Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0936

Nařízení Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

OJ L 283, 16.10.2012, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 266 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/936/oj

16.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 936/2012

ze dne 4. října 2012,

kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od vstupu v platnost nařízení (ES) 1896/2006 je zřejmé, že je nutné provést změny ve všech přílohách tohoto nařízení, aby byly přílohy aktuální, aby se zlepšilo praktické používání tohoto nařízení i aby se zjednodušilo elektronické použití postupu v Evropském soudním atlase v civilních věcech. Standardní formuláře v přílohách nařízení vyžadují úpravu začleňující Bulharsko a Rumunsko, dále aktualizaci měn a zjednodušení vyplňování těchto formulářů pro žalobce, žalované a soudy.

(2)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(3)

Nařízení (ES) č. 1896/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy nařízení (ES) č. 1896/2006 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se smlouvami.

V Bruselu dne 4. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image


PŘÍLOHA III

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Image

Image


PŘÍLOHA V

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VI

Image

Image


PŘÍLOHA VII

Image

Image


Top