EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
02 Tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus
Nide 02


FI

 

02 Tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1973 L 059 0073
 

31973R0428

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 428/73, annettu 5 päivänä helmikuuta 1973, Euroopan talousyhteisön ja Turkin assosiointisopimuksessa tarkoitetun assosiointineuvoston päätösten N:o 5/72 ja 4/72 soveltamisesta

3

 
1973 L 059 0083
 

21973D0305(01)

 

Assosiointineuvoston päätös N:o 4/72, Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan liitteessä 6 olevan 1 luvun määräysten soveltamiseksi tarkoitetusta Turkin "alkuperätuote" käsitteen määritelmästä

4

 
1973 L 149 0015
 

31973R1487

 

Komission asetus (ETY) N:o 1487/73, annettu 30 päivänä toukokuuta 1973, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 87.06

6

 
1973 L 324 0001
 

31973R3134

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3134/73, annettu 6 päivänä marraskuuta 1973, Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksella perustetun sekakomitean tiettyjen tullialaa koskevien päätösten soveltamisesta

7

 
1974 L 034 0007
 

31974R0305

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 305/74, annettu 4 päivänä helmikuuta 1974, Euroopan talousyhteisön ja Turkin assosiointisopimuksen lisäpöytäkirjan liitteessä 6 olevan 7 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

24

 
1974 L 034 0008
 

21973A1123(01)

 

Sopimus kirjeenvaihdon muodossa Euroopan talousyhteisön ja Turkin assosiointisopimuksen liitteenä olevan lisäpöytäkirjan liitteessä 6 olevan 7 artiklan muuttamisesta

25

 
1974 L 057 0023
 

31974R0482

 

Komission asetus (ETY) N:o 482/74, annettu 27 päivänä helmikuuta 1974, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 23.04 B

28

 
1974 L 180 0015
 

31974R1709

 

Komission asetus (ETY) N:o 1709/74, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1974, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 20.06 B I

30

 
1974 L 354 0055
 

31974R3301

 

Komission asetus (ETY) N:o 3301/74, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, pieninä tavaralähetyksinä maahan tuotavien muiden kuin kaupallistentavaroiden tullittomuudesta yhteisössä

31

 
1975 L 038 0019
 

31975K0097

 

Komission suositus, annettu 23 päivänä joulukuuta 1974, jäsenvaltioiden hallituksille romuraudan ja sen kaltaisten tuotteiden liikkumisesta yhteisön sisällä (75/97/EHTY:)

33

 
1975 L 060 0007
 

31975R0565

 

Komission asetus (ETY) N:o 565/75, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1975, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 15.01 A

35

 
1975 L 100 0001
 

31975D0199

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1975, tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen tekemisestä ja sen tullivarastoja koskevan liitteen hyväksymisestä (75/199/ETY:)

36

 
1975 L 100 0002
 

21973A0518(01)

 

Tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus

37

 
1975 L 106 0007
 

31975R0897

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 897/75, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1975, täydentävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimukseen

45

 
1975 L 106 0008
 

21975A0529(03)

 

Täydentävä pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen

46

 
1975 L 106 0016
 

31975R0900

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 900/75, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1975, täydentävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen

48

 
1975 L 106 0017
 

21975A0529(06)

 

Täydentävä pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen

49

 
1975 L 106 0019
 

31975R0901

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 901/75, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1975, täydentävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaoloa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa koskevaan lisäsopimukseen

51

 
1975 L 106 0020
 

21975A0529(07)

 

Täydentävä pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaoloa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa koskevaan lisäsopimukseen

52

 
1975 L 142 0001
 

31975R1431

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1431/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, ETY-Turkki-assosiointineuvoston päätösten N:o 5/72 ja 4/72 soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 428/73 muuttamisesta

53

 
1975 L 321 0027
 

31975D0767

 

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1975, Brysselin nimikkeistön perusteella kerättävien kansainvälisen kaupan tilastotietojen ilmaisemisesta kansainvälisen kaupan luokittelustandardin toisen tarkistetun painoksen termein 1 päivänä tammikuuta 1975 annetun tulliyhteistyöneuvoston suosituksen hyväksymisestä (75/767/ETY:)

