EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0691

2006/691/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn ja kadmiumin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4790) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 743–745 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; Kumoaja 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/691/oj

14.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn ja kadmiumin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4790)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/691/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/95/EY mukaan komission on laadittava arvio tietyistä vaarallisista aineista, jotka on kielletty kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Tietyt lyijyä ja kadmiumia sisältävät materiaalit ja komponentit olisi jätettävä kiellon ulkopuolelle, koska näiden vaarallisten aineiden käyttöä näissä tietyissä materiaaleissa ja komponenteissa ei tällä hetkellä voida välttää tai koska korvaavien materiaalien tai komponenttien ympäristölle, terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle aiheuttamat haitat ovat luultavasti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt. Tämän päätöksen liitteessä luetellut poikkeukset myönnetään teknisten asiantuntijoiden suorittaman tarkistusprosessin perusteella. Asiantuntijat ottavat työssään huomioon tutkimuksista, sidosryhmiltä ja muista tieteellisistä/teknisistä lähteistä saatavat todisteet. Tarkistuksessa päädyttiin siihen, että näiden aineiden poistaminen tai korvaaminen on edelleen teknisesti tai tieteellisesti mahdotonta toteuttaa.

(3)

Joidenkin tiettyihin erityismateriaaleihin tai -komponentteihin liittyvien kiellon soveltamista koskevien poikkeusten olisi oltava tarkoin rajattuja, jotta tietyt vaaralliset aineet voidaan asteittain poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö mainituissa laitteissa tulee jossain vaiheessa olemaan vältettävissä.

(4)

Direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kukin liitteessä mainittu vapaus on tarkistettava vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta.

(5)

Direktiivi 2002/95/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(6)

Komissio on kuullut asianomaisia osapuolia direktiivin 2002/95/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (2) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/95/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/310/EY (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


LIITE

Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen seuraavat 21–27 kohdat:

”21.

Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa.

22.

Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth iron garnet) Faraday-rotaattoreissa.

23.

Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-johdinkehystä sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään kuparista johdinkehystä.

24.

Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden PTH- (plated through hole) juotoksissa.

25.

Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, elektrodeissa (buselectrode, address electrode) black stripe -heijastuksenestossa, barrier rib pastassa, sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa).

26.

Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) lamppujen lasikuvuissa.

27.

Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien juotoksissa.”


Top