EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0072

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/72 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104

ΕΕ L 22 της 28.1.2016, p. 1–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/72/oj

28.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/72 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιανουαρίου 2016

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) απαιτεί τη θέσπιση μέτρων διατήρησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκθέσεων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και άλλων γνωμοδοτικών οργάνων, καθώς και λαμβανομένων υπόψη τυχόν συμβουλών των γνωμοδοτικών συμβουλίων

(3)

Η θέσπιση μέτρων περί καθορισμού και κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, κατά περίπτωση, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε κράτος μέλος σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάθε απόθεμα ιχθύων ή τύπο αλιείας.

(4)

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει, επομένως, να καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη βιολογικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη μεταχείριση μεταξύ αλιευτικών κλάδων, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη γνώμες που διατυπώνονται κατά τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως κατά τις συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων.

(5)

Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 καθιερώνεται για κάθε τύπο αλιείας ξεχωριστά. Στην περιοχή που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, όταν ένας τύπος αλιείας εμπίπτει στην υποχρέωση εκφόρτωσης, πρέπει να εκφορτώνονται όλα τα είδη αυτού του τύπου αλιείας που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η υποχρέωση εκφόρτωσης ισχύει για τα είδη που προσδιορίζουν τον τύπο αλιείας. Το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι, στις περιπτώσεις που εισάγεται υποχρέωση εκφόρτωσης για ένα απόθεμα ιχθύων, οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο εν λόγω καθορισμός δεν αντιστοιχεί πλέον στις εκφορτώσεις αλλά στα αλιεύματα. Με βάση τις κοινές συστάσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή ενέκρινε σειρά κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών για τη θέσπιση ειδικών σχεδίων απορρίψεων σε προσωρινή βάση για μεγίστη περίοδο τριών ετών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης

(6)

Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα ειδών που υπάγονται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2016 πρέπει να αυξηθούν ως αντιστάθμισμα για τις πρότερες απορρίψεις. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και γνωμοδοτήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιο αντιστάθμισμα για τα αλιεύματα που στο παρελθόν απορρίπτονταν και από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα πρέπει να εκφορτώνονται, η αύξηση (συμπληρωματική ποσότητα) θα πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: η νέα ποσότητα εκφορτώσεων θα ισούται με την ποσότητα συνολικών αλιευμάτων βάσει του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) μείον τις ποσότητες που θα εξακολουθήσουν να απορρίπτονται όσο ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης. Σε περίπτωση επακόλουθης αύξησης των TAC, θα πρέπει συνεπώς να διατηρείται η ίδια ανάλογη μεταβολή μεταξύ της νέας υπολογιζόμενης ποσότητας εκφορτώσεων και της προηγούμενης ποσότητας εκφορτώσεων βάσει ICES.

(7)

Σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση, το απόθεμα λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) στην Κελτική Θάλασσα, στη Μάγχη, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας (διαιρέσεις IVb, IVc και VIIa, VIId-VIIh του ICES) βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση και το απόθεμα εξακολουθεί να μειώνεται. Τα μέτρα διατήρησης για την απαγόρευση της αλιείας λαβρακιού στις διαιρέσεις VIIb, VIIc, VIIj και VIIk του ICES θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και να περιλάβουν τις διαιρέσεις VIIa, VIIg του ICES, εξαιρουμένων των υδάτων εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, που τελούν υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αναπαραγωγικές συγκεντρώσεις λαβρακιού πρέπει να προστατεύονται και δεν πρέπει να επιτρέπεται καμία αλιευόμενη ποσότητα σε ολόκληρη την περιοχή κατανομής του αποθέματος για τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Δεδομένης της παρεμπίπτουσας και αναπόφευκτης αλίευσης λαβρακιού από σκάφη που χρησιμοποιούν βενθικές τράτες και γρι-γρι, η σχετική ποσότητα παρεμπίπτοντος αλιεύματος θα πρέπει να περιορίζεται σε 1 % του βάρους του συνολικού αλιεύματος θαλάσσιων οργανισμών που διατηρούνται επί του σκάφους. Απαιτούνται περαιτέρω περιορισμοί των αλιευόμενων ποσοτήτων για την προστασία του λαβρακιού εκτός περιόδων αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, τα μηνιαία όρια αλιευμάτων θα πρέπει να εφαρμόζονται στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc, καθώς και VIId, VIIe, VIIf και VIIh, και στα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαιρέσεις VIIa και VII του ICES. Τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω.

(8)

Για κάποια χρόνια, ορισμένα TAC για αποθέματα ελασμοβράγχιων (καρχαριοειδών και σελαχίων) παρέμειναν στο μηδέν, σε συνδυασμό με διάταξη που θέσπιζε την υποχρέωση άμεσης απελευθέρωσης τυχόν παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Η ειδική αυτή μεταχείριση εξηγείται από το γεγονός ότι τα εν λόγω αποθέματα βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης και, χάρη στα υψηλά ποσοστά επιβίωσης αυτών των ειδών, οι απορρίψεις δεν αυξάνουν τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας για αυτά τα αποθέματα, αλλά θεωρούνται επωφελείς για τη διατήρησή τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ωστόσο, τα αλιεύματα των εν λόγω ειδών που προέρχονται από πελαγική αλιεία πρέπει να εκφορτώνονται, εκτός εάν καλύπτονται από οποιαδήποτε από τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού επιτρέπει τέτοιες παρεκκλίσεις για είδη των οποίων η αλίευση απαγορεύεται και τα οποία προσδιορίζονται σε νομική πράξη της Ένωσης που εκδίδεται στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να απαγορευθεί η αλιεία των ειδών αυτών στις εν λόγω περιοχές.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, τα TAC θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια. Ως εκ τούτου, τα TAC για τα αποθέματα γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα, γάδου στο Kattegat, στα δυτικά της Σκοτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στην Ανατολική Μάγχη, καθώς και για τα αποθέματα τόννου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, θα πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στους κάτωθι κανονισμούς του Συμβουλίου: (ΕΚ) αριθ. 509/2007 (2), (ΕΚ) αριθ. 676/2007 (3), (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (4), (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (5) (το «σχέδιο για τον γάδο») και (ΕΚ) αριθ. 302/2009 (6).Στόχος για το απόθεμα μερλούκιου του Νότου κατά τον κανονισμό(ΕΚ) αριθ.2166/2005 (7) είναι η αναδημιουργία της βιομάζης των αποθεμάτων αυτών σε ασφαλή βιολογικά όρια, ενώ θα τηρούνται και τα επιστημονικά δεδομένα. Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, όταν δεν υπάρχουν οριστικά δεδομένα για βιομάζα-στόχο όσον αφορά το αναπαραγωγικό απόθεμα και λαμβάνοντας υπόψιν τις αλλαγές στα ασφαλή βιολογικά όρια, είναι σκόπιμο, ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά τον κανονισμό(ΕΚ) αριθ.1380/2013,να ορίζεται το TAC βάσει της γνωμοδότησης της ICES σχετικά με την μεγίστη βιώσιμη απόδοση

(10)

Όσον αφορά το απόθεμα ρέγγας στα δυτικά της Σκοτίας, το ICES γνωμοδότησε για το συνδυασμένο απόθεμα ρέγγας στις διαιρέσεις VIa, VIIb και VIIc (δυτικά της Σκοτίας, δυτικά της Ιρλανδίας), στο πλαίσιο της πρόσφατης συγκριτικής αξιολόγησης. Η γνωμοδότηση αυτή καλύπτει δύο χωριστά TAC (αφενός για τις διαιρέσεις VIaS, VIIb and VIIc και αφετέρου για τις διαιρέσεις Vb, VIb and VIaN) Σύμφωνα με το ICES, πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο ανασύστασης για τα αποθέματα αυτά Δεδομένου ότι κατά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις το σχέδιο διαχείρισης για το βόρειο απόθεμα (8) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στα συνδυασμένα αποθέματα, θα πρέπει, ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κοινής αλιευτικής πολιτικής κατά τον κανονισμό κανονισμό(ΕΚ) αριθ.1380/2013, να ορισθούν τα TAC με βάση τις γνωμοδοτήσεις για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(11)

Για τα αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή ή αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να εκτιμηθούν τα μεγέθη, τα μέτρα διαχείρισης και τα επίπεδα TAC θα πρέπει να ακολουθούν την προληπτική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους ειδικούς παράγοντες που συντρέχουν για κάθε απόθεμα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των διαθέσιμων πληροφοριών για τις τάσεις των αποθεμάτων και τα θέματα που προκύπτουν στην περίπτωση των μεικτών αλιευτικών πεδίων.

(12)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (9) θεσπίστηκαν συμπληρωματικοί όροι για την ετήσια διαχείριση των TAC, περιλαμβανομένων διατάξεων όσον αφορά την ευελιξία για τα προληπτικά και τα αναλυτικά TAC, στα άρθρα 3 και 4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, το Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των ΤΑC, πρέπει να αποφασίζει σε ποια αποθέματα δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 ή 4, ιδίως με βάση τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων. Πιο πρόσφατα, ο μηχανισμός ευελιξίας από έτος σε έτος εισήχθη από το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για όλα τα αποθέματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ευελιξία που θα υπονόμευε την αρχή της ορθολογικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας, θα εμπόδιζε την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και θα επιδείνωνε τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων, τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται στα αναλυτικά TAC μόνο σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της ευελιξίας από έτος σε έτος, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(13)

Στις περιπτώσεις που το TAC για κάποιο απόθεμα διατίθεται σε ένα μόνο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτείται το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συνθήκης, να καθορίζει το ύψος του TAC αυτού. Θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του ύψους του TAC, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενεργεί με τρόπο που συνάδει πλήρως προς τις αρχές και τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

(14)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα όρια αλιευτικής προσπάθειας για το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2007, το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007, τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και τα άρθρα 5 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009, λαμβανομένου συγχρόνως υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 του Συμβουλίου (10).

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η εφαρμογή ευέλικτων ρυθμίσεων μεταξύ ορισμένων από τις περιοχές TAC στις περιπτώσεις που αφορούν το ίδιο βιολογικό απόθεμα.

(16)

Με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του ICES και σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης NEAFC(North East Atlantic Fisheries Convention), κρίνεται αναγκαίο να περιορισθεί η αλιευτική προσπάθεια για ορισμένα είδη βαθέων υδάτων.

(17)

Για κάποια είδη, όπως ορισμένα είδη καρχαριών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Επομένως, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα είδη αυτά θα πρέπει να περιοριστούν εξ ολοκλήρου με γενική απαγόρευση αλίευσης των εν λόγω ειδών.

(18)

Κατά την 11η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών άγριας πανίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κίτο, από 3 έως 9 Νοεμβρίου 2014, ορισμένα είδη προστέθηκαν στους καταλόγους των προστατευόμενων ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα Ι και ΙΙ της Σύμβασης, με ισχύ από τις 8 Φεβρουαρίου 2015. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να προβλεφθεί η προστασία των ειδών αυτών όσον αφορά τα ενωσιακά σκάφη που αλιεύουν σε όλα τα ύδατα και τα μη ενωσιακά σκάφη που αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

(19)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (11), και ιδίως τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας, και την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την αποστολή δεδομένων στην Επιτροπή σχετικά με εκφορτώσεις αποθεμάτων που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(20)

Για ορισμένα TAC, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να κατανέμουν πρόσθετες ποσότητες σε σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Στόχος των δοκιμών αυτών είναι να δοκιμασθεί ένα σύστημα ποσόστωσης αλιευμάτων- που δεν εμπίπτουν ακόμη στην υποχρέωση απόρριψης που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δηλ. ένα σύστημα βάσει του οποίου όλα τα αλιεύματα θα πρέπει να εκφορτώνονται και να καταλογίζονται βάσει ποσοστώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι απορρίψεις και η σπατάλη χρησιμοποιήσιμων αλιευτικών πόρων που αυτές συνεπάγονται. Οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις ιχθύων απειλούν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων ως δημόσιου αγαθού και, κατά συνέπεια, τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Αντίθετα, τα συστήματα ποσόστωσης αλιευμάτων παρέχουν εξ ορισμού κίνητρο στους αλιείς να βελτιστοποιούν την επιλεκτικότητα ως προς το αλίευμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Για το σκοπό της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους όρους στους οποίους υπόκεινται οι δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν λεπτομερή και έγκυρη τεκμηρίωση όλων των αλιευτικών ταξιδιών καθώς και των επαρκών ικανοτήτων και μέσων, λ.χ. παρατηρητών, τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) και άλλων. Με αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν την αρχή της αποδοτικότητας και της αναλογικότητας. Κατά τη χρήση των συστημάτων CCTV, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(21)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας μπορούν να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες των συστημάτων ποσόστωσης αλιευμάτων ως προς τον έλεγχο της απόλυτης θνησιμότητας λόγω αλιείας των οικείων αποθεμάτων, είναι αναγκαίο όλοι οι ιχθύες που αλιεύονται στη διάρκεια των εν λόγω δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης, να καταλογίζονται στη συνολική ποσότητα που έχει διατεθεί στο συμμετέχον σκάφος και οι αλιευτικές δραστηριότητες να διακόπτονται όταν η εν λόγω συνολική ποσότητα έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως από το σκάφος αυτό. Είναι επίσης σκόπιμο να επιτρέπονται οι μεταφορές ποσοτήτων μεταξύ σκαφών που συμμετέχουν στις δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας και σκαφών που δεν συμμετέχουν, εφόσον δύναται να αποδειχθεί ότι δεν αυξάνονται οι απορρίψεις των σκαφών που δεν συμμετέχουν.

