EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0241-20230301

Consolidated text: Κανονισμος (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/2023-03-01

02021R0241 — EL — 01.03.2023 — 001.003


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Φεβρουαρίου 2021

για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

(ΕΕ L 057 της 18.2.2021, σ. 17)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/435 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Φεβρουαρίου 2023

  L 63

1

28.2.2023


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 410, 18.11.2021, σ.  197 (2021/241)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 137, 25.5.2023, σ.  70 ((ΕΕ) 2021/241)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Φεβρουαρίου 2021

για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότηταςΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας («ο μηχανισμός»).

Καθορίζει τους στόχους του μηχανισμού, τη χρηματοδότησή του, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση στο πλαίσιο αυτού και τους κανόνες για τη χορήγηση της χρηματοδότησης αυτής.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

«ταμεία της Ένωσης»: τα ταμεία που καλύπτονται από κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων («κανονισμός περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027»),

2) 

«χρηματοδοτική συνεισφορά»: μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού που διατίθεται προς κατανομή ή έχει κατανεμηθεί σε κράτος μέλος,

3) 

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»: η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου ( 1 ),

4) 

«ορόσημα και στόχοι»: μέτρα της προόδου προς την επίτευξη μιας μεταρρύθμισης ή μιας επένδυσης, όπου ορόσημα είναι τα ποιοτικά επιτεύγματα και στόχοι τα ποσοτικά,

5) 

«ανθεκτικότητα»: η ικανότητα αντιμετώπισης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κλυδωνισμών ή διαρκών διαρθρωτικών αλλαγών κατά τρόπο δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και

6) 

«μη πρόκληση σημαντικής βλάβης»: η μη υποστήριξη ή η μη άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων που βλάπτουν σημαντικά οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο, κατά περίπτωση, κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού αναφέρεται σε τομείς πολιτικής με ευρωπαϊκή σημασία, διαρθρωμένους σε έξι πυλώνες:

α) 

πράσινη μετάβαση,

β) 

ψηφιακός μετασχηματισμός,

γ) 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά με ισχυρές ΜΜΕ,

δ) 

κοινωνική και εδαφική συνοχή,

ε) 

υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις, και

στ) 

πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες.

Άρθρο 4

Γενικός και ειδικός στόχος

▼M1

1.  
Σύμφωνα με τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, τη συνοχή και τις συνέργειες που δημιουργούν και στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19, γενικός στόχος του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, της ικανότητας προσαρμογής και του αναπτυξιακού δυναμικού των κρατών μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της εν λόγω κρίσης ιδίως στις γυναίκες, με τη συμβολή στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, τη συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τη συμμόρφωση με τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα της Ένωσης έως το 2050 και για την ψηφιακή μετάβαση, και με την αύξηση της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης μέσω της απαραίτητης μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω, να αποκαθίσταται και να προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη και η ολοκλήρωση των οικονομιών της Ένωσης, να προωθεί τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας και να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης παράλληλα με μια ανοιχτή οικονομία και να δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

▼B

2.  
Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, ο ειδικός στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού στόχου πραγματοποιούνται σε στενή και διαφανή συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Οριζόντιες αρχές

1.  
Η στήριξη από τον μηχανισμό δεν υποκαθιστά τακτικές δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και σέβεται την αρχή της προσθετικότητας της ενωσιακής χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.

▼M1

2.  
Ο μηχανισμός στηρίζει μόνο μέτρα που σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» η οποία ισχύει επίσης για τα μέτρα των κεφαλαίων για το REPowerEU, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

▼B

Άρθρο 6

Πόροι από το μέσο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.  

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094 υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού:

α) 

μέσω ποσού έως 312 500 000 000 EUR όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, σε τιμές 2018, που διατίθεται για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, τα ποσά αυτά συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού,

β) 

μέσω ποσού έως 360 000 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, σε τιμές 2018, που διατίθεται για δανειακή στήριξη στα κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 14 και 15 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

2.  
Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του μηχανισμού και την επίτευξη των στόχων του, και ιδίως δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, διαβούλευση με τους συμφεροντούχους, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων πολυδεκτικής προβολής και εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αφορούν τους στόχους του παρόντος κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής συνδρομής την οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του μηχανισμού. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, όπως ο έλεγχος ποιότητας και η παρακολούθηση έργων επιτόπου και το κόστος της παροχής συμβουλών από ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για την αξιολόγηση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Άρθρο 7

Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης και χρήση πόρων

1.  
Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους, να μεταφερθούν στον μηχανισμό με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
2.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν να συμπεριληφθούν στο οικείο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ως εκτιμώμενο κόστος, οι πληρωμές για πρόσθετη τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 και το ποσό της χρηματικής συνεισφοράς για τους σκοπούς της συνιστώσας για τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού InvestEU. Το κόστος αυτό δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής χρηματοδότησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των σχετικών μέτρων και τα σχετικά μέτρα, όπως ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Υλοποίηση

Ο μηχανισμός υλοποιείται από την Επιτροπή με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 322 ΣΛΕΕ και ιδίως τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ).

Άρθρο 9

Προσθετικότητα και συμπληρωματική χρηματοδότηση

Η στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού παρέχεται επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης. Έργα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεις μπορούν να λαμβάνουν στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Άρθρο 10

Μέτρα που συνδέουν τον μηχανισμό με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

1.  
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση για την αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών, αν το Συμβούλιο αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή 11 ΣΛΕΕ, ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού του ελλείμματος, εκτός αν έχει διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας για το σύνολο της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου ( 3 ).
2.  

Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για την αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών σε σχέση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

όταν το Συμβούλιο εγκρίνει δύο διαδοχικές συστάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 με το σκεπτικό ότι ένα κράτος μέλος υπέβαλε ανεπαρκές σχέδιο διορθωτικής δράσης,

β) 

όταν το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές αποφάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, στις οποίες διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το σκεπτικό ότι δεν ανέλαβε τη συνιστώμενη διορθωτική δράση,

γ) 

όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν έλαβε μέτρα όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος,

δ) 

όταν το Συμβούλιο αποφασίζει ότι ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013, ή με τα μέτρα που ζητεί απόφαση του Συμβουλίου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Δίνεται προτεραιότητα στην αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων· οι πληρωμές αναστέλλονται μόνον εφόσον απαιτείται άμεση δράση και σε περιπτώσεις σημαντικής μη συμμόρφωσης.

Η απόφαση αναστολής των πληρωμών εφαρμόζεται στις αιτήσεις πληρωμών που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία της απόφασης αναστολής.

3.  
Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, με εκτελεστική πράξη, να απορρίψει την εν λόγω πρόταση με ειδική πλειοψηφία, μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων εφαρμόζεται στις αναλήψεις υποχρεώσεων από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της έκδοσης της απόφασης αναστολής.

Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, επί προτάσεως της Επιτροπής που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά με την αναστολή πληρωμών.

4.  
Το πεδίο και το επίπεδο της επιβαλλόμενης αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών είναι αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο κράτος μέλος σε σύγκριση με τον ενωσιακό μέσο όρο, και τον αντίκτυπο της αναστολής στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους.
5.  

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων υπόκειται σε ανώτατο όριο 25 % των αναλήψεων υποχρεώσεων ή 0,25 % του ονομαστικού ΑΕγχΠ, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

β) 

στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αφορά σχέδιο διορθωτικής δράσης στο πλαίσιο διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α),

γ) 

στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συνιστώμενη διορθωτική δράση σύμφωνα με τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β),

δ) 

στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ).

Σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να υπερβεί τις μέγιστες τιμές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

6.  

Το Συμβούλιο αίρει την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

εάν η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 ή το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 12 ΣΛΕΕ να καταργήσει την απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος,

β) 

εάν το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 ή η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή το Συμβούλιο έχει περατώσει τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού,

γ) 

εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ένα κράτος μέλος έχει λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002,

δ) 

εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι το οικείο κράτος μέλος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ή τα μέτρα που απαιτούνται βάσει απόφασης του Συμβουλίου εκδοθείσας σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Μετά την άρση της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων από το Συμβούλιο, η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει εκ νέου δεσμεύσεις που είχαν ανασταλεί προηγουμένως, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 4, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

Απόφαση σχετικά με την άρση της αναστολής πληρωμών λαμβάνεται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, εφόσον πληρούνται οι εφαρμοστέοι όροι του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

7.  
Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, όταν η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής.

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί την Επιτροπή σε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου, προκειμένου να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράζει τις απόψεις του. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πρόταση αναστολής ή την πρόταση άρσης της αναστολής αμέσως μετά την έγκρισή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να αιτιολογήσει την πρότασή της.

8.  
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση την οποία διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.
9.  
Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση επανεξέτασης της εφαρμογής του παρόντος άρθρο, ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τα άρθρα 225 ή 241 ΣΛΕΕ, αντίστοιχα, μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει τέτοια πρόταση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 11

Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά

1.  

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ως εξής:

α) 

για το 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένου σε τρέχουσες τιμές, με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε κράτους μέλους όπως περιγράφεται στη μεθοδολογία του παραρτήματος II,

β) 

για το υπόλοιπο 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένου σε τρέχουσες τιμές, με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, και, σε ίση αναλογία, τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και τη συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2020-2021 όπως καθορίζεται στη μεθοδολογία του παραρτήματος III. Η μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ για το 2020 και η συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ για την περίοδο 2020-2021 βασίζονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020.

2.  
Ο υπολογισμός της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) επικαιροποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2022 για κάθε κράτος μέλος με την αντικατάσταση των δεδομένων των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2020 με τα πραγματικά αποτελέσματα σε σχέση με τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και τη συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ για την περίοδο 2020-2021.

Άρθρο 12

Κατανομή χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτημα μέχρι τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά του, που αναφέρεται στο άρθρο 11, για την υλοποίηση του οικείου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
2.  
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαθέτει προς κατανομή το 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένο σε τρέχουσες τιμές.
3.  
Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή διαθέτει προς κατανομή το 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένο σε τρέχουσες τιμές.
4.  
Τα κονδύλια των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Προχρηματοδότηση

1.  
Με την επιφύλαξη της έκδοσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από το Συμβούλιο της εκτελεστικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και εφόσον ζητηθεί από κράτος μέλος μαζί με την υποβολή του σχεδίου του ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση ποσού έως 13 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, έως 13 % του δανείου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 116 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί την αντίστοιχη πληρωμή εντός, ει δυνατόν, δύο μηνών αφότου εγκρίνει τη νομική δέσμευση που αναφέρεται στο άρθρο 23.
2.  
Σε περιπτώσεις προχρηματοδότησης βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές και, κατά περίπτωση, το προς καταβολή δάνειο όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) ή η) προσαρμόζονται κατ’ αναλογία.
3.  
Εάν το ποσό της προχρηματοδότησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το 13 % της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 έως τις 30 Ιουνίου 2022, η επόμενη εκταμίευση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και, εάν απαιτείται, οι μετέπειτα εκταμιεύσεις, μειώνονται μέχρι να υπάρξει συμψηφισμός με το πλεονάζον ποσό. Εάν δεν επαρκούν οι υπόλοιπες εκταμιεύσεις, το πλεονάζον ποσό επιστρέφεται.

Άρθρο 14

Δάνεια

1.  
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο κράτος μέλος δάνειο για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς του.
2.  
Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει δανειακή στήριξη ταυτόχρονα με την υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως τις 31 Αυγούστου 2023. Στην τελευταία περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και στόχους.
3.  

Στο αίτημα δανειακής στήριξης από κράτος μέλος προσδιορίζονται:

α) 

οι λόγοι για τους οποίους ζητείται δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης που συνδέονται με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις,

β) 

οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 18,

γ) 

το αυξημένο κόστος του οικείου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε σύγκριση με το ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που έχει κατανεμηθεί στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή β),

▼M1

δ) 

κατά περίπτωση, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 21γ.

▼M1

4.  
Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου απαιτείται, και της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 21α, καθώς και των πόρων που μεταφέρονται από προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης.

▼B

5.  
Ο μέγιστος όγκος της δανειακής στήριξης για κάθε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ΑΕΕ του το 2019 σε τρέχουσες τιμές.

▼M1

6.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ποσό της δανειακής στήριξης μπορεί να αυξηθεί, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του αιτούντος κράτους μέλους, καθώς και των αιτημάτων δανειακής στήριξης που έχουν ήδη υποβληθεί ή προβλέπεται να υποβληθούν από άλλα κράτη μέλη, με παράλληλη εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των εν λόγω αρχών, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 31η Μαρτίου 2023, εάν προτίθενται να ζητήσουν δανειακή στήριξη. Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ταυτόχρονα, επί ίσοις όροις και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επισκόπηση των προθέσεων που εξέφρασαν τα κράτη μέλη και των προτεινόμενων επόμενων ενεργειών για τη διανομή των διαθέσιμων πόρων. Η εν λόγω κοινοποίηση της πρόθεσης για δανειακή στήριξη δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν δανειακή στήριξη έως τις 31 Αυγούστου 2023, μεταξύ άλλων στην περίπτωση αιτημάτων που υπερβαίνουν το 6,8 % του ΑΕΕ, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Δεν θίγει επίσης την σύναψη της αντίστοιχης δανειακής σύμβασης μετά την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου.

▼B

7.  
Το δάνειο καταβάλλεται σε δόσεις υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ορόσημα και οι στόχοι σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο η).
8.  
Η Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα δανειακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 19. Το Συμβούλιο εκδίδει εκτελεστική απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Όπου χρειάζεται, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τροποποιείται αναλόγως.

Άρθρο 15

Δανειακή σύμβαση

1.  

Πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης με το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον:

α) 

η αιτιολόγηση του αιτήματος χορήγησης της δανειακής στήριξης και το ύψος του δανείου θεωρούνται εύλογα και αληθοφανή σε σχέση με τις πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και

β) 

οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμμορφώνονται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

2.  

Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι το αίτημα χορήγησης δανειακής στήριξης πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 και αφού εκδοθεί η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, η Επιτροπή συνάπτει δανειακή σύμβαση με το οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 220 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, η δανειακή σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

το ποσό του δανείου σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ποσού του προχρηματοδοτούμενου δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13,

β) 

τη μέση διάρκεια ληκτότητας· το άρθρο 220 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε σχέση με αυτή τη ληκτότητα,

γ) 

το σύστημα αποτίμησης και την περίοδο διαθεσιμότητας του δανείου,

δ) 

τον μέγιστο αριθμό δόσεων και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης,

ε) 

τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του δανείου που αφορά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

3.  
Σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων για τα δάνεια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο βαρύνουν τα δικαιούχα κράτη μέλη.
4.  
Η Επιτροπή προχωρά στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των δανειοδοτικών πράξεων που αφορούν τα δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
5.  
Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν δάνειο σύμφωνα με το παρόν άρθρο ανοίγουν ειδικό λογαριασμό για τη διαχείριση του χορηγηθέντος δανείου. Επιπλέον, μεταβιβάζουν το οφειλόμενο κεφάλαιο και τους τόκους από κάθε άλλο σχετικό δάνειο σε λογαριασμό που υποδεικνύει η Επιτροπή, μέσω των ρυθμίσεων που έχουν γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4, 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.

Άρθρο 16

Έκθεση επανεξέτασης

1.  
Έως τις 31 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού.
2.  

Η έκθεση επανεξέτασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι σύμφωνη με το πεδίο εφαρμογής και συμβάλλει στον γενικό σκοπό του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζουν τις ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

β) 

ποσοτική αξιολόγηση της συμβολής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στα ακόλουθα:

i) 

στον κλιματικό στόχο για τουλάχιστον 37 %,

ii) 

στον ψηφιακό στόχο για τουλάχιστον 20 %,

iii) 

σε καθέναν από τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3,

γ) 

την κατάσταση της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των παρατηρήσεις και κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη πριν από την επικαιροποίηση των σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

3.  
Για τους σκοπούς της έκθεσης επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τις εκθέσεις των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 27 και τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως είναι διαθέσιμες από τις διαδικασίες πληρωμής, αναστολής και τερματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24.
4.  
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα κύρια πορίσματα της έκθεσης επανεξέτασης στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 26.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 17

Επιλεξιμότητα

1.  
Στο πλαίσιο που καθορίζεται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στα εν λόγω σχέδια περιγράφεται το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του οικείου κράτους μέλους. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει επίσης δημόσια προγράμματα που έχουν στόχο να παρέχουν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.

▼M1

2.  
Τα μέτρα που έχουν αρχίσει από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά είναι επιλέξιμα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Ωστόσο, οι νέες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 1 είναι επιλέξιμες μόνο όταν ξεκινούν από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και μετά.

▼B

3.  
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην πιο πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στις επικαιροποιήσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης δυνάμει κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης («κανονισμός του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»), στα σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης.
4.  
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τηρούν επίσης τις οριζόντιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5.
5.  
Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την παρακολούθηση και την εκτίμηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013, ή υπόκειται σε επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω κανονισμών.

Άρθρο 18

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

1.  
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται προς κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 12 υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.
2.  
Αφού η Επιτροπή διαθέσει προς κατανομή το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη δύνανται να επικαιροποιήσουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2.
3.  
Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβληθεί σε ένα ενιαίο έγγραφο μαζί με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, και υποβάλλεται επισήμως, κατά κανόνα, έως τις 30 Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορεί να υποβληθεί από τα κράτη μέλη από τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.
4.  

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Στο σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτό, αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισόρροπη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κράτους μέλους και συμβάλλει συνεπώς κατάλληλα σε όλους τους πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, ανάλογα με τις ιδιαίτερες προκλήσεις του οικείου κράτους μέλους,

β) 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών τους και των συστάσεων βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 κατά περίπτωση, προς το οικείο κράτος μέλος, ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

γ) 

λεπτομερή επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ενισχύει το αναπτυξιακό δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα του οικείου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, και μετριάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης της COVID-19 με τη συμβολή του στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, κι έτσι βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση στην Ένωση,

▼M1

γα) 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το κεφάλαιο για το REPowerEU συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, δίνοντας επαρκή προτεραιότητα στις ανάγκες όσων πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, καθώς και στον περιορισμό των σημείων τρωτότητας κατά τις επερχόμενες χειμερινές περιόδους,

▼B

δ) 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διασφαλίζει ότι κανένα μέτρο για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»),

▼M1

ε) 

ποιοτική επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρουν στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, του κατά πόσον αντιπροσωπεύουν ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 37 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του κατά πόσον τα μέτρα αυτού του είδους στο κεφάλαιο για το REPowerEU αντιπροσωπεύουν ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 37 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, με βάση τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που ορίζεται στο παράρτημα VI· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VI· οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων μπορούν να αυξηθούν έως συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % της χρηματοδότησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για μεμονωμένες επενδύσεις, για να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους, όπως εξηγείται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

▼B

στ) 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλουν στην ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν, και αν αντιπροσωπεύουν ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση που παρατίθεται στο παράρτημα VII· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VII· οι συντελεστές για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων μπορούν να αυξηθούν για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μέτρα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους ψηφιακούς στόχους,

ζ) 

κατά περίπτωση, για επενδύσεις σε ψηφιακές ικανότητες και συνδεσιμότητα, αυτοαξιολόγηση ασφάλειας βάσει κοινών αντικειμενικών κριτηρίων που προσδιορίζουν τυχόν ζητήματα ασφάλειας η οποία περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με σκοπό τη συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,

▼M1

η) 

ένδειξη του κατά πόσον τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν διασυνοριακά ή διακρατικά έργα, εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο τα σχετικά μέτρα του κεφαλαίου για το REPowerEU, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στην πλέον πρόσφατη εκτίμηση αναγκών της Επιτροπής, έχουν διασυνοριακή ή διακρατική διάσταση ή επίδραση, και ένδειξη του κατά πόσον το συνολικό κόστος των εν λόγω μέτρων αντιπροσωπεύει ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30 % του εκτιμώμενου κόστους του κεφαλαίου για το REPowerEU,

▼B

θ) 

τα ορόσημα και οι στόχοι που προβλέπονται, και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 το αργότερο,

ι) 

τα προβλεπόμενα επενδυτικά σχέδια, με τη σχετική επενδυτική περίοδο,

ια) 

το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που καλύπτονται από το υποβαλλόμενο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ή αλλιώς «εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας»), με κατάλληλη αιτιολόγηση και με παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συνάδει με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και είναι ανάλογο με τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο,

ιβ) 

όπου αρμόζει, πληροφορίες σχετικά με τυχόν υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη ενωσιακή χρηματοδότηση,

ιγ) 

τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά μέτρα,

ιδ) 

τεκμηρίωση της συνοχής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· και επεξήγηση της συνοχής του με τις αρχές, τα σχέδια και α προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 17,

ιε) 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες για όλους και στην ενσωμάτωση αυτών των στόχων, σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και με τον στόχο 5 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, κατά περίπτωση, την εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων,

ιστ) 

ρυθμίσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και των σχετικών δεικτών,

▼M1

ιζ) 

για την προετοιμασία και, εάν υπάρχει, την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, περίληψη της διεξαχθείσας σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους, και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω περίληψη συμπληρώνεται, σε περίπτωση που έχει συμπεριληφθεί κεφάλαιο για το REPowerEU, με τον καθορισμό των ενδιαφερομένων μερών, με περιγραφή του αποτελέσματος της διαδικασίας διαβούλευσης, όσον αφορά το εν λόγω κεφάλαιο, και με σκιαγράφηση του τρόπου με τον οποίο οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν αποτυπώθηκαν σε αυτό,

▼B

ιη) 

επεξήγηση του συστήματος του κράτους μέλους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού και τις ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης,

ιθ) 

όπου αρμόζει, το αίτημα δανειακής στήριξης και τα πρόσθετα ορόσημα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3, με τα στοιχεία τους, και

κ) 

κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

5.  
Κατά την εκπόνηση του σχεδίου τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να οργανώσει ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του μέσου τεχνικής υποστήριξης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προωθούν συνέργειες με σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 19

Αξιολόγηση της Επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή αξιολογεί το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση του εν λόγω σχεδίου, όπως υποβλήθηκε από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 ή το άρθρο 18 παράγραφος 2, εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή και υποβάλλει πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να αναθεωρήσει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εάν χρειάζεται, μεταξύ άλλων μετά την επίσημη υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την προθεσμία για την αξιολόγηση κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι αναγκαίο.
2.  
Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά τον καθορισμό του ποσού που θα κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως, ιδίως, πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα του εν λόγω κράτους μέλους, στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και στα σχέδια υλοποίησης της εγγύησης για τη νεολαία και, κατά περίπτωση, πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται μέσω του μέσου τεχνικής υποστήριξης.
3.  

Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με το παράρτημα V:

Συνάφεια:

α) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση και συμβάλλει έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων προκλήσεων και της χρηματοδοτικής κατανομής του οικείου κράτους μέλους,

β) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών και των συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 κατά περίπτωση, προς το οικείο κράτος μέλος ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

γ) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, και στον μετριασμό του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, ενισχύοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση με την Ένωση,

δ) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να διασφαλίσει ότι κανένα μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»)· η Επιτροπή παρέχει σχετική τεχνική καθοδήγηση στα κράτη μέλη,

▼M1

δα) 

κατά πόσον το κεφάλαιο για το REPowerEU περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21γ οι οποίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενεργειακή ασφάλεια, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, στην αύξηση των ικανοτήτων αποθήκευσης ενέργειας ή στην απαιτούμενη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα πριν από το 2030,

δβ) 

κατά πόσον το κεφάλαιο για το REPowerEU περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21γ οι οποίες αναμένεται να έχουν διασυνοριακή ή διακρατική διάσταση ή επίδραση,

▼M1

ε) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, κατά πόσον αντιστοιχούν σε ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 37 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά πόσον τα μέτρα αυτά του κεφαλαίου για το REPowerEU αντιστοιχούν σε ποσό που αναλογεί τουλάχιστον τουλάχιστον στο 37 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, με βάση τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που ορίζεται στο παράρτημα VI· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VI· οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων μπορούν να αυξηθούν έως συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % των πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Επιτροπής,

▼B

στ) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, και κατά πόσον αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 20 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση που παρατίθεται στο παράρτημα -VII· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VII· οι συντελεστές για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων μπορούν να αυξηθούν για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μέτρα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους ψηφιακούς στόχους,

Αποτελεσματικότητα:

ζ) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος,

η) 

κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων τόσο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος όσο και των οροσήμων και στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών,

Αποδοτικότητα:

θ) 

κατά πόσον η αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος για το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι εύλογη και βάσιμη, σύμφωνη με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και ανάλογη προς τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία και την απασχόληση,

ι) 

κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, την απάτη και τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης,

Συνοχή:

ια) 

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις.

4.  
Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει τη χορήγηση δανειακής στήριξης όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον το αίτημα πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και ιδίως κατά πόσον οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σχετικά με τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.
5.  
Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1.
6.  
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 20

Πρόταση της Επιτροπής και εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου

1.  
Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εγκρίνει με εκτελεστική απόφαση την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβλήθηκε από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, της επικαιροποίησής του που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.
2.  
Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και στόχους, και τις χρηματοδοτικές συνεισφορές υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 11.
3.  
Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει δανειακή στήριξη, στην πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου καθορίζονται επίσης το ποσό της δανειακής στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6, και οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος μέλος και καλύπτονται από το εν λόγω δάνειο, με τα σχετικά πρόσθετα ορόσημα και στόχους.
4.  

Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζεται με βάση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνει το οικείο κράτος μέλος, όπως αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3. Το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς καθορίζεται ως εξής:

α) 

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που υπολογίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος ισούται με το συνολικό ποσό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που υπολογίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11,

β) 

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3, και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που υπολογίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο κράτος μέλος ισούται με το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ) 

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος.

5.  

Στην απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται επίσης:

α) 

η χρηματοδοτική συνεισφορά που θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος μέλος έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

β) 

η χρηματοδοτική συνεισφορά και, κατά περίπτωση, το ποσό της δανειακής στήριξης που καταβάλλεται με τη μορφή προχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ) 

η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

▼M1

γα) 

περίληψη των προτεινόμενων μέτρων του κεφαλαίου για το REPowerEU που έχουν διασυνοριακή ή διακρατική διάσταση ή επίδραση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στην πλέον πρόσφατη εκτίμηση αναγκών της Επιτροπής· σε περίπτωση που το εκτιμώμενο κόστος των εν λόγω μέτρων αντιπροσωπεύει ποσό μικρότερο του 30 % του εκτιμώμενου κόστους όλων των μέτρων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για το REPowerEU, επεξήγηση των σχετικών λόγων, ιδίως επίδειξη του ότι άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για το REPowerEU συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 ή ότι δεν υπάρχουν αρκετά ρεαλιστικά έργα με διασυνοριακή ή διακρατική διάσταση ή επίδραση, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας ζωής του μηχανισμού,

▼B

δ) 

η προθεσμία, η οποία δεν θα πρέπει να είναι αργότερα από την 31η Αυγούστου 2026, μέσα στην οποία πρέπει να υλοποιηθούν τα τελικά ορόσημα και οι τελικοί στόχοι τόσο των επενδυτικών έργων όσο και των μεταρρυθμίσεων,

ε) 

οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 22,

στ) 

οι σχετικοί δείκτες για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων,

ζ) 

οι ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης και

η) 

κατά περίπτωση, το ποσό του δανείου που πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις και τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου.

6.  
Οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο ε), οι σχετικοί δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο στ), οι ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο ζ), και, κατά περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο η), καθορίζονται περαιτέρω σε επιχειρησιακές ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής μετά την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
7.  
Το Συμβούλιο εκδίδει τις εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά κανόνα, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.
8.  
Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, τροποποιεί την εκτελεστική απόφασή του που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 ώστε να συμπεριλάβει την επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του κράτους μέλους

1.  
Εάν η επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα υποβολής πρότασης τροποποίησης ή αντικατάστασης των εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 3. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία της εν λόγω πρότασης στο πλαίσιο του μέσου τεχνικής υποστήριξης.
2.  
Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αξιολογεί το τροποποιημένο ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 και υποβάλλει πρόταση για νέα εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του αιτήματος. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτείται. Το Συμβούλιο εκδίδει τη νέα εκτελεστική απόφαση κατά κανόνα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.
3.  
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, απορρίπτει το αίτημα εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της Επιτροπής.

