EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0285

Komission asetus (EU) N:o 285/2010, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2010 , lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 muuttamisesta

OJ L 87, 7.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 103 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/285/oj

7.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 285/2010,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2010,

lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 2001/539/EY (2) eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn yleissopimuksen (Montrealin yleissopimus), jossa vahvistetaan sääntöjä korvausvastuusta henkilöiden, matkatavaroiden ja rahdin kansainvälisissä ilmakuljetuksissa.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 785/2004 vahvistetaan matkustajia, matkatavaroita ja rahtia koskevan korvausvelvollisuuden osalta vakuutuksille vähimmäisvaatimukset, joilla voidaan varmistaa, että lentoliikenteen harjoittajien vakuutukset riittävät kattamaan niiden Montrealin yleissopimuksen mukaisen korvausvastuun.

(3)

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on äskettäin tarkistanut lentoliikenteen harjoittajien Montrealin yleissopimuksen mukaisia korvausvastuun rajoja käyttäen viitteenä inflaatiotekijää, joka vastaa sitä inflaation tasoa, joka on kertynyt Montrealin yleissopimuksen voimaantulosta lähtien.

(4)

ICAO on vahvistanut, että inflaatiotekijä Montrealin yleissopimuksen voimaantulopäivästä eli 4 päivästä marraskuuta 2003 lähtien on ylittänyt 10 prosenttia, joka on korvausvastuun rajojen tarkistamiskynnys. Sen vuoksi korvausvastuun rajoja on tarkistettu.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 785/2004 vahvistettuja matkustajia, matkatavaroita ja rahtia koskevat vähimmäisvakuutusvaatimukset olisi mukautettava ajoissa Montrealin yleissopimuksen mukaisiin tarkistettuihin korvausvastuun rajoihin, jotka tulivat voimaan 30 päivänä joulukuuta 2009.

(6)

Matkustajia koskevan korvausvastuun osalta asetuksen (EY) N:o 785/2004 vähimmäisvakuutusvaatimukset ylittävät huomattavasti Montrealin yleissopimuksen mukaiset tarkistetut korvausvastuun rajat.

(7)

Matkatavaroita ja rahtia koskevan korvausvastuun osalta asetuksen (EY) N:o 785/2004 vähimmäisvakuutusvaatimukset olisi korotettava Montrealin yleissopimuksen mukaisten tarkistettujen rajojen tasolle.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 785/2004 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (3) 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 785/2004 6 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Matkatavaroita koskevan vähimmäisvakuutusturvan on oltava 1 131 erityistä nosto-oikeutta matkustajaa kohden kaupallisilla lennoilla.

3.   Rahtia koskevan vähimmäisvakuutusturvan on oltava 19 erityistä nosto-oikeutta kilogrammaa kohden kaupallisilla lennoilla.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 194, 18.7.2001, s. 38.

(3)  EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.


Top