EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:142:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 142, 2 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 142

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
2 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и морските биологични ресурси на Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз

1

 

*

Решение (ЕС) 2017/938 на Съвета от 23 септември 2013 година за подписването от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака

2

 

*

Решение (ЕС) 2017/939 на Съвета от 11 май 2017 година за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията Минамата относно живака

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/940 на Комисията от 1 юни 2017 година за разрешаване на употребата на мравчена киселина като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/941 на Комисията от 1 юни 2017 година за оттегляне на приемането на ангажимента за двама производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС на Комисията за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/942 на Комисията от 1 юни 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамов карбид, сплави на волфрамов карбид и волфрамов карбид, просто смесен с метален прах, с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/943 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС

84

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/944 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/945 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС

89

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/946 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС

93

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/947 на Съвета от 18 май 2017 година относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС

97

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията от 31 май 2017 година относно използването на стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2, получили одобрение на типа и измерени в съответствие с Хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства, когато се предоставя информация за потребителите в съответствие с Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 3525)

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top