55

 
1975 L 338 0025
 

31975R3422

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3422/75, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, ETY-Islanti-sekakomitean tekemien hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevien päätösten N:o 1/75 ja 2/75 soveltamisesta

56

 
1975 L 338 0026
 

21975D1231(05)

 

Sekakomitean päätös N:o 1/75, tehty 2 päivänä joulukuuta 1975, "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa N:o 3 olevan 23 artiklan muuttamisesta

57

 
1975 L 338 0028
 

21975D1231(06)

 

Sekakomitean päätös N:o 2/75, tehty 2 päivänä joulukuuta 1975, "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta ja sekakomitean päätöksen N:o 3/73 muuttamisesta sekä sekakomitean päätöksen N:o 4/73 kumoamisesta

58

 
1976 L 073 0018
 

31976L0308

 

Neuvoston direktiivi 76/308/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä (76/308/ETY)

66

 
1976 L 298 0015
 

31976R2562

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2562/76, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 liitteenä olevan I taulukon muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

71

 
1976 L 298 0016
 

21976A1129(03)

 

Sopimus kirjeenvaihdon muodossa Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 liitteenä olevan I taulukon muuttamisesta

72

 
1976 L 298 0043
 

31976R2566

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2566/76, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 liitteenä olevan I ja II taulukon muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

78

 
1976 L 298 0044
 

21976A1129(07)

 

Sopimus kirjeenvaihdon muodossa Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 liittenä olevan I ja II taulukon muuttamisesta

79

 
1977 L 149 0017
 

31977D0412

 

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1977, tavaroiden luokittelemiseksi tullitariffeihin tarkoitetun nimikkeistön muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1976 annetun tulliyhteistyöneuvoston suosituksen hyväksymisestä (77/412/ETY:)

85

 
1977 L 186 0023
 

31977R1669

 

Komission asetus (ETY) N:o 1669/77, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1977, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 02.02 B I

86

 
1977 L 295 0007
 

31977D0715

 

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 1977, kudosryhmien määrittelyreagenssien vaihtoa koskevasta eurooppalaisesta sopimuksesta sekä kyseisen sopimuksen lisäpöytäkirjasta (77/715/ETY:)

88

 
1977 L 295 0008
 

21974A0917(01)

 

Kudosryhmien määrittelyreagenssien vaihtoa koskeva eurooppalainen sopimus - Sopimuksen pöytäkirja

89

 
1977 L 295 0015
 

21976A0624(01)

 

Lisäpöytäkirja eurooppalaiseen sopimukseen kudostyypitykseen käytettävien reagenssien vaihdosta

95

 
1977 L 322 0020
 

31977R2811

 

Komission asetus (ETY) N:o 2811/77, annettu 16 päivänä joulukuuta 1977, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 60.04 ja 60.05

96

 
1977 L 333 0011
 

31977L0794

 

Komission direktiivi 77/794/ETY, annettu 4 päivänä marraskuuta 1977, keskinäisestä avunannosta EMOTR:n rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä annetun direktiivin 76/308/ETY tiettyjen säännösten soveltamiseksi tarvittavista käytännön yksityiskohtaisista säännöistä (77/794/ETY)

98

 
1978 L 038 0006
 

31978R0251

 

Komission asetus (ETY) N:o 251/78, annettu 7 päivänä helmikuuta 1978, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 58.10

106

 
1978 L 067 0021
 

31978R0488

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 488/78, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1978, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 39.02 C V

107

 
1978 L 084 0001
 

31978R0616

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 616/78, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1978, tiettyjen yhteisöön tuotavien yhteisen tullitariffin 51 ja 53-62 ryhmään kuuluvien tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä ja kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä

108

 
1978 L 116 0001
 

31978R0850

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 850/78, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1978, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan liitteen A muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

111

 
1978 L 116 0002
 

21978A0517(01)

 

Sopimus kirjeenvaihtona Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevan liitteen A muuttamisesta

112

 
1978 L 160 0013
 

31978D0528

 

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä kesäkuuta 1978, tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen kolmen liitteen hyväksymisestä yhteisön puolesta (78/528/ETY:)