▼M1ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIα

REPower EU

Άρθρο 21α

Έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

1.  
Διατίθενται 20 000 000 000  EUR σε τρέχουσες τιμές, που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10ε της οδηγίας 2008/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), ως πρόσθετη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού προς εκτέλεση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης μέσω της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης. Όπως ορίζεται στο άρθρο 10ε της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα εν λόγω ποσά συνιστούν εξωτερικά έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  
Το μερίδιο της κατανομής του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται με βάση τους δείκτες που καθορίζονται στη μεθοδολογία του παραρτήματος IVa.
3.  
Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται αποκλειστικά στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21γ, με εξαίρεση τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α). Μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
4.  
Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που καλύπτουν το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθενται αυτόματα για το εν λόγω ποσό από την 1η Μαρτίου 2023.
5.  
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για την κατανομή ποσού που δεν υπερβαίνει το μερίδιό του, αφού συμπεριλάβει στο σχέδιό του τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21γ και δηλώσει το εκτιμώμενο κόστος τους.
6.  
Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1, καθορίζει το ποσό των εσόδων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο κατανέμεται στο κράτος μέλος μετά την υποβολή αιτήματος δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις, ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24, μόλις το οικείο κράτος μέλος εκπληρώσει ικανοποιητικά τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ.

Άρθρο 21β

Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη των στόχων του REPowerEU

1.  
Στο πλαίσιο των πόρων που τους κατανέμονται, τα κράτη μέλη δύνανται βάσει του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027 να υποβάλλουν αίτημα για την υποστήριξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού από προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Συν και το Ταμείο Συνοχής, υπό την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 26α του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027 και στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς. Η εν λόγω υποστήριξη εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027 και τους ειδικούς κανονισμούς για κάθε ταμείο.
2.  
Οι πόροι μπορούν να μεταφερθούν βάσει του άρθρου 4α του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ) για τη στήριξη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21γ

Κεφάλαια για το REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

1.  
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την 1η Μαρτίου 2023, στα οποία απαιτείται η χρήση πρόσθετης χρηματοδότησης βάσει των άρθρων 14, 21α ή 21β, συμπεριλαμβάνουν κεφάλαιο για το REPowerEU όπου περιλαμβάνονται τα μέτρα και τα αντίστοιχα ορόσημα και οι στόχοι τους. Τα μέτρα στο κεφάλαιο για το REPowerEU είναι είτε νέες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, που έχουν αρχίσει από την 1η Φεβρουαρίου 2022, είτε το κλιμακούμενο μέρος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στην ήδη εκδοθείσα εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για το οικείο κράτος μέλος.
2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε μείωση της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν στα κεφάλαια για το REPowerEU μέτρα που αναφέρονται στις ήδη εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται κλιμάκωση, έως ποσό εκτιμώμενου κόστους ίσο με την εν λόγω μείωση.
3.  

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του κεφαλαίου για το REPowerEU αποσκοπούν σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

α) 

βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδίως για να δοθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης του εφοδιασμού προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της· τα μέτρα που αφορούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις πετρελαίου που είναι αναγκαίες για την κάλυψη άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού μπορούν να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο για το REPowerEU κράτους μέλους μόνο όταν το εν λόγω κράτος μέλος έχει υπαχθεί στην εξαιρετική προσωρινή παρέκκλιση του άρθρου 3ιγ παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 έως την 1η Μαρτίου 2023, λόγω της εξάρτησής του συγκεκριμένα από το αργό πετρέλαιο και της γεωγραφικής του κατάστασης·

β) 

ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, αύξηση της παραγωγής και της χρήσης βιώσιμου βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου ή υδρογόνου από μη ορυκτές πηγές, και αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας και επιτάχυνση της ανάπτυξής της·

γ) 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας·

δ) 

παροχή κινήτρων για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης·

ε) 

αντιμετώπιση των εσωτερικών και διασυνοριακών σημείων συμφόρησης κατά τη μεταφορά και διανομή ενέργειας, στήριξη της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και στήριξη των μεταφορών και των υποδομών μεταφορών με μηδενικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων·

στ) 

στήριξη των στόχων που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) μέσω της ταχύτερης επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού προς την κατεύθυνση των πράσινων και των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και μέσω της στήριξης των αξιακών αλυσίδων σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

4.  
Το κεφάλαιο για το REPowerEU περιλαμβάνει επίσης επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του εν λόγω κεφαλαίου συνάδουν με τις προσπάθειες του οικείου κράτους μέλους για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 3, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που περιλαμβάνονται στην ήδη εκδοθείσα εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, καθώς και επεξήγηση της συνολικής συμβολής των εν λόγω μέτρων και άλλων εθνικώς χρηματοδοτούμενων και χρηματοδοτούμενων από την Ένωση συμπληρωματικών ή συνοδευτικών μέτρων στους εν λόγω στόχους.
5.  
Το εκτιμώμενο κόστος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του κεφαλαίου για το REPowerEU δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής κατανομής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 4 στοιχείο στ), και του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ).
6.  

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο δ), η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» δεν εφαρμόζεται στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, εφόσον η Επιτροπή αποφανθεί κατόπιν αξιολόγησης ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

το μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό για την κάλυψη άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων υπόψη τυχόν καθαρότερων εφικτών εναλλακτικών λύσεων και του κινδύνου εμφάνισης φαινομένων εγκλωβισμού·

β) 

το οικείο κράτος μέλος έχει καταβάλει ικανοποιητικές προσπάθειες για τον περιορισμό της δυνητικής επιβάρυνσης για τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, όπου είναι εφικτό, και για τον μετριασμό της επιβάρυνσης, μέσω άλλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων του κεφαλαίου για το REPowerEU·

γ) 

το μέτρο δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050, βάσει ποιοτικών παραμέτρων·

δ) 

το μέτρο σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

7.  
Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησής που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες.
8.  
Τα έσοδα που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 21α δεν συμβάλλουν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
9.  
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος των μέτρων που προϋποθέτουν θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6 δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των μέτρων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για το REPowerEU.

Άρθρο 21δ

Προχρηματοδότηση REPowerEU

1.  
Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που περιέχει κεφάλαιο για το REPowerEU μπορεί να συνοδεύεται από αίτημα προχρηματοδότησης. Με την επιφύλαξη της έκδοσης από το Συμβούλιο της εκτελεστικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή καταβάλλει έως δύο πληρωμές προχρηματοδότησης συνολικού ύψους έως 20 % της πρόσθετης χρηματοδότησης που ζητείται από το οικείο κράτος μέλος για τη χρηματοδότηση του οικείου κεφαλαίου για το REPowerEU, βάσει των άρθρων 7, 12, 14, 21α και 21β, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών και την αρχή της αναλογικότητας.
2.  
Όσον αφορά τους πόρους που μεταφέρονται υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, κανένα εκ των δύο συνόλων πληρωμών προχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 1 000 000 000  EUR.
3.  

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 116 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί τις πληρωμές προχρηματοδότησης στο μέτρο του δυνατού και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους ως εξής:

α) 

όσον αφορά την πρώτη πληρωμή προχρηματοδότησης εντός δύο μηνών από την σύναψη, μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους, της συμφωνίας που συνιστά νομική δέσμευση όπως αναφέρεται στο άρθρο 23·

β) 

όσον αφορά τη δεύτερη πληρωμή προχρηματοδότησης εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου για το REPowerEU.

