EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0936

Komission asetus (EU) N:o 936/2012, annettu 4 päivänä lokakuuta 2012 , eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteiden muuttamisesta

OJ L 283, 16.10.2012, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 266 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/936/oj

16.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 936/2012,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2012,

eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteiden muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 voimaantulon jälkeen on tullut ilmi, että sen kaikkiin liitteisiin on tehtävä muutoksia, jotta ne voidaan saattaa ajan tasalle ja parantaa asetuksen käytännön soveltamista sekä helpottaa menettelyn sähköistä käyttöä Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen kautta. Asetuksen liitteinä olevia vakiolomakkeita on muutettava, jotta niihin voidaan lisätä Bulgaria ja Romania, päivittää valuuttatietoja ja tehdä lomakkeiden täyttäminen helpommaksi sekä kantajille ja vastaajille että tuomioistuimille.

(2)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1896/2006 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteet tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1.


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image


LIITE III

Image

Image


LIITE IV

Image

Image


LIITE V

Image

Image

Image


LIITE VI

Image

Image


LIITE VII

Image

Image


Top