EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0499

Sag C-499/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 22. juli 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal og Fundo de Resolução mod J.M.F.T. og M.H.D.S

OJ C 482, 19.12.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 482/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 22. juli 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal og Fundo de Resolução mod J.M.F.T. og M.H.D.S

(Sag C-499/22)

(2022/C 482/06)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Kassationsappellanter og kassationsindstævnte: Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal og Fundo de Resolução

Kassationsindstævnte og kassationsappellanter: J.M.F.T. og M.H.D.S

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en fortolkning af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/24 (1), der indebærer anerkendelse i et værtsland af virkningerne af en afgørelse fra den kompetente administrative myndighed i hjemlandet, som ikke er blevet offentliggjort på den måde, som det kræves i henhold til artikel 6, stk. 1-4, i direktiv 2001/24, forenelig med den grundlæggende ret til adgang til effektive retsmidler i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter »chartret«), det generelle retssikkerhedsprincip og det generelle princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet i chartrets artikel 21, stk. 2?

2)

Er en fortolkning af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/24, der indebærer anerkendelse i et værtsland af virkningerne af en afgørelse fra den kompetente administrative myndighed i hjemlandet, som har udelukket visse forpligtelser og et vist ansvar fra overførslen af den normale aktivitet og en række formueværdier fra den bank, som saneringsforanstaltningerne finder anvendelse på, til en »brobank«, når den efterfølgende adfærd hos »brobanken«, der kontrolleres af en offentlig myndighed, der anvender EU-retten, hos kunderne i værtslandet har skabt en berettiget forventning om, at »brobanken« havde påtaget sig passiverne i forbindelse med det ansvar og de forpligtelser, som den bank, der var genstand for saneringsforanstaltningerne, havde over for disse kunder, forenelig med den grundlæggende ret til adgang til effektive retsmidler i chartrets artikel 47 og det generelle retssikkerhedsprincip?

3)

Er en fortolkning af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/24, der indebærer anerkendelse i et værtsland af virkningerne af en afgørelse fra den kompetente administrative myndighed i hjemlandet, der overfører kreditorstillingen i de kontraktlige forbindelser, som den bank, der er genstand for saneringsforanstaltningerne, har indgået, til en »brobank«, men pålægger den nødlidende bank en pligt til at tilbagebetale de beløb til kunden, som sidstnævnte har betalt i medfør af kontrakter, som er blevet annulleret på grund af mangler ved samtykket, der skyldes mangelfulde oplysninger fra banken, forenelig med den grundlæggende ejendomsret i chartrets artikel 17, princippet om en høj grad af forbrugerbeskyttelse i chartrets artikel 38 og det generelle retssikkerhedsprincip?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4.4.2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT 2001, L 125, s. 15).


Top