(22)

Είναι σκόπιμο, σύμφωνα με γνωμοδότηση του ICES, να διατηρηθεί ειδικό σύστημα διαχείρισης του αμμόχελου στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES IIa και IIIa και της υποπεριοχής ICES IV. Δεδομένου ότι η επιστημονική γνωμοδότηση του ICES δεν αναμένεται να καταστεί διαθέσιμη πριν από τον Φεβρουάριο του 2016, το TAC και οι ποσοστώσεις πρέπει να οριστούν προσωρινά στο μηδέν έως ότου δημοσιοποιηθεί η εν λόγω γνωμοδότηση.

(23)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις συμφωνίες ή στα πρωτόκολλα για τις αλιευτικές σχέσεις με τη Νορβηγία (13) και τις Νήσους Φερόες (14), η Ένωση πραγματοποίησε διαβουλεύσεις για τα αλιευτικά δικαιώματα με αυτούς τους εταίρους. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη συμφωνία και το πρωτόκολλο για τις αλιευτικές σχέσεις με τη Γροιλανδία (15), η μικτή επιτροπή έχει καθορίσει το συγκεκριμένο επίπεδο των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται για την Ένωση στα ύδατα της Γροιλανδίας το 2016. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες στον παρόντα κανονισμό.

(24)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2015, η NEAFC ενέκρινε μέτρο διατήρησης για τα αποθέματα κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger, καθορίζοντας, για το 2016, τα TAC και τις ποσοστώσεις των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης.

(25)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2015, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ενέκρινε, για την περίοδο 2016-2018, μείωση των TAC και ποσοστώσεων του μεγαλόφθαλμου τόννου και παράταση της ισχύος των TAC και των ποσοστώσεων για το γαλάζιο και το λευκό μάρλιν. Επιπλέον, επιβεβαίωσε την ισχύ για το 2016 των TAC και των ποσοστώσεων που είχαν ήδη αποφασιστεί για τον ξιφία του Βορείου Ατλαντικού, τον ξιφία του Νοτίου Ατλαντικού, τον μακρύπτερο τόννο του Νοτίου Ατλαντικού και τον μακρύπτερο τόννο του Βορείου Ατλαντικού. Όπως ήδη ισχύει για το απόθεμα του τόννου, είναι σκόπιμο τα αλιεύματα από την ερασιτεχνική αλιεία που προέρχονται από όλα τα άλλα αποθέματα ICCAT που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΔ να υπόκεινται και στα όρια αλιευμάτων που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση δεν υπερβαίνει τις ποσοστώσεις της. Όλα τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης.

(26)

Κατά την 34η ετήσια συνεδρίασή τους το 2015, τα μέλη της επιτροπής για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR) ενέκριναν όρια αλιευμάτων τόσο για τα στοχευόμενα είδη όσο και για τα παρεμπίπτοντα είδη για τα έτη 2015/2016 και 2016/2017. Η χρήση της εν λόγω ποσόστωσης κατά το 2015 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2016.

(27)

Στην ετήσια συνεδρίασή της το 2015, η Επιτροπή Τόννου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) επιβεβαίωσε τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και τα μέτρα διαχείρισης σχετικά με τη χωρητικότητα. Η IOTC ενέκρινε επίσης ένα μέτρο για τον περιορισμό των διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD). Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες των σκαφών ανεφοδιασμού και η χρήση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αλιευτικής προσπάθειας που ασκείται από τον στόλο σκαφών γρι-γρι, το μέτρο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ένωσης.

(28)

Η ετήσια συνεδρίαση της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) θα διεξαχθεί στις 25-29 Ιανουαρίου του 2016. Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν προσωρινά τα μέτρα που ισχύουν σήμερα στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO έως ότου πραγματοποιηθεί η εν λόγω ετήσια συνεδρίαση. Ωστόσο, θα πρέπει να απαγορευθεί η αλιεία του αποθέματος σαυριδιού Χιλής πριν καθοριστεί TAC μετά την ετήσια αυτή συνεδρίαση.

(29)

Κατά την 89η ετήσια συνεδρίασή της το 2015 η Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόννου (IATTC) αποφάσισε να ανανεώσει την ισχύ των μέτρων διατήρησης για τον κιτρινόπτερο τόννο, τον μεγαλόφθαλμο τόννο και την παλαμίδα. Η IATTC ανανέωσε επίσης την ισχύ της απόφασής της σχετικά με τη διατήρηση του ωκεάνιου λευκού καρχαρία. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης.

(30)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2015, η Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού (SEAFO) ενέκρινε μέτρο διατήρησης για TAC για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής και τον κόκκινο κάβουρα βαθέων υδάτων, ενώ παρέμειναν σε ισχύ τα υφιστάμενα TAC για τις μπερυτσίδες, το καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού και το είδος Pseudopentaceros richardsoni. Τα τρέχοντα εφαρμοστέα μέτρα για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που εγκρίθηκαν από την SEAFO θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης.

(31)

Κατά την 12η ετήσια συνεδρίασή της, η Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) επιβεβαίωσε τα υφιστάμενα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης., τα οποία και θα πρέπει να εξακολουθήσουν εφαρμοζόμενα στην ενωσιακή νομοθεσία.

(32)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή τους το 2013, τα μέρη της σύμβασης σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων μπακαλιάρου Αλάσκας στην κεντρική Βερίγγειο Θάλασσα δεν τροποποίησαν τα μέτρα σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης.

(33)

Κατά την 37η ετήσια συνεδρίασή της το 2015, η Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ενέκρινε σειρά αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2016 όσον αφορά ορισμένα αποθέματα στις υποπεριοχές 1-4 της περιοχής της Σύμβασης NAFO.Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοσθούν στην ενωσιακή νομοθεσία.

(34)

Ορισμένα διεθνή μέτρα, με τα οποία δημιουργούνται ή περιορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για την Ένωση, εκδίδονται από τις οικείες Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) στο τέλος του έτους και τίθενται σε εφαρμογή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων διά των οποίων τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στο δίκαιο της Ένωσης. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η αλιευτική περίοδος της περιοχής της σύμβασης CCAMLR εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, και, συνεπώς, ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR καθορίζονται για χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2015, είναι σκόπιμο να εφαρμοσθούν από την ημερομηνία αυτή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Αυτή η αναδρομική εφαρμογή δεν θίγει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, εφόσον απαγορεύεται στα μέλη της CCAMLR η αλιεία στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR χωρίς άδεια.

(35)

Σύμφωνα με τη δήλωση της Ένωσης προς τη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (16), είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι αλιευτικές δυνατότητες για λουτιάνο που διατίθενται στη Βενεζουέλα στα ενωσιακά ύδατα.

(36)

Κάθε χρόνο από το 2011, η Πορτογαλία καθορίζει τα TAC για το απόθεμα νταουκιού του Ατλαντικού στις υποπεριοχές της ICES IX και Χ και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για τον καθορισμό των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η Πορτογαλία έχει δηλώσει ότι το αλιευόμενο είδος στην εν λόγω περιοχή είναι κίτρινος μπακαλιάρος και όχι νταούκι του Ατλαντικού και το ICES επιβεβαίωσε ότι το νταούκι είναι πράγματι σπάνιο στην περιοχή αυτή. Συνεπώς, δεν απαιτείται ο καθορισμός TAC για το νταούκι του Ατλαντικού στην εν λόγω περιοχή.

(37)

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ δείχνουν ότι συνάδει με την αρχή της προφύλαξης να επιτραπεί μια μικρή ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για τον κυματόβατο (Raja undulata) στην υποπεριοχή ICES IX.

(38)

Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε μεμονωμένο κράτος μέλος προκειμένου να επωφελείται από το σύστημα διαχείρισης κατανομών της αλιευτικής του προσπάθειας σύμφωνα με σύστημα κιλοβάτ-ημερών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(39)

Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη χορήγηση πρόσθετων ημερών στη θάλασσα για την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων και την επαυξημένη παρουσία επιστημονικών παρατηρητών, καθώς και σχετικά με τη σύσταση μορφοτύπων λογιστικών φύλλων για τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών για τη μεταφορά ημερών στη θάλασσα μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους.

(40)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, εκτός από τις διατάξεις σχετικά με τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας που θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2016 και ορισμένες διατάξεις σε συγκεκριμένες περιοχές που θα πρέπει να έχουν ειδική ημερομηνία εφαρμογής. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

(41)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τηρουμένου πλήρως του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης.

(42)

Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, όταν η χρησιμοποίηση του προληπτικού TAC υπερβεί το 75 % πριν από τις 31 Οκτωβρίου του έτους εφαρμογής τους, το κράτος μέλος το οποίο διαθέτει ποσόστωση μπορεί να ζητήσει την αύξηση του TAC. Η Επιτροπή έλαβε αίτημα για αύξηση κατά 10 % του TAC του 2015 για τα σελάχια στην Ανατολική Μάγχη (διαίρεση ICES VIId). Τα βιολογικά αποδεικτικά στοιχεία, που υποβλήθηκαν με την αίτηση, έχουν επαληθευθεί και επικυρωθεί από εμπειρογνώμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής.

(43)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου (18).

(44)

Τα TAC σελαχιών στην Ανατολική Μάγχη (διαίρεση ICES VIId) που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/104 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι τροποποιητικές διατάξεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία. Αυτή η αναδρομική ισχύς δεν θίγει την αρχή της ασφάλειας δικαίου και την αρχή προστασίας της θεμιτής προσδοκίας, καθώς οι σχετικές αλιευτικές δυνατότητες είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/104,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, για ορισμένα αλιευτικά αποθέματα και ομάδες αλιευτικών αποθεμάτων.

2.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)

τα όρια αλιευμάτων για το έτος 2016 και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, για το έτος 2017·

β)

τα όρια αλιευτικής προσπάθειας για την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου 2016 έως 31ης Ιανουαρίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες καθορίζονται άλλες περίοδοι για τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας στα άρθρα 9, 31 και 32 και στο παράρτημα ΙΙE·

γ)

τις αλιευτικές δυνατότητες για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως την 30ή Νοεμβρίου 2016 για ορισμένα αποθέματα στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR·

δ)

τις αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα στην περιοχή της σύμβασης IATTC που ορίζονται στο άρθρο 28 για τις περιόδους του 2016 και του 2017 που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα ακόλουθα σκάφη:

α)

τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη,

β)

τα σκάφη τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα.

Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης και στην ερασιτεχνική αλιεία, όπου ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «σκάφος τρίτης χώρας»: αλιευτικό σκάφος το οποίο φέρει τη σημαία τρίτης χώρας και είναι νηολογημένο σε αυτή·

β)   «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται εκμετάλλευση των θαλάσσιων έμβιων υδρόβιων πόρων·

γ)   «διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

δ)   «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC):

i)

σε τύπους αλιείας που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η ποσότητα αλιεύματος που μπορεί να αλιεύεται από κάθε απόθεμα ετησίως·

ii)

σε όλους τους άλλους τύπους αλιείας, η ποσότητα αλιεύματος που μπορεί να εκφορτώνεται από κάθε απόθεμα ετησίως·

ε)   «ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που διατίθεται στην Ένωση, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

στ)   «αναλυτικές εκτιμήσεις»: η ποσοτική αξιολόγηση των τάσεων που παρουσιάζει συγκεκριμένο απόθεμα, βασιζόμενη σε δεδομένα σχετικά με τη βιολογία και την εκμετάλλευση του αποθέματος, τα οποία η επιστημονική εξέταση έχει κρίνει ως ποιότητας επαρκούς για την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για τα μελλοντικά αλιεύματα·

ζ)   «μέγεθος ματιών»: το μέγεθος των ματιών των διχτυών αλιείας, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής (19)·

η)   «μητρώο ενωσιακών αλιευτικών σκαφών»: το μητρώο που τηρεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

θ)   «ημερολόγιο αλιείας»: το ημερολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)

ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης των Θαλασσών): οι γεωγραφικές περιοχές που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2009 (20)·

β)

«Skagerrak»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται προς Δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm έως τον φάρο του Lindesnes και προς Νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

γ)

«Kattegat»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται προς Βορρά από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής και προς Νότο από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre έως το Gnibens Spids, από το Korshage έως το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved έως το Kullen·

δ)

«Λειτουργική Μονάδα 16 της υποπεριοχής ICES VII»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

53° 30′ Β 15° 00′ Δ,

53° 30′ Β 11° 00′ Δ,

51° 30′ Β 11° 00′ Δ,

51° 30′ Β 13° 00′ Δ,

51° 00′ Β 13° 00′ Δ,

51° 00′ Β 15° 00′ Δ,

53° 30′ Β 15° 00′ Δ,

ε)

«Λειτουργική Μονάδα 26 της διαίρεσης ICES IXa»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

43° 00′ Β 8° 00′ Δ,

43° 00′ Β 10° 00′ Δ,

42° 00′ Β 10° 00′ Δ,

42° 00′ Β 8° 00′ Δ,

στ)

«Λειτουργική Μονάδα 27 της διαίρεσης ICES IXa»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

42° 00′ Β 8° 00′ Δ,

42° 00′ Β 10° 00′ Δ,

38° 30′ Β 10° 00′ Δ,

38° 30′ Β 9° 00′ Δ,

40° 00′ Β 9° 00′ Δ,

40° 00′ Β 8° 00′ Δ,

ζ)

«Κόλπος του Κάδιξ»: η γεωγραφική περιοχή της διαίρεσης ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7° 23′ 48″ Δ·

η)

«ζώνες CECAF» (Επιτροπή Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού): οι γεωγραφικές περιοχές που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21)·

θ)

«ζώνες NAFO» (Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού): οι γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22)·

ι)

«περιοχή της σύμβασης SEAFO» (Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στον νοτιοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό (23)·

ια)

«περιοχή της σύμβασης ICCAT» (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (24)·

ιβ)

«περιοχή της σύμβασης CCAMLR» (Επιτροπή για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής) η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 (25)·

ιγ)

«περιοχή της σύμβασης IATTC» (Επιτροπή της Παναμερικανικής- Σύμβασης Τροπικού Τόννου): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση για την ενίσχυση της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού τόννου που ιδρύθηκε βάσει της σύμβασης του 1949 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα («η σύμβαση της Αντίγκουα») (26)·

ιδ)

«περιοχή IOTC» (Επιτροπή Τόννου του Ινδικού Ωκεανού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόννου του Ινδικού Ωκεανού (27)·

ιε)

«περιοχή της σύμβασης SPRFMO» (Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας Νοτίου Ειρηνικού): η γεωγραφική περιοχή ανοικτής θάλασσας νότια της 10ης μοίρας βορείου πλάτους, βόρεια της ζώνης της σύμβασης CCAMLR, ανατολικά της ζώνης της σύμβασης SIOFA, όπως ορίζεται στην αλιευτική συμφωνία του Νότιου Ινδικού Ωκεανού (28), και δυτικά των αλιευτικών περιοχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών της Νότιας Αμερικής·

ιστ)

«περιοχή της σύμβασης WCPFC» (Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό (29)·

ιζ)

«ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης» η γεωγραφική περιοχή ανοικτής θάλασσας της Βεριγγείου Θαλάσσης πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης, από τις οποίες μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών της Βεριγγείου Θαλάσσης·

ιη)

«περιοχή αλληλεπικάλυψης μεταξύ IATTC και WCPFC»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από τα εξής όρια:

το γεωγραφικό μήκος 150° Δ,

γεωγραφικό μήκος 130° Δ,

γεωγραφικό πλάτος 4° Ν,

γεωγραφικό πλάτος 50° Ν.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 5

TAC και κατανομές

1.   Τα TAC για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα ενωσιακά ύδατα ή σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα και η κατανομή των TAC αυτών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Επιτρέπεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν ποσότητες ιχθύων, εντός των καθοριζομένων στο Παράρτημα Ι TAC, σε ύδατα υπαγόμενα στην αλιευτική δικαιοδοσία των Νήσων Φερόε, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen, υπό τον όρο του άρθρου 15 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 (30) και των διατάξεων εφαρμογής του.

Άρθρο 6

TAC που καθορίζονται από τα κράτη μέλη

1.   Τα TAC για ορισμένα αποθέματα ιχθύων καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Τα αποθέματα αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.   Τα TAC που καθορίζει ένα κράτος μέλος πρέπει:

α)

να συμφωνούν με τις αρχές και τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ιδίως με την αρχή της βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος, και

β)

να έχουν ως αποτέλεσμα:

i)

εφόσον υπάρχουν αναλυτικές εκτιμήσεις, την εκμετάλλευση του αποθέματος κατά τρόπο σύμφωνο με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση από το 2016 και έπειτα, με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα·

ii)

εφόσον δεν υπάρχουν αναλυτικές εκτιμήσεις ή είναι ανεπαρκείς, την εκμετάλλευση του αποθέματος σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας.

3.   Έως τις 15 Μαρτίου 2016, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα TAC που καθορίζει·

β)

τα δεδομένα που συγκεντρώνει και αξιολογεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στα οποία βασίζονται τα καθοριζόμενα TAC·

γ)

λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι τα καθορισθέντα TAC είναι σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 7

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Τα αλιεύματα που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, διατηρούνται επί του σκάφους ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

πραγματοποιήθηκαν από σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση η οποία δεν έχει εξαντληθεί, ή

β)

εντάσσονται σε ενωσιακή ποσόστωση, η οποία δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσόστωσης, και η εν λόγω ενωσιακή ποσόστωση δεν έχει εξαντληθεί.

2.   Τα αποθέματα των μη στοχευόμενων ειδών που βρίσκονται εντός των ασφαλών βιολογικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς της παρέκκλισης από την υποχρέωση καταλογισμού των αλιευμάτων στις αντίστοιχες ποσοστώσεις που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 8

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

Για τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα αλιευτικής προσπάθειας:

α)

Το παράρτημα ΙΙΑ για τη διαχείριση ορισμένων αποθεμάτων γάδου, γλώσσας και ευρωπαϊκής χωματίδας στο Kattegat, στο Skagerrak, στο μέρος της διαίρεσης ICES IIIa που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat, στην υποπεριοχή ICES IV και στις διαιρέσεις ICES VIa, VIIa και VIId, καθώς και στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES IIa και Vb·

β)

Το παράρτημα ΙΙΒ για την αποκατάσταση του μπακαλιάρου και της καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, με εξαίρεση τον κόλπο του Κάδιξ·

γ)

το παράρτημα ΙΙΓ για τη διαχείριση του αποθέματος γλώσσας στη διαίρεση ICES VIIe.

Άρθρο 9

Όρια αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας για την αλιεία βαθέων υδάτων

1.   Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 (31) που θεσπίζει την υποχρέωση κατοχής άδειας αλιείας βαθέων υδάτων εφαρμόζεται όσον αφορά την ιππόγλωσσα Γροιλανδίας. Η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση ιππόγλωσσας Γροιλανδίας υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2.   Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στα αλιευτικά ταξίδια κατά τα οποία αλιεύονται ποσότητες ειδών βαθέων υδάτων άνω των 100 kg, εξαιρουμένου του γουρλομάτη του Ατλαντικού.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για το 2016, η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που κατέχουν τις άδειες αλιείας βαθέων υδάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002, μετρούμενη σε κιλοβάτ-ημέρες απουσίας από λιμένα, δεν υπερβαίνει το 65 % της μέσης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που άσκησαν τα σκάφη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους κατά το 2003, σε ταξίδια κατά τα οποία κατείχαν άδειες αλιείας βαθέων- υδάτων ή αλίευαν είδη βαθέων υδάτων απαριθμούμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 10

Μέτρα όσον αφορά την αλιεία λαβρακιού

1.   Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν λαβράκια στις διαιρέσεις VIIb, VIIc, VIIj και VIIk του ICES, καθώς και στα ύδατα των διαιρέσεων του ICES VIIa, VIIg που απέχουν άνω των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Απαγορεύεται στα σκάφη της Ένωσης η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μετατόπιση, ή η εκφόρτωση λαβρακιού που αλιεύεται στην εν λόγω περιοχή.

2.   Από 1ης Ιανουαρίου έως 30ής Ιουνίου 2016, απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης να αλιεύουν λαβράκι και να διατηρούν επί του σκάφους, να μετατοπίζουν, να μεταφορτώνουν σε άλλο σκάφος ή να εκφορτώνουν λαβράκι αλιευθέν στις εξής περιοχές:

α)

διαιρέσεις IVb, IVc, VIId, VIIe VIIf και VIIh του ICES.

β)

ύδατα εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη βασική γραμμή, υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαιρέσεις του ICES VIIa και VIIg.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα εξής μέτρα ισχύουν στις εκεί αναφερόμενες περιοχές:

α)

στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν βενθοπελαγικές τράτες και τράτες γρι-γρι (32), επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους αλιευμάτων λαβρακιού που δεν υπερβαίνει το 1 % του βάρους του συνολικού αλιεύματος θαλάσσιων οργανισμών που διατηρούνται επί του σκάφους.

β)

τον Ιανουάριο του 2016 και από την 1η Απριλίου έως την 30ή Ιουνίου 2016, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια, καθώς και σταθερά απλάδια (33) μπορούν να αλιεύουν λαβράκι καθώς και να διατηρούν επί του σκάφους, να μετατοπίζουν, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν λαβράκι που έχει αλιευθεί στην εν λόγω περιοχή και δεν υπερβαίνει τα 1 300 χιλιόγραμμα ανά σκάφος και ανά μήνα.

3.   Από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016, απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ που χρησιμοποιούν άγκιστρα, παραγάδια και σταθερά απλάδια να αλιεύουν λαβράκι σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 1 300 χιλιόγραμμα ανά μήνα και ανά σκάφος και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία για την αλιεία λαβρακιού σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 1 000 χιλιόγραμμα ανά σκάφος ανά μήνα, στους ακόλουθους τομείς:

α)

διαιρέσεις IVb, IVc, VIId, VIIe VIIf και VIIh του ICES.

β)

ύδατα εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη βασική γραμμή, υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαιρέσεις του ICES VIIa και VIIg.

Κατά την περίοδο αυτή, απαγορεύεται επίσης στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ποσοτήτων λαβρακιού που αλιεύθηκε στις εν λόγω περιοχές σε ποσότητες άνω αυτών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο.

4.   Τα όρια αλιευμάτων που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από τον ένα μήνα στον άλλο ή μεταξύ των σκαφών. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με τα αλιεύματα των αποθεμάτων λαβρακιού ανά τύπο εργαλείου, το αργότερο 20 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πλείονα εργαλεία σε ένα και τον αυτό ημερολογιακό μήνα, ισχύει το χαμηλότερο όριο αλιευμάτων της παραγράφου 3 για όλα τα εργαλεία.

5.   Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας στις διαιρέσεις ICES IVb, IVc, VIIa και από VIId έως VIIh, επιτρέπεται μόνο αλιεία «σύλληψη και ελευθέρωση» για το λαβράκι, μεταξύ άλλων και από την ακτή. Κατά την περίοδο αυτή, απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μετατόπιση, ή η εκφόρτωση λαβρακιού που αλιεύεται στην εν λόγω περιοχή.

6.   Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, μεταξύ άλλων από την ακτή, δεν επιτρέπεται να διατηρείται περισσότερο από ένα δείγμα λαβρακιού ανά αλιέα ανά ημέρα, κατά τις επόμενες περιόδους και στις ακόλουθες περιοχές:

α)

από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 στις διαιρέσεις ICES IVb, IVc, VIIa και VIId έως VIIh·

β)

από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 στις διαιρέσεις ICES VIIj και VIIk.

Άρθρο 11

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

τις μειώσεις και ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008·

δ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 και του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού 1380/2013·

ε)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 και του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού 1380/2013·

στ)

τις μειώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

ζ)

τις μεταφορές και ανταλλαγές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.

η)

τις πρόσθετες κατανομές κατά το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικά ή αναλυτικά TAC καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς της ετήσιας διαχείρισης των TAC και των ποσοστώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96.