4.  
Η πληρωμή της προχρηματοδότησης για τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μετά τη λήψη πληροφοριών από όλα τα κράτη μέλη σχετικά με το εάν προτίθενται να ζητήσουν προχρηματοδότηση των εν λόγω πόρων και, εφόσον απαιτείται, κατ’ αναλογία για την τήρηση του συνολικού ανώτατου ορίου του 1 000 000 000  EUR.
5.  
Στις περιπτώσεις προχρηματοδότησης βάσει της παραγράφου 1, η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, το ποσό του προς καταβολή δανείου όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο η) προσαρμόζονται αναλογικά.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.  
Κατά την εφαρμογή του μηχανισμού, τα κράτη μέλη, ως δικαιούχοι ή δανειολήπτες κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και για να διασφαλίσουν ότι η χρήση των κεφαλαίων σε σχέση με μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό συνάδει με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων. Προς τούτο, τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων ποσών. Τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται στα συνήθη εθνικά συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισής τους.
2.  

Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προβλέπουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών:

α) 

να ελέγχουν τακτικά εάν η χορηγούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες και εάν κάθε μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει εφαρμοστεί ορθά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες ειδικότερα όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων,

β) 

να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, και να κινούν νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, μεταξύ άλλων σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο ελήφθη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ) 

να εξασφαλίζουν ότι το αίτημα καταβολής συνοδεύεται από:

i) 

διαχειριστική δήλωση ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν με το αίτημα καταβολής είναι πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες και ότι τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και

ii) 

σύνοψη των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν,

δ) 

για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων σε σχέση με μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, να συλλέγουν και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις ακόλουθες τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων:

i) 

όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,

ii) 

όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,

iii) 

όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ),

iv) 

κατάλογο τυχόν μέτρων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης των εν λόγω μέτρων και με αναφορά του ποσού των κονδυλίων που πληρώθηκαν από τον μηχανισμό και από άλλα ταμεία της Ένωσης,

ε) 

να εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκούν τα καθήκοντά τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων που πληρώθηκαν για τα μέτρα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ή σε όλα τα άλλα πρόσωπα ή οντότητες που εμπλέκονται στην υλοποίησή τους, να εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, και να επιβάλλουν παρόμοιες υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων που εκταμιεύθηκαν,

στ) 

να τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 132 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2) στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τον σκοπό, και την αντίστοιχη διάρκεια, των διαδικασιών απαλλαγής και λογιστικού και άλλου ελέγχου που σχετίζονται με τη χρήση των κονδυλίων που σχετίζονται με την εφαρμογή των συμφωνιών που αναφέρονται στα άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ, ο μηχανισμός υπόκειται σε υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο των ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού και, ειδικότερα, χωριστά στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις.
4.  
Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα ενιαίο εργαλείο άντλησης δεδομένων και βαθμονόμησης κινδύνου για την πρόσβαση και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων, με στόχο μια γενικευμένη εφαρμογή του εν λόγω συστήματος από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με τη στήριξη του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.
5.  
Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προβλέπουν επίσης το δικαίωμα της Επιτροπής να μειώσει κατ’ αναλογία τη στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού και να ανακτήσει τυχόν ποσά που οφείλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ή να ζητήσει την πρόωρη εξόφληση του δανείου, σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που δεν διορθώθηκαν από το κράτος μέλος ή σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης που απορρέει από τέτοιες συμβάσεις.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί και να μειωθεί ή το ποσό που πρέπει να εξοφληθεί πρόωρα, η Επιτροπή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή αθέτησης υποχρέωσης. Το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του πριν από την πραγματοποίηση της μείωσης ή πριν ζητηθεί η πρόωρη εξόφληση.

Άρθρο 23

Δέσμευση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά

▼M1

1.  
Μόλις το Συμβούλιο εκδώσει εκτελεστική απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος η οποία συνιστά ατομική νομική δέσμευση κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού. Για κάθε κράτος μέλος η νομική δέσμευση δεν υπερβαίνει το άθροισμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τα έτη 2021 και 2022, της επικαιροποιημένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 για το έτος 2023 και του ποσού που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 21α παράγραφος 2.

▼B

2.  
Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις είναι δυνατόν να βασίζονται σε συνολικές δεσμεύσεις και, κατά περίπτωση, να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.

Άρθρο 24

Κανόνες για την καταβολή, την αναστολή και την καταγγελία συμβάσεων όσον αφορά χρηματοδοτικές συνεισφορές και δάνειο

1.  
Οι καταβολές των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, κατά περίπτωση, του δανείου στο οικείο κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.
2.  
Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 20, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή δύο φορές ετησίως.
3.  
Η Επιτροπή αξιολογεί προκαταρκτικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης, κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1. Η ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων προϋποθέτει ότι τα μέτρα που σχετίζονται με ορόσημα και στόχους που είχαν εκπληρωθεί ικανοποιητικά στο παρελθόν δεν έχουν αναιρεθεί από το οικείο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες.
4.  
Εάν η Επιτροπή καταλήξει σε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση όσον αφορά την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων, υποβάλλει τα πορίσματά της στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή και ζητεί τη γνώμη της σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στην αξιολόγησή της τη γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής.
5.  
Εάν η Επιτροπή καταλήξει σε θετική αξιολόγηση, εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
6.  
►C2  Σε περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά, ◄ αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της αξιολόγησης της Επιτροπής.

Η αναστολή αίρεται μόνο όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

7.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 116 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η προθεσμία καταβολής αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η εκταμίευση στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή από την ημερομηνία κοινοποίησης της άρσης αναστολής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
8.  
Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός έξι μηνών από την αναστολή, η Επιτροπή μειώνει το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου κατ’ αναλογία, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της.
9.  
Εάν, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει σημειώσει απτή πρόοδο ως προς οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους, η Επιτροπή καταγγέλλει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και αίρει τη δέσμευση του ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Κάθε προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 13 ανακτάται στο σύνολό της. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την καταγγελία των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση της προχρηματοδότησης, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της αξιολόγησής της σχετικά με την απουσία απτής προόδου.
10.  
Εάν προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις, η έκδοση της απόφασης που επιτρέπει την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 5 μπορεί να αναβληθεί για τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Διαφάνεια

1.  
Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλουν επισήμως τα κράτη μέλη, καθώς και τις προτάσεις εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, όπως δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή, ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
2.  
Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο ή σε οποιοδήποτε από τα προπαρασκευαστικά όργανά του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή της εφαρμογής του τίθενται ταυτόχρονα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την επιφύλαξη ρυθμίσεων εμπιστευτικότητας, εάν είναι απαραίτητο. Τα σχετικά συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου κοινοποιούνται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3.  
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον του κράτους μέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να θέσει στη διάθεσή τους, με εμπιστευτικό τρόπο, πληροφορίες από τις οποίες έχουν εξαλειφθεί στοιχεία σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες.
4.  
Η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκόπηση των προκαταρκτικών πορισμάτων της σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.
5.  
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 26.

▼M1

Άρθρο 25α

Διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς αποδέκτες

1.  
Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί μια εύχρηστη δημόσια πύλη που περιέχει δεδομένα σχετικά με τους 100 τελικούς αποδέκτες των υψηλότερων ποσών χρηματοδότησης για την υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο του μηχανισμού. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα εν λόγω δεδομένα δύο φορές ετησίως.
2.  

Για τους τελικούς αποδέκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δημοσιεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η πλήρης νόμιμη επωνυμία του αποδέκτη και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου του, εφόσον υπάρχει, ή άλλος μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός σε εθνικό επίπεδο·

β) 

εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το όνομα και το επώνυμο του αποδέκτη·

γ) 

το ποσό που ελήφθη από κάθε αποδέκτη, καθώς και τα συναφή μέτρα για τα οποία ένα κράτος μέλος έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού.

