EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0945

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/945 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU

OJ L 142, 2.6.2017, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/945/oj

2.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 142/89


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/945

af 18. maj 2017

om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 33,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA må levering af personoplysninger som omhandlet i nævnte afgørelse ikke ske, før de almindelige bestemmelser om databeskyttelse fastsat i nævnte afgørelses kapitel 6 er gennemført i national ret på de berørte medlemsstaters område.

(2)

Artikel 20 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA (3) bestemmer, at kontrollen af, at den i betragtning 1 omhandlede betingelse er opfyldt for så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA, skal ske på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema, et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(3)

Rådet har fået forelagt de samlede evalueringsrapporter, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaet, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende DNA-oplysninger i Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien.

(4)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2010/689/EU (4) konkluderede Rådet, at Slovakiet fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 8. november 2010, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(5)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2011/472/EU (5) konkluderede Rådet, at Portugal fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 19. juli 2011, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(6)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2011/715/EU (6) konkluderede Rådet, at Letland fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 27. oktober 2011, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(7)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2011/887/EU (7) konkluderede Rådet, at Litauen fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 13. december 2011, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(8)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2012/58/EU (8) konkluderede Rådet, at Den Tjekkiske Republik fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 23. januar 2012, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(9)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2012/299/EU (9) konkluderede Rådet, at Estland fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 7. juni 2012, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(10)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2012/445/EU (10) konkluderede Rådet, at Ungarn fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 24. juli 2012, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(11)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2012/673/EU (11) konkluderede Rådet, at Cypern fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 25. oktober 2012, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(12)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2013/3/EU (12) konkluderede Rådet, at Polen fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 20. december 2012, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(13)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2013/148/EU (13) konkluderede Rådet, at Sverige fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 21. marts 2013, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(14)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2013/152/EU (14) konkluderede Rådet, at Malta fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 21. marts 2013, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(15)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2014/410/EU (15) konkluderede Rådet, at Belgien fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 3 og 4 fra den 24. juni 2014, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(16)

Ved dom af 22. september 2016 i de forenede sager C-14/15 og C-116/15 fastslog Den Europæiske Unions Domstol, at der ved artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA ulovligt er indført et krav om enstemmighed, når der skal vedtages foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nævnte afgørelse. Afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU blev vedtaget på grundlag af artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA og er dermed behæftet med en procedurefejl.

(17)

Med henblik på at sikre retssikkerheden i forbindelse med modtagelsen og leveringen af personoplysninger i henhold til afgørelse 2008/615/RIA for så vidt angår de medlemsstater, der er berørt af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU, bør de nævnte afgørelser erstattes af nærværende afgørelse.

(18)

Med henblik på at sikre den fortsatte modtagelse og levering af personoplysninger i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse 2008/615/RIA ophører afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU med at have virkning fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

(19)

Af samme grund bør nærværende afgørelses ikrafttræden ikke berøre gyldigheden af elektronisk udveksling af oplysninger, som medlemsstaterne har foretaget i medfør af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU.

(20)

Endvidere bør de medlemsstater, der har modtaget personoplysninger i henhold til afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU, fortsat have ret til at viderebehandle disse oplysninger på nationalt plan eller medlemsstaterne imellem til de formål, der er fastsat i artikel 26 i afgørelse 2008/615/RIA.

(21)

Artikel 33 i afgørelse 2008/615/RIA tillægger Rådet gennemførelsesbeføjelser til at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nævnte afgørelse, navnlig med hensyn til modtagelse og levering af personoplysninger som fastsat i nævnte afgørelse. Da betingelserne for at udløse udøvelsen af sådanne gennemførelsesbeføjelser er opfyldt, og proceduren herfor er fulgt, bør der vedtages en gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med hensyn til Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien med henblik på at give disse medlemsstater mulighed for at fortsætte med at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 3 og 4 i afgørelse 2008/615/RIA.

(22)

Afgørelse 2008/615/RIA er bindende for Danmark, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2008/615/RIA.

(23)

Afgørelse 2008/615/RIA er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2008/615/RIA —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning og sammenligning af DNA-oplysninger har Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien fortsat ret til at modtage og levere personoplysninger i medfør af artikel 3 og 4 i afgørelse 2008/615/RIA.

Artikel 2

1.   Afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU ophører med at have virkning fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden, uden at det berører gyldigheden af elektronisk udveksling af oplysninger, som medlemsstaterne har foretaget i medfør af de nævnte afgørelser.

2.   Medlemsstater, der har modtaget personoplysninger i medfør af de i stk. 1 nævnte afgørelser, bør fortsat have ret til at viderebehandle disse oplysninger på nationalt plan eller medlemsstaterne imellem til de formål, der er fastsat i artikel 26 i afgørelse 2008/615/RIA.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2017.

På Rådets vegne

C. ABELA

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  Udtalelse af 5.4.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

(4)  Rådets afgørelse 2010/689/EU af 8. november 2010 om elektronisk udveksling med Slovakiet af dna-oplysninger (EUT L 294 af 12.11.2010, s. 14).

(5)  Rådets afgørelse 2011/472/EU af 19. juli 2011 om elektronisk udveksling med Portugal af dna-oplysninger (EUT L 195 af 27.7.2011, s. 71).

(6)  Rådets afgørelse 2011/715/EU af 27. oktober 2011 om elektronisk udveksling med Letland af dna-oplysninger (EUT L 285 af 1.11.2011, s. 24).

(7)  Rådets afgørelse 2011/887/EU af 13. december 2011 om elektronisk udveksling med Litauen af dna-oplysninger (EUT L 344 af 28.12.2011, s. 36).

(8)  Rådets afgørelse 2012/58/EU af 23. januar 2012 om elektroniske udveksling med Den Tjekkiske Republik af dna-oplysninger (EUT L 30 af 2.2.2012, s. 15).

(9)  Rådets afgørelse 2012/299/EU af 7. juni 2012 om elektronisk udveksling med Estland af dna-oplysninger (EUT L 151 af 12.6.2012, s. 31).

(10)  Rådets afgørelse 2012/445/EU af 24. juli 2012 om elektronisk udveksling med Ungarn af dna-oplysninger (EUT L 202 af 28.7.2012, s. 22).

(11)  Rådets afgørelse 2012/673/EU af 25. oktober 2012 om elektronisk udveksling med Cypern af dna-oplysninger (EUT L 302 af 31.10.2012, s. 12).

(12)  Rådets afgørelse 2013/3/EU af 20. december 2012 om elektronisk udveksling med Polen af dna-oplysninger (EUT L 3 af 8.1.2013, s. 5).

(13)  Rådets afgørelse af 2013/148/EU 21. marts 2013 om elektronisk udveksling med Sverige af dna-oplysninger (EUT L 84 af 23.3.2013, s. 26).

(14)  Rådets afgørelse 2013/152/EU af 21. marts 2013 om elektronisk udveksling med Malta af dna-oplysninger (EUT L 86 af 26.3.2013, s. 20).

(15)  Rådets afgørelse 2014/410/EU af 24. juni 2014 om elektronisk udveksling med Belgien af DNA-oplysninger (EUT L 190 af 28.6.2014, s. 80).


Top