3.   Εάν δεν ορίζεται άλλως στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζονται στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

4.   Τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά τα TAC όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα ευελιξίας από έτος σε έτος που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 12

Περίοδοι απαγόρευσης αλιείας

1.   Απαγορεύεται η αλιεία ή διατήρηση επί του σκάφους οιουδήποτε εκ των κάτωθι ειδών στο Porcupine Bank κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως την 31η Μαΐου 2015: γάδου, ζαγκέτας, πεσκαντρίτσας, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού, μερλούκιου, καραβίδας, ευρωπαϊκής χωματίδας, κίτρινου μπακαλιάρου, μαύρου μπακαλιάρου, σελαχιών, γλώσσας, μπρόσμιου, μουρούνας διπτερύγιου, μουρούνας και σκυλόψαρου.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το Porcupine Bank περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή η οποία οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

Σημείο

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

52° 27′ Β

12° 19′ Δ

2

52° 40′ Β

12° 30′ Δ

3

52° 47′ Β

12° 39.600′ Δ

4

52° 47′ Β

12° 56′ Δ

5

52° 13,5′ Β

13° 53.830′ Δ

6

51° 22′ Β

14° 24′ Δ

7

51° 22′ Β

14° 03′ Δ

8

52° 10′ Β

13° 25′ Δ

9

52° 32′ Β

13° 07.500′ Δ

10

52° 43′ Β

12° 55′ Δ

11

52° 43′ Β

12° 43′ Δ

12

52° 38.800′ Β

12° 37′ Δ

13

52° 27′ Β

12° 23′ Δ

14

52° 27′ Β

12° 19′ Δ

Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο 1, η διέλευση, μέσω του Porcupine Bank, σκάφους, το οποίο φέρει επ' αυτού τα είδη που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Η εμπορική αλιεία αμμόχελου με βενθοπελαγική τράτα, γρίπο ή παρόμοια συρόμενα εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 16 mm απαγορεύεται στις διαιρέσεις ICES IIa, IIIa και στην υποπεριοχή ICES IV από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2016 και από την 1η Αυγούστου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στα σκάφη τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια αλιείας για αμμόχελο στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES IV.

Άρθρο 13

Απαγορεύσεις

1.   Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη:

α)

ακτινόβατο (Amblyraja radiata) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES IIa, IIIa και VIId και της υποπεριοχής ICES IV·

β)

λευκό καρχαρία (Carcharodon carcharías) σε όλα τα ύδατα·

γ)

λείο μαυραγκαθίτη (Centrophorus squamosus) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής IV καθώς και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και XIV·

δ)

πορτογαλικό σκυλόψαρο (Centroscymnus coelolepis) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής ICES IV και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και XIV·

ε)

καρχαρία προσκυνητή (Carcharodon carcharías) σε όλα τα ύδατα·

στ)

σκυμνοσκυλόψαρο (Dalatias licha) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής IV και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και XIV·

ζ)

κεντρόνι (Deania calcea) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής IV και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και XIV·

η)

ομάδα γκριζόβατου (Dipturus batis) (Dipturus πρβ. flossada και Dipturus πρβ. intermedia) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX και Χ·

θ)

μεγάλο μαυροαγκαθίτη (Etmopterus princeps) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής IV και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και XIV·

ι)

λείος μαυραγκαθίτης (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής ICES IV, καθώς και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV·

ια)

γαλέο (Galeorhinus galeus) όταν αλιεύεται με παραγάδια στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και της υποπεριοχής ICES IV, καθώς και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποπεριοχών I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV·

ιβ)

καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) σε όλα τα ύδατα·

ιγ)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta alfredi (Manta alfredi) σε όλα τα ύδατα·

ιδ)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta birostris (Manta birostris) σε όλα τα ύδατα·

ιε)

τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου σε όλα τα ύδατα:

i)

διαβολόψαρο του είδους mobula mobular (mobula mobular

ii)

σελάχι του είδους Mobula rochebrunei (Mobula rochebrunei),

iii)

Mobula japanica (Mobula japanica

iv)

Mobula thurstoni (Mobula thurstoni

v)

Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee

vi)

Mobula munkiana (Mobula munkiana

vii)

Mobula tarapacana (Mobula tarapacana

viii)

σελάχι του είδους mobula kuhlii (Mobula kuhlii),

ix)

σελάχι του είδους mobula hypostoma (Mobula hypostoma

ιστ)

τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου (Pristidae) σε όλα τα ύδατα:

i)

Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidate

ii)

Pristis clavata (Pristis clavata)·

iii)

Pristis pectinata (Pristis pectinata

iv)

Pristis pristis (Pristis pristis

v)

Pristis zijsron (Pristis zijsron

ιζ)

καλκανόβατο (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIIa·

ιη)

νορβηγικό βάτο (Raja (Dipturus) nidarosiensis) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk·

ιθ)

κυματόβατο (Raja undulata) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES VI και X·

ιι)

λευκόβατο (Raja alba) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES VI, VII, VIII, IX και X·

κ)

κιθαρόψαρο (Rhinobatidae) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X και XII·

κα)

ρίνα (Squatina squatina) στα ενωσιακά ύδατα.

2.   Στην περίπτωση που τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

Άρθρο 14

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με το άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεδομένα που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Πρόσθετες κατανομές για σκάφη που συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία

Άρθρο 15

Πρόσθετες κατανομές

1.   Για ορισμένα αποθέματα, ένα κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί πρόσθετη κατανομή σε σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία. Τα αποθέματα αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.   Η πρόσθετη κατανομή η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το συνολικό όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι ως ποσοστό της ποσόστωσης που διατίθεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 16

Προϋποθέσεις για πρόσθετες κατανομές

1.   Η πρόσθετη κατανομή που αναφέρεται στο άρθρο 15 πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λεπτομερή και επακριβή τεκμηρίωση όλων των αλιευτικών ταξιδιών, καθώς και για την επάρκεια ικανοτήτων και μέσων, όπως παρατηρητών, τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) και άλλων. Ούτως πράττοντας, τα κράτη μέλη τηρούν την αρχή της αποδοτικότητας και της αναλογικότητας.

β)

η πρόσθετη κατανομή που χορηγείται σε μεμονωμένο σκάφος, το οποίο συμμετέχει σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία, δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

i)

το 75 % των απορρίψεων του αποθέματος, όπως υπολογίζονται κατ' εκτίμηση από το οικείο κράτος μέλος, που προκαλούνται από τον τύπο σκάφους στον οποίο ανήκει το μεμονωμένο σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσθετη κατανομή·

ii)

το 30 % της ατομικής κατανομής του σκάφους πριν από τη συμμετοχή του στις δοκιμές·

γ)

όλα τα αλιεύματα του σκάφους από το απόθεμα στο πλαίσιο της πρόσθετης κατανομής, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων που είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου (34), καταλογίζονται στην ατομική κατανομή του σκάφους, όπως απορρέει από κάθε πρόσθετη κατανομή που χορηγείται βάσει του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού·

δ)

μόλις η ατομική κατανομή για ένα απόθεμα, στο πλαίσιο της πρόσθετης κατανομής, χρησιμοποιηθεί πλήρως από ένα σκάφος, το σκάφος αυτό πρέπει να διακόψει κάθε αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή του αντίστοιχου TAC·

ε)

όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μεταφορές της ατομικής κατανομής ή μέρους αυτής από σκάφη που δεν συμμετέχουν στις δοκιμές της πλήρως τεκμηριωμένης αλιείας σε σκάφη που συμμετέχουν στις εν λόγω δοκιμές, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν αυξάνονται οι απορρίψεις από τα σκάφη που δεν συμμετέχουν.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), ένα κράτος μέλος μπορεί κατ' εξαίρεση να χορηγεί σε σκάφος υπό τη σημαία του πρόσθετη κατανομή που υπερβαίνει το 75 % των εκτιμώμενων απορρίψεων του αποθέματος που προκαλούνται από τον τύπο σκάφους στον οποίο ανήκει το μεμονωμένο σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσθετη κατανομή, με την προϋπόθεση ότι:

α)

το ποσοστό των απορρίψεων του αποθέματος, όπως υπολογίζονται κατ' εκτίμηση για τον σχετικό τύπο σκάφους, είναι μικρότερο από 10 %·

β)

η συνεκτίμηση αυτού του τύπου σκάφους είναι σημαντική για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μέσων παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α)·

γ)

το σύνολο των σκαφών που συμμετέχουν στις δοκιμές δεν υπερβαίνει το συνολικό όριο του 75 % των εκτιμώμενων απορρίψεων του αποθέματος.

3.   Πριν από τη χορήγηση της αναφερόμενης στο άρθρο 15 πρόσθετης κατανομής, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία·

β)

τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης εξ αποστάσεως που έχει εγκατασταθεί στα σκάφη αυτά·

γ)

τις δυνατότητες, τον τύπο και τις προδιαγραφές των εργαλείων που χρησιμοποιούν τα σκάφη αυτά·

δ)

τις εκτιμώμενες απορρίψεις για κάθε τύπο σκάφους που συμμετέχει στις δοκιμές·

ε)

τις ποσότητες αλιευμάτων από το απόθεμα στο πλαίσιο του αντίστοιχου TAC που πραγματοποίησαν το 2015 τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στις δοκιμές.

Άρθρο 17

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στον βαθμό που οι καταγραφές που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Άρθρο 18

Ανάκληση πρόσθετων κατανομών

Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι σκάφος που συμμετέχει σε δοκιμές σχετικά με πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 16, ανακαλεί αμέσως την πρόσθετη κατανομή που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο σκάφος και το αποκλείει από τη συμμετοχή στις δοκιμές αυτές για το υπόλοιπο του έτους 2016.

Άρθρο 19

Επιστημονική επανεξέταση των εκτιμήσεων των απορρίψεων

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κάθε κράτος μέλος που κάνει χρήση του παρόντος κεφαλαίου να υποβάλει προς επανεξέταση σε επιστημονικό γνωμοδοτικό φορέα την εκτίμηση των απορρίψεων που προκαλούνται ανά τύπο σκάφους, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή της απαίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i). Ελλείψει εκτίμησης που να επιβεβαιώνει τις απορρίψεις αυτές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ν α εξασφαλίσει την τήρηση της απαίτησης αυτής και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άδειες αλιείας σε ύδατα τρίτων χωρών

Άρθρο 20

Άδειες αλιείας

1.   Ο ανώτατος αριθμός αδειών αλιείας για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα τρίτης χώρας καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Εάν ένα κράτος μέλος μεταφέρει ποσόστωση σε άλλο κράτος μέλος («ανταλλαγή») στις περιοχές αλιείας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη μεταβίβαση αδειών αλιείας και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών αλιείας για κάθε περιοχή αλιείας, ο οποίος καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αλιευτικές δυνατότητες σε ύδατα περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας

Άρθρο 21

Μεταφορές και ανταλλαγές ποσοστώσεων

1.   Στις περιπτώσεις που, βάσει των κανόνων περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας («ΠΟΔΑ»), επιτρέπονται μεταφορές ή ανταλλαγές ποσοστώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της ΠΟΔΑ, ένα κράτος μέλος («το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος») μπορεί να συζητήσει με συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ και, κατά περίπτωση, να καθορίσει πιθανό πλαίσιο για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά ή την ανταλλαγή ποσόστωσης.

2.   Μετά την κοινοποίηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους στην Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να επικυρώσει το πλαίσιο για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά ή την ανταλλαγή ποσόστωσης που έχει συζητήσει το κράτος μέλος με το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ. Εν συνεχεία, η Επιτροπή ανταλλάσσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη συγκατάθεση που δεσμεύει την εν λόγω μεταφορά ή ανταλλαγή της ποσόστωσης με το οικείο συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ. Η Επιτροπή κοινοποιεί τη συμφωνηθείσα μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης στη γραμματεία της ΠΟΔΑ σύμφωνα με τους κανόνες της εν λόγω οργάνωσης.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τη συμφωνηθείσα μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης.

4.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που λαμβάνει το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος στην ΠΟΔΑ ή που μεταφέρονται σε αυτό βάσει της μεταφοράς ή της ανταλλαγής ποσόστωσης θεωρούνται ως ποσοστώσεις που κατανέμονται ή αφαιρούνται από την κατανομή του οικείου κράτους μέλους, από τη στιγμή που η μεταφορά ή η ανταλλαγή της ποσόστωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας στην οποία έχει καταλήξει με το οικείο συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ ή με τους κανόνες της σχετικής ΠΟΔΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Μια τέτοια κατανομή δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κλείδα κατανομής για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της σχετικής σταθερότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Τμήμα 1

Περιοχή της Σύμβασης ICCAT

Άρθρο 22

Περιορισμοί όσον αφορά την αλιεία, την ικανότητα εκτροφής και πάχυνσης τόννου

1.   Περιορίζεται ο αριθμός ενωσιακών θυνναλιευτικών με καλάμι και με συρτή που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόννο μεγέθους μεταξύ 8 και 30 kg ή 75 και 115 cm στον Ανατολικό Ατλαντικό, όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV σημείο 1.

2.   Ο αριθμός ενωσιακών σκαφών παράκτιας μη βιομηχανικής αλιείας που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς τόννο μεγέθους μεταξύ 8 και 30 kg ή 75 και 115 cm στη Μεσόγειο περιορίζεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV σημείο 2.

3.   Ο αριθμός των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν τόννο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή και επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς τόννο μεγέθους μεταξύ 8 και 30 kg ή 75 και 115 cm περιορίζεται, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV σημείο 3.

4.   Ο αριθμός και η συνολική χωρητικότητα σε κόρους των αλιευτικών σκαφών, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν ή να εκφορτώνουν τόννο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο περιορίζεται, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο 4.

5.   Ο αριθμός των παγίδων που χρησιμοποιούνται για την αλιεία ερυθρού τόννου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο περιορίζεται, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο 5.