3.  
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν δημοσιεύονται.
4.  
Όταν δημοσιεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διαγράφονται από το οικείο κράτος μέλος δύο έτη μετά το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο καταβλήθηκε η χρηματοδότηση στον τελικό αποδέκτη.
5.  
Η Επιτροπή συνενώνει σε κεντρικό επίπεδο τις δημόσιες πύλες των κρατών μελών και δημοσιεύει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 30.

▼B

Άρθρο 26

Διάλογος σχετικά με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

1.  

Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί ανά δίμηνο την Επιτροπή σε συζήτηση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) 

την κατάσταση σε σχέση με την ικανότητα ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην Ένωση, καθώς και τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

β) 

τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών,

γ) 

την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών,

δ) 

τα κύρια πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2,

ε) 

την κατάσταση όσον αφορά την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών,

στ) 

τις διαδικασίες πληρωμής, αναστολής και τερματισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και διορθωτικών μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων,

ζ) 

και κάθε άλλη σχετική πληροφορία και τεκμηρίωση που παρέχει η Επιτροπή στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σε σχέση με την υλοποίηση του μηχανισμού,

▼M1

η) 

την πρόοδο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του κεφαλαίου για το REPowerEU.

▼B

2.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του σε ψηφίσματα σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν στοιχεία που προκύπτουν από τις απόψεις που εκφράζονται μέσω του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον παρέχονται.
4.  
Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 30 χρησιμεύει ως βάση στον διάλογο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 27

Υποβολή εκθέσεων από το κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει δύο φορές ετησίως έκθεση προόδου ως προς την υλοποίηση του σχεδίου του ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων της επιχειρησιακής ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 και των κοινών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4. Για τον σκοπό αυτόν, οι εκθέσεις των κρατών μελών αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων προόδου προς την ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 28

Συντονισμός και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, προωθούν συνέργειες και διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του μηχανισμού και άλλων προγραμμάτων και μηχανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του μέσου τεχνικής υποστήριξης, και ιδίως μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν:

α) 

εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή και συνέπεια μεταξύ των διάφορων μέσων σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την υλοποίηση,

β) 

βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς συντονισμού για την αποφυγή της επικάλυψης των προσπαθειών και

γ) 

εξασφαλίζουν στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή και τον έλεγχο σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού.

Άρθρο 29

Παρακολούθηση της υλοποίησης

▼M1

1.  
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του μηχανισμού και μετρά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κεφαλαίων για το REPowerEU και την συνεισφορά τους στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής είναι στοχευμένη και αναλογική όσον αφορά τις δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει του μηχανισμού.

▼B

2.  
Το σύστημα της Επιτροπής για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης.
3.  
Η Επιτροπή υποβάλλει εκ των υστέρων έκθεση σχετικά με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό στο πλαίσιο καθενός από τους πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υποβολή εκθέσεων θα βασίζεται στην ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών που παρέχεται στα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει, έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2021, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά:

α) 

τον καθορισμό των κοινών δεικτών που χρησιμοποιούνται στην υποβολή εκθέσεων προόδου και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του μηχανισμού ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων και

β) 

τον καθορισμό μεθοδολογίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα παιδιά και τους νέους, στο πλαίσιο του μηχανισμού.

5.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους κοινούς δείκτες.

Άρθρο 30

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

1.  
Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα («πίνακας αποτελεσμάτων»), στον οποίο παρουσιάζεται η πρόοδος της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών σε καθέναν από τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί το σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις του μηχανισμού.
2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον καθορισμό των λεπτομερών στοιχείων του πίνακα αποτελεσμάτων με σκοπό την απεικόνιση της προόδου της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

▼M1

3.  
Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει επίσης την πρόοδο της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε σχέση με τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κεφαλαίων για το REPowerEU που ορίζονται στο άρθρο 21γ, παράγραφος 3 και παρουσιάζει τη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων στην Ένωση και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού.

▼B

4.  
Ο πίνακας αποτελεσμάτων τίθεται σε εφαρμογή έως τον Δεκέμβριο του 2021 και επικαιροποιείται από την Επιτροπή δύο φορές ετησίως. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται σε ιστότοπο ή διαδικτυακή πύλη.

Άρθρο 31

Ετήσια έκθεση

1.  
Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.
2.  
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πορεία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων, και την κατάσταση των εκταμιεύσεων και των αναστολών τους.

▼M1

3.  

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

▼B

α) 

τη συμβολή του μηχανισμού στους στόχους για το κλίμα και την ψηφιακή μετάβαση,

β) 

τις επιδόσεις του μηχανισμού με βάση τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

γ) 

τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό στο πλαίσιο των έξι πυλώνων που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενσωματώνοντας τις κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα παιδιά και τους νέους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3,

▼M1

δ) 

επισκόπηση των μέτρων με διασυνοριακή ή διακρατική διάσταση ή επίδραση που περιλαμβάνονται σε όλα τα κεφάλαια για το REPowerEU, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος τους και αναφορά στο κατά πόσον το συνολικό κόστος των εν λόγω μέτρων αντιπροσωπεύει ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 30 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των μέτρων που περιλαμβάνονται σε όλα τα κεφάλαια για το REPowerEU,

ε) 

τον αριθμό των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α), που περιλαμβάνονται σε όλα τα κεφάλαια για το REPowerEU, και το συνολικό εκτιμώμενο κόστος τους,

στ) 

την πρόοδο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του κεφαλαίου για το REPowerEU, μέσω ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει τα διδάγματα που αντλήθηκαν μετά την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων για τους τελικούς αποδέκτες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

3α.  
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχεία δ) και ε) περιλαμβάνονται μόνο στην ετήσια έκθεση που ακολουθεί την έγκριση της αξιολόγησης όλων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που περιέχουν κεφάλαιο για το REPowerEU.

▼B

4.  
Για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων που έχει εκδώσει επίσημα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου αρμόζει.

Άρθρο 32

Αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση του μηχανισμού

1.  
Έως 20 Φεβρουαρίου 2024 [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 ανεξάρτητη έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

▼M1

2.  
Στην έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εξετάζεται επίσης η λυσιτέλεια όλων των στόχων και των δράσεων και αξιολογείται η εφαρμογή των κεφαλαίων για το REPowerEU και η συμβολή τους στους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3.

