUMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

375

LIITE VI
VIENTITUOTTEIDEN MUKANA OLEVIA TODISTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

375

P5_TA(2004)0220
Avoimuusvaatimukset arvopaperikaupan alalla *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (KOM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD))

376

P5_TC1-COD(2003)0045
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 30. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta

377

P5_TA(2004)0221
Tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta: naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (KOM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))

405

P5_TA(2004)0222
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana ja direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY muuttamisesta (KOM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS))

412

P5_TA(2004)0223
Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (Vuosikertomus 2002)
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta — vuosikertomus 2002 (KOM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI))

435

 

Keskiviikko 31. maaliskuuta 2004

2004/C 103E/3

PÖYTÄKIRJA

444

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Eurooppa-neuvosto/Turvallisuus (julkilausumat ja keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset

Rahoituspalveluala (komiteat) *** I (äänestys)

Sudan (työjärjestyksen 104 a artikla) (äänestys)

Maatalous- ja metsätraktorit (polttomoottorien hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY/Väli-Amerikka * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY/Andien yhteisö * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Takuurahasto ulkosuhteisiin liittyville hankkeille * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Uusia naapuruussuhteita koskeva EU:n politiikka laajentumisen jälkeen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Makrotaloudellinen rahoitusapu Albanialle * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kehityspolitiikan hallinnointi EU:ssa (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Ympäristövastuu *** III (äänestys)

Rehuhygienia *** I (äänestys)

Elintarvikekäyttöön tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet *** I (äänestys)

Kehitysyhteistyö Etelä-Afrikan kanssa *** I (äänestys)

Fluoratut kasvihuonekaasut *** I (äänestys)

Århusin yleissopimuksen määräysten soveltaminen EY:n toimielimiin ja muihin elimiin *** I (äänestys)

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa *** I (äänestys)

Kaivannaisteollisuuden jätehuolto *** I (äänestys)

Århusin yleissopimuksen tekeminen * (äänestys)

Eurooppalainen satelliittinavigointiohjelma * (äänestys)

Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys * (äänestys)

Yhteisten lentojen järjestäminen maastapoistamispäätöksen saaneiden poistamiseksi * (äänestys)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus * (äänestys)

Lentomatkustajien henkilötietojen suoja (äänestys)

Ympäristöterveys (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Äänestysselitykset

Puhemiehen lausuma

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kroatian EU:n jäsenyyshakemus (keskustelu)

Perusoikeuksien tila EU:ssa (2003) (keskustelu)

Maailmanpankin pyytämä selvitys kaivannaisteollisuudesta (julkilausumat ja keskustelu)

Kansainvälinen laiton elinten kauppa (julkilausumat ja keskustelu)

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Esityslista

Kalastussopimus EY/Tanska ja Grönlanti * (keskustelu)

Liikenteenharjoittajien velvollisuus toimittaa tietoja matkustajista * (keskustelu)

SIS (ajoneuvojen rekisteröintitodistukset) *** I (keskustelu)

Helpommin lähestyttävät, oikeudenmukaisemmat ja paremmin hallinnoidut turvapaikkajärjestelmät (keskustelu)

EKR:n budjetointi (keskustelu)

Kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuus *** III (keskustelu)

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen yhteisön lentoasemilla *** II (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

461

LIITE I

463

LIITE II

483

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

527

P5_TA(2004)0224
Rahoituspalveluala (komiteat) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 93/6/ETY ja 94/19/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/12/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (KOM(2003) 659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD))

527

P5_TC1-COD(2003)0263
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi

527

P5_TA(2004)0225
Sudan
Euroopan parlamentin päätöslauselma Sudanista

538

P5_TA(2004)0226
Maatalous- ja metsätraktorit (polttomoottorien hyväksyntä) ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) luonnokseen säännöksi, joka koskee yhdenmukaisia määräyksiä maatalous- ja metsätraktoreihin sekä liikkuviin maastokoneisiin asennettavien polttomoottorien hyväksynnästä nettotehon, nettovääntömomentin ja polttoaineen ominaiskulutuksen määrittämisen osalta (KOM(2003) 414 — 5924/2004 — C5-0151/2004 — 2003/0155(AVC))

542

P5_TA(2004)0227
Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY/Väli-Amerikka *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS))