6.   Η ικανότητα εκτροφής ερυθρού τόννου, η ικανότητα πάχυνσης και το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων τόννου που έχουν συλληφθεί σε άγρια κατάσταση, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των ιχθυοτροφείων στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζονται, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο 6.

Άρθρο 23

Ερασιτεχνική αλιεία

Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική ποσόστωση για την ερασιτεχνική αλιεία από τις ποσοστώσεις που τους κατανέμονται στο Παράρτημα ΙΔ.

Άρθρο 24

Καρχαριοειδή

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου μεγαλομάτη αλεπόσκυλου (Alopias superciliosus) ή τεμαχίου αυτού, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

2.   Απαγορεύεται η διεξαγωγή κατευθυνόμενης αλιείας για αλεπόσκυλα του γένους Alopias.

3.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρης ζύγαινας της οικογένειας Sphyrnidae (εκτός της Sphyrna tiburo) ή τεμαχίου αυτής, σε σχέση με την αλιεία στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

4.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) ή τεμαχίου αυτού, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

5.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους λείου καρχαρία (Carcharhinus falciformis) σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

Τμήμα 2

Περιοχή της Σύμβασης CCAMLR

Άρθρο 25

Απαγορεύσεις και περιορισμοί αλιευμάτων

1.   Η κατευθυνόμενη αλιεία με στόχο είδη του παραρτήματος V μέρος Α απαγορεύεται στις ζώνες και κατά τις περιόδους που καθορίζονται σε αυτό.

2.   Για τις ερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες, τα TAC και τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του παραρτήματος V μέρος Β εφαρμόζονται στις υποπεριοχές που καθορίζονται σε αυτό.

Άρθρο 26

Εξερευνητική αλιεία

1.   Μόνο τα κράτη μέλη που είναι μέλη της Επιτροπής της CCAMLR μπορούν να συμμετέχουν σε εξερευνητική αλιεία με παραγάδι με στόχο το είδος Dissostichus spp στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2 και 58.4.3a, εκτός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία το 2016. Εφόσον το συγκεκριμένο κράτος μέλος προτίθεται να συμμετάσχει στη σχετική αλιεία, ειδοποιεί τη γραμματεία της CCAMLR, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και οπωσδήποτε έως την 1η Ιουνίου 2016.

2.   Όσον αφορά τις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και τις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2 και 58.4.3a, τα TAC και τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανά υποπεριοχή και διαίρεση και η κατανομή τους μεταξύ Ερευνητικών Μονάδων Μικρής Κλίμακας (SSRU) σε καθεμία από αυτές καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος Β. Η αλιεία σε οποιαδήποτε SSRU διακόπτεται όταν τα δηλωμένα αλιεύματα φθάσουν το καθορισμένο TAC και η αλιεία στην εν λόγω SSRU απαγορεύεται για την υπόλοιπη περίοδο.

3.   Η αλιεία πραγματοποιείται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο γεωγραφικό και βαθυμετρικό φάσμα, ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αλιευτικού δυναμικού και για την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αλιεία στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2 και 58.4.3a, απαγορεύεται σε βάθη μικρότερα των 550 m.

Άρθρο 27

Αλιεία κριλ κατά την αλιευτική περίοδο 2016/2017

1.   Αν ένα κράτος μέλος προτίθεται να αλιεύσει κριλ (Euphausia superba) στην περιοχή της Σύμβασης CCAMLR κατά την αλιευτική περίοδο 2016/2017, κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να αλιεύσει κριλ το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2016, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που ορίζεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού. Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει τις κοινοποιήσεις στη Γραμματεία της CCAMLR το αργότερο έως τις 30 Μαΐου 2016.

2.   Στην κοινοποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 για κάθε σκάφος που λαμβάνει άδεια από το κράτος μέλος για συμμετοχή σε αλιεία κριλ.

3.   Ένα κράτος μέλος που προτίθεται να αλιεύσει κριλ στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR δηλώνει μόνο την πρόθεσή του να το πράξει σχετικά με σκάφη που έχουν λάβει άδεια και τα οποία είτε φέρουν τη σημαία του τη στιγμή της κοινοποίησης είτε φέρουν τη σημαία άλλου μέλους της σύμβασης CCAMLR και τα οποία αναμένεται κατά τη στιγμή της αλίευσης να φέρουν τη σημαία αυτού του κράτους μέλους.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αλιεία κριλ σε σκάφη που δεν έχουν κοινοποιηθεί στη γραμματεία της CCAMLR σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δεν μπορεί να συμμετάσχει λόγω θεμιτών επιχειρησιακών λόγων ή ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα τη Γραμματεία της CCAMLR και την Επιτροπή παρέχοντας:

α)

τα πλήρη στοιχεία του προς αντικατάσταση σκάφους (ή σκαφών), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου·

β)

συνοπτική αναφορά των λόγων που δικαιολογούν την αντικατάσταση και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή αναφορές.

5.   Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αλιεία κριλ σε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) της CCAMLR.

Τμήμα 3

Περιοχή της Σύμβασης IOTC

Άρθρο 28

Περιορισμός της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης IOTC

1.   Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν τροπικούς τόννους στην περιοχή της σύμβασης IOTC και η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκπεφρασμένη σε ολική χωρητικότητα καθορίζονται στο παράρτημα VI σημείο 1.

2.   Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) και μακρύπτερο τόννο (Thunnus alalunga) στην περιοχή της σύμβασης IOTC και η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκπεφρασμένη σε ολική χωρητικότητα καθορίζονται στο παράρτημα VI σημείο 2.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακατανέμουν μεταξύ των δύο τύπων αλιείας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σκάφη τα οποία έχουν δηλωθεί στον ένα από αυτούς, εφόσον μπορούν να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η αλλαγή αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας για τα αντίστοιχα αλιευτικά αποθέματα.

4.   Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, στις περιπτώσεις προτεινόμενης μεταφοράς αλιευτικής ικανότητας στους στόλους τους, τα προς μεταφορά σκάφη να περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της IOTC ή στο μητρώο σκαφών άλλων περιφερειακών οργανώσεων αλιείας τόννου. Επιπλέον, δεν μπορούν να μεταφέρονται σκάφη που εμφανίζονται στον κατάλογο σκαφών που έχουν ασκήσει δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (σκάφη ΠΛΑ) οποιασδήποτε περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης αλιείας.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα τους πέραν των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μόνον εντός των ορίων που καθορίζονται στα σχέδια ανάπτυξης που έχουν κατατεθεί στην IOTC.

Άρθρο 29

Παρασυρόμενες διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD)

Ένα σκάφος γρι-γρι δεν δύναται ουδέποτε να αναπτύσσει περισσότερες από 550 ενεργές παρασυρόμενες διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD).

Άρθρο 30

Καρχαρίες

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου μεγαλομάτη αλεπόσκυλου ή τεμαχίου αυτού, όλων των ειδών της οικογένειας Alopiidae, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

2.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου ή τεμαχίου ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας, πλην όσον αφορά τα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 24 μέτρων που ασχολούνται αποκλειστικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του κράτους μέλους της σημαίας, και υπό την προϋπόθεση ότι τα αλιεύματά τους προορίζονται αποκλειστικά για την τοπική κατανάλωση.

3.   Στην περίπτωση που τα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

Τμήμα 4

Περιοχή της Σύμβασης SPRFMO

Άρθρο 31

Πελαγική αλιεία

1.   Τα κράτη μέλη που ασκούσαν ενεργά δραστηριότητες πελαγικής αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO τα έτη 2007, 2008 ή 2009 περιορίζουν την ολική χωρητικότητα των σκαφών υπό τη σημαία τους που αλιεύουν πελαγικά αποθέματα το 2016 σε 78 600 στο συνολικό επίπεδο της Ένωσης στην εν λόγω περιοχή.

2.   Μόνον όσα κράτη μέλη ασκούσαν ενεργά δραστηριότητες πελαγικής αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO τα έτη 2007, 2008 ή 2009 δύνανται να αλιεύουν πελαγικά αποθέματα στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τα TAC που ορίζονται στο παράρτημα ΙΘ.

3.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΘ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, προς διαβίβαση στη Γραμματεία της SPRFMO, τον κατάλογο των σκαφών που αλιεύουν ενεργώς ή πραγματοποιούν μεταφορτώσεις στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, τις καταγραφές του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS), τις μηνιαίες αναφορές αλιευμάτων και, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις καταστάσεις ελλιμενισμού το αργότερο έως τις 5 του επόμενου μηνός.

Άρθρο 32

Αλιεία βυθού

1.   Τα κράτη μέλη περιορίζουν τα αλιεύματα ή την αλιευτική προσπάθεια, το 2016, όσον αφορά την αλιεία βυθού στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO σε εκείνα τα μέρη της περιοχής της σύμβασης όπου διεξήχθη αλιεία βυθού από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006, και σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τα ετήσια μέσα επίπεδα αλιευμάτων ή τις παραμέτρους αλιευτικής προσπάθειας για την εν λόγω περίοδο. Δύνανται δε να αλιεύουν ενώ διαθέτουν ιστορικό που δεν αφορά την ως άνω περίοδο μόνον εάν η SPRFMO εγκρίνει το σχέδιο αλιείας που προβλέπει το ως άνω ιστορικό.

2.   Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ιστορικό σε αλιεύματα ή σε αλιευτική προσπάθεια όσον αφορά την αλιεία βυθού στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν δύνανται να αλιεύουν, εκτός εάν η SPRFMO συμφωνεί με το σχέδιό τους να αλιεύουν ενώ δεν διαθέτουν ιστορικό.

Τμήμα 5

Περιοχή της Σύμβασης IATTC

Άρθρο 33

Αλιεία από σκάφη γρι-γρι

1.   Απαγορεύονται οι αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών γρι-γρι με στόχο τον κιτρινόπτερο τόννο (Thunnus albacares), τον μεγαλόφθαλμο τόννο (Thunnus obesus) και την παλαμίδα (Katsuwonus pelamis):

α)

από τις 29 Ιουλίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2016 ή από τις 18 Νοεμβρίου 2016 έως τις 18 Ιανουαρίου 2017, στην περιοχή που οριοθετείται από τα εξής:

τις ακτές του Ειρηνικού της αμερικανικής ηπείρου,

το γεωγραφικό μήκος 150° Δ,

το γεωγραφικό πλάτος 40° Β,

το γεωγραφικό πλάτος 40° Ν·

β)

από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου 2016, στην περιοχή που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

το γεωγραφικό μήκος 96° Δ,

το γεωγραφικό μήκος 110° Δ,

το γεωγραφικό πλάτος 4° Β,

το γεωγραφικό πλάτος 3° Ν.

2.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίοδο απαγόρευσης που έχουν επιλέξει πριν από την 1η Απριλίου 2016. Όλα τα σκάφη γρι-γρι των ενδιαφερομένων κρατών μελών πρέπει να διακόπτουν την αλιεία με γρι-γρι στις περιοχές που καθορίζονται στην παράγραφο 1 κατά την περίοδο που έχει επιλεγεί.

3.   Τα σκάφη αλιείας τόννου με γρι-γρι στην περιοχή της σύμβασης IATTC διατηρούν επί του σκάφους και, στη συνέχεια, εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματα κιτρινόπτερου τόννου, μεγαλόφθαλμου τόννου και παλαμίδας.

4.   Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν οι ιχθύες είναι ακατάλληλοι προς ανθρώπινη κατανάλωση για λόγους που δεν αφορούν το μέγεθος, ή

β)

κατά την τελευταία ανάσυρση των διχτυών ενός αλιευτικού ταξιδιού, οπότε πιθανώς να μην απομένει επαρκής χώρος για όλη την ποσότητα τόννου που έχει αλιευθεί κατά την εν λόγω ανάσυρση.

Άρθρο 34

Απαγόρευση της αλιείας ωκεάνιου λευκού καρχαρία

1.   Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση ή η εκφόρτωση στην περιοχή της σύμβασης IATTC ολόκληρου ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) ή τεμαχίου αυτού, που έχει αλιευθεί στην περιοχή αυτή.

2.   Στην περίπτωση που τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως από τους διαχειριστές του σκάφους.

3.   Οι διαχειριστές του σκάφους:

α)

καταγράφουν τον αριθμό των ιχθύων που ελευθερώθηκαν, περιγράφοντας την κατάστασή τους (ζώντες ή μη)·

β)

αναφέρουν τις πληροφορίες που διευκρινίζονται στο στοιχείο α) στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν το προηγούμενο έτος έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 35

Απαγόρευση της αλιείας διαβολόψαρου

Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στην περιοχή της σύμβασης IATTC, η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η διάθεση προς πώληση, ή η πώληση ολόκληρου διαβολόψαρου ή τεμαχίου αυτού (στα οποία περιλαμβάνονται και το γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta και το διαβολόψαρο του είδους Mobula). Μόλις τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη διαπιστώνουν ότι έχουν αλιευθεί διαβολόψαρα, τα εν λόγω σκάφη πρέπει να τα ελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς, στο μέτρο του δυνατού.

