EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 344, 20. detsember 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 344

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
20. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1299/2008, 9. detsember 2008, millega kehtestatakse soovitushinnad ja ühenduse tootjahinnad teatavatele kalandustoodetele 2009. kalandusaastaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 104/2000

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1300/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2008, 19. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 1302/2008, 17. detsember 2008, menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu kohta

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1303/2008, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 983/2008, millega võetakse vastu 2009. eelarveaastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2008, 19. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1266/2007 seoses tingimustega, mille alusel teatavad vastuvõtlikku liiki kuuluvad loomad vabastatakse nõukogu direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud väljaviimiskeelust (1)

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1305/2008, 19. detsember 2008, millega kiidetakse heaks väikesed muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Maroilles” ehk „Marolles” (KPN)]

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1306/2008, 17. detsember 2008, millega kehtestatakse 2009. kalandusaastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalandustoodete ühenduse müügihinnad

35

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1307/2008, 19. detsember 2008, millega kehtestatakse teatavate kalandustoodete võrdlushinnad 2009. kalandusaastaks

37

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1308/2008, 19. detsember 2008, millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete eest antava eraladustusabi suurus 2009. kalandusaastaks

41

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1309/2008, 19. detsember 2008, millega kehtestatakse 2009. kalandusaastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalandustoodete ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad

42

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1310/2008, 19. detsember 2008, millega kinnitatakse 2009. kalandusaastal turult kõrvaldatavate kalandustoodete eest makstava rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvestamise standardväärtused

52

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1311/2008, 19. detsember 2008, millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse ja kindla suurusega toetuse summad 2009. kalandusaastaks

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1312/2008, 19. detsember 2008, millega määratakse kindlaks riisi töötlemise eri etappide ümberarvestuskursid, töötlemiskulud ja kõrvalsaaduste väärtus (kodifitseeritud versioon)

56

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1313/2008, 19. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 501/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

61

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1314/2008, 19. detsember 2008, millega 102. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

64

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1315/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsember seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

66

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1316/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1317/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsembrikuu seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

70

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1318/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud Ameerika Ühendriikidele eraldatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

72

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1319/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsembrikuu seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames

73

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1320/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsembrikuu seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1383/2007 alusel avatud Türgist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames

75

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1321/2008, 19. detsember 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta detsembri esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

76

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/125/EÜ, 19. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka alumiiniumfosfiid, kaltsiumfosfiid, magneesiumfosfiid, tsümoksaniil, dodemorf, 2,5-diklorobensüülhappe metüülester, metamitroon, sulkotrioon, tebukonasool ja triadimenool (1)

78

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/127/EÜ, 18. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme toimeaine lisamisega (1)

89

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/965/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 5. detsember 2008, ühenduse finantsabi kohta teatavate ühenduse referentlaborite tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas 2009. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7667 all)

112

 

 

2008/966/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2008, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu ühenduse tähtsusega stepi biogeograafilises piirkonnas asuvate alade esialgne loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8066 all)

117

 

 

2008/967/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2008, süsinikmonooksiidi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8077 all)  (1)

121

 

 

2008/968/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2008, millega antakse luba Mortierella alpinast saadud arahhidoonhapperikka õli turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8080 all)

123

 

 

2008/969/EÜ, Euratom

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2008, mis käsitleb varajase hoiatamise süsteemi komisjoni eelarvevahendite käsutajatele ja rakendusametitele

125

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2008/970/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPOL COPPS/1/2008, 16. detsember 2008, Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni juhi ametisse nimetamise kohta

139

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top