EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_019_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 019

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.019.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 019

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1986

L 378

14

 

 

31986R4057

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 4057/86 od 22. prosinca 1986. o nepravednoj praksi određivanja cijena u pomorskom prometu

3

1990

L 217

8

 

 

31990R2343

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2343/90 od 24. srpnja 1990. o pristupu zračnih prijevoznika koridorima za redoviti zračni prijevoz unutar Zajednice i o podjeli putničkih kapaciteta između zračnih prijevoznika u redovitom zračnom prijevozu između država članica

10

1990

L 318

20

 

 

31990R3314

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3314/90 od 16. studenoga 1990. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu

17

1990

L 353

46

 

 

31990L0653

 

 

 

(90/653/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. prosinca 1990. o izmjenama za provedbu određenih direktiva Zajednice o statistici prijevoza robe i statistici cijena plina i električne energije u Njemačkoj

19

1990

L 375

10

 

 

31990R3916

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3916/90 od 21. prosinca 1990. o mjerama koje treba poduzeti u slučaju krize na tržištu cestovnog prijevoza robe

21

1993

L 329

63

 

 

31993D0704

 

 

 

(93/704/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 1993. o izradi baze podataka Zajednice o nesrećama u cestovnom prometu

23

2000

L 203

1

 

 

32000L0030

 

 

 

Direktiva 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici

26

2001

L 039

43

 

 

32001D0107

 

 

 

(2001/107/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 2001. o odgodi datuma provedbe Direktive Vijeća 1999/36/EZ za određenu pokretnu tlačnu opremu (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 139) (1)

34

2001

L 151

41

 

 

32001D0423

 

 

 

(2001/423/EZ)
Odluka Komisije od 22. svibnja 2001. o načinima objavljivanja ili širenja statističkih podataka prikupljenih sukladno Direktivi Vijeća 95/64/EZ o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1456) (1)

35

2001

L 168

23

 

 

32001L0026

 

 

 

Direktiva 2001/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (1)

36

2003

L 066

1

 

 

32003R0437

 

 

 

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

38

2004

L 044

19

 

 

32004L0011

 

 

 

Direktiva 2004/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 92/24/EEZ o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila

46

2006

L 129

10

 

 

32006R0736

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 736/2006 od 16. svibnja 2006. o metodama rada Europske agencije za sigurnost zračnoga prometa prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora u području standardizacije (1)

48

2006

L 137

3

 

 

32006R0779

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 779/2006 od 24. svibnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 488/2005 o naknadama i pristojbama koje naplaćuje Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

54

2006

L 285

1

 

 

42006D0682

 

 

 

(2006/682/EZ)
Odluka Vijeća i predstavnika država članica na sastanku Europske unije unutar Vijeća od 9. lipnja 2006. o potpisivanju i privremenoj primjeni Multilateralnog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, (UNMIK-a), o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA)

60

2006

L 330

16

 

 

32006L0120

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/120/EZ od 27. studenoga 2006. o ispravku te izmjeni Direktive 2005/30/EZ o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, direktiva 97/24/EZ i 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili s tri kotača (1)

62

2008

L 162

11

 

 

32008L0054

 

 

 

Direktiva 2008/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 95/50/EZ u odnosu na jedinstvene postupke nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu u vezi s provedbenim ovlastima dodijeljenim Komisiji

64

2008

L 306

66

 

 

32008D0861

 

 

 

(2008/861/EZ)
Odluka Komisije od 29. listopada 2008. o pravilima za provedbu Direktive Vijeća 95/64/EZ o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6203) (Kodificirana verzija) (1)

66

2009

L 061

1

 

 

32009R0169

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 169/2009 od 26. veljače 2009. o primjeni pravila tržišnog natjecanja na željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodnim putovima (Kodificirana verzija) (1)

98

2010

L 087

19

 

 

32010R0285

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 285/2010 od 6. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u vezi s osiguranjem zračnih prijevoznika i operatora zrakoplova

103

2010

L 241

4

 

 

32010R0802

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 802/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. i članka 27. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na rezultate kompanije (1)

105

2010

L 327

13

 

 

32010R1169

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1169/2010 od 10. prosinca 2010. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (1)

109

2011

L 049

33

 

 

32011L0015

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/15/EU od 23. veljače 2011. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice (1)

122

2011

L 051

2

 

 

32011R0176

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 176/2011 od 24. veljače 2011. o informacijama koje se moraju dostaviti prije uspostavljanja i izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora (1)

126

2011

L 206

21

 

 

32011R0805

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 805/2011 od 10. kolovoza 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za licencije i određene svjedodžbe kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

132

2011

L 220

9

 

 

32011R0859

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 859/2011 od 25. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa u odnosu na teret i poštu (1)

150

2011

L 271

23

 

 

32011R1035

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1035/2011 od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni uredaba (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010 (1)

157

2011

L 294

7

 

 

32011R1147

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1147/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa u odnosu na upotrebu zaštitnih skenera u zračnim lukama EU-a (1)

176

2011

L 305

23

 

 

32011R1206

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1206/2011 od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s identifikacijom zrakoplova u okviru nadzora za jedinstveno europsko nebo (1)

181

2011

L 305

35

 

 

32011R1207

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1207/2011 od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za Jedinstveno europsko nebo (1)

193

2012

L 032

1

 

 

32012R0070

 

 

 

Uredba (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe (preinačena) (1)

211

2012

L 082

1

 

 

32012R0249

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 249/2012 od 21. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 19/2011 u pogledu zahtjeva za homologaciju tipa za propisanu proizvođačevu pločicu motornih vozila i njihovih prikolica (1)

229

2012

L 281

1

 

 

32012R0923

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (1)

231

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top