Τμήμα 6

Περιοχή της Σύμβασης SEAFO

Άρθρο 36

Απαγόρευση της αλιείας καρχαριοειδών βαθέων υδάτων

Απαγορεύεται στην περιοχή της σύμβασης SEAFO η κατευθυνόμενη αλιεία των ακόλουθων καρχαριοειδών βαθέων υδάτων:

σκυλάκια (Apristurus manis),

μαυροαγκαθίτες του είδους Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

μαυροαγκαθίτες του είδους Etmopterus brachyurus (Etmopterus brachyurus),

μεγάλοι μαυροαγκαθίτες (Etmopterus princeps),

λείοι μαυροαγκαθίτες (Etmopterus pusillus),

σελάχια (Rajidae),

σκυμνόδοντες (Scymnodon squamulosus),

καρχαρίες βαθέων υδάτων της υπέρταξης των Σελαχίμορφων (Selachimorpha).

κεντρόνια (Squalus acanthias),

Τμήμα 7

Περιοχή της Σύμβασης WCPFC

Άρθρο 37

Προϋποθέσεις για την αλιεία μεγαλόφθαλμου τόννου, κιτρινόπτερου τόννου, παλαμίδας και μακρύπτερου τόννου Νότιου Ειρηνικού

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο αριθμός ημερών αλιείας που διατίθενται στα σκάφη γρι-γρι τα οποία αλιεύουν μεγαλόφθαλμο τόννο (Thunnus obesus), κιτρινόπτερο τόννο (Thunnus albacares) και παλαμίδα (Katsuwonus pelamis) στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC στην ανοικτή θάλασσα που ευρίσκεται μεταξύ 20° Β και 20° Ν δεν υπερβαίνει τις 403 ημέρες.

2.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν αλιεύουν τον μακρύπτερο τόννο του Νότιου Ειρηνικού (Thunnus alalunga) στην περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 20°Ν.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόννου (Thunnus obesus) από αλιευτικά με παραγάδια δεν υπερβαίνουν τους 2 000 τόννους το 2016.

Άρθρο 38

Περιοχή απαγόρευσης της αλιείας με διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD)

1.   Στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC που ευρίσκεται μεταξύ 20°Β και 20°Ν, οι αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών γρι-γρι που χρησιμοποιούν διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) απαγορεύονται μεταξύ της ώρας 00:00 της 1ης Ιουλίου 2016 και της ώρας 24:00 της 31ης Οκτωβρίου 2016. Κατά το εν λόγω διάστημα, σκάφος γρι-γρι μπορεί να συμμετέχει σε αλιευτικές δραστηριότητες στο τμήμα αυτό της περιοχής της σύμβασης της WCPFC, μόνο εάν φέρει παρατηρητή ο οποίος ελέγχει ότι το σκάφος ουδέποτε:

α)

αναπτύσσει ή διατηρεί διάταξη συγκέντρωσης ιχθύων ή σχετιζόμενη ηλεκτρονική συσκευή·

β)

αλιεύει σε περιοχές με κοπάδια ιχθύων σε συνδυασμό με διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων.

2.   Όλα τα σκάφη γρι-γρι τα οποία αλιεύουν στο τμήμα της περιοχής της Σύμβασης WCPFC που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρούν επ' αυτών και εκφορτώνουν ή μεταφορτώνουν όλα τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου και κιτρινόπτερου τόννου και παλαμίδας.

3.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην τελευταία ανάσυρση των διχτυών αλιευτικού ταξιδιού, εάν στο σκάφος δεν απομένει επαρκής χώρος αποθήκευσης για όλη την ποσότητα των ιχθύων·

β)

όταν οι ιχθύες είναι ακατάλληλοι προς ανθρώπινη κατανάλωση για λόγους που δεν αφορούν το μέγεθος· ή

γ)

όταν προκύπτει σοβαρή δυσλειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού.

Άρθρο 39

Περιορισμοί στον αριθμό των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία

Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) σε περιοχές νοτίως γεωγραφικού πλάτους 20°Ν της περιοχής της σύμβασης WCPFC αναφέρεται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 40

Λείοι καρχαρίες και ωκεάνιοι λευκοί καρχαρίες

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση ή η εκφόρτωση ολόκληρων των ακόλουθων ειδών ή τεμαχίων αυτών στην περιοχή της σύμβασης WCPFC:

α)

λείοι καρχαρίες (Carcharhinus falciformis),

β)

ωκεάνιοι λευκοί καρχαρίες (Carcharhinus longimanus)

2.   Στην περίπτωση που τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

Άρθρο 41

Περιοχή αλληλεπικάλυψης μεταξύ IATTC και WCPFC

1.   Τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα αποκλειστικά στο μητρώο της WCPFC εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα όταν αλιεύουν στην περιοχή αλληλεπικάλυψης μεταξύ IATTC και WCPFC η οποία ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ιη).

2.   Τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα τόσο στο μητρώο της WCPFC όσο και στο μητρώο της IATTC, καθώς και τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα αποκλειστικά στο μητρώο της IATTC, εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφοι 2 έως 4, και στο άρθρο 34, όταν αλιεύουν στην περιοχή αλληλεπικάλυψης μεταξύ IATTC και WCPFC η οποία ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ιη).

Τμήμα 8

Βερίγγειος θάλασσα

Άρθρο 42

Απαγόρευση αλιείας στην ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης

Απαγορεύεται η αλιεία μπακαλιάρου Αλάσκας (Theragra chalcogramma) στην ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Άρθρο 43

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC)

Επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας και σε αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόες να αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού TAC, υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

Άρθρο 44

Άδειες αλιείας

Ο ανώτατος αριθμός των αδειών αλιείας για τα σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα καθορίζεται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 45

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 7 εφαρμόζονται στα αλιεύματα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν δυνάμει των αδειών που καθορίζονται στο άρθρο 44.

Άρθρο 46

Απαγορεύσεις

1.   Απαγορεύεται σε σκάφη τρίτων χωρών να αλιεύουν, να διατηρούν επ' αυτών, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη όταν βρίσκονται σε ενωσιακά ύδατα:

α)

ακτινόβατο (Amblyraja radiata) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES IIa, IIIa και VIId και της υποπεριοχής ICES IV·

β)

τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου σε ενωσιακά ύδατα:

Anoxypristis cuspidata·

Pristis clavata·

Pristis pectinata·

Pristis pristis·

Pristis zijsron·

γ)

καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus) και λευκό καρχαρία (Carcharodon carcharias) στα ενωσιακά ύδατα·

δ)

ομάδα γκριζόβατου (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX και Χ·

ε)

γαλέο (Galeorhinus galeus) όταν αλιεύεται με παραγάδια στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII και XIV·

στ)

λείο μαυροαγκαθίτη (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και των υποπεριοχών ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII και XIV·

ζ)

σκυμνοσκυλόψαρο (Dalatias licha), κεντρόνι (Deania calcea), αγκαθίτη του Ατλαντικού (Centrophorus squamosus), μεγάλο μαυροαγκαθίτη (Etmopterus princeps) και πορτογαλικό σκυλόψαρο (Centroscymnus coelolepis) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa και στις υποπεριοχές ICES I, IV και XIV·

η)

καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) στα ενωσιακά ύδατα·

θ)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta alfredi) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

ι)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta birostris) στα ενωσιακά ύδατα·

ια)

τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου στα ενωσιακά ύδατα:

i)

διαβολόψαρο του είδους mobula mobular

ii)

σελάχι του είδους Mobula rochebrunei

iii)

Mobula japanica

iv)

Mobula thurstoni·

v)

Mobula eregoodootenkee

vi)

Mobula munkiana·

vii)

Mobula tarapacana·

viii)

σελάχι του είδους mobula kuhlii (Mobula kuhlii)

ix)

σελάχι του είδους mobula hypostoma (Mobula hypostoma

ιβ)

καλκανόβατο (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIIa·

ιγ)

νορβηγικό βάτο (Raja (Dipturus) nidarosiensis) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk·

ιδ)

κυματόβατο (Raja undulata) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES VI, IX και X και λευκόβατο (Raja alba) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES VI, VII, VIII, IX και Χ·

ιε)

κιθαρόψαρο (Rhinobatidae) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X και XII·

ιστ)

ρίνα (Squatina squatina) στα ενωσιακά ύδατα.

2.   Στην περίπτωση που τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αλιεύονται κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Άρθρο 47

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)2015/104

Ο πίνακας TAC σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης VIId στο παράρτημα ΙΑ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/104 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος:

Σελάχια

Rajiformes

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της VIId

(SRX/07D.)

Βέλγιο

79 (35)  (36)  (37)

 

 

Γαλλία

663 (35)  (36)  (37)

 

 

Κάτω Χώρες

4 (35)  (36)  (37)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

132 (35)  (36)  (37)

 

 

Ένωση

878 (35)  (36)  (37)

 

 

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC)

878 (37)

 

Προληπτικό TAC

ΤΙΤΛΟΣ V

TEΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ωστόσο, το άρθρο 8 εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Οι διατάξεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στα άρθρα 25, 26 και 27 και στα παραρτήματα ΙΕ και V για την περιοχή της σύμβασης CCAMLR εφαρμόζονται από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται σε αυτά.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα (ΕΕ L 157 της 19.6.2007, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκοτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόννου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 (ΕΕ L 96 της 15.4.2009, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6 ).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1996 περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των ΤΑC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 754/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας, που ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (ΕΕ L 214 της 19.8.2009, σ. 16).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(12)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(13)  Συμφωνία για την αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 48).

(14)  Συμφωνία για την αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Νήσων Φερόε, αφετέρου (ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 12).

(15)  Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 4) και πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή (ΕΕ L 293 της 23.10.2012, σ. 5).

(16)  ΕΕ L 6 της 10.1.2012, σ. 9.

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 779/2014 (ΕΕ L 22 της 28.1.2015, σ. 1).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας (ΕΕ L 151 της 11.6.2008, σ. 5.)

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 42).

(23)  Συνήφθη με την απόφαση 2002/738/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 234 της 31.8.2002, σ. 39).

(24)  Η Ένωση προσχώρησε με την απόφαση 86/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 33).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999 (ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 16).

(26)  Συνήφθη με την απόφαση 2006/539/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 22).

(27)  Η Ένωση προσχώρησε με την απόφαση 95/399/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 236 της 5.10.1995, σ. 24).

(28)  Συνήφθη με την απόφαση 2008/780/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 9.10.2008, σ. 27).

(29)  Η Ένωση προσχώρησε με την απόφαση 2005/75/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 32 της 4.2.2005, σ. 1).

(30)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).

(31)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6).

(32)  Όλα τα είδη βενθοπελαγικής τράτας και δανικών/σκωτσέζικων γρίπων, συμπεριλαμβανομένων OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB.

(33)  Όλα τα παραγάδια ή σκάφη αλιείας με καλάμια και πετονιές, συμπεριλαμβανομένων των LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX και LLS, όλα τα σταθερά απλάδια και παγίδες, συμπεριλαμβανομένων των GTR, GNS, FYK, FPN και FIX.

(34)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).

(35)  Αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/07D.), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/07D.), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/07D.), μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/07D.) και κυματόβατος (Raja undulata) (RJU/07D) αναφέρονται χωριστά.

(36)  Ειδικός όρος: Εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c, και VIIe-k (SRX/*67AKD). Τα αλιεύματα των ειδών σελάχι κούκος (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), καλκανόβατος (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ξανθόβατος (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), κηλιδόβατος (Raja montagui) (RJM/*67AKD) και μικροστιγματόβατος (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (Raja undulata).

(37)  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στον κυματόβατο (Raja undulata). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις ζώνες που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του κυματόβατου στη ζώνη που καλύπτεται από αυτό το TAC μπορούν να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από 20 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους ανά αλιευτικό ταξίδι. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σε αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου πρέπει να αναφέρονται χωριστά, υπαγόμενα στον ακόλουθο κωδικό: (RJU/07D.). Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:

Είδος:

Κυματόβατος

Raja undulata

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της VIId

(RJU/07D.)

