EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_12_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
12 Energia
Nide 02


FI

 

12 Energia - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1978 L 052 0032
 

31978L0170

 

Neuvoston direktiivi 78/170/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1978, tilalämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen käytettävien lämmönkehittimien suorituskyvystä uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekä lämpöeristyksestä ja kuuman talousveden jakeluputkien eristämisestä uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa (78/170/ETY)

3

 
1978 L 311 0013
 

31978D0890

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä syyskuuta 1978, raakaöljyn ja öljytuotteiden viennistä jäsenvaltiosta toiseen hankintavaikeuksien ilmetessä tehdyn neuvoston päätöksen 77/186/ETY soveltamisesta (78/890/ETY:)

5

 
1979 L 132 0001
 

31979R1038

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1038/79, annettu 24 päivänä toukokuuta 1979, yhteisön tuesta hiilivetyjen etsintähankkeelle Grönlannissa

12

 
1979 L 170 0001
 

31979D0607

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1979, yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteisön menettelystä annetun direktiivin 76/491/ETY täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 77/190/ETY muuttamisesta (79/607/ETY:)

15

 
1979 L 183 0001
 

31979D0639

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 1979, neuvoston päätöksen 77/706/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (79/639/ETY:)

19

 
1979 L 270 0058
 

31979D0879

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 1979, raakaöljyn ja öljytuotteiden viennistä jäsenvaltiosta toiseen hankintavaikeuksien ilmetessä tehdyn päätöksen 77/186/ETY muuttamisesta (79/879/ETY:)

29

 
1979 L 314 0001
 

31979R2729

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2729/79, annettu 4 päivänä joulukuuta 1979, asetuksessa (ETY) N:o 1893/79 säädettyä raakaöljyn maahantuonnissa yhteisössä suoritettavaa rekisteröintiä koskevista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2592/79 soveltamisesta

31

 
1980 L 281 0026
 

31980D0983

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 1980, yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteisön menettelystä annetun direktiivin 76/491/ETY täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 77/190/ETY muuttamisesta (80/983/ETY:)

44

 
1981 L 074 0021
 

31981R0709

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 709/81, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1981, rekisteröinnin käyttöön ottamisesta yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuonnissa annettujen asetusten (ETY) N:o 2592/79 ja (ETY) N:o 649/80 soveltamisesta annettujen asetusten (ETY) N:o 2729/79 ja (ETY) N:o 713/80 muuttamisesta

49

 
1981 L 324 0019
 

31981D0883

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1981, päätöksen 77/190/ETY muuttamisesta yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamisen ja neuvottelujen osalta (81/883/ETY:)

50

 
1982 L 037 0005
 

31982R0301

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 301/82, annettu 9 päivänä helmikuuta 1982, raakaöljyn ja öljytuotteiden tuontia koskevien tietojen ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (ETY) N:o 2729/79 muuttamisesta

53

 
1982 L 319 0010
 

31982D0755

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1982, Yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä tehdyn päätöksen 71/57/Euratom muuttamisesta (82/755/Euratom:)

58

 
1982 L 378 0019
 

31982L0885

 

Neuvoston direktiivi 82/885/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1982, tilalämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen käytettävien lämmönkehittimien suorituskyvystä uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekä lämpöeristyksestä ja kuuman talousveden jakeluputkien eristämisestä uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa annetun direktiivin 78/170/ETY muuttamisesta (82/885/ETY)

60

 
1983 L 073 0008
 

31983R0625

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 625/83, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön intressissä olevista energiastrategiaa koskevista erityistoimenpiteistä

65

 
1984 L 177 0007
 

31984R1890

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1890/84, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1984, yhteisön intressissä olevista energiastrategiaa koskevista erityistoimenpiteistä

68

 
1984 L 177 0029
 

31984D0339

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1984, Yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä tehdyn päätöksen 71/57/Euratom muuttamisesta (84/339/Euratom:)

71

 
1985 L 334 0020
 

31985L0536

 

Neuvoston direktiivi 85/536/ETY, annettu 5 päivänä joulukuuta 1985, korvaavien polttoaineen osien bensiinissä käytöllä saatavasta raakaöljyn säästöstä (85/536/ETY)

73

 
1985 L 373 0006
 

31985D0593

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 1985, Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä (85/593/Euratom:)

76

 
1986 L 035 0009
 

31986D0028

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 1986, komission tekemän Euroopan atomienergiayhteisön ja Kanadan hallituksen välistä yhteistyötä fuusiotutkimuksen ja -kehityksen alalla koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä (86/28/Euratom:)

79

 
1986 L 222 0008
 

31986S2526

 

Komission päätös N:o 2526/86/EHTY, tehty 31 päivänä heinäkuuta 1986, hiilen myynnin yhtenäistämisestä yhteismarkkinoilla tehdyn päätöksen 72/443/EHTY muuttamisesta

