EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_10_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
10 Talous- ja rahapolitiikka sekä pääoman vapaa liikkuvuus
Nide 01


FI

 

10 Talous- ja rahapolitiikka sekä pääoman vapaa liikkuvuus - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1964 P 077 1206
 

31964D0300

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 1964, Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien välisestä yhteistyöstä (64/300/ETY:)

3

 
1964 P 077 1207
 

31964D0301

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 1964, yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä kansainvälisissä rahataloudellisissa suhteissa (64/301/ETY:)

5

 
1971 L 073 0014
 

31971D0142

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1971, Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien välisen yhteistyön lujittamisesta (71/142/ETY:)

6

 
1973 L 089 0002
 

31973R0907

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 907/73, annettu 3 päivänä huhtikuuta 1973, Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston perustamisesta

7

 
1973 L 207 0046
 

41973D0208

 

Jäsenvaltioiden hallitusten päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1973, Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston väliaikaisesta sijoittamisesta (73/208/ETY:)

10

 
1974 L 063 0021
 

31974D0122

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 1974, talouspoliittisen komitean perustamisesta (74/122/ETY:)

11

 
1977 L 088 0011
 

31977D0271

 

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta (77/271/Euratom:)

13

 
1977 L 149 0024
 

31977D0414

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1977, yhteisölainaerän muuttamisesta vaihtuvakorkoisesta kiinteäkorkoiseksi (77/414/ETY:)

14

 
1978 L 298 0009
 

31978D0870

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 1978, komission valtuuttamisesta ottamaan lainoja investointien edistämiseksi yhteisössä (78/870/ETY:)

16

 
1978 L 316 0021
 

31978D0897

 

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Kansainvälisen järjestelypankin välisen kirjeenvaihtona tehdyn jäsenvaltioiden keskipitkän aikavälin rahoitustukijärjestelysaamisten käyttöönottoa koskevan sopimuksen tekemisestä (78/897/ETY:)

18

 
1978 L 379 0002
 

31978R3181

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3181/78, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, Euroopan valuuttajärjestelmästä

19

 
1979 L 125 0016
 

31979D0486

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 1979, komission valtuuttamisesta ottamaan lainaa investointien edistämiseksi yhteisössä tehdyn päätöksen 78/870/ETY soveltamisesta (79/486/ETY:)

21

 
1980 L 205 0019
 

31980D0739

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1980, komission valtuuttamisesta ottamaan lainoja investointien edistämiseksi yhteisössä tehdyn päätöksen 78/870/ETY soveltamisesta toisen kerran (80/739/ETY:)

23

 
1980 L 326 0019
 

31980D1103

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 1980, komission valtuuttamisesta ottamaan lainaa investointien edistämiseksi yhteisössä tehdyn päätöksen 78/870/ETY soveltamisesta toiseen kertaan tehdyn päätöksen 80/739/ETY täydentämisestä määräämällä toisen lainaerän osan käytöstä (80/1103/ETY:)

25

 
1982 L 078 0019
 

31982D0169

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1982, komission valtuuttamisesta ottamaan lainoja investointien edistämiseksi yhteisössä (82/169/ETY:)

26

 
1982 L 116 0016
 

31982D0268

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1982, komission valtuuttamisesta ottamaan lainoja investointien edistämiseksi yhteisössä tehdyn päätöksen 82/169/ETY soveltamisesta (82/268/ETY:)

28

 
1983 L 112 0026
 

31983D0200

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1983, komission valtuuttamisesta ottamaan lainoja yhteisön uudella välineellä investointien edistämiseksi yhteisössä (83/200/ETY:)

30

 
1983 L 153 0044
 

31983D0298

 

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 1983, yhteisölainasta Ranskan tasavallalle (83/298/ETY:)

32

 
1984 L 208 0053
 

31984D0383

 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1984, komission valtuuttamisesta ottamaan lainoja yhteisön uudella välineellä investointien edistämiseksi yhteisössä tehdyn päätöksen 83/200/ETY soveltamisesta (84/383/ETY:)

34

 
1985 L 290 0095
 

31985R3066

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3066/85, annettu 28 päivänä lokakuuta 1985, asetuksen (ETY) 3181/78 2 artiklan muuttamisesta «muiden hallussapitäjien» ecujen käytön osalta

36

 
1987 L 071 0034
 

31987D0182

 

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1987, komission valtuuttamisesta yhteisön investointeja edistävään lainoittamiseen yhteisön uudella välineellä (87/182/ETY:)

37

 
1988 L 178 0001
 

31988R1969

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1969/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

40

 
1988 L 178 0005
 

31988L0361

 

Neuvoston direktiivi 88/361/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, perustamissopimuksen 67 artiklan täytäntöönpanosta (88/361/ETY)

44

 
1989 L 189 0001
 

31989R1971

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1971/89, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1989, Euroopan rahapoliittisen yhteistyörahaston käyttämän laskentayksikön arvon muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3180/78 1 artiklan muuttamisesta

59

 
1990 L 078 0025
 

31990D0142

 

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 1990, Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien välistä yhteistyötä koskevan päätöksen 64/300/ETY muuttamisesta (90/142/ETY:)

61

 
1990 L 112 0026
 

31990D0212

 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamista koskevan päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta (90/212/Euratom:)

63

 
1991 L 059 0019
 

31991D0115

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 1991, raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (91/115/ETY:)

64

 
1991 L 059 0021
 

31991D0116

 

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 1991, Euroopan talous- ja sosiaalitilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (91/116/ETY:)

66

 
1991 L 166 0077
 

31991L0308

 

Neuvoston direktiivi 91/308/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä (91/308/ETY)

68

 
1993 L 332 0001
 

31993R3603

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä

73

 
1994 L 084 0041
 

31994D0179

 

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 1994, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja tiettyjen kolmansien maiden ydinlaitosten turvallisuuden ja tehokkuuden parantamisen rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom muuttamisesta (94/179/Euratom:)

76

Top