Βέλγιο

1

 

 

Γαλλία

8

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2

 

 

Ένωση

11

 

 

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC)

11

 

Προληπτικό TAC

Εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της VIIe και να αναφέρεται υπό τον ακόλουθο κωδικό: (RJU/*67AKD). Ο εν λόγω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 44 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που προσδιορίζονται σε αυτόν.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

TAC που εφαρμόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ:

Skagerrak, Kattegat, υποπεριοχές ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV, ενωσιακά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ:

Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Γροιλανδία, υποπεριοχές ICES I, II, V, XII και XIV και ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ:

Βορειοδυτικός Ατλαντικός — Περιοχή της σύμβασης NAFO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ:

Άκρως μεταναστευτικά είδη ιχθύων — όλες οι ζώνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ:

Ανταρκτική — Περιοχή της σύμβασης CCAMLR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΣΤ:

Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός — Περιοχή της σύμβασης SEAFO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ:

Τόνος Νοτίου Ημισφαιρίου — όλες οι περιοχές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ:

Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ:

Περιοχή της σύμβασης SPRFMO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης ορισμένων αποθεμάτων γάδου, ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στις διαιρέσεις ICES ΙΙΙa, VIa, VIIa, VIId, στην υποπεριοχή ICES IV και στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES IIa και Vb

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIB:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της αποκατάστασης ορισμένων αποθεμάτων μπακαλιάρου Αυστραλίας και καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIIc και ΙΧa, εξαιρουμένου του Κόλπου του Κάδιξ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΓ:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης του αποθέματος γλώσσας της Δυτικής Μάγχης στη διαίρεση ICES VIIe

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΔ:

Περιοχές διαχείρισης του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES IIa και IIIa και στην υποπεριοχή ICES IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν σε ύδατα τρίτων χωρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Περιοχή της σύμβασης ICCAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Περιοχή της σύμβασης CCAMLR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Περιοχή της σύμβασης IOTC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:

Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:

Ποσοτικοί περιορισμοί αδειών αλιείας για αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν σε ενωσιακά ύδατα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

TAC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες των παραρτημάτων IA, IB, ΙΓ, ΙΔ, IE, ΙΣΤ, ΙΖ και IΘ καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα, καθώς και τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι παραπομπές στις αλιευτικές ζώνες είναι παραπομπές στις ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται άλλως. Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Η ταυτοποίηση ειδών για ρυθμιστικούς σκοπούς γίνεται μόνον με λατινικές ονομασίες· οι κοινές ονομασίες παρέχονται για ενδεικτικούς μόνον λόγους.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παρέχεται ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Amblyraja radiata

RJR

Ακτινόβατος

Ammodytes spp.

SAN

Αμμόχελο

Argentina silus

ARU

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Beryx spp.

ALF

Μπερυτσίδα

Brosme brosme

USK

Μπρόσμιος

Caproidae

BOR

Βασιλάκης

Centrophorus squamosus

GUQ

Αγκαθίτης Ατλαντικού

Centroscymnus coelolepis

CYO

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

Chaceon spp.

GER

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

Chaenocephalus aceratus

SSI

Παγόψαρο Σκωτίας

Champsocephalus gunnari

ANI

Παγόψαρο Ανταρκτικής

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ρυγχοπαγόψαρο

Chionoecetes spp.

PCR

Κάβουρας Αρκτικής

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Coryphaenoides rupestris

RNG

Γρεναδιέρος των βράχων

Dalatias licha

SCK

Σκυμνοσκυλόψαρο

Deania calcea

DCA

Κεντρόνι

Dicentrarchus labrax

BSS

Λαυράκι

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)

RJB

Ομάδα γκριζόβατου

Dissostichus eleginoides

TOP

μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Dissostichus mawsoni

TOA

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Dissostichus spp.

ΤΟΤ

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Etmopterus princeps

ETR

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus pusillus

ETP

Λείος μαυροαγκαθίτης

Euphausia superba

KRI

Κριλ

Gadus morhua

COD

Γάδος

Galeorhinus galeus

GAG

Γαλέος

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Καλκάνι

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Νοτοθένια

Hippoglossoides platessoides

PLA

Καλκάνι Καναδά

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ιππόγλωσσα Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

ORY

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Illex illecebrosus

SQI

Θράψαλο του Βορρά

Lamna nasus

POR

Λάμνα

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Νοτοθένια

Lepidorhombus spp.

LEZ

Ζαγκέτα

Leucoraja naevus

RJN

Σελάχι κούκος

Limanda ferruginea

YEL

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda limanda

DAB

Λιμάντα

Lophiidae

ANF

Πεσκαντρίτσα

Macrourus spp.

GRV

γρεναδιέρος

Makaira nigricans

BUM

Γαλάζιο μάρλιν

Mallotus villosus

CAP

καπελάνος

Manta birostris

RMB

Γιγαντιαίο διαβολόψαρο

Martialia hyadesi

SQS

Καλαμάρι

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Merlangius merlangus

WHG

Νταούκι Ατλαντικού

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος

Micromesistius poutassou

WHB

Προσφυγάκι

Microstomus kitt

LEM

Λεμονόγλωσσα

Molva dypterygia

BLI

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva molva

LIN

Μουρούνα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Notothenia rossii

NOR

Νοτοθένια

Pandalus borealis

PRA

Γαρίδα Αρκτικής

Paralomis spp.

PAI

Καβούρια

Penaeus spp.

PEN

Γαρίδες «Penaeus»

Platichthys flesus

FLE

Καλκάνι

Pleuronectes platessa

PLE

Χωματίδα

Pleuronectiformes

FLX

Πλατύψαρα

Pollachius pollachius

POL

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

Μαύρος μπακαλιάρος

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Παγόψαρο

Pseudopentaceros spp.

EDW

Ψευδοπεντάκερως

Raja alba

RJA

Λευκόβατος

Raja brachyura

RJH

Ξανθόβατος

Raja circularis

RJI

Στρογγυλόβατος

Raja clavata

RJC

Καλκανόβατος

Raja fullonica

RJF

Ακανθόβατος

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Νορβηγικός βάτος

Raja microocellata

RJE

Μικροστιγματόβατος

Raja montagui

RJM

Κηλιδόβατος

Raja undulata

RJU

Κυματόβατος

Rajiformes

SRX

Σελάχια

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Scomber scombrus

MAC

Σκουμπρί

Scophthalmus rhombus

BLL

Πησσί

Sebastes spp.

RED

Κοκκινόψαρο

Solea solea

SOL

Γλώσσα

Solea spp.

SOO

Γλώσσα

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα

Squalus acanthias

DGS

Σκυλόψαρο

Tetrapturus albidus

WHM

Λευκό μάρλιν

Thunnus maccoyii

SBF

Τόννος Νοτίου Ημισφαιρίου

Thunnus obesus

BET

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus thynnus

BFT

Τόνος

Trachurus murphyi

CJM

Σαυρίδι Χιλής

Trachurus spp.

JAX

Σαυρίδι

Trisopterus esmarkii

NOP

Σύκο Νορβηγίας

Urophycis tenuis

HKW

Λευκός μπακαλιάρος

Xiphias gladius

SWO

ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες δίνεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Μπερυτσίδα

ALF

Beryx spp.

Καλκάνι Καναδά

PLA

Hippoglossoides platessoides

Γαύρος

ANE

Engraulis encrasicolus

Πεσκαντρίτσα

ANF

Lophiidae

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

TOA

Dissostichus mawsoni

Ιππόγλωσσα Ατλαντικού

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Παγόψαρο Σκωτίας

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ξανθόβατος

RJH

Raja brachyura

Μουρούνα διπτερύγιος

BLI

Molva dypterygia

Γαλάζιο μάρλιν

BUM

Makaira nigricans

Προσφυγάκι

WHB

Micromesistius poutassou

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Βασιλάκης

BOR

Caproidae

Πησσί

BLL

Scophthalmus rhombus

καπελάνος

CAP

Mallotus villosus

Γάδος

COD

Gadus morhua

Λιμάντα

DAB

Limanda limanda

Ομάδα γκριζόβατου

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)

Γλώσσα

SOL

Solea solea

Καβούρια

PAI

Paralomis spp.

Σελάχι κούκος

RJN

Leucoraja naevus

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

GER

Chaceon spp.

Καλκάνι

FLE

Platichthys flesus

Πλατύψαρα

FLX

Pleuronectiformes

Γιγαντιαίο διαβολόψαρο

RMB

Manta birostris

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Γουρλομάτης Ατλαντικού

ARU

Argentina silus

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Γρεναδιέρος

GRV

Macrourus spp.

Νοτοθένια

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Μπακαλιάρος

HKE

Merluccius merluccius

Ρέγγα

HER

Clupea harengus

Σαυρίδι

JAX

Trachurus spp.

Νοτοθένια

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Σαυρίδι Χιλής

CJM

Trachurus murphyi

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Κριλ

KRI

Euphausia superba

Αγκαθίτης Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Λεμονόγλωσσα

LEM

Microstomus kitt

Μουρούνα

LIN

Molva molva

Σκουμπρί

MAC

Scomber scombrus

Παγόψαρο Ανταρκτικής

ANI

Champsocephalus gunnari

Νοτοθένια

NOR

Notothenia rossii

Ζαγκέτα

LEZ

Lepidorhombus spp.

Γαρίδα Αρκτικής

PRA

Pandalus borealis

Καραβίδα

NEP

Nephrops norvegicus

Σύκο Νορβηγίας

NOP

Trisopterus esmarkii

Νορβηγικός βάτος

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

TOP

Dissostichus eleginoides

Ψευδοπεντάκερως

EDW

Pseudopentaceros spp.

Γαρίδες «Penaeus»

PEN

Penaeus spp.

Χωματίδα

PLE

Pleuronectes platessa

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL

Pollachius pollachius

Λάμνα

POR

Lamna nasus

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

CYO

Centroscymnus coelolepis

Κοκκινόψαρο

RED

Sebastes spp.

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Μαύρος μπακαλιάρος

POK

Pollachius virens

Αμμόχελο

SAN

Ammodytes spp.

Στρογγυλόβατος

RJI

Raja circularis

Λαυράκι

BSS

Dicentrarchus labrax

Ακανθόβατος

RJF

Raja fullonica

Θράψαλο του Βορρά

SQI

Illex illecebrosus

Σελάχια

SRX

Rajiformes

Μικροστιγματόβατος

RJE

Raja microocellata

Λείος μαυροαγκαθίτης

ETP

Etmopterus pusillus

Κάβουρας Αρκτικής

PCR

Chionoecetes spp.

Γλώσσα

SOO

Solea spp.

Παγόψαρο

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Τόννος Νοτίου Ημισφαιρίου

SBF

Thunnus maccoyii

Κηλιδόβατος

RJM

Raja montagui

Παπαλίνα

SPR

Sprattus sprattus

Σκυλόψαρο

DGS

Squalus acanthias

Καλαμάρι

SQS

Martialia hyadesi

Ακτινόβατος

RJR

Amblyraja radiata

Ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Καλκανόβατος

RJC

Raja clavata

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

ΤΟΤ

Dissostichus spp.

Γαλέος

GAG

Galeorhinus galeus

Καλκάνι

TUR

Psetta maxima

Μπρόσμιος

USK

Brosme brosme

Κυματόβατος

RJU

Raja undulata

Ρυγχοπαγόψαρο

LIC

Channichthys rhinoceratus

Λευκός μπακαλιάρος

HKW

Urophycis tenuis

Λευκό μάρλιν

WHM

Tetrapturus albidus

Λευκόβατος

RJA

Raja alba

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Καλκάνι

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

YEL

Limanda ferruginea

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA

ΚΑΓΕΡΑΚΗ, ΚΑΤΕΓΑΤΗ, ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ΚΑΙ XIV, ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ CECAF, ΥΔΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ

Είδος:

Αμμόχελα

Ammodytes spp

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(SAN/04-N.)

Δανία

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

 

 

Ένωση

0

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Αμμόχελα

Ammodytes spp

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των IIa, IIIa και IV (1)

Δανία

0 (2)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0 (2)

 

 

Γερμανία

0 (2)

 

 

Σουηδία

0 (2)

 

 

Ένωση

0

 

 

TAC

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

(ARU/1/2.)

Γερμανία

24

 

 

Γαλλία

8

 

 

Κάτω Χώρες

19

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

39

 

 

Ένωση

90

 

 

TAC

90

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

(ARU/34-C)

Δανία

911

 

 

Γερμανία

9

 

 

Γαλλία

7

 

 

Ιρλανδία

7

 

 

Κάτω Χώρες

43

 

 

Σουηδία

35

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

16

 

 

Ένωση

1 028

 

 

TAC

1 028

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

(ARU/567.)

Γερμανία

329

 

 

Γαλλία

7

 

 

Ιρλανδία

305

 

 

Κάτω Χώρες

3 434

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

241

 

 

Ένωση

4 316

 

 

TAC

4 316

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

(USK/1214EI)

Γερμανία

6 (3)

 

 

Γαλλία

6 (3)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

6 (3)

 

 

Άλλα

3 (3)

 

 

Ένωση

21 (3)

 

 

TAC

21

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

IIIa, ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(USK/3A/BCD)

Δανία

15

 

 

Σουηδία

7

 

 

Γερμανία

7

 

 

Ένωση

29

 

 

TAC

29

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της IV

(USK/04-C.)

Δανία

64

 

 

Γερμανία

19

 

 

Γαλλία

44

 

 

Σουηδία

6

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

96

 

 

Άλλα

6 (4)

 

 

Ένωση

235

 

 

TAC

235

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

(USK/567EI.)

Γερμανία

13

 

 

Ισπανία

46

 

 

Γαλλία

548

 

 

Ιρλανδία

53

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

264

 

 

Άλλα

13 (5)

 

 

Ένωση

937

 

 

Νορβηγία

2 923 (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(USK/04-N.)