542

P5_TA(2004)0228
Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY/Andien yhteisö *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenmaiden Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun tasavaltojen ja Venezuelan bolivariaanisen tasavallan välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS))

543

P5_TA(2004)0229
Takuurahasto ulkosuhteisiin liittyville hankkeille *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2728/94 muuttamisesta (KOM(2003) 604 — C5-0502/2003 — 2003/0233(CNS))

544

P5_TA(2004)0230
Uusia naapuruussuhteita koskeva EU:n politiikka laajentumisen jälkeen *
Ehdotus neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (KOM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

546

P5_TA(2004)0231
Makrotaloudellinen rahoitusapu Albanialle *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Albanialle ja päätöksen 1999/282/EY kumoamisesta (KOM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

548

P5_TA(2004)0232
Kehityspolitiikan hallinnointi EU:ssa
Euroopan parlamentin päätöslauselma kehityspolitiikan hallinnoinnista EU:ssa (2003/2164(INI))

550

P5_TA(2004)0233
Ympäristövastuu *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD))

554

P5_TA(2004)0234
Rehuhygienia *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista (KOM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD))

555

P5_TC1-COD(2003)0071
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

556

LIITE I

571

LIITE II

573

LIITE III

576

LIITE IV

578

LIITE V

579

P5_TA(2004)0235
Elintarvikekäyttöön tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikekäyttöön tarkoitetuista materiaaleista ja tarvikkeista (KOM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD))

579

P5_TC1-COD(2003)0272
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi elintarvikekäyttöön tarkoitetuista materiaaleista ja tarvikkeista

580

LIITE I

594

LIITE II

594

LIITE III

595

P5_TA(2004)0236
Kehitysyhteistyö Etelä-Afrikan kanssa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa annetun asetuksen (EY) N:o 1726/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 627 — C5-0495/2003 — 2003/0245(COD))

596

P5_TC1-COD(2003)0245
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa annetun asetuksen (EY) N:o 1726/2000 muuttamisesta

596

P5_TA(2004)0237
Fluoratut kasvihuonekaasut *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (KOM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD))

600

P5_TC1-COD(2003)0189
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista

600

LIITE I

611

LIITE II

611

P5_TA(2004)0238
Århusin yleissopimuksen määräysten soveltaminen EY:n toimielimiin ja muihin elimiin *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta EY:n toimielimiin ja muihin elimiin (KOM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0242
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta EY:n toimielimiin ja muihin elimiin

613

P5_TA(2004)0239
Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (KOM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD))

626

P5_TC1-COD(2003)0246
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa

626

P5_TA(2004)0240
Kaivannaisteollisuuden jätehuolto *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta (KOM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD))

633

P5_TC1-COD(2003)0107
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta

634

LIITE I
SUURONNETTOMUUKSIEN TORJUNTA JA YLEISÖLLE, JOTA ASIA KOSKEE, ANNETTAVAT TIEDOT

653

LIITE II
JÄTTEEN MÄÄRITTELY

655

LIITE III
JÄTEALUEIDEN LUOKITTELUPERUSTEET

655

P5_TA(2004)0241
Århusin yleissopimuksen tekeminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta (KOM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS))

656

P5_TA(2004)0242
Eurooppalainen satelliittinavigointiohjelma *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointiohjelman hallintorakenteista (KOM(2003) 471 — C5-0391/2003 — 2003/0177(CNS))

657

P5_TA(2004)0243
Eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten (KOM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS))

659

P5_TA(2004)0244
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta (KOM(2003) 854 — C5-0080/2004 — 2003/0334(CNS))

663

P5_TA(2004)0245
Lentomatkustajien henkilötietojen suoja
Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnoksesta komission päätökseksi, jossa todetaan Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviranomaisille luovutettuihin lentoliikenteen matkustajaluetteloihin (PNR — Passenger Name Record) sisältyvien henkilötietojen suojan riittävä taso (2004/2011(INI))

665

P5_TA(2004)0246
Ympäristöterveys
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan ympäristöterveysstrategiasta (KOM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))

670

 

Torstai 1. huhtikuuta 2004

2004/C 103E/4

PÖYTÄKIRJA

675

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Turkin edistyminen liittymisvalmisteluissa (keskustelu)

Äänestykset

Komission uuden kokoonpanon hyväksyminen (äänestys)