82

 
1987 L 238 0040
 

31987L0441

 

Komission direktiivi 87/441/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1987, korvaavien polttoaineen osien bensiinissä käytöllä saatavasta raakaöljyn säästöstä (87/441/ETY)

83

 
1989 L 057 0062
 

31989D0149

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 1989, komission yhteisön puolesta tekemästä Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välisestä yhteistyösopimuksesta hallitun lämpöydinfuusion alalla (89/149/Euratom:)

85

 
1989 L 142 0010
 

31989D0340

 

Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 1989, Yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille suoritetusta Euroopan yhteisöihin liittyvästä työstä (89/340/ETY:)

100

 
1989 L 157 0032
 

31989D0364

 

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 1989, yhteisön sähkön käytön tehostamiseen tähtäävän toimintaohjelman hyväksymisestä (89/364/ETY:)

101

 
1990 L 022 0056
 

31990R0220

 

Komission asetus (Euratom) N:o 220/90, annettu 26 päivänä tammikuuta 1990, Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta 19 päivänä lokakuuta 1976 annetun komission asetuksen (Euratom) N:o 3227/76 muuttamisesta

104

 
1990 L 313 0030
 

31990L0547

 

Neuvoston direktiivi 90/547/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1990, runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkönsiirrosta (90/547/ETY)

105

 
1991 L 074 0001
 

31991S0612

 

Komission päätös N:o 612/91/EHTY, tehty 31 päivänä tammikuuta 1991, hiilitilastoista

109

 
1991 L 147 0037
 

31991L0296

 

Neuvoston direktiivi 91/296/ETY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1991, verkkojen kautta tapahtuvasta maakaasun siirrosta (91/296/ETY)

143

 
1991 L 307 0034
 

31991D0565

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 1991, energiatehokkuuden edistämisestä yhteisössä (Save-ohjelma) (91/565/ETY:)

147

 
1991 L 375 0009
 

31991D0677

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1991, Joint European Torus -yhteisyrityksen (JET) perussäännön muutosten hyväksymisestä (91/677/Euratom:)

150

 
1992 L 074 0043
 

31992D0167

 

Komission päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1992, runkoverkkojen välisen sähkönsiirron asiantuntijoiden komitean perustamisesta (92/167/ETY:)

152

 
1992 L 141 0027
 

31992D0275

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1992, Yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan ydinenergiayhteisöä varten toteutettavaksi tulevasta lisätutkimusohjelmasta (1992-1995) (92/275/Euratom:)

155

 
1993 L 037 0044
 

31993D0095

 

Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä tehdyn päätöksen 85/593/Euratom muuttamisesta (93/95/Euratom:)

157

 
1993 L 148 0001
 

31993R1493

 

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1493/93, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1993, radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä

160

 
1993 L 191 0075
 

31993R2130

 

Komission asetus (Euratom) N:o 2130/93, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, Euratomin turvallisuusvalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta annetun asetuksen (ETY) N:o 3227/76 muuttamisesta

167

 
1993 L 237 0028
 

31993L0076

 

Neuvoston direktiivi 93/76/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta energiatehokkuutta parantamalla (Save) (93/76/ETY)

168

 
1993 L 277 0032
 

31993L0087

 

Komission direktiivi 93/87/ETY, annettu 22 päivänä lokakuuta 1993, direktiivin 90/377/ETY muuttamisesta Saksan liittotasavallassa olevien tutkimuspaikkojen ja -alueiden osalta

171

 
1994 L 164 0001
 

31994L0021

 

Seitsemäs Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/21/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, kesäaikasäännöksistä

172

 
1994 L 214 0014
 

31994D0559

 

Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1994, runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkönsiirrosta annetun neuvoston direktiivin 90/547/ETY soveltamisalaan kuuluvia yksiköitä koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta (94/559/EY:)

174

 
1994 L 295 0016
 

31994L0049

 

Komission direktiivi 94/49/EY, annettu 11 päivänä marraskuuta 1994, verkkojen kautta tapahtuvasta maakaasun siirrosta annetun neuvoston direktiivin 91/296/ETY soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden luettelon saattamisesta ajan tasalle

176

 
1994 L 306 0001
 

31994D0761

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1994, yritysten, tutkimuskeskusten ja yliopistojen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutustoimintaan koskevista säännöistä (94/761/Euratom:)

178

 
1994 L 330 0064
 

31994D0809

 

Komission päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 1994, Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) uudelleenjärjestelystä tehdyn päätöksen 85/593/Euratom muuttamisesta (94/809/Euratom:)

182

 
1994 L 331 0022
 

31994D0799

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 1994, tutkimusta ja koulutusta koskevasta erityisohjelmasta hallitun lämpöydinfuusion alalla (1994-1998) (94/799/Euratom:)

185

 
1994 L 365 0024
 

31994L0063

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta

196

Top