Βέλγιο

0

 

 

Δανία

165

 

 

Γερμανία

1

 

 

Γαλλία

0

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4

 

 

Ένωση

170

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Βασιλάκης

Caproidae

Ζώνη:

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

(BOR/678-)

Δανία

10 463

 

 

Ιρλανδία

29 464

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 710

 

 

Ένωση

42 637

 

 

TAC

42 637

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Ρέγγα (10)

Clupea harengus

Ζώνη:

IIIa

(HER/03A.)

Δανία

21 178 (11)

 

 

Γερμανία

339 (11)

 

 

Σουηδία

22 154 (11)

 

 

Ένωση

43 671 (11)

 

 

Νορβηγία

6 813 (11)

 

 

Νήσοι Φερόε

600 (12)

 

 

TAC

51 084

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ρέγγα (13)

Clupea harengus

Ζώνη:

Ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της IV βορείως των 53° 30′Β

(HER/4AB.)

Δανία

91 628

 

 

Γερμανία

55 471

 

 

Γαλλία

24 669

 

 

Κάτω Χώρες

63 556

 

 

Σουηδία

5 273

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

70 348

 

 

Ένωση

310 945

 

 

Νορβηγία

150 290 (14)

 

 

TAC

518 242

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ρέγγα (16)

Clupea harengus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

(HER/04-N.)

Σουηδία

1 184 (16)

 

 

Ένωση

1 184

 

 

TAC

518 242

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Ρέγγα (17)

Clupea harengus

Ζώνη:

IIIa

(HER/03A-BC)

Δανία

5 692

 

 

Γερμανία

51

 

 

Σουηδία

916

 

 

Ένωση

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ρέγγα (18)

Clupea harengus

Ζώνη:

IV, VIId και ενωσιακά ύδατα της IIa

(HER/2A47DX)

Βέλγιο

65

 

 

Δανία

12 601

 

 

Γερμανία

65

 

 

Γαλλία

65

 

 

Κάτω Χώρες

65

 

 

Σουηδία

62

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

239

 

 

Ένωση

13 162

 

 

Νήσοι Φερόε

220

 

 

TAC

13 382

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ρέγγα (19)

Clupea harengus

Ζώνη:

IVc, VIId (20)

(HER/4CXB7D)

Βέλγιο

9 567 (21)

 

 

Δανία

1 359 (21)

 

 

Γερμανία

823 (21)

 

 

Γαλλία

14 224 (21)

 

 

Κάτω Χώρες

25 488 (21)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 546 (21)

 

 

Ένωση

57 007

 

 

TAC

518 242

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Γερμανία

0 (23)

 

 

Γαλλία

0 (23)

 

 

Ιρλανδία

0 (23)

 

 

Κάτω Χώρες

0 (23)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0 (23)

 

 

Ένωση

0 (23)

 

 

TAC

0

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIaS (24), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Ιρλανδία

0

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Ένωση

0

 

 

TAC

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Ηνωμένο Βασίλειο

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί (26)

 

 

Ένωση

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί (27)

 

 

TAC

Δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί (27)

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIa (28)

(HER/07A/MM)

Ιρλανδία

1 191

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 384

 

 

Ένωση

4 575

 

 

TAC

4 575

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIe και VIIf

(HER/7EF.)

Γαλλία

465

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

465

 

 

Ένωση

930

 

 

TAC

930

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIg (29), VIIh (29), VIIj (29) και VIIk (29)

(HER/7G-K.)

Γερμανία

172

 

 

Γαλλία

953

 

 

Ιρλανδία

13 345

 

 

Κάτω Χώρες

953

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

19

 

 

Ένωση

15 442

 

 

TAC

15 442

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

VIII

(ANE/08.)

Ισπανία

22 500

 

 

Γαλλία

2 500

 

 

Ένωση

25 000

 

 

TAC

25 000

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

IX και Χ· ενωσιακά ύδατα CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Ισπανία

5 080

 

 

Πορτογαλία

5 542

 

 

Ένωση

10 622

 

 

TAC

10 622

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Βέλγιο

12 (30)

 

 

Δανία

3 846 (30)

 

 

Γερμανία

96 (30)

 

 

Κάτω Χώρες

24 (30)

 

 

Σουηδία

673 (30)

 

 

Ένωση

4 651

 

 

TAC

4 807

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Kattegat

(COD/03AS.)

Δανία

228 (31)

 

 

Γερμανία

5 (31)

 

 

Σουηδία

137 (31)

 

 

Ένωση

370 (31)

 

 

TAC

370 (31)

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

IV, Ενωσιακά ύδατα της IIa· μέρος της IIIa που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και το Kattegat

(COD/2A3AX4)

Βέλγιο

994 (32)

 

 

Δανία

5 713 (32)

 

 

Γερμανία

3 622 (32)

 

 

Γαλλία

1 228 (32)

 

 

Κάτω Χώρες

3 228 (32)

 

 

Σουηδία

38 (32)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

13 107 (32)

 

 

Ένωση

27 930

 

 

Νορβηγία

5 721 (33)

 

 

TAC

33 651

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

(COD/04-N.)

Σουηδία

382 (34)

 

 

Ένωση

382

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIb, ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb δυτικώς των 12° 00′Δ και των XII και XIV

(COD/5W6-14)

Βέλγιο

0

 

 

Γερμανία

1

 

 

Γαλλία

12

 

 

Ιρλανδία

16

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

45

 

 

Ένωση

74

 

 

TAC

74

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIa, ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb ανατολικώς των 12° 00′Δ

(COD/5BE6A)

Βέλγιο

0

 

 

Γερμανία

0

 

 

Γαλλία

0

 

 

Ιρλανδία

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0

 

 

Ένωση

0

 

 

TAC

0 (35)

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIIa

(COD/07A.)

Βέλγιο

2

 

 

Γαλλία

5

 

 

Ιρλανδία

97

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

42

 

 

Ένωση

146

 

 

TAC

146

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και X· Ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Βέλγιο

193

 

 

Γαλλία

3 166

 

 

Ιρλανδία

864

 

 

Κάτω Χώρες

1

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

341

 

 

Ένωση

4 565

 

 

TAC

4 565

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIId

(COD/07D.)

Βέλγιο

84

 

 

Γαλλία

1 647

 

 

Κάτω Χώρες

49

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

181

 

 

Ένωση

1 961

 

 

TAC

1 961

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Ζαγκέτα

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(LEZ/2AC4-C)

Βέλγιο

8

 

 

Δανία

7

 

 

Γερμανία

7

 

 

Γαλλία

43

 

 

Κάτω Χώρες

34

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 540

 

 

Ένωση

2 639

 

 

TAC

2 639

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Ζαγκέτα

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb· VI· διεθνή ύδατα των XII και XIV

(LEZ/56-14)

Ισπανία

592

 

 

Γαλλία

2 312

 

 

Ιρλανδία

675

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 635

 

 

Ένωση

5 214

 

 

TAC

5 214

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ζαγκέτα

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VII

(LEZ/07.)

Βέλγιο

493 (36)

 

 

Ισπανία

5 476 (37)

 

 

Γαλλία

6 647 (37)

 

 

Ιρλανδία

3 021 (36)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 617 (36)

 

 

Ένωση

18 254

 

 

TAC

18 254

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Ζαγκέτα

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Ισπανία

997

 

 

Γαλλία

805

 

 

Ένωση

1 802

 

 

TAC

1 802

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Ζαγκέτα

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VIIIc, IX και X. ενωσιακά ύδατα CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Ισπανία

1 258

 

 

Γαλλία

63

 

 

Πορτογαλία

42

 

 

Ένωση

1 363

 

 

TAC

1 363

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Λιμάντα και καλκάνι

Limanda limanda και Platichthys flesus

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(DAB/2AC4-C) για τη λιμάντα·

(FLE/2AC4-C) για το καλκάνι

Βέλγιο

503

 

 

Δανία

1 888

 

 

Γερμανία

2 832

 

 

Γαλλία

196

 

 

Κάτω Χώρες

11 421

 

 

Σουηδία

6

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 588

 

 

Ένωση

18 434

 

 

TAC

18 434

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

(ANF/2AC4-C)

Βέλγιο

398 (38)

 

 

Δανία

878 (38)

 

 

Γερμανία

429 (38)

 

 

Γαλλία

82 (38)

 

 

Κάτω Χώρες

301 (38)

 

 

Σουηδία

10 (38)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9 169 (38)

 

 

Ένωση

11 267 (38)

 

 

TAC

11 267

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

(ANF/04-N.)

Βέλγιο

45

 

 

Δανία

1 152

 

 

Γερμανία

18

 

 

Κάτω Χώρες

16

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

269

 

 

Ένωση

1 500

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VI, ενωσιακά και διεθνή ύδατα της VIb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

(ANF/56-14)

Βέλγιο

229

 

 

Γερμανία

262

 

 

Ισπανία

245

 

 

Γαλλία

2 818

 

 

Ιρλανδία

638

 

 

Κάτω Χώρες

221

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 962

 

 

Ένωση

6 375

 

 

TAC

6 375

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VII

(ANF/07.)

Βέλγιο

3 097 (39)

 

 

Γερμανία

345 (39)

 

 

Ισπανία

1 231 (39)

 

 

Γαλλία

19 875 (39)

 

 

Ιρλανδία

2 540 (39)

 

 

Κάτω Χώρες

401 (39)

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

6 027 (39)

 

 

Ένωση

33 516 (39)

 

 

TAC

33 516 (39)

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Ισπανία

1 368

 

 

Γαλλία

7 612

 

 

Ένωση

8 980

 

 

TAC

8 980

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VIIIc, IX και X. ενωσιακά ύδατα CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Ισπανία

2 141

 

 

Γαλλία

2

 

 

Πορτογαλία

426

 

 

Ένωση

2 569

 

 

TAC

2 569

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IIIa, ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

(HAD/3A/BCD)

Βέλγιο

19

 

 

Δανία

3 163

 

 

Γερμανία

201

 

 

Κάτω Χώρες

4

 

 

Σουηδία

374

 

 

Ένωση

3 761

 

 

TAC

3 926

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IV, ενωσιακά ύδατα της IIa

(HAD/2AC4.)

Βέλγιο

354

 

 

Δανία

2 434

 

 

Γερμανία

1 549

 

 

Γαλλία

2 699

 

 

Κάτω Χώρες

266

 

 

Σουηδία

245

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

40 141

 

 

Ένωση

47 688

 

 

Νορβηγία

14 245

 

 

TAC

61 933

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV (HAD/*04N-)

Ένωση

35 473


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

(HAD/04-N.)

Σουηδία

707 (40)

 

 

Ένωση

707

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

(HAD/6B1214)

Βέλγιο

7

 

 

Γερμανία

24

 

 

Γαλλία

332

 

 

Ιρλανδία

353

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 509

 

 

Ένωση

3 225

 

 

TAC

3 225

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

(HAD/5BC6A.)

Βέλγιο

11

 

 

Γερμανία

13

 

 

Γαλλία

549

 

 

Ιρλανδία

1 008

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 881

 

 

Ένωση

6 462

 

 

TAC

6 462

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

VIIb-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Βέλγιο

81

 

 

Γαλλία

4 838

 

 

Ιρλανδία

1 613

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

726

 

 

Ένωση

7 258

 

 

TAC

7 258

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

VIIa

(HAD/07A.)

Βέλγιο

26

 

 

Γαλλία

120

 

 

Ιρλανδία

716

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

792

 

 

Ένωση

1 654

 

 

TAC

1 654

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IIIa

(WHG/03A.)

Δανία

929

 

 

Κάτω Χώρες

3

 

 

Σουηδία

99

 

 

Ένωση

1 031

 

 

TAC

1 050

 

Προληπτικό TAC


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IV, ενωσιακά ύδατα της IIa

(WHG/2AC4.)

Βέλγιο

270

 

 

Δανία

1 167

 

 

Γερμανία

304

 

 

Γαλλία

1 754

 

 

Κάτω Χώρες

675

 

 

Σουηδία

2

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

8 438

 

 

Ένωση

12 610

 

 

Νορβηγία

1 068 (41)

 

 

TAC

13 678

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VI, ενωσιακά και διεθνή ύδατα της VIb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

(WHG/56-14)

Γερμανία

1

 

 

Γαλλία

26

 

 

Ιρλανδία

64

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

122

 

 

Ένωση

213

 

 

TAC

213

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIIa

(WHG/07A.)

Βέλγιο

0

 

 

Γαλλία

3

 

 

Ιρλανδία

46

 

 

Κάτω Χώρες

0

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

31

 

 

Ένωση

80

 

 

TAC

80

 

Αναλυτικό TAC


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

(WHG/7X7A-C)

Βέλγιο

222

 

 

Γαλλία

13 668

 

 

Ιρλανδία

6 333

 

 

Κάτω Χώρες

111

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 444

 

 

Ένωση

22 778

 

 

TAC

22 778

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIII

(WHG/08.)

Ισπανία

1 016

 

 

Γαλλία

1 524

 

 

Ένωση

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Προληπτικό TAC