EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0275

Neuvoston direktiivi 72/275/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1972, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten annetun direktiivin muuttamisesta

OJ L 171, 29.7.1972, p. 39–39 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(III) P. 726 - 726
English special edition: Series I Volume 1972(III) P. 765 - 765
Greek special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 93 - 93
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 54 - 54
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 54 - 54
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 339 - 339

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/275/oj

31972L0275

Neuvoston direktiivi 72/275/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1972, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten annetun direktiivin muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 171 , 29/07/1972 s. 0039 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 4 s. 0229
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(III) s. 0726
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 4 s. 0229
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(III) s. 0765
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 8 s. 0093
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0054
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0054


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 1972,

yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten annetun direktiivin muuttamisesta (72/275/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, sekä katsoo että, yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten 20 päivänä heinäkuuta 1970(1) annetun neuvoston direktiivin 4 artiklassa säädetään, että mainitun direktiivin 3 artiklassa säädettyä menettelyä menetelmien käyttöön ottamisesta sovelletaan 18 kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, kun asia on ensimmäisen kerran esitetty pysyvälle rehukomitealle joko 3 artiklan 1 kohdan tai muun vastaavan säännöksen mukaisesti,

kaksi komission direktiiviluonnosta on ensimmäisen kerran saatettu komitean käsiteltäväksi 15 ja 16 päivänä joulukuuta 1970 pidetyissä kokouksissa; sen vuoksi tätä menettelyä ei olisi sovellettava 16 päivän kesäkuuta 1972 jälkeen, ja

tämä menettely on käytännössä osoittautunut kuitenkin täysin riittäväksi ja se on sen vuoksi säilytettävä myös alkuperäisen ajanjakson päättymisen jälkeen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kumotaan 20 päivänä heinäkuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 4 artikla 16 päivästä kesäkuuta 1972 alkaen.

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1972.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. WESTERTERP

(1) EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 2

Top