▼B

3.  
Όπου είναι σκόπιμο, η αξιολόγηση συνοδεύεται από πρόταση για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
4.  
Η έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης συνίσταται σε συνολική αξιολόγηση του μηχανισμού και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

Άρθρο 33

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2021 [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
3.  
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  
Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 4 και του άρθρου 30 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μέσα σε έναν μήνα από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  
Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες επικοινωνίας για να εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων μέσω κοινών δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να μεριμνά ώστε να η στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού κοινοποιείται και να αναγνωρίζεται μέσω δήλωσης χρηματοδότησης.
2.  
Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και εξασφαλίζουν την προβολή της, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU», ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
3.  
Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τον μηχανισμό, σχετικά με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του μηχανισμού και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Η Επιτροπή ενημερώνει, όπου είναι σκόπιμο, τα γραφεία εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ενέργειές της και επιδιώκει τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ενέργειες. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον μηχανισμό συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 35

Διαδικασία επιτροπής

1.  
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του μηχανισμού

Στο παρόν παράρτημα περιγράφεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη, όσον αφορά κάθε κράτος μέλος, τα εξής:

— 
τον πληθυσμό,
— 
το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ,
— 
το μέσο ποσοστό ανεργίας κατά τα τελευταία πέντε έτη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ένωσης (2015-2019),
— 
την πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και την πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ συνολικά κατά τα έτη 2020 και 2021.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση πόρων:

— 
στο αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 150 % του μέσου όρου της Ένωσης,
— 
στην απόκλιση του ποσοστού ανεργίας ενός κράτους μέλους από τον μέσο όρο της Ένωσης τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 150 % του μέσου όρου της Ένωσης,
— 
προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατά κανόνα μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών εργασίας των πλουσιότερων κρατών μελών (με κατά κεφαλήν ΑΕΕ άνω του μέσου όρου της Ένωσης), στην απόκλιση του ποσοστού ανεργίας των χωρών αυτών από τον μέσο όρο της Ένωσης τίθεται ανώτατο όριο 75 %.

Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ενός κράτους μέλους στο πλαίσιο του μηχανισμού (MFCi) ορίζεται ως εξής:

MFCi = ν i × (FS)

όπου:

▼C1

FS (χρηματοδοτική στήριξη) είναι η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και

▼B

νi είναι η κλείδα κατανομής του κράτους μέλους i, που ορίζεται ως εξής:

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

όπου:

κi είναι η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, και

αi είναι η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), κi , ορίζεται ως εξής:

image,

όπουimageκαιimage,

μεimage

υi ≤ 0,75 για τα κράτη μέλη μεimageκαι

υi ≤ 1,5 για τα κράτη μέλη μεimage.

Όπου ( 7 ):

— 
imageείναι το κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕγχΠ του κράτους μέλους i το 2019,
— 
imageείναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,
— 
popi,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός του κράτους μέλους i το 2019,
— 
popEU,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,
— 
Ui,2015-2019 είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας του κράτους μέλους i για την περίοδο 2015-2019,
— 
UEU,2015-2019 είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27 κατά την περίοδο 2015-2019 (αντιστοιχεί στον σταθμισμένο μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ-27 κάθε έτους),
— 
imageείναι το κατά κεφαλήν ΑΕΕ του κράτους μέλους i το 2019,
— 
imageείναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), αi, ορίζεται ως εξής:

image

όπου

imageκαιimage

όπου

image imageκαιimage

μεimage

Όπου:

— 
GDPi,t είναι το πραγματικό ΑΕγχΠ του κράτους μέλους i κατά τον χρόνο t = 2019, 2020, 2021,
— 
imageείναι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ του κράτους μέλους i το 2019,
— 
imageείναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,
— 
popi,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός του κράτους μέλους i το 2019·
— 
popEU,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019.

Η πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ για το 2020 (δGDPi,2020–2019) και η συνολική πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ για την περίοδο 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) βασίζονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020 και επικαιροποιούνται έως τις 30 Ιουνίου 2022 για κάθε κράτος μέλος μέσω της αντικατάστασης των δεδομένων των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2020 με τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αναφέρονται στην τελευταία διαθέσιμη επικαιροποίηση του κωδικού δεδομένων «tec00115 (ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕγχΠ – σε σταθερές τιμές)» της Eurostat.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Η εφαρμογή των μεθοδολογιών των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένο σε τρέχουσες τιμές, θα έχει ως αποτέλεσμα το ακόλουθο μερίδιο και ποσό για τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του επικαιροποιημένου υπολογισμού έως τις 30 Ιουνίου 2022:Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ανά κράτος μέλος της ΕΕ

 

Για το 70 % του διαθέσιμου ποσού

Για το 30 % του διαθέσιμου ποσού (ενδεικτικό ποσό με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής)

 

 

Μερίδιο % επί του συνόλου

Ποσό (σε 1 000 EUR, τρέχουσες τιμές)

Μερίδιο % επί του συνόλου

Ποσό (σε 1 000 EUR, τρέχουσες τιμές)

Σύνολο

BE

1,56 %

3 646 437

2,20 %

2 278 834

5 925 271

BG

1,98 %

4 637 074

1,58 %

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51 %

3 538 166

3,41 %

3 533 509

7 071 676

DK

0,56 %

1 303 142

0,24 %

248 604

1 551 746

DE

6,95 %

16 294 947

9,01 %

9 324 228

25 619 175

EE

0,32 %

759 715

0,20 %

209 800

969 515

IE

0,39 %

914 572

0,07 %

74 615

989 186

EL

5,77 %

13 518 285

4,11 %

4 255 610

17 773 895

ES

19,88 %

46 603 232

22,15 %

22 924 818

69 528 050

FR

10,38 %

24 328 797

14,54 %

15 048 278

39 377 074

HR

1,98 %

4 632 793

1,61 %

1 664 039

6 296 831

IT

20,45 %

47 935 755

20,25 %

20 960 078

68 895 833

CY

0,35 %

818 396

0,18 %

187 774

1 006 170

LV

0,70 %

1 641 145

0,31 %

321 944

1 963 088

LT

0,89 %

2 092 239

0,13 %

132 450

2 224 690

LU

0,03 %

76 643

0,02 %

16 883

93 526

HU

1,98 %

4 640 462

2,45 %

2 535 376

7 175 838

MT

0,07 %

171 103

0,14 %

145 371

316 474

NL

1,68 %

3 930 283

1,96 %

2 032 041

5 962 324

AT

0,95 %

2 231 230

1,19 %

1 230 938

3 462 169

PL

8,65 %

20 275 293

3,46 %

3 581 694

23 856 987

PT

4,16 %

9 760 675

4,01 %

4 149 713

13 910 387

RO

4,36 %

10 213 809

3,90 %

4 034 211

14 248 020

SI

0,55 %

1 280 399

0,48 %

496 924

1 777 322

SK

1,98 %

4 643 840

1,63 %

1 686 154

6 329 994

FI

0,71 %

1 661 113

0,41 %

424 692

2 085 805

SE

1,24 %

2 911 455

0,36 %

377 792

3 289 248

ΕΕ27

100,00 %

234 461 000

100,00 %

103 508 000

337 969 000

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μεριδίου κατανομής των πόρων υπό μορφή πρόσθετης μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21α παράγραφος 1, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για κάθε κράτος μέλος. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη, όσον αφορά κάθε κράτος μέλος, τα εξής:

— 
τον πληθυσμό·
— 
το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ·
— 
τον αποπληθωριστή τιμών των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου·
— 
το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση πόρων:

— 
στο αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 160 % του σταθμισμένου μέσου όρου της Ένωσης·
— 
στο αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 55 % του σταθμισμένου μέσου όρου της Ένωσης, εάν το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ του οικείου κράτους μέλους υπερβαίνει το 130 % του μέσου όρου της ΕΕ-27·
— 
το ελάχιστο μερίδιο κατανομής ορίζεται σε 0,15 %·
— 
το μέγιστο μερίδιο κατανομής ορίζεται σε 13,80 %.

Η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 21α παράγραφος 1, ρi, ορίζεται ως εξής:

image

όπου τα κράτη μέλη i έως z είναι τα κράτη μέλη που επωφελούνται από το ελάχιστο μερίδιο κατανομής και τα κράτη μέλη i έως q είναι τα κράτη μέλη που επωφελούνται από το μέγιστο μερίδιο κατανομής.

όπου

image

όπου