Lisätalousarvio nro 4/2004 (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Valmisteverotus (asetus)/Valmisteverotus (direktiivi) *** I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Laajasti vaeltavat kalakannat Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Maatalouden geenivarojen säilyttäminen, kuvaaminen, kerääminen ja käyttö * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kalastussopimus EY/Guinea-Bissau * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kalastusalan rakenteelliset toimet * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmien rahoitus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

NAFO:n sääntelyalueella toimivat yhteisön kalastusalukset * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kalastussopimus EY/Guinea * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet/Asetuksen soveltamisen laajentaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Helpommin lähestyttävät, oikeudenmukaisemmat ja paremmin hallinnoidut turvapaikkajärjestelmät (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuus *** III (äänestys)

Lisätalousarvio nro 3/2004 (tarkistukset) (äänestys)

Monikielisyyttä koskevat yleiset säännöt (työjärjestyksen muuttaminen) (äänestys)

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen yhteisön lentoasemilla *** II (äänestys)

SIS (ajoneuvojen rekisteröintitodistukset) *** I (äänestys)

Kalastussopimus EY/Tanska ja Grönlanti * (äänestys)

Eurooppa-neuvosto/turvallisuus Euroopassa (äänestys)

Liikenteenharjoittajien velvollisuus toimittaa tietoja matkustajista * (äänestys)

Kalavarojen säilyttämistä koskevat hoitotoimenpiteet Välimerellä * (äänestys)

Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat yhteisessä kalastuspolitiikassa * (äänestys)

Olympiarauha (äänestys)

Tilanne Kosovossa (äänestys)

Maailmanpankin pyytämä selvitys kaivannaisteollisuudesta (äänestys)

Perusoikeuksien tila EU:ssa (2003) (äänestys)

Kroatian EU:n jäsenyyshakemus (äänestys)

Turkin edistyminen liittymisvalmisteluissa (äänestys)

EKR:n budjetointi (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys (keskustelu)

Uusiutuvia energialähteitä käsittelevä kansainvälinen konferenssi (Bonn, kesäkuu 2004) (julkilausuma ja keskustelu)

Äänestykset

Uusiutuvat energialähteet (äänestys)

Määrärahojen siirrot

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentin kokoonpano

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Kuurosokeiden oikeudet (kirjallinen kannanotto)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

695

LIITE I

696

LIITE II

713

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

762

P5_TA(2004)0247
Komission uuden kokoonpanon hyväksyminen
Euroopan parlamentin päätös komission uuden kokoonpanon hyväksymisestä

762

P5_TA(2004)0248
Lisätalousarvio nro 4/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (7683/2004 — C5-0165/2004 — 2004/2022(BUD))

762

LIITE I

763

P5_TA(2004)0249
Valmisteverotus (asetus) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla (KOM(2003) 797 — C5-0660/2003 — 2003/0309(COD))

764

P5_TA(2004)0250
Valmisteverotus (direktiivi) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 797 — C5-0661/2003 — 2003/0310(COD))

764

P5_TA(2004)0251
Laajasti vaeltavat kalakannat Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön liittymisestä laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä koskevaan yleissopimukseen (KOM(2003) 855 — C5-0127/2004 — 2003/0332(AVC))

765

P5_TA(2004)0252
Maatalouden geenivarojen säilyttäminen, kuvaaminen, kerääminen ja käyttö *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta (KOM(2003) 817 — C5-0025/2004 — 2003/0321(CNS))

766

P5_TA(2004)0253
Kalastussopimus EY/Guinea-Bissau *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2001 ja 15 päivän kesäkuuta 2006 väliseksi ajaksi laaditun pöytäkirjan muutosten väliaikaista soveltamista sekä Guinea-Bissaulle kalastuksen alalla annettavan taloudellisen tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä helmikuuta 2001 tehtyä neuvoston päätöstä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2003) 593 — C5-0498/2003 — 2003/0227(CNS))

766

P5_TA(2004)0254
Kalastusalan rakenteelliset toimet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta (KOM(2003) 658 — C5-0547/2003 — 2003/0261(CNS))

768

P5_TA(2004)0255
Jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmien rahoitus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmille (KOM(2003) 706 — C5-0602/2003 — 2003/0281(CNS))

771

P5_TA(2004)0256
NAFO:n sääntelyalueella toimivat yhteisön kalastusalukset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella toimiviin yhteisön kalastusaluksiin sovellettavasta Euroopan yhteisön tarkkailijoita koskevasta ohjelmasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3069/95 muuttamisesta (KOM(2003) 611 — C5-0515/2003 — 2003/0237(CNS))