114

 
1978 L 253 0001
 

31978R2152

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2152/78, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1978, Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan 2 ja 3 artiklan soveltamiseksi tarkoitetuista hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn päätöksen N:o 5/72 muuttamisesta tehdyn ETY-Turkki-assosiointineuvoston päätöksen N:o 1/78 soveltamisesta

126

 
1978 L 253 0002
 

21978D0915(01)

 

Assosiointineuvoston päätös N:o 1/78, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1978, Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan 2 ja 3 artiklan soveltamiseksi tarkoitetuista hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn päätöksen N:o 5/72 muuttamisesta

127

 
1978 L 309 0001
 

31978R2573

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2573/78, annettu 30 päivänä lokakuuta 1978, tiettyjen Turkista vietävien tekstiilituotteiden alkuperän osoittamista koskevan ETY—Turkki-assosiointineuvoston päätöksen N:o 2/78 soveltamisesta

132

 
1978 L 309 0002
 

21978D1101(01)

 

Assosiointineuvoston päätös N:o 2/78, tehty 30 päivänä lokakuuta 1978, tiettyjen Turkista vietyjen tekstiilituotteiden alkuperän osoittamisesta

133

 
1979 L 006 0023
 

31979D0006

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1978, tavaroiden sijoittelua tullitariffien nimikkeisiin koskevan yleissopimuksen XIV artiklan a kohdan ja XVI artiklan d kohdan muuttamisesta 13 päivänä kesäkuuta 1978 annetun tulliyhteistyöneuvoston suosituksen hyväksymisestä (79/6/ETY:)

135

 
1979 L 064 0047
 

31979R0484

 

Komission asetus (ETY) N:o 484/79, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1979, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 39.07 E IV

136

 
1979 L 111 0019
 

31979R0885

 

Komission asetus (ETY) N:o 885/79, annettu 3 päivänä toukokuuta 1979, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 75.03 B

138

 
1979 L 117 0019
 

31979R0936

 

Komission asetus (ETY) N:o 936/79, annettu 11 päivänä toukokuuta 1979, nautaeläinten lihan luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 02.01 A II a 4 aa

140

 
1979 L 262 0023
 

31979R2282

 

Komission asetus (ETY) N:o 2282/79, annettu 17 päivänä lokakuuta 1979, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 55.09 A I

141

 
1979 L 274 0028
 

31979R2392

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2392/79, annettu 30 päivänä lokakuuta 1979, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 29.22 A I

142

 
1979 L 311 0020
 

31979R2748

 

Komission asetus (ETY) N:o 2748/79, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 13.03 C III

143

 
1979 L 329 0001
 

31979R2915

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2915/79, annettu 18 päivänä joulukuuta 1979, maito- ja maitotuotealan tuontimaksuja laskettaessa sovellettavista tuoteryhmistä ja erityissäännöksistä sekä yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 950/68 muuttamisesta

144

 
1979 L 331 0010
 

31979L1071

 

Neuvoston direktiivi 79/1071/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1979, keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä annetun direktiivin 76/308/ETY muuttamisesta (79/1071/ETY)

158

 
1980 L 035 0007
 

31980R0308

 

Komission asetus (ETY) N:o 308/80, annettu 11 päivänä helmikuuta 1980, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 59.08

159

 
1980 L 056 0013
 

31980R0479

 

Komission asetus (ETY) N:o 479/80, annettu 27 päivänä helmikuuta 1980, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 48.01 F

160

 
1980 L 087 0054
 

31980R0802

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 802/80, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1980, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 04.03 A

161

 
1980 L 100 0027
 

31980D0391

 

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1980, tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen hyväksymisestä yhteisön puolesta (80/391/ETY:)

162

 
1980 L 249 0017
 

31980R2418

 

Komission asetus (ETY) N:o 2418/80, annettu 18 päivänä syyskuuta 1980, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 87.02 B II a) 1 aa) 22

166

 
1980 L 279 0020
 

31980R2696

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2696/80, annettu 22 päivänä lokakuuta 1980, vuoden 1976 kansainvälisen kahvisopimuksen alkuperätodistusjärjestelmän täytäntöönpanopäivästä yhteisössä kiintiöiden voimassa ollessa

168

Top