EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0542R(02)

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107 z dnia 6 kwietnia 2022 r.)

ST/9166/2023/INIT

OJ L 148, 8.6.2023, p. 131–131 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/542/corrigendum/2023-06-08/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

8.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/131


Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 107 z dnia 6 kwietnia 2022 r. )

Strona 7, art. 1 pkt 15 dotyczący art. 105a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE:

zamiast:

„1.

Państwa członkowskie, które – zgodnie z prawem Unii – stosowały w dniu 1 stycznia 2021 r. stawki obniżone niższe niż stawka minimalna określona w art. 98 ust. 1 lub przyznawały zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku III pkt 1–6 i 10c, mogą – zgodnie z art. 98 ust. 2 – nadal stosować te stawki obniżone lub przyznawać te zwolnienia, bez uszczerbku dla ust. 4 niniejszego artykułu.”

powinno być:

„1.

Państwa członkowskie, które – zgodnie z prawem Unii – stosowały w dniu 1 stycznia 2021 r. stawki obniżone niższe niż stawka minimalna określona w art. 98 ust. 1 lub przyznawały zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług innych niż wymienione w załączniku III pkt 1–6 i 10c, mogą – zgodnie z art. 98 ust. 2 – nadal stosować te stawki obniżone lub przyznawać te zwolnienia, bez uszczerbku dla ust. 4 niniejszego artykułu.”.

Top