775

P5_TA(2004)0257
Kalastussopimus EY/Guinea *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2003) 765 — C5-0024/2004 — 2003/0290(CNS))

775

P5_TA(2004)0258
Eurometallirahojen kaltaiset mitalit ja rahakkeet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauslema ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (KOM(2004) 39 — C5-0075/2004 — 2004/0010(CNS))

779

P5_TA(2004)0259
Asetuksen soveltamisen laajentaminen euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o ... soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin (KOM(2004) 39 — C5-0076/2004 — 2004/0011(CNS))

779

P5_TA(2004)0260
Helpommin lähestyttävät, oikeudenmukaisemmat ja paremmin hallinnoidut turvapaikkajärjestelmät
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kohti helpommin lähestyttäviä, oikeudenmukaisempia ja paremmin hallinnoituja turvapaikkajärjestelmiä (KOM(2003) 315 — C5-0373/2003 — 2003/2155(INI))

780

P5_TA(2004)0261
Kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuus *** III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta (PE-CONS 3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD))

788

P5_TA(2004)0262
Lisätalousarvio nro 3/2004 (tarkistukset)
Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi N:o 3/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

789

P5_TA(2004)0263
Lisätalousarvio nro 3/2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2004 varainhoitovuodeksi 2004 (7682/2004 — C5-0164/2004 — 2004/2021(BUD))

790

P5_TA(2004)0264
Monikielisyyttä koskevat yleiset säännöt (työjärjestyksen muuttaminen)
Euroopan parlamentin päätös työjärjestyksen muuttamisesta ja monikielisyyttä koskevien yleisten sääntöjen soveltamiseen liittyvistä erityistoimista (2003/2227(REG))

791

P5_TA(2004)0265
Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen yhteisön lentoasemilla *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta (16305/1/2003 — C5-0094/2004 — 2001/0140(COD))

793

P5_TA(2004)0266
SIS (ajoneuvojen rekisteröintitodistukset) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (KOM(2003) 510 — C5-0412/2003 — 2003/0198(COD))

794

P5_TC1-COD(2003)0198
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten pääsyä Schengenin tietojärjestelmään

795

P5_TA(2004)0267
Kalastussopimus EY/Tanska ja Grönlanti *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrätyistä kalastusta koskevista edellytyksistä tehtyä neljättä pöytäkirjaa muuttavan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2003) 609 — C5-0514/2003 — 2003/0236(CNS))

798

P5_TA(2004)0268
Eurooppa-neuvosto/turvallisuus Euroopassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma 25.—26. maaliskuuta 2004 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista

799

P5_TA(2004)0269
Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat yhteisessä kalastuspolitiikassa *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa (KOM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS))

806

P5_TA(2004)0270
Olympiarauha
Euroopan parlamentin päätöslauselma olympiarauhasta

816

P5_TA(2004)0271
Kosovon tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovon tilanteesta

817

P5_TA(2004)0272
Maailmanpankin pyytämä selvitys kaivannaisteollisuudesta
Euroopan parlamentin päätöslauselma Maailmanpankin teettämästä kaivannaisteollisuutta koskevasta selvityksestä

819

P5_TA(2004)0273
Kroatian EU:n jäsenyyshakemus
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Kroatian Euroopan unionin jäsenyyshakemuksesta (2003/2254(INI))

822

P5_TA(2004)0274
Turkin edistyminen liittymisvalmisteluissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission määräaikaiskertomuksesta vuodelta 2003 Turkin edistymisestä liittymisvalmisteluissa (KOM(2003) 676 — SEC(2003) 1212 — C5-0535/2003 — 2003/2204(INI))

826

P5_TA(2004)0275
EKR:n budjetointi
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan kehitysrahaston (EKR) budjetoinnista (2003/2163(INI))

833

P5_TA(2004)0276
Uusiutuvat energialähteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma Bonnissa kesäkuussa 2004 järjestettävästä uusiutuvia energialähteitä käsittelevästä kansainvälisestä konferenssista

838

P5_TA(2004)0277
Kuurosokeiden oikeudet
Euroopan parlamentin kannanotto kuurosokeiden oikeuksista

